Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation Wsa Webb Org 20100413

387 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation Wsa Webb Org 20100413

  1. 1. AFA Försäkring Webborganisation www.afaforsakring.se
  2. 2. Agenda <ul><ul><li>Om AFA Försäkring </li></ul></ul><ul><ul><li>Gamla webborganisationen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommande webborganisationen </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbetsflöde för webbinnehåll </li></ul></ul>
  3. 3. AFA Försäkring - vi försäkrar för ett bättre arbetsliv <ul><ul><li>Trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall </li></ul></ul><ul><ul><li>Kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter </li></ul></ul><ul><ul><li>Drygt tre miljoner försäkrade </li></ul></ul><ul><ul><li>Sveriges största enskilda forskningsfinansiär inom arbetsmiljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK </li></ul></ul>
  4. 4. AFA Försäkrings organisation <ul><ul><li>Ett företag på en plats </li></ul></ul><ul><ul><li>500 anställda </li></ul></ul><ul><ul><li>Central kommunikationsavdelning </li></ul></ul><ul><ul><li>Webben kanal för övrig verksamhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsultativt förhållningssätt från webborganisationen </li></ul></ul>
  5. 5. Gamla webborganisationen <ul><ul><li>Inget tydligt syfte med webbplasten </li></ul></ul><ul><ul><li>Otydligt vem som ansvarar för information </li></ul></ul><ul><ul><li>Men krav på korrekt och uppdaterad information </li></ul></ul><ul><ul><li>Verksamheten ställer krav på textinnehåll </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialist- och juridikstyrt </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen beställare </li></ul></ul><ul><ul><li>Reaktivt arbetssätt </li></ul></ul><ul><ul><li>Webben är allas piga </li></ul></ul>
  6. 6. Kommande webborganisationen <ul><ul><li>Webbstrategi på plats </li></ul></ul><ul><ul><li>Informationsägare utsedda </li></ul></ul><ul><ul><li>Mandatfördelning tydlig </li></ul></ul><ul><ul><li>Process för webbinnehåll </li></ul></ul><ul><ul><li>Verksamheten äger fakta – Kommunikation uttryckssättet </li></ul></ul><ul><ul><li>Beställare och beslutsmandat fastslagna </li></ul></ul><ul><ul><li>Proaktivt arbetssätt </li></ul></ul>
  7. 7. Arbetsflöde för webbinnehåll Innehålls- kontakt Redaktör Granskare Innehålls- ägare Avdelning
  8. 8. <ul><li>Tack </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×