Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les teoríes étiques

222 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les teoríes étiques

 1. 1. Guille PonsCarlos Maroto Mario Peris Igor GijónMiquel García
 2. 2.  Vitalísme L’estoicísme Cinisme L’intelectualisme moral o Socràtic
 3. 3. El vitalisme és la posició filosòfica caracteritzada per postular lexistènciaduna força o impuls vital sense la qual la vida no podria ser explicada.Es tractaria duna força específica, diferent de lenergia estudiada per lafísica i altres ciències naturals, que actuant sobre la matèria organitzadadonaria per resultat la vida. La mort seria el resultat de la pèrdua delimpuls vital o de la seva separació del cos material. Friedrich Nietzsche Georg Ernst Stahl
 4. 4.  1- La vida com a realitat radical. 2- Ontològicament, la vida és el substancial de lhome. 3- Gnoseològicament, conèixer la realitat prescindint del raonament i utilitzant la vivència. 4- Axiológicamente no hi ha un altre criteri per jerarquitzar els valors, que determinen què és el bé i el dolent, més que la vida.
 5. 5. El Vitalisme es un corrent antic del segle 19 que defensa que l’ésser viu actua per l’impuls d’una força vital.La importància del Vitalisme va anar en decadència, ja que, per part de la ciència no es pot verificar lexistència de cap força vital.
 6. 6. El teóric més important del Vitalisme fou Friedrich Nietzsche
 7. 7. Aquest concepte procedeix de la lectura de Nietzsche en ladècada de 1870 de lassaig "Der Einzige und seinEigentum", publicat per Max Stirner en 1844.¡Mirad, yo os enseño el superhombre! El superhombre es el sentido dela tierra. Diga vuestra voluntad: ¡sea el superhombre el sentido de latierra! ¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y nocreáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales! Sonenvenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, sonmoribundos y están, ellos también, envenenados, la tierra estácansada de ellos: ¡ojalá desaparezcan!
 8. 8.  L’estoicísme es un sistema filosòfic creat per Zenón de Cítio a l’any 336. Va tindre un gran nombre de seguidors a l’epoca romana i el perióde Hel.lenistic.
 9. 9.  Estoiques són totes les doctrines ètiques que defensen la indiferència sobre dels plaers i dolors externs, i lausteritat en els propis desitjos, encara que es coneix com estoïcisme tant el corrent filosòfic grecoromà, creat per Zenó, com la teoria ètica que defenen teórics com Crisipo, Soli i Séneca CrisipoSéneca
 10. 10. Segons l’estoicisme:
 11. 11.  Per a l’estoicisme, un model de conducta correcta es dur una vida tranquil.la, i que l’ànima de cada persona siga impertorbable per cap problema ni situació.
 12. 12. El cinisme va nàixer aGrecia a la segona meitatdel segle IV a.C. Va serfundat per elgrec Antístenes, encaraque Diógenes de Sinope fouel seu filósof mésrepresentatiu Diogenes de Sinope Antistenes
 13. 13. La teoria dels Cínics era que, lacivilització, amb tots els seusproblemes, eren una cosa abstracta iantinatural, a més, afirmaven que lafelicitat real i completa soles es podiaobtindre a través de laautosuficiència, ja que la totalindependència seria per a ells, lamajor de les riqueses. Els cínics eren persones que rebutjaven els bens materials, tant com a la natura humana en general
 14. 14.  Els cínics estarien completament en contra del Consumisme, ja que la seua teoria rebutja completament els desitjos per la riquesa i els béns materials.
 15. 15.  Lemotivisme moral és un moviment filosòfic que considera que lautèntic fonament bàsic del judici moral no són informatius. Exerceixen només la funció dexpressar o suscitar sentiments o emocions.
 16. 16.  Trata de conseguir que aquelles persones que pensen totalment diferent valoren de la mateixa manera que nosaltres les situacions. David Hume, un dels màxims exponents de lemotivisme moral, no nega que la raó intervingui al crear el judici moral.
 17. 17.  David Hume va ser un important filòsof escocès del segle XVIII de 1711. Sel considera el més important dels empiristes britànics. Estudià dret per pressió paterna, però exercí molt poc temps aquesta professió a causa de les seves afeccions literàries i filosòfiques.
 18. 18.  Identifica la virtud com el coneixement. Segons Socrates, el major pensador d’aquest moviment, hi hava prou en saber que es just (autognosis) per a no obrar incorrectament. Segons aquesta doctrina, les males accions son a causa del desconeixement, i sols es possible obrar bé si es coneix el bé i la justicia.
 19. 19.  El seu filosof més important va ser socràtes, un filosof clàsic ateniense de l’antiga grécia. Fou professor de Platò.
 20. 20. ConclusióA la conclusió a la que hem arribat fentaquesta investigació, es que la majoria deantigues teories étiques estaríen en contra delConsumisme.

×