Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ultraportátil do alumnado

2,166 views

Published on

Descripción do equipo e do escritorio dos ultraportátiles do alumnado en Abalar 2.0

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ultraportátil do alumnado

 1. 1. ULTRAPORTÁTILES DO ALUMNADO. GNU LINUX – DEBIAN PFAC ABALAR – IES O COUTO MÓDULO 3
 2. 2. O equipo <ul><li>1. Webcam rotatoria. </li></ul><ul><li>2. Micrófono. </li></ul><ul><li>3. Pantalla LCD. </li></ul><ul><li>4. Botón activación webcam. </li></ul><ul><li>5. Botón acceso a carfafol persoal. </li></ul><ul><li>6. Altofalantes estéreo. </li></ul><ul><li>7. Indicadores de estado. </li></ul><ul><li>-A: Bloqueo Maiúsculas </li></ul><ul><li>-1: Bloqueo Teclado Numérico. </li></ul><ul><li>8. Teclado. </li></ul><ul><li>9. Mouse PAD. </li></ul><ul><li>10.Botón páxina arriba. </li></ul><ul><li>11.Botón páxina abaixo. </li></ul><ul><li>12.Botón acendido/apagado. </li></ul><ul><li>13.Indicadores de estado </li></ul><ul><li>- Superior : en azul, conectado a Wifi. </li></ul><ul><li>- Medio : en azul, accedendo ó disco duro. </li></ul><ul><li>Inferior : </li></ul><ul><ul><li>Azul: batería cargada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ámbar fixa: batería en carga. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ámbar intermitente: batería baixa. </li></ul></ul>
 3. 3. O teclado. <ul><li>Fn + F1 Activar/desactivar rede Wifi. </li></ul><ul><li>Fn + F2 Entrar en modo repouso. </li></ul><ul><li>Fn + F3 Desactivar son. </li></ul><ul><li>Fn + F4 Diminuír o volume. </li></ul><ul><li>Fn + F5 Aumentar o volume. </li></ul><ul><li>Fn + F6 Alternar pantalla ou monitor externo. </li></ul><ul><li>Fn + F7 Diminuír o brillo da pantalla LCD. </li></ul><ul><li>Fn + F8 Aumentar o brillo da pantalla LCD. </li></ul><ul><li>Fn + Pet Sis (Impr Pant) Captura de pantalla. </li></ul><ul><li>Fn + Insert (Bloq num) Activar/desactivar el teclado numérico. </li></ul>Coa tecla Fn pulsada accedemos as funcións cos símbolos en azul no teclado: <ul><li>Fn + ↑ (Repág). Movémonos a páxina previa. </li></ul><ul><li>Fn + ↓ (Avpág). Movémonos a seguinte páxina. </li></ul><ul><li>Fn + ← (Inicio). Imos ó principio da liña. </li></ul><ul><li>Fn + -> (Fin). Imos ó final da liña. </li></ul>
 4. 4. Control do rato. (MousePAD) 1 2 3 4 <ul><li>Deslizando o dedo por el movemos o punteiro. </li></ul><ul><li>Botón esquerdo do rato. </li></ul><ul><li>Botón dereito do rato. </li></ul><ul><li>Deslizando o dedo ó longo da barra, desprazamos as páxinas arriba ou abaixo. </li></ul>Esta tecla equivale a un clic dereito co rato. As veces será necesario utilizar dous dedos no Mouse PAD para controlar o rato. Exemplo: Se queremos desprazar unha xanela, deberemos situarnos sobre a súa barra de título, manter o botón “2” pulsado, e desprazarnos por “1” para movela.
 5. 5. O Escritorio <ul><li>Maqueta Abalar 2.0. </li></ul><ul><li>Sistema Operativo: GNU Linux. Distribución: Debian </li></ul><ul><li>Entorno de escritorio UNR (Ubuntu Netbook Remix). </li></ul><ul><li>Programas clasificados en categorías: Accesorios, Ofimática… </li></ul><ul><ul><li>En cada categoría hai lanzadores (accesos directos) ós programas. </li></ul></ul>Podemos engadir un lanzador de calquera programa a “Preferidos” facendo clic no signo “+” que aparece ó pasar o punteiro sobre icona do programa.
 6. 6. Elementos do escritorio. <ul><li>Categorías. </li></ul><ul><li>Conteñen os lanzadores dos programas instalados no ordenador. </li></ul>1 2 <ul><li>Icona do escritorio: pecha todas as xanelas e amosa o escritorio. </li></ul><ul><li>Iconas das aplicacións que están abertas. </li></ul><ul><li>Barra sup. esquerda </li></ul><ul><li>Barra sup. dereita </li></ul><ul><li>Forzar a saída dun programa. </li></ul><ul><li>Sigala: Conexión con outros ordenadores Abalar. </li></ul><ul><li>Conexións de rede. (Con banda verde: conectado) </li></ul><ul><li>Carga da batería. </li></ul><ul><li>Control de volume. </li></ul><ul><li>Data e hora. Abre o calendario. </li></ul><ul><li>Apagar, reiniciar… </li></ul><ul><li>Cambiar de usuario. (Non usar) </li></ul>1 2 3 4 5 6 7 8
 7. 7. Xanelas I. <ul><li>No escritorio RNU case todas as xanelas se abren maximizadas. </li></ul><ul><ul><li>Só dispoñemos do botón de pechar . </li></ul></ul><ul><li>Restaurar xanela: </li></ul><ul><ul><ul><li>Dobre clic esquerdo no título da xanela ou </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clic dereito > Restaurar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Xa vemos os botóns minimizar (1), maximizar (2) e pechar (3). </li></ul></ul>ATENCIÓN A SÚA POSICIÓN 1 2 3
 8. 8. Xanelas II. <ul><li>Redimensionar xanelas: </li></ul><ul><ul><ul><li>Levar o punteiro ata unha esquina da xanela ata que cambie de forma, facer clic esquerdo e arrastrar. </li></ul></ul></ul><ul><li>Mover a xanela: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clic na barra de título e arrastrar. </li></ul></ul></ul><ul><li>Navegación entre xanelas abertas: </li></ul><ul><ul><ul><li>Atallo de teclado: Alt + Tab , ou </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pinchar na icona do programa na barra do escritorio. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Programas principais I. <ul><li>Preferidos. </li></ul><ul><ul><li>Navegador Firefox. </li></ul></ul><ul><li>Ficheiros e cartafoles. </li></ul><ul><ul><li>Cartafol alumno. Contén os documentos persoais. (Explorador de arquivos Nautilus) </li></ul></ul>Ver lista con todos os programas: Lista de Software Abalar 2.0
