Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursconsorci 2

635 views

Published on

presentació curs rúbriques

Published in: Education
 • Be the first to like this

Cursconsorci 2

 1. 1. Rúbriques per a unaavaluació competencial
 2. 2. Avaluació tradicional• Examen de veritable o fals• Examen d’identificació o ubicació del coneixement• Examen de jerarquització• Examen de relació o correspondència• Examen de completar Examen de resposta breu• Examen d’elecció múltiple
 3. 3. Aspectes positius de l’avaluació tradicionalFàcil d’aplicarFàcil de qualificarRelativament fàcil d’elaborarIdeal per avaluar el coneixement memorísticIdeal per avaluar gran quantitat deconeixements no interrelacionats
 4. 4. Aspectes negatius de l’avaluació tradicionalPossibilitat d’endevinar les respostesTendència a avaluar habilitats cognitives de nivell inferior(recordar, classificar...)No dóna gaire informació dels aspectes que cal millorar(d’on ve l’error?)No garanteix que l’alumne sàpiga aplicar el coneixementsNo es demana justificar la respostaPossibilitat de copiar
 5. 5. “No som en una època de canvis, sinó en un canvi d’època” Jordi Esteban Calm
 6. 6. http://www.inteligenciasmultiples.net/
 7. 7. Avaluar per aprendre
 8. 8. Neus Sanmartí
 9. 9. Neus Sanmartí
 10. 10. Neus Sanmartí
 11. 11. Avaluació integrada o autèntica• Observació del docent del procés• Elaboració de projectes• Realització d’experiments• Revisió i discussió de documents• Observació directa de l’aplicació dels coneixements• Autoavaluació• Productes escrits• Examen oral• Recerques• Debats• Rúbriques• Portfoli• Etc…
 12. 12. WebquestWebQuestCat
 13. 13. Aspectes positius de l’avaluació integrada o autènticaInforma el docent de manera més precisaInforma l’alumne del seu procés i dels aspectes que cal millorarInvolucra l’alumne que pot participar en el disseny de les einesd’avaluació, estimula el compromís i el control del propi aprenentatgeAvalua aspectes cognitius superiors ( analitzar, sintetitzar, crear,argumentar...)S’aplica al llarg del temps a realitzacions molt diverses i permet veure elcreixement i l’aprofundimentPermet a l’alumne construir les seves pròpies respostesPermet avaluar en situacions semblants a la vida real, tasques complexes, resoldre problemes...
 14. 14. ASPECTES NEGATIUS DE L’AVALUACIÓ INTEGRADA O AUTÈNTICAMés temps d’aplicacióElaboració méscomplexa
 15. 15. Autora :Laia Tutusaus, juny 2012
 16. 16. Decidim què volem avaluar Decidim un nombre raonable de dimensions potencials
 17. 17. Fem una descripció breu i clara demàxims a la columna de la dreta dela rúbrica.
 18. 18. Definim les categories
 19. 19. Carme BarbaBarcelona, juny 2012

×