Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Navegador FIREFOX en GNU-Linux PFAC ABALAR – IES O COUTO. MÓDULOS 3 E 4
Estrutura do navegador <ul><li>Barra de título. </li></ul><ul><li>Barra de menús. </li></ul><ul><li>Barra de ferramentas <...
<ul><li>BARRA DE FERRAMENTAS. </li></ul><ul><ul><li>Retrocede á páxina anterior </li></ul></ul><ul><ul><li>Avanza a páxina...
<ul><li>BARRA DE MARCADORES . </li></ul><ul><ul><li>Amosa sitios visitados habitualmente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Podem...
Navegación en xanelas e separadores <ul><li>Obxectivo: ter organizada a información de distintas páxinas e moverse entre e...
<ul><li>CAMBIAR A OUTRO SEPARADOR: </li></ul><ul><ul><li>Clic esquerdo na pestana da barra de separadores. </li></ul></ul>...
OS MENÚS <ul><li>Detállanse os considerados de uso máis frecuente. </li></ul>MENU FICHEIRO: <ul><li>Escollemos impresora e...
MENU EDITAR: <ul><li>Desfai a última acción realizada. </li></ul><ul><li>Copia ó portapapeles o contido previamente selec...
MENU VER: <ul><li>Escollemos as barras que se amosan. </li></ul><ul><li>Permite visualizar a barra lateral de marcadores (...
MENU HISTORIAL: <ul><li>Abre a xanela de descargas de ficheiros. </li></ul><ul><li>Con esta opción escollida, a nosa naveg...
MARCADORES <ul><li>Obxectivo: Gardar as direccións de páxinas de interese para a súa utilización posterior. </li></ul><ul>...
FORMAS DE MARCAR UNA PÁXINA: <ul><li>Pulsamos sobre a estrela da barra de navegación. </li></ul><ul><ul><li>A estrela apa...
CREAR UN CARTAFOL E ENGADIRLLE UN MARCADOR: <ul><li>Elimina o marcador. </li></ul><ul><li>Permite cambiar o nome do marcad...
<ul><li>A próxima vez que marquemos unha páxina, o novo cartafol estará dispoñible para ser escollido. </li></ul><ul><li>C...
GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN Publicado baixo licenza por: Blogue Abalar Fin.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Firefox para Linux

3,938 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Firefox para Linux

 1. 1. Navegador FIREFOX en GNU-Linux PFAC ABALAR – IES O COUTO. MÓDULOS 3 E 4
 2. 2. Estrutura do navegador <ul><li>Barra de título. </li></ul><ul><li>Barra de menús. </li></ul><ul><li>Barra de ferramentas </li></ul><ul><li>Barra de navegación. </li></ul><ul><li>Barra de busca. </li></ul><ul><li>6. Barra de marcadores. </li></ul><ul><li>Barra de pestanas ou separadores. </li></ul><ul><li>Zona de navegación. </li></ul><ul><li>Barra de estado. </li></ul>No menú Ver > Barras de ferramentas podemos modificar as barras visibles, así como crear novas barras e/ou engadirlle máis botóns . 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 3. 3. <ul><li>BARRA DE FERRAMENTAS. </li></ul><ul><ul><li>Retrocede á páxina anterior </li></ul></ul><ul><ul><li>Avanza a páxina seguinte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Abre o historial recente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualiza a páxina amosada. </li></ul></ul><ul><li>BARRAS DE NAVEGACIÓN E BUSCA. </li></ul><ul><ul><li>Permite escribir a dirección da páxina buscada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Engade a páxina ós marcadores ou, se xa está marcada, abre o cadro para editar marcadores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permite escoller o motor de busca: </li></ul></ul><ul><ul><li>Busca termos no motor de busca escollido. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realiza unha captura de pantalla (a frecha permite escoller as opcións de gardado). </li></ul></ul>Pinchando co rato no espazo A e arrastrando podemos redimensionar as barras de navegación e busca. <ul><li>Detén a carga da páxina. </li></ul><ul><li>Volve á(s) páxina(s) de inicio. </li></ul>1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 A