 10. 10. Programas principais II: <ul><li>Accesorios. </li></ul><ul><ul><li>Busca ficheiros. </li></ul></ul><ul><ul><li>Calculadora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Captura de pantalla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gedit: editor de texto plano. (equivale o bloque de notas en XP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Xestor de arquivos: xestión de arquivos comprimidos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xournal: anotacións a man que se poden gardar como PDF. (Funciona en modo tableta, coa pantalla xirada) </li></ul></ul>
 11. 11. Programas principais III: <ul><li>Ciencias. </li></ul><ul><ul><li>Avogadro: debuxo de moléculas e cristais en 3D. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalzium: táboa periódica moi completa. </li></ul></ul>
 12. 12. Programas principais IV: <ul><li>Educación. </li></ul><ul><ul><li>Ardora, Jclik, EdiLIM, exe: realización e creación de actividades académicas de todas as materias. </li></ul></ul>
 13. 13. Programas principais V: <ul><li>Educación. </li></ul><ul><ul><li>BlinKen: xogo de memoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Dr.Geo: ferramenta matemática. </li></ul></ul><ul><ul><li>gEDA: deseño de esquemas electrónicos. </li></ul></ul><ul><ul><li>FreeMind: mapas conceptuais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geogebra, Lybniz: gráficas matemáticas. </li></ul></ul><ul><ul><li>KAlgebra: operacións matemáticas. Graficas 2D e 3D. </li></ul></ul><ul><ul><li>KBruch: cálculos con fraccións. </li></ul></ul><ul><ul><li>KGeofraphy: xeografía con mapas interactivos. </li></ul></ul><ul><ul><li>KHangMan: xogo de adiviñar palabras. </li></ul></ul><ul><ul><li>KLettres: aprender letras e sílabas en varios idiomas. </li></ul></ul><ul><ul><li>KTouch: mecanografía básica. </li></ul></ul><ul><ul><li>KTurtle: progamación coa linguaxe TrurtleScript. </li></ul></ul>
 14. 14. Programas principais VI: <ul><li>Educación. </li></ul><ul><ul><li>KVerbos: estudo e práctica dos verbos. </li></ul></ul><ul><ul><li>KWordQuiz: aprendizaxe de vocabulario con cartas. </li></ul></ul><ul><ul><li>GCompris: educación infantil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Step: simulador de física. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tux Math, Tux Paint e Tux Typing: aritmética, pintura e manexo do teclado para educación infantil. </li></ul></ul>
 15. 15. Programas principais VII: <ul><li>Gráficos: </li></ul><ul><ul><li>GNU Paint: debuxos simples. (Similar a Paint en XP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Draw: debuxo vectorial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Manipulación de Imaxes (GIMP): editor de imaxes semellante a Photoshop. </li></ul></ul><ul><ul><li>Scribus: programa de maquetación. </li></ul></ul><ul><ul><li>Shotwell: catalogación de fotografías. </li></ul></ul><ul><li>Internet: </li></ul><ul><ul><li>Firefox: navegador de internet </li></ul></ul>
 16. 16. Programas principais VIII: <ul><li>Ofimática: </li></ul><ul><ul><li>Adobe Reader: lector de documentos PDF. </li></ul></ul><ul><ul><li>Libre Office: Suite de Ofimatica. Contén: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calc: follas de cálculo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Impress: presentacións. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Math: edición de fórmulas matemáticas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Writer: editor de texto. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Programas principais IX: <ul><li>Outras: </li></ul><ul><ul><li>Sigala: compartición bidireccional de documentos entre profesor e alumnos. (Ven ligado a iTALC: programa de monitorización dos ordenadores dos alumnos) </li></ul></ul>
 18. 18. Programas principais X: <ul><li>Son e vídeo: </li></ul><ul><ul><li>Programas diversos para reproducir, editar e cambiar o formato de arquivos de son e vídeo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Máis información: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Traballar coas ferramentas de son de Abalar . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Traballar coas ferramentas de vídeo de Abalar . </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. Programas principais XI <ul><li>Xogos diversos. </li></ul><ul><li>Sistema. </li></ul><ul><ul><li>Preferencias: control do ordenador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Administración. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sigala. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Fin. GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN Publicado baixo licenza por: Blogue Abalar

×