Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEMA 1.-EL PLANETA TERRA1.-L’ÚNIVERS 1.1.- LA TERRA A L’ÚNIVERS-Què és l’Únivers?1.2.- EL SISTEMA SOLAR- Elements que form...
4. Com es denomina el paral·lel de referència? Està situat a lamateixa distància del pol nord que del pol sud? Per què?El ...
Activitats pàg. 12 ex 1212. Observa el mapa:a) Esmenta el nom de tres plaques.Placa del Carib, placa aràbiga i placa euras...
vapor a través de la respiració). Després es condensa ( el vapord’aigua de l’atmosfera es converteix en líquid i es formen...
Ries: són les valls d’antics rius que han estat inundades per la mar.Llacs: constitueixen masses d’aigua, generalmentdolce...
Icebergs: són els blocs de gel depresos de les glaceres que suren ala mar.Marees: són moviments periòdics d’ascens i de de...
Activitats pàg. 19 ex 23, 24 i 25.23. Què és un anticicló? Com es representa en els mapes del’oratge? Localitza els antici...
Latitud: és la distància que hi ha entre qualsevol punt de lasuperfície terrestre i el paral·lel 0º o equador. Es mesura c...
a) Latitud 20º N / longitud 100ºS. No és correcta, perquè lalongitud es mesura d’est a oest.b) Latitud 40º N / longitud 15...
hidrogràfic és el conjunt de conques que van a para a una mateixamar o oceà.13. Indica quins són els elements principals d...
’Baixes pressions i depressions: són àrees en què la pressióatmosfèrica és inferior a 1013 mbar. Originen un oratgeinestab...
Exercicis socials tema1-2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Exercicis socials tema1-2

393 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exercicis socials tema1-2

 1. 1. TEMA 1.-EL PLANETA TERRA1.-L’ÚNIVERS 1.1.- LA TERRA A L’ÚNIVERS-Què és l’Únivers?1.2.- EL SISTEMA SOLAR- Elements que formen l’Únivers i el sistema Solar- Condicions que fan possible la vida a la Terra2..-El PLANETA TERRA- La forma de la Terra: Característiques.2.1.- EL MOVIMENTS DE LA TERRA’ Moviment de Rotació’ Moviment de Translació- Solsticis i Equinnocis3.-LA XARXA I LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES3.1.- LA XARXA GEOGRÀFICA- Què és la xarxa geogràfica?- Els paral·lels i els meridiansActivitats pàg. 10 ex 3,4,6 i 8.3. Què són els meridians? I els paral·lels?Els meridians són semicercles imaginaris traçats del pol nord al polsud i que tots mesuren 180 . El meridià de referència és el meridià 0o de Greenwich. I s’emprenen per a mesurar la longitud cap a l’est ocap a l’oest a partir del meridià 0 i tallen els paral·lels en angle recte.I els paral·lels són cercles imaginaris perpendiculars a l’eix terrestre iparal·lels entre si. Estan traçats d’est a oest al voltant de la Terra itots mesuren 360 . El paral·lel de referència és l’equador o paral·lel0 , què és un cercle màxim equidistant dels pols.