 4. 4. <ul><li>BARRA DE MARCADORES . </li></ul><ul><ul><li>Amosa sitios visitados habitualmente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Podemos engadir máis sitios (con precaución). </li></ul></ul><ul><ul><li>A frecha do marcador máis visitados abre unha lista con ditos sitios. </li></ul></ul><ul><li>BARRA DE PESTANAS OU SEPARADORES . </li></ul><ul><li>Amosa as pestanas abertas. </li></ul><ul><ul><li>Pecha a pestana correspondente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Abre unha nova pestana baleira. </li></ul></ul>1 1 2
 5. 5. Navegación en xanelas e separadores <ul><li>Obxectivo: ter organizada a información de distintas páxinas e moverse entre elas. </li></ul><ul><li>Método: amosar as páxinas en separadores e agrupar estes en xanelas </li></ul><ul><li>ABRIR UN SEPARADOR BALEIRO: </li></ul><ul><ul><li>Atallo de teclado (AT): Ctrl + T </li></ul></ul><ul><ul><li>Menú Ficheiro > Novo separador. </li></ul></ul><ul><li>ABRIR UNHA NOVA XANELA: </li></ul><ul><ul><li>AT: Ctrl + N </li></ul></ul><ul><ul><li>Menú Ficheiro > Nova xanela. </li></ul></ul><ul><li>ABRIR UNHA LIGAZÓN NUN NOVO SEPARADOR: </li></ul><ul><ul><li>AT: Ctrl + Clic esquerdo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menú contextual: Clic dereito e Abrir a ligazón nun novo separador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Clic co botón central do rato (se o hai). </li></ul></ul><ul><li>ABRIR UNHA LIGAZÓN NUNHA NOVA XANELA: </li></ul><ul><ul><li>AT: Maiúsc. + Clic esquerdo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menú contextual: Clic dereito e Abrir a ligazón nunha nova xanela. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>CAMBIAR A OUTRO SEPARADOR: </li></ul><ul><ul><li>Clic esquerdo na pestana da barra de separadores. </li></ul></ul><ul><ul><li>AT: Ctrl + Tab </li></ul></ul><ul><li>CAMBIAR A OUTRA XANELA: </li></ul><ul><ul><li>Clic esquerdo na icona da xanela na barra superior esquerda do escritorio. </li></ul></ul><ul><ul><li>AT: Alt + Tab </li></ul></ul><ul><ul><li>Menú Ficheiro > Nova xanela. </li></ul></ul><ul><li>PECHAR UN SEPARADOR: </li></ul><ul><ul><li>AT: Ctrl + W </li></ul></ul><ul><li>MANDAR UN SEPARADOR A UNHA NOVA XANELA: </li></ul><ul><ul><li>Clic dereito sobre a pestana e, no menú contextual, Abrir en nova xanela. </li></ul></ul><ul><li>REABRIR O ÚLTIMO SEPARADOR PECHADO: </li></ul><ul><ul><li>AT: Ctrl + Maiúsc. + T </li></ul></ul>
 7. 7. OS MENÚS <ul><li>Detállanse os considerados de uso máis frecuente. </li></ul>MENU FICHEIRO: <ul><li>Escollemos impresora e tipo de papel. </li></ul><ul><li>Comprobamos e cambiamos o aspecto que terá a páxina impresa. </li></ul><ul><li>Lanzamos a impresión. </li></ul>123 MENU FICHEIRO:
 8. 8. MENU EDITAR: <ul><li>Desfai a última acción realizada. </li></ul><ul><li>Copia ó portapapeles o contido previamente seleccionado . </li></ul><ul><li>Selecciona todo o contido da páxina. </li></ul><ul><li>Abre o menú de configuración das opcións do navegador. (Non se trata aquí) </li></ul><ul><li>A selección de contido realízase como nun procesador de textos: Clic esquerdo no principio do contido desexado e, sen soltar o botón esquerdo do rato, arrastramos o punteiro ata o final do mesmo. </li></ul><ul><li>Unha vez copiado o contido no portapapeles, podemos pegalo no procesador de textos da forma habitual: Menú Editar > Pegar ou co atallo Ctrl + V </li></ul><ul><li>Para gardar unha imaxe facemos clic dereito sobre ela e no menú contextual escollemos Gardar imaxe como... </li></ul><ul><li>Atención as licenzas de uso dos contidos. </li></ul>1 2 3 4
 9. 9. MENU VER: <ul><li>Escollemos as barras que se amosan. </li></ul><ul><li>Permite visualizar a barra lateral de marcadores (AT: Ctrl + B) ou a do historial (AT: Ctrl + H) </li></ul><ul><li>Cambia o nivel de Zoom. </li></ul><ul><li>Oculta os menús e as barras. Boa opción para proxectar contido no EDI. (AT: F11) </li></ul><ul><li>Control rápido do zoom: </li></ul><ul><ul><li>Aumentar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>AT: Ctrl + + </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ctrl + roda do rato. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Diminuír: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>AT: Ctrl + - </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ctrl + roda do rato. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Restaurar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>AT: Ctrl + 0 </li></ul></ul></ul>1 2 3 4
 10. 10. MENU HISTORIAL: <ul><li>Abre a xanela de descargas de ficheiros. </li></ul><ul><li>Con esta opción escollida, a nosa navegación non queda recollida no historial. </li></ul><ul><li>Borra o historial. </li></ul><ul><li>Permite cambiar a configuración rexional (idioma e outras) da interface do programa. Instaladas: galego, español e inglés. </li></ul>MENU FERRAMENTAS: MENU AXUDA: 1 2 3 4
 11. 11. MARCADORES <ul><li>Obxectivo: Gardar as direccións de páxinas de interese para a súa utilización posterior. </li></ul><ul><li>Equivalen ós favoritos de Internet Explorer. </li></ul>MENU MARCADORES: <ul><li>Abre o menú para marcar a páxina actual. A.T. : Ctrl + D </li></ul><ul><li>Abre unha xanela para organizar os marcadores: crear cartafoles para clasificalos, mover os marcadores de cartafol, eliminalos, renomealos... </li></ul><ul><li>Abre o menú para marcar a páxina actual. A.T. : Ctrl + D </li></ul><ul><li>Abre unha xanela para organizar os marcadores: crear cartafoles para clasificalos, mover os marcadores de cartafol, eliminalos, renomealos... </li></ul>1 2 1 2 1 2
 12. 12. FORMAS DE MARCAR UNA PÁXINA: <ul><li>Pulsamos sobre a estrela da barra de navegación. </li></ul><ul><ul><li>A estrela aparece en cor amarela. </li></ul></ul><ul><ul><li>A páxina queda rexistrada no menú Marcadores > Marcados recentemente. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Para movelo a outro cartafol teremos que editar o marcador. </li></ul></ul></ul><ul><li>AT: Ctrl + D. Ábrense as opcións de marcadores. </li></ul>MANEXO SIMPLE DOS MARCADORES: <ul><li>O menú de opcións de marcadores ábrese cando: </li></ul><ul><ul><li>Pulsamos o AT. Ctrl + D para marcar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pulsamos a estrela nunha páxina xa marcada. </li></ul></ul>
 13. 13. CREAR UN CARTAFOL E ENGADIRLLE UN MARCADOR: <ul><li>Elimina o marcador. </li></ul><ul><li>Permite cambiar o nome do marcador. </li></ul><ul><li>Permite escoller un cartafol para almacenar o marcador. Pulsamos a frecha para abrilo. </li></ul><ul><li>Permite engadir etiquetas ó marcador. </li></ul><ul><li>Escollemos un cartafol dos existentes, ou </li></ul><ul><li>Clic en escoller. </li></ul><ul><li>Clic en Menú dos marcadores i en Novo cartafol. Dámoslle un nome ó cartafol. </li></ul><ul><li>Confirmamos. </li></ul>1 3 2 4 5 6 7 8
 14. 14. <ul><li>A próxima vez que marquemos unha páxina, o novo cartafol estará dispoñible para ser escollido. </li></ul><ul><li>Confirmamos no menú Marcadores que aparecen o novo cartafol e o novo marcador. </li></ul><ul><li>Cando escribimos algunhas letras na barra de direccións, aparece unha lista que nos amosa as coincidencias das páxinas gardadas no historial e nos marcadores coas letras escritas. </li></ul><ul><ul><li>Podemos acceder a unha páxina escribindo só unhas poucas letras do seu nome e facendo clic no seu vínculo. </li></ul></ul>
 15. 15. GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN Publicado baixo licenza por: Blogue Abalar Fin.

×