Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Copyleft

670 views

Published on

powerpoint presentasjon

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Copyleft

  1. 1. Copyleft
  2. 2. “ Copyleft is a general method for making a program or other work free, and requiring all modified and extended versions of the program to be free as well.” (GNU)
  3. 3. Kriterier for Copyleft-lisens: <ul><li>” Navngi programmets opphavsmenn. </li></ul><ul><li>Videreformidle at programmet er lisensiert under en lisens for fri programvare. </li></ul><ul><li>Gi senere mottakere lisens til modifikasjoