Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Escalem l´everest

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Escalem l´everest

  1. 1. ESCALEM L´EVEREST
  2. 2. Oh no!Ha començat a nevar! Esteu És totsveritat! bé? Em trobo malament…
  3. 3. Portem-lo a coll-i-be. T’has fetAnton ! mal ? Sí …
  4. 4. Quan abans Em fa arribem molt mal millor! la cama!
  5. 5. Per sort nos’ha trencat res. Doctora, com està? Vulltornar aescalar!
  6. 6. Què bé! Quèboniques són les vistes Per fi hem arribat!

×