Tema 6-activitats socials

346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 6-activitats socials

  1. 1. TEMA 6 “Les activitats delsector primari”Pàg.128 ex 4 i 54.Si un any hi ha males collites, preferiries ser parcer oarrendatari? I si les collites són bones? Per què? Si hi hamales collites preferiria ser arrendatari perquè si hi ha poca collita,em tocarà molt poc i si sóc arrendatari encara que hi haja pocacollita jo rebré els meus diners. Si les collites són bones prefeririaser parcer, perquè aixina em tocaria una quantitat gran de part dela collita.5.Com influeixen les condicions econòmiques en l’espaiagrari? Influeixen en la tria dels cultius, en les tècniquesemprades i, per tant, en la configuració dels espais agraris.Pàg.131 i 132 ex 10, 11 i 1510.Fes un quadre comparatiu entre l’agricultura intensiva il’extensiva.Agricultura intensiva Agricultura extensivainversions en capital i mà d’obra no fa servir tots elsrecursos tècnics i humansdisponiblesdestinada al comerç destinada al mercat o alconsum propi11.Copia en el teu quadern i uneix amb fletxes.-Regadiu: fruiters i arròs-Secà: olivera15.Fes un quadre comparatiu entre l’agricultura d’artiga i laintensiva de l’Àsia monsònica
  2. 2. Agricultura d’artiga Agricultura intensiva del’Àsia monònicasistema extensiu en petites parcel·less’utilitzen tècniques de cultiu iutillatges molt rudimentàriss’utilitzen canals queinunden d’aiguadura poc i s’ha de canviar deterras’obtenen varies collites al’any i no has de canviar deterraPàg. 135 ex 17 i 1817.Fes un esquema en el teu quadern amb els tipus de bestiardepenent de l’alimentació i dels productes que se n’obtenen.
  3. 3. 18.Pot ser estabulada la ramaderia nòmada? I latranshumant? Per què? No, perquè com estan desplaçant-sequasi sempre no es poden concentrar en estables ni granges,tampoc es poden fer servir diverses tècniques.Pàg.138 ex 2121.Quines diferències hi ha entre els arts i les tècniques depesca? Que les arts són els instruments de pesca i les tècniquesde pesca és la manera d’utilitzar les arts.Pàg. 141 ex 2424.Fes en el teu quadern un quadre comparatiu en quèrelaciones els efectes negatius de les activitats del sectorprimari sobre el medi ambient amb les mesures correctoresque es proposen en cada cas.Efectes negatius Mesures correctoresAgricultura i ramaderia:-La rompuda de terres novesprovoquen la deforestació dezones ben extenses.-La sobreexplotació causal’esgotament d’alguns sòls.-L’ús abusiu d’insectizides etccontamina el sòl i les aigües.-La construcció d’infraestructuresocasionen la sobreexplotaciód’aqüífers.Agricultura i ramaderia:-La utilització d’adobsnaturals i de tècniques quegaranteixen l’enriquiment.-L’ús de productes orgànicsper a combatre les plagues.-L’ús de llavors naturals isembra estacional.-L’ús racional dels recursoshídrics.Explotació forestal:-La sobreexplotació degrada.Explotació forestal:-Conservació i protecciód’espais naturals.
  4. 4. -La tala d’arbres afavoreixenl’erosió del sòl i la disminucióde la biodiversitat. Els incendis,l’expansió agrícola i ramaderia ila construcció de poblacionsprovoquen desforestació.-La repoblació amb espècies noautòctones empobreix el sòl.Pesca:-Les captures pesqueres sónexcessives.-Algunes tècniques fan malbéels ecosistemes marins.-Adopció de pràctiques quetinguen un impacte ambientalescàs i afavoreixquen lareforestació del bosc.-Protecció contra elsincendis.Pesca:-Prohibició del’arrosegament.- -Control de la grandàriadeddddddddddddd’espècies capturades.-Reducció del nombre decaptures i temporades dedescans biològic.-Promoció de l’aqüicultura.Activitats finals pàg 144 i 145 ex 1, 5 i 91. Defineix els termes següents:-Sector primari: és el conjunt d’activitats econòmiques que lespersones duen a terme per obtenir recursos de la natura.-Espai agrari: és quan l’ésser humà modifica l’espai natural i eldestina a activitats agrícoles, raaderes i forestals.-Policultiu o policultura: és el cultiu de diverses espècies vegetalsen un mateix espai agrari.-Agricultura de mercat: és la que es fa per a ser venuda. Escaracteritza per la invasió elevada de capital, l’us de tècniquesavançades, una productivitat alta i la comercialització de laproducció.-Ramaderia estabulada: és la que es concentra als estables i ales granges i s’alimenta de pinsos. És una ramaderia intensiva en
  5. 5. què es fan servir diverses tècniques.5.Observa el mapa i respon:a) En quines zones del món es desenvolupa l’agricultura d’artiga?I la de plantació? Què tenen en comú aquestes zones des delpunt de vista físic? L’agriultura d’artiga es desenvolupa en Àfricacentral, al sud d’Àsia i sobretat a les illes, i també a Amèricacentral i al nord d’Amèrica del Sud. L’agricultura de plantació esdesenvolupa alguns països d’Àfrica, alguns llocs de les illesd’Àsia i a Amèrica central i alguns països d’Amèrica el Sud. Quesón zones extenses de terra.b) Quins productes es conreen en cada un d’aquests paisatgesagrícoles? En l’agricultura d’artiga els fruits, en l’agriculturaintensiva de l’Àsia monsònica es culiva l’arròs. En l’agriculturaediterrània de secà el blat, la vinya i l’olivera i en l’agriculturamediterrània de regadiu destaquen els cultius hortofructícoles. Enl’agricultura de plantació es conrea te, café, plàtans, canya desucre, pinyes, etc, i en l’agricultura extensiva de “països nous”cereals. Em l’agricultura avançada europea destaquen les flors iels productes hortícoles holandesos i els cereals.c) En quina d’aquestes àrees es destina la producció al’autoconsum? I a la comercialització? En Europa, Amèrica delnord, una part d’Iberoamèrica, d’Àfrica i d’Àsia es destina a lacomercialització, en els altres es destina a l’autoconsum.d) On es desenvolupa l’agricultura extensiva dels “països nous”?Quines característiques té? Es desenvolupa a les planes decereals dels Estats Units, del Canadà, d’Australia i de l’Argentina.Les característiques són que utilitza mà d’obra escassa imaquinària abundant.e) Amb l’ajuda d’un atles, esmenta dos països on es faça servirl’agricultura intensiva monsòniaca. India i Xina.f) Consulta un atles i explica quin tipus d’agricultura predomina aItàlia. A Itàlia predomina l’agricultura intensiva de secà.
  6. 6. 9.Comenta la fotografia d’aquest paisatge agrari. Segueix lespautes arcades en l’apartat “Tècniques de treball”. Està situaten una plana on hi ha molta vegetació i hi ha basses d’aigues alscostats dels camps.Són camps mitjans amb forma irregular i ellímits són unes muntanyes. És un cultiu de regadiu, policultiud’agriultura extensiva. Es tracta d’un poblament concentrat ambcamins. Es un paisatge d’agricultura mediterrània de regadiu, onhi destaquen els cultius hortofructícoles.  

×