 2. 2. 4. Com es denomina el paral·lel de referència? Està situat a lamateixa distància del pol nord que del pol sud? Per què?El paral·lel de referència és l’equador o paral·lel 0 . Sí, perquèl’equador és un cercle màxim equidistant als pols.6. Com es denomina el meridià de referència? Per on passa?El meridià de referència és el meridià 0 o de Greenwich. Passa perl’observatori astronòmic britànic per això també es pot dir deGreenwich.8. Quants meridians poden arribar a representar-se en unmapa?El nombre pot ser infinit, en els mapes sempre es representenmeridians equidistants entre si cada 5 ,10 ,15 o 20 .3.2.- LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES- Latitud i LongitudActivitats pàg. 11 ex 99. Localitza en un atles:a) Un riu situat a 0º de latitud i 18º de longitud E.El riu Congo.b) Les coordenades geogràfiques d’aquestes ciutats:el Caire: 30º N,39º EBuenos Aires: 35º S, 59º OQuito: 0º, 79º OChicago : 41º N,89º OSidney: 31º S, 151º E4.-EL RELLEU TERRESTRE4.1.- L’ESTRUCTURA DE LA TERRA- Parts de la Terra: Escorça, Mantell i Nucli4.2.- LA LITOSFERA- La Deriva Continental
 3. 3. Activitats pàg. 12 ex 1212. Observa el mapa:a) Esmenta el nom de tres plaques.Placa del Carib, placa aràbiga i placa eurasiàtica.b) Hi ha cap relació entre la situació dels principals volcans i lesplaques? En cas afirmatiu, indica quina. I entre les plaques i les àreessísmiques?Sí, perquè a les zones de contacte entre plaques l’activitat sísmica i lavolcànica són intenses.4.3.- LES FORMES DE RELLEU- La formació del relleu5.-L’AIGUA A LA TERRA- El cicle de l’aigua5.1.- LES AIGÜES CONTINENTALS- Rius, Llacs, aigües subterrànies i glaceres5.2.- ELS OCEANS I LES MARS- Oceans, mars, corrents marins, marees i onades*Defineix aquestos conceptes:Cicle de l’aigua: es desenvolupa primer evaporant-se, (la calorconeverteix en vapor l’aigua dels oceans, de les mars, dels rius i delsllacs, i també la que prové del sòl. Els èssers vius també generen
 4. 4. vapor a través de la respiració). Després es condensa ( el vapord’aigua de l’atmosfera es converteix en líquid i es formen gotesd’aigua menudes que donen lloc als núvols), més tard ve laprecipitació (l’aigua cau sobre la superfície terrestre en estat líquid osòlid) i per últim l’aigua circula i es distribueix (quan ja esta a lasuperfície terrestre, l’aigua s’incorpora a la vegetació, s’infrilta al sòl,va a para al riu o a la mar...).Riu: són corrents continus d’aigua que desemboquen en un altre riu,en un llac o a la mar.(Riu Ebre)Cabal: és la quantitat d’aigua que porta un riu.Llit: és el caixer o terreny pel qual circula l’aigua del riu.Conca hidrogràfica: és el territori en què les aigües van a parar aun mateix riu.Vessant hidogràrfic: és un conjunt de conques hidrogràfiques queaboquen les aigües en una mateixa mar o oceà.Règim d’un riu: són les variacions del cabal al llarg de l’any. Pot serregular, quan el cabal es constant, o irregular, quan presentavariacions estacionals.
 5. 5. Ries: són les valls d’antics rius que han estat inundades per la mar.Llacs: constitueixen masses d’aigua, generalmentdolces (encara que n’hi ha de salada), que es formen en zonesafonades per l’acumulació de l’aigua procedent de les precipitacions,els rius o la filtració de l’aigua subterrània.(Llac Sant Maurici)Aqüífers: és l’aigua que es filtra pel sòl que s’acumula en depòsitssubterranis d’aigua.Fiords: són antigues valls glacials localitzades a la costa que hanquedat cobertes per les aigües de la mar i han originat entrants benestrets i profunds.(Fiord pangnirtung)
 6. 6. Icebergs: són els blocs de gel depresos de les glaceres que suren ala mar.Marees: són moviments periòdics d’ascens i de descens del nivell dela mar produïts per la diferent atracció que hi exerceixen la Lluna i elSol.6.-EL CLIMA- Diferències entre Temps Atmosfèric i Clima6.1.- ELEMENTS DEL CLIMA- Temperatura: Latitud; altitud ; relleu; mar; corrents maritins- Precipitacions: Tipus de precipitacions- Pressions i Vents: Altes Pressions (A) i Baixes Pressions (D)- Els Mapes de l’Oratge: Gradients de Pressió i FrontsActivitats pàg. 16 i 17 ex 18 i 20.18. Localitza en un atles els països següents: Colòmbia,Turquia i Islàndia. Quin és el més càlid i quin, el més fred?Explica per què.El més càlid és Colombia perquè es situa prop de lequador i està enla zona càlida i el més fred és Islandia perquè es situa més prop delpol i està a la zona freda.20. Busca en un atles la península escandinava i la deKamtxatka. Localitza-les en el mapa de corrents marins. Sitotes dues estan situades a una latitud semblant, per què lapenínsula de Kamtxatka registra unes temperatures mésbaixes?Perquè la península escandinava està situada on hi ha correntsmarins càlids i la península de Kamtxatka on hi han corrents marinsfreds.
