Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disenywq

292 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Disenywq

  1. 1. DISENYAR UNA WEBQUEST
  2. 2. • http://questgarden.com/
  3. 3. PORTADA/ÍNDEX/PÀGINAPRINCIPAL/ INICIEl títol de la WebQuestUna imatge adequada i atractivaEl nom de les àrees i/o competències que voldrem treballarEls nivells o edats per als quals es considera més adequadaEl nom i cognom de l’autorUna adreça e.mail amb la qual poder contactar amb el creadorLa data de creació o de l actualització més recent.• Laccés directe a cada un dels apartats de laWebQuest
  4. 4. Introducció• Breu (dunes deu línies com a màxim)• Clara (amb frases curtes i concretes)• Motivadora :– Ha de plantejar una pregunta,– un problema per solucionar,– una tasca engrescadora per a realitzar,– un repte que els pugui intrigar, sorprendre…relacionada amb lavida real, amb els interessos dels alumnes als qual vadestinada.
  5. 5. Tasca• Ha dobligar a desenvolupar habilitatscognitives elevades .• Ha de tenir en compte el desenvolupament decompetències bàsiques.• Ha dexplicitar la transformació de lainformació:quin tipus de tasca realitzaran elsalumnes.• Ha despecificar clarament quin serà elproducte final que en resulti.• Ha de preveure com organitzar el treballcooperatiu.

×