Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Do esplendor medieval ós séculos escuros.

756 views

Published on

Traballo da 2ª avaliación para galego, 3ºE.
IES Félix Muriel, curso 2011/12.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Do esplendor medieval ós séculos escuros.

 1. 1. Carlos Piña López 3ºE
 2. 2.  Portada...............................................................................D1 Índice..................................................................................D2 Introdución........................................................................D3 O esplendor medieval......................................................D4 A literatura medieval.......................................................D5 A situación da lingua durante a Idade Media.............D6 A decadencia: Causas......................................................D7 Os Séculos Escuros...........................................................D8 Conclusión.........................................................................D9 Fontes...............................................................................D10
 3. 3. Galicia constituía unha unidade política xunto a Asturias e León no século VIII, pero chegou a conseguir certa autonomía nos séculos X, XI e XII.Nesa época, o galego era exclusivamente oral e, o latín, utilizábase só na escrita; pero no século XIII, chegouse a unha situación de cooficialidade entre ambas línguas debido á presión dese monolingüismo oral. Mapa de España no século VIII. Distínguese a extensión do Reino de León.
 4. 4. O galego, tras esa situación de cooficialidade co latín, comezou a aparecer nos documentos públicos, actas, ordenanzas, etc… Tamén se fen bastantes traduccións ó galego e sóese utilizar na igrexa ou no mundo da xustiza. O pegamiño Vindel, data dos séculos XIII ou XIV; é unha das primeiras obras pertencentes á lírica galega.
 5. 5. As composicións máis coñecidas actual- mente pertencentes á lírica galaico- portuguesa son as „Cantigas de Sta. María‟, de Alfonso X „O Sabio‟, inda que tamén existen outras composicións coma o „Cancioneiro de Ajuda‟ ou o „Cancioneiro Colocci-Brancutti‟.A prosa literaria en galego foi máis escasa e tardía, pero atopáronse obras coma „Cró- nica Troiana‟ ou os „Milagres de Santiago‟. Normálmente xiraba arredor do persoaxe do rei Artur. Páxina de „Crónica Troiana‟.
 6. 6. Entre os séculos VIII e XII o galego inda se estaba desenvolvendo.Entre os séculos XIII e XV o galego era a lingua lírica por excelencia, a lingua oral de todo o pobo e a escrita de todo tipo de actos; pero dende o reinado de Fernando III comezou a penetración do castelán nalgúns escritos. “Ora faz ost‟o Senhor de Navarra”, de João Soares de Paiva; tamén coñecido como “Ora faz ost”.
 7. 7. A decadencia da lingua galega foi motivado pola perda política do Reino de Galicia, principalmente en favor de Castela, cos reis Pedro I e Isabel a Católica.Tamén influeu a perda da autonomía da Igrexa Galega, que pasou a depender de Valladolid, e a política de Castela, cuxo obxetivo era a sumisión dos diferentes reinos.Imaxe de Isabel aCatólica, por PedroMarcuello.
 8. 8. As causas ditas na diapositiva anterior impideron a consolidación do galego como lingua literaria. Os Reis Católicos comezaron unha etapa de uniformización lingüística para comezar cunha centralización do castelán.No ano 1480 ditouse unha norma pola cal se podería emprega-lo galego na documentación privada. “Ystoria dela Santa Yglesia de Iria Flavia”, un dos poucos manuscritos en galego dos Séculos Escuros.
 9. 9. O Reino de Galiza conseguiu a súa autonomía a partir do século X (antes formaba parte do Reino de León, xunto a Asturias e León); o galego comezou a utilizarse a partir do século XIII, xunto ó latín, ata o século XV, ca chegada dos séculos escuros e a centralización do castelán dos Reis Católicos. Mapa de Galiza no século XVI, en plena etapa dos Séculos Escuros.
 10. 10. Traballo: http://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_da_lingua_galega#Esplendor_medieval_d o_galego-portugu.C3.A9s http://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_da_lingua_galega#Os_S.C3.A9culos_escur os http://www.galiciaespallada.com.ar/historia_literatura_galegaidademedia.htm http://www.xunta.es/linguagalega/a_idade_mediaImaxes: http://quintodeadolfo.blogspot.com http://recursosparaelcamino.blogspot.com http://www.carloscallon.com http://questao-dos-universais.blogspot.com http://www.artehistoria.jcyl.es http://israelmv.wordpress.com http://diodorosiculo.wordpress.com

×