 7. 7. Activitats pàg. 19 ex 23, 24 i 25.23. Què és un anticicló? Com es representa en els mapes del’oratge? Localitza els anticiclons que es poden observar en elmapa d’aquesta pàgina. Quin oratge deu fer en aquesteszones?Són àrees en què la pressió és superior a 1013 mbar. Deu fer unoratge estable i sec.24. Què és una depressió? Com es representa en els mapes del’oratge? Localitza les depressions que es poden observar enel mapa. Quin oratge deu fer en aquestes zones?Són àrees en què la pressió atmosfèrica es inferior a 1013 mbar. Deufer un oratge inestable i precipitacions25. Identifica els fronts en el mapa. Com són?Són ondulats i hi ha de freds i de càlids, on els seus extrems esjunten.6.2.- CLIMES DE LA TERRA8..-ELS CONTINENTS- Europa; Àfrica; Àsia; Amèrica; Oceania; AntàrtidaProjeccions i escala : Tipus de projeccions i escalesActivitats finals pàg. 30-31 ex 1-2-5-6-11-12-13-14-151.Defineix els termes següents:Planeta: cos celest sense llum pròpia que giren entorn d’un planeta.Equador: línea imaginaria qu e divideix el planeta en dues meitats ohemisferis.Longitud: és la distància angular que hi ha entre qualsevol punt dela superfície terrestre i el meridià 0º o de Greenwich. Es mesura cap al’est o cao a l’oest i el seu valor corresponent està comprés entre 0º i180º.
 8. 8. Latitud: és la distància que hi ha entre qualsevol punt de lasuperfície terrestre i el paral·lel 0º o equador. Es mesura cap al nord ocap al sud i el seu valor corresponent està comprés entre 0º i 90º.Litosfera: capa que està constituïda per escorça i la part superior delmantell. No és compacta, perquè està formada per plaques que esdesplacen lentament sobre els materials semifosos del mantell.Dorsal oceànica:Glacera: són masses de gel acumulades als pols o als cims de lesmuntanyes.Clima: és la successió periòdica i habitual d’uns tipus de tempsdeterminats en una zona geogràfica concreta.Anticicló: són àrees en què la pressió és superior a 1013mbar.Genera un oratge estable i sec.Isòbara: línea que uneix punts amb la mateixa pressió.2. Quins moviments efectua la Terra? Quines en són lesconseqüències?La Terra efectua dos moviments:-El moviment de rotació, que és el gir que fa la Terra sobre si mateixai tarda a fer-lo quasi unes 24h, és a dir, un dia.La principal conseqüència és la successió dels dies i les nits, ja que,com la Terra és esfèrica, el Sol només n’il·lumina una de les meitats,mentre que l’altra roman a fosques.-El moviment de translació, que és el gir que du a terme la Terra alvoltant del Sol descrivint una òrbita el·líptica en la qual inverteix 356dies i 6 hores aproximadament. Per a compensar la diferència que hiha del nostre calendari a el moviment real del nostre planeta,aquestes sis hores es van acumulant, i quan completen 24h, és a dir,un dia, aquest s’afig al mes de febrer cada 4 anys. Aquests anys, quetenen 366 dies , s’anomenen bixestos. La principal conseqüència és la successió de les estacions, degut a lainclinació de l’eix de la Terra que fa que no totes les zones de lasuperfície de la Terra reben la mateixa quantitat de radiació solar alllarg de l’any. I això dona llos a les estacions.5. Indica si aquestes coordenades geogràfiques són correcteso no i explica quin error contenen les incorrectes:
