Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As orixes do galego. Substrato, estrato e superestrato no espazo de Rianxo

4,852 views

Published on

As orixes do galego. Substrato, estrato e superestrato no espazo de Rianxo.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

As orixes do galego. Substrato, estrato e superestrato no espazo de Rianxo

 1. 1. As orixes do galego. Substrato, estrato e superestrato no espazo de Rianxo Carlos Piña López – 1º Bach A
 2. 2. Índice Portada Índice Introdución Substrato Estrato Superestrato O galego en Rianxo Conclusión Fontes D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
 3. 3. Introdución O galego, inda que é unha romance, recolle numerosos préstamos doutras línguas que, atendendo á orixe destos, poderase clasificar como substrato, estrato e superestrato. Tamén podemos clasificalo atendendo ó seu uso como toponimia, hidronimia, antroponimia e léxico común. Mapa da influencia nas linguaxes peninsulares no 300 a.n.e.
 4. 4. Substrato Sustrato Orixe aportado polos pobos prerrománicos. Orixe Foi preindoeuropeo indoeuropeo • Euroafricano: Aportaron o prefixo “carr-“. • Hispano-caucásico: Aportaron o prefixo “mor-“. • Tirrénico: Aportaron léxico común. carrasco amorodo Dolmen de Axeitos morea Iñobre • Celta: Aportaron o sufixo topónimo “-obre”. • Protocelta: Aportaron os interfixos “-asc-“ e “-usc-“. • Non-celta: Aportaron o sufixo “-ego”. Coimbra Viascón
 5. 5. Estrato É todo léxico aportado polos pobos romanos, a maioría do cal procede do latín. A pesar de que todo o léxico do estrato procede do latín, non todas as palabras evolucionaron do mesmo xeito, polo que diferenciamos palabras cultas, semicultas ou patrimoniais dependendo do grao de evolución. Fresco atopado en Pompeia
 6. 6. Superestrato Superestrato Orixe xérmanico Orixe árabe • Topónimos • Léxico de administración, guerra, oficios, etc. • Léxico común • Antropónimos e topónimos rematados en “-mil”, “-ufe”, “-ans”, etc. • Léxico común Mezquita de Al-Aqsa Ariz Guitiriz Godón álxebra alcalde alicate
 7. 7. O galego en Rianxo Toponimia • Rianxo procede do latín rivus angulus. • Leiro procede do léxico común leira. Antroponimia • Castro procede do latín castrum. • Abelleira procede do léxico común abella e este á súa vez do latín apicŭla. Hidronimia • A maoiría de hidrónimos de Rianxo coma “Ulla” teñen orixe no sustrato prerrománico. Léxico común • “Muiñeira” procede do léxico común muiño e este á súa vez do latín molinum. • “Cangrexo” procede do latín cancer. Vista do río Ulla
 8. 8. Conclusión A pesar de ser unha lingua romance, gran parte dos topónimos, antropónimos e hidrónimos proceden do sustrato ou do superestrato. Tamén procede destes gran cantidade de léxico común, pero a maior parte procede do latín. O léxico en Rianxo ten orixes moi variadas, dende o sustrato preindoeuropeo (e.g. o antropónimo Cores) ate o superestrato (e.g. palabras coma “laranxa”). Harri Meier, creador do dicionario etimolóxico galego.
 9. 9. Fontes Información: • http://gl.wikipedia.org/wiki/Histo ria_da_lingua_galega • http://www.staki.com/matuquin/i ndex.htm • Dieter Kremer - VA/64AOnomástica galega II: Onimia e onomástica prerromana e a situación lingüística do noroeste peninsular Imaxes: • http://commons.wikimedia.org • www.minube.com • es.123rf.com • www.iagua.es • uni-leipzig.de

×