Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sveriges annonsörer afa 2012 03-20 alla vägar leder till avslut

765 views

Published on

Sveriges annonsörer frukostseminarium 20 mars 2012

 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sveriges annonsörer afa 2012 03-20 alla vägar leder till avslut

 1. 1. Alla vägar leder till avsluti en lyckad strategi för digitala media Carl-Magnus Löfström Chef Digitala Media AFA Försäkring
 2. 2. WebbplatserSociala mediaKundrelation Avslut
 3. 3. Om AFA Försäkring• Ägs av arbetsmarknadens parter: LO, Svenskt Näringsliv & PTK• Kollektivavtalade försäkringar vid: sjukskrivning, arbetsskada, dödsfall, föräldraledighet & arbetsbrist.• Försäkrar 90% av de som jobbar i Sverige• Drygt 4 miljoner människor• Icke vinstdrivande• Överskott går tillbaka till kunder
 4. 4. Försäkrar
 5. 5. Analyserar
 6. 6. Forskar
 7. 7. Förebygger
 8. 8. Afaforsakring.se Försäkrad via Facebook Jobbet YouTube Suntliv.nu Uppsökande Klara kundtjänst Filmplattform Styrelsewebb AFAForsknings- Försäkrings Hållbar Rehab katalogen digitala kanaler IX FAS-arbetsliv IA Kundwebben Chefsmail AFA Fastigheter Suntliv.nu FoU Analys
 9. 9. Vad gör man nu?
 10. 10. Tre sfärer för webbstrategi Verksamhetsnytta Kundbehov IT Jeremiah Owyang www.web-strategist.com
 11. 11. Verksamhetsnytta• Intressentintervjuer• Affärsmål• Varumärke• Strategier• etc.
 12. 12. Affärsmålen sätter ramen
 13. 13. Verksamhetsnytta Kundbehov
 14. 14. Kundbehov• Trafikanalyser• Målgruppsintervjuer• Kundundersökningar• Marknadsundersökningar• etc.
 15. 15. Vilka är målgrupperna?
 16. 16. Försäkrar AnalyserarForskar Förebygger
 17. 17. Förflyttning av:Veta – Känna – Göra
 18. 18. KöpprocessenUpptäcker Söker Jämför Köpbeslut/ Efterköpsbehov information alternativ process beteende Sociala Media SEO Aggregatorer Kotlers Adoptionsprocess Konverteringen Varumärkes- bevakning Social reklam Köpta sökord Rating sajter Nyhetsbrev Banners Affiliate Sociala Media Traditionell MF Portaler Återuppringning Kampanjsajter
 19. 19. Köpprocessen (drabbad försäkrad) Facebook Uppsökande Kundtjänst Afaforsakring.se Afaforsakring.se Kundwebb InloggadUpptäcker Söker Jämför Köpbeslut/ Efterköpsbehov information alternativ process beteende Sociala Media SEO Aggregatorer Kotlers Adoptionsprocess Konverteringen Varumärkes- bevakning Social reklam Köpta sökord Rating sajter Nyhetsbrev Banners Affiliate Sociala Media Traditionell MF Portaler Återuppringning Kampanjsajter
 20. 20. Köpprocessen (anslagssökande forskare) Afaforsakring.se FoU-webben FoU-webbenUpptäcker Söker Jämför Köpbeslut/ Efterköpsbehov information alternativ process beteende Sociala Media SEO Aggregatorer Kotlers Adoptionsprocess Konverteringen Varumärkes- bevakning Social reklam Köpta sökord Rating sajter Nyhetsbrev Banners Affiliate Sociala Media Traditionell MF Portaler Återuppringning Kampanjsajter
 21. 21. Relatera till affärsmålen• Var finns hålen?• Finns överlapp?• Hur omfördelar vi resurser?
 22. 22. Utmaningar• Organisation utifrån fysiska kanaler• IT struktureras efter objekt• Målgruppsbehov är intangibla
 23. 23. Sociala Media ! ! Dialog Peer to Peer
 24. 24. Effektiva sociala media• Kundtjänst• Tidsbegränsade och lokaliserade evenemang• Marknadsföring – Banner – Kampanjer• Varumärkesbevakning• Kundklubbar
 25. 25. Uppsökande Kundtjänst• http://vimeo.com/24137526• http://www.youtube.com/watch?v=gugQu_HS_uQ
 26. 26. Hur går det till?1. Övervakningsverktyg indexerar bloggar → mail2. Kundcenter gör en initial bedömning3. Skriver en kommentar på bloggen4. Loggar inlägget5. Följer tråden till 7 dagars inaktivitet
 27. 27. Vad är speciellt med detta?Upptäcker Söker Jämför Köpbeslut Efterköpsbehov information alternativ /process beteende Kotlers köpprocess
 28. 28. Förstå din roll
 29. 29. WebbplatserSociala mediaKundrelation Avslut
 30. 30. On the shoulders of giants• Web Management, Berghs (Mattias Beijmo, DUMA)Böcker• Effektstyrning av IT, inUse (Ingrid Ottersten & Mijo Balic)• Don’t make me think, Steve Krug• Blue Ocean Strategy, W. Kim & R. Mauborgne• The Strangers Long Neck, Gerry McGovern• Content Strategy for the Web, Kristina Halvorson
 31. 31. Tack!Carl-Magnus LöfströmChef Digitala Mediacarl-magnus.lofstrom@afaforsakring.seTfn: 08-696 48 15@carlmagnusBlog: www.justoutsidethebox.se

×