 9. 9. a) Latitud 20º N / longitud 100ºS. No és correcta, perquè lalongitud es mesura d’est a oest.b) Latitud 40º N / longitud 150º E. És correcta.c) Latitud 120º S / longitud 60º E. No és correcta, perquè lalatitud es mesura de 0º fins als 90º.d) Latitud 5ºS / longitud 185º O. No és correcta, perquè lalongitud es mesura dels 0º fins als 180º.6. Amb l’ajuda d’un atles, identifica a quins llocs corresponenles coordenades geogràfiques següents:a) 38º de latitud N / 1º de longitud O. Melillab) 42º de latitud S / 175º de longitud E. Wellingtonc) 30º de latitud N / 30º de longitud E. Alexandriad)50º de latitud N / 30º de longitud E. Ucraïna11. Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falsesi corregeix aquestes últimes en el teu quadern:-L’escorça és la capa intermèdia de la Terra. Fals, el mantell és lacapa intermèdia de la Terra o l’escorça és la capa primera i externa dela Terra.-Les precipitacions afecten el règim dels rius. Verdader.-Els llacs estan formats per l’acumulació de l’aigua procedentde les precipitacions, dels rius o de les infiltracions de lesaigües subterrànies. Verdader.-La mar es refreda i es calfa més ràpidament que la superfícieterrestre. Fals, la superfície terrestre es refreda i es calfa mésràpidament que la mar.-El clima mediterrani registra precipitacions constants al llargde tot l’any. Fals, ’el clima mediterrani registra precipitacions al’hivern, a la primavera o a la tardor i l’estiu es sec’ o ’el climaequatorial registra precipitacions constants al llarg de tot l’any’.12. Explica la diferència que hi ha entre conca i vessanthidrogràfic. Que una conca va a parar a un mateix riu i un vessant
 10. 10. hidrogràfic és el conjunt de conques que van a para a una mateixamar o oceà.13. Indica quins són els elements principals del clima iexplica’ls.Els elements principals del clima són la temperatura, lesprecipitacions, la pressió atmosfèrica i el vent.La temperatura és el grau de calfament de l’aire. Permesurar-la s’utilitza el termòmetre. Els factors quecondicionen la temperatura són:’La latitud: la temperatura descendeix des de l’equador fins alspols.’L’altitud i el relleu: la temperatura descendeix una mitjana de6ºC cada 1000m d’altitud. D’altra banda, la disposició del relleudóna lloc a zones més exposades al sol i zones a l’ombra.’La influència de la mar: la mar és calfa i es refreda méslentament que la superfície terrestre.’Els corrents marins: depenent de la temperatura, calfen orefreden les zones costaneres.Les precipitacions és l’aigua que cau de l’atmosfera a lasuperfície terrestre en forma de pluja, de pedra o de neu. Esmesuren amb el pluviòmetre i s’expressen en mitres permetre quadrat o en mil·límetres d’altura. Hi ha diferent tipus:’Precipitacions convectives: es produeixen pel calfament d’unazona determinada de la superfície terrestre.’Precipitacions orogràfiques: es produeixen quan una massad’aire humit xoca amb una muntanya.’Precipitacions frontals: s’originen quan entren en contacte unamassa d’aire càlid i una massa d’aire fred.La pressió atmosfèrica és la que exerceix l’atmosfera sobre alsuperfície terrestre. Es mesura amb el baròmetre i s’expressaen mil·libars. Segons la pressió, podem distingir:’Altes pressions o anticiclons: són àrees en què la pressió éssuperior a 1013mbar. Genera un oratge estable i sec.
 11. 11. ’Baixes pressions i depressions: són àrees en què la pressióatmosfèrica és inferior a 1013 mbar. Originen un oratgeinestable i precipitacions.El vent és el moviment horitzontal de l’aire que es desplaçades de les altes pressions cap a les baixes pressions. Esmesura amb l’anemòmetre i s’expressa en metres per segon oquilòmetres per hora.14. Descriu, amb l’ajuda del dibuix, com es generen lesprecipitacions d’un front fred.L’aire fred que pesa més, es posa baix de l’aire calent i l’obliga apujar ràpidament. Quan puja, l’aire calent es refreda i el vapor d’aiguaque conté es condensa. Aleshores, forma núvols que originenprecipitacions abundants que cauen en poc de temps.15. Copia-ho en el teu quadern i relaciona cada clima amb elmedi natural corresponent:-Sabana: tropical plujós-Desert: desèrtic-Selva: equatorial-Tundra: polar-Bosc caducifoli: oceànic-Bosc mediterrani: mediterrani-Bosc de coníferes: continental

×