Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De baix a dalt, de la mà de Montserrat Castanys. L.Sala UVIC-UCC

9,404 views

Published on

Escola rural, rural school

Published in: Education
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

De baix a dalt, de la mà de Montserrat Castanys. L.Sala UVIC-UCC

 1. 1. De baix a dalt z f, ’ w - lnnzïwri "a 1‘: (Í(1.s'f(1n_‘. s' Lidia Sala Font UVÍC-UCC Master en Educació Inclusiva
 2. 2. Deba ix a dalt ‘la má de Montserrat Castanys Lídia Sala Font UVÍC-UCC Master en Educació Inclusiva
 3. 3. kuuu. (¡uz es la - Amb ulls de nena. .. la meva mestra - Amb ulls de veïna del poble. .. una persona clau - Amb ulls de mestra. .. una mestra de mestres - Amb ulls dinvestigadora. .. motor de canvi - Oportunitats que arriben i cal aprofitar: - Escriure sobre la Montserrat - Dedicar-li el Treball Final de Master - Feines que van més enlla del professional
 4. 4. u‘ / ' l_ bull-u, ‘a Í . , I. L-a/ ‘j 2/ J ,4()7?C’¿'f’t, ‘ í’; a - Alumna de l'Escola del Mar de Pere Vergés - Practiques a l'Escola del Mar i a l'Escola Talitha de Maria Teresa Codina. - Estudis lliures a l'Escola Normal de mestres. - Mostra de l'Escola Ramona Calvet Piques de Castelltercol (escola en Catalá). - Mestra/ directora de l'Escola rural la Popa de Castellcir. - Cap d'Estudis/ directora de la ZER del Moianés. - Formadora i assessora.
 5. 5. Sol no es pot. .. - 1979 — Inicis a l'escola de Castellcir: - Escola en males condicions. - Grup petit de nens i nenes de diferents edats. - Poble petit pero molt implicat amb l'escola. - Sola davant el repte: - Necessitat de compartir i de treballar en equip. - Reunions amb mestres implicats (iniciades anteriorment). - Relació amb la mestra de Sant Quirze de Safaja. - Incorporació al grup de mestres rurals del Bages. - FLOPIs — Reconeixement de les necessitats dels mestres rurals.
 6. 6. Afrontar antes mnltígrau. .. - Aprofitar les experiencies previes. - Inquietud per aprendre. - Compartiri debLatre. ' - Pensar, elaborar; aprofitar. .. materials.
 7. 7. Plans de treball Conferencíes Projectes" Assemblea Padríns/ es Interaceíó - Desdoblaments‘ PEDAGOGIC Díctats en parella Flexíbílítat. ..
 8. 8. Trencant l'aïllament. .. El Secretariat d Escola Rural de Catalunya - De baix a dalt: mestres >>+ administració - Esforg, implicació, lluita, ... - Definir la identitat de l'ER - "Projecte de zones escolars rurals" - Decret 195/1988 — 15 primeres ZER - ZER del Moianes 1989-1990 - Paper de la Montserrat: - Grup de treball del Departament - Secretariat - Garrecs dins la ZER
 9. 9. M}. ú w fent realitat la ZER a Aspectes clau: de baix a N especte pels ritmes: cadascu puja al carro" quan esta preparat. - Respecte a la identitat: escoles arrelades al medi. - Projectes comuns: alló que es comenca es dissenya en conjunt. - Formació continuada: mai s'acaba d’aprendre. - El projecte mai s'acaba: comunitat d'aprenentatge, ... - Il-lusió, esforc, implicació, creenca, dedicació, ... . - Sorgeix del propi interés dels mestres (de baix a dalt) N r Resultats: - Beneficis per a tots i totes: mestres, alumnes, families i M ‘
 10. 10. v : P‘ , á . . _. _ , l . i . lïïüïlZViÍLLÏïÉIJJ311i: o lo feina ¡M77 [elo o Alta valoració de les escoles i la ZER per part d'alumnes, families, mestres i municipis. - Reconeixement "mediatic": articles, televisió, investigación. - Alguns projectes són premiats. - Reconeixement a la trajectória de la senyora Montserrat Gastanys: - Catalunya Educació 2002
 11. 11. ¿Mr «j «y a « «JL; .J-i. « -14- . -‘. ¿ -J-L. - La renovació de l'escola rural és fruit de persones anónimes. - Els processos que sorgeixen de baix a dalt tenen més possibilitats d'exit. - No ha estat un cami facil. - Els i les mestres que han format part de la transformació no han tingut por d‘arriscar—se, de fer més hores del compte, d'implicar—se i de creure que el canvi era possible. - No podem perdre aquesta perspectiva avui, cal que mantinguem el mateix esperit i il-lusió, no per creure'ns millors, sinó per seguir millorant. - Heretem una escola rural plena de possibilitats i amb un llarg cami recorregut. - Si volem, podem! 4,"í'. j-. ‘_
 12. 12. - Gastanys, Montserrat (1999). "El treball pedagógic a l'escola rural. Perspectiva Escolar, 233, p. 36-43. - Gastanys, M. ; Castells, L; Planes, Ll. (1993) "Les Zones Escolars Rurals, una solució que té en compte els nens". Revista del CIFA, 1o, p. 33-36. - Gastanys, M. ; Castells, L. ; Planes, Ll. (1997). "Escolai comunitat educativa". Guix, 236-237, p. 19-21. - Entrevista a Montserrat Gastanys, gener 2015. - Entrevista a Assumpta Durán, marc 2015. - Entrevista a Maria Teresa Codina, marc 2015. - Entrevista a Marta Codina, marc 2015.
 13. 13. / Grup al Facebook: ola Rural * Escuela Rural * Rural Sc Aquest grup vol reunir a totes aquelles persones interessades en l'Escola Rural. És un grup obert tant a professionals del món de l'Educació com persones vinculades a entorns rurals. + de 2.500 membres! !! Dinamitzat per: Laura Domingo Pe”
 14. 14. Deba ix a dalt ‘la nui yde Montserrat Castanys Lídia Sala Font UVÍC-UCC Master en Educació Inclusiva

×