Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trastorns alimentaris

691 views

Published on

Es un tema del que no sen sap gaire pero es molt inportant perque a l allarga els seus afectes poden ser pitjos del que pensavem. Us parla dels principals trastorns d'alimentació que hi ha i els mes coneguts, l'Anorèxia i la Bulímia nervioses..etc

Published in: Health & Medicine, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trastorns alimentaris

 1. 1.
 2. 2. ÍNDEX<br />1. Presentació..........................................................1 <br />a) Index………………………………………………………………….……..2<br />2. Desenvolupament……………………………………………..3-32<br />a) Principalstrastorns.......................................................3-6<br /> b) Factors que influeixen en elstrastorns……………………..7-10<br /> c) El creixement i hàbitsalimentaris de la persona………..11-16<br /> d) La funciódelseducadors…………………………………………..17-19<br />e) Prevenció………………………………………………………………….20- 23<br />f) Detecció…………………………………………………………………….24-30 <br />g) Tractament……………………………………………………………....31-32 <br />h) Estadístiques…………………………………………………………….33-35<br />3.Conclusió…………………………………………………………..36 <br />
 3. 3. Principals trastorns: Anorèxia i Bulímia nervioses<br />ANORÈXIA NERVIOSA <br /> - Desigintens de pesar menys<br /> - Por d’estargrassa/os <br /> - Es veuenmésgrasses del que estan<br /> … etc<br />
 4. 4. Elscriteris que classifica la malaltiasónelssegüents: <br /> 1. Rebuig<br /> 2. Pèrdua de pes <br /> 3. Por intensa <br /> 4. Alteracions de la valoració<br /> 5. Pèrdua<br />
 5. 5. 2. BULÍMIA NERVIOSA <br />- Atacs de fam<br /> - Culpabilitat<br /> - Eliminació de l’ingerit<br />
 6. 6. Elscriteris que classifica la malaltiasónelssegüents: <br /> 1. Ingesta compulsiva <br /> 2. Culpa <br /> 3. Vòmits<br /> 4. Ingesta voraç<br /> 5. Preocupacióobsessiva<br />
 7. 7. Factorsdeterminants del comportamentalimentari<br /> - Hi ha moltsfactorstantgenèrics com personalssocials i culturals. <br />
 8. 8. ELS QUE INFLUEIXEN EL LA PREDISPOSICIÓ <br />1. PERSONALS: 2. FAMILIARS: <br /> - baixad’autoestima<br /> - nivelld’autoexigència<br /> - por de madurar i de créixer<br /> - autoimposició<br />3. -SOCIALS I CULTURALS: <br /> -modelssocials<br /> -Influència de publicitat<br />- exigències en algunesactivitats<br /> -elsconflictesfamiliars<br /> -Sobrepès o obesitat en el pare o la mare <br />
 9. 9. 2. ELS QUE INFLUEIXEN EN LA PRECIPITACIÓ<br /> - Pràctica de dietes - Trastornspsiquiàtrics<br />- Experiènciesnegatives (propi cos) - Activitats de moltaexigència<br />- Vulnerabilitat i l’estrès<br />
 10. 10. 3. ELS QUE INFLUEIXEN EN EL MANTENIMENT I /O AGREUJAMENT<br /><ul><li>Malnutrició
 11. 11. Factorssocials i culturals
 12. 12. Elsfactorspsicosocialsfamiliars
 13. 13. Trastornspsiquiàtrics</li></li></ul><li>EL CREIXEMENT DE LA PERSONA I ELS HÀBITS ALIMENTARIS<br />L’educació a seguir un comportamentalimentari saludable és el que anomenem “ educació nutricional”<br />
 14. 14. 1. Una alimentació saludable ha de complirelsrequisitssegüents<br />Cal saber fer una tria d’aliments variada i suficient i que permeti arribar a l’equilibrinutritiu. <br />
 15. 15. 2. NUTRIENTS, ALIMENTS I RACIONS<br />- Segonsl’edat, en el cas delsadolescentsprodueix unes necsesitatsnutricionalssuperiors a les de l’adult.<br />
 16. 16.
 17. 17. 3. ALIMENTACIÓ I ADOLESCÈNCIA<br />- Durantl’adolescència, elscanviscorporals i elsproblemes de sobrepès, reals o no, poden generar comportamentsalimenatrisd’altrisc. <br />
 18. 18. 4. ELS HÀBITS DESTRUCTURATS MÉS HABITUALS<br />1. <br />2.<br />3.<br />4.<br />5.<br />6.<br />
 19. 19. LA FUNCIÓ DELS EDUCADORS<br />
 20. 20. 1. ASPECTES QUE HAN DE TENIR EN COMPTE ELS EDUCADORS<br />- Durantl’adolescènciacoexisteixencomportamentsinfantils i expectativesd’adult. <br />
 21. 21. 2. COSES QUE ELS EDUCADORS PODEN FER<br /> - Prendreconsciència<br /> - Observar el comportament<br /> - Afavoriractituds<br /> - Saber escoltar <br /> - Entendre<br /><ul><li>Menysprear
 22. 22. Actitudsrígides
 23. 23. Culpabilitzar-se
 24. 24. Valorar nomèsaspectescorporals</li></li></ul><li>LA PREVENCIÓ<br />- Significa anticipar-se, intervenir per tal d’evitar que tinguilloc un esdeveniment no desitjat.<br />
 25. 25. <ul><li> Es pot parlar de 3 tipus de prevencions: </li></ul>1. Prevenció primaria <br />2. Prevenció secundaria <br />3. Prevencióterciària<br />
 26. 26. EDUCAR I PREVENIR <br /> - És la millor de les intervencions. <br />
 27. 27. LA DETECCIÓ<br /> - La famíliaconstitueixl’entornonapareixenelsprimerssímptomes de la malaltia i, per tantl’espaion es poden detectar en primer lloc. <br />
 28. 28. <ul><li>Utilització injustificada de dietes
 29. 29. Estat de preocupacióconstant
 30. 30. Interèsexagerat per receptes de cuina
 31. 31. Preferència per no menjarambcompanyia
 32. 32. Interès per cuinar
 33. 33. Sentiment de culpabilitat
 34. 34. Comportamentalimentariestrany
 35. 35. Marxar de taula i tancar-se al bany</li></li></ul><li><ul><li>Pèrdua de pes injustificada
 36. 36. Por i rebuigexagerats
 37. 37. Pràctica del vòmitautoinduït</li></li></ul><li><ul><li>Retard de l’aparició
 38. 38. Falta de la menstuació</li></li></ul><li><ul><li>Persepcióerrònia
 39. 39. Intentsd’amagar el cos</li></li></ul><li><ul><li>Ferexercici en excés
 40. 40. Utilització de l’exercici</li></li></ul><li><ul><li>Insatisfacció personal
 41. 41. Estatdepressiu i irritable
 42. 42. Disminució de les relacionssocials
 43. 43. Augmentaparent de les horesd’estudi
 44. 44. Dificultat de concentració</li></li></ul><li>EL TRACTAMENT<br />
 45. 45. <ul><li>Normalitació
 46. 46. Correcció
 47. 47. Reducció de l’ansietat
 48. 48. Regulaciódelsàpats
 49. 49. Normalització de les relacionsalterades
 50. 50. Adequació
 51. 51. Tractamentdelstrastornsassociats
 52. 52. Intervenciópsicoterapèutica</li></li></ul><li><ul><li> El 90-95% que pateixentrastorns, són dones.
 53. 53. A Catalunya entre l’1 i el 4 % de les persones entre 15 i 30 anyspateixen un trastornalimentari. </li></ul>- Anorèxia : 0,5 – 1 % <br /> - Bulímia : 2- 4 % <br />ESTADÍSTIQUES<br />
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56. CONCLUSIONS<br />
 57. 57. NARRACIÓ REAL D’UNA ADOLESCENT<br />
 58. 58. FET PER: <br /> CARLOTA COROMINAS<br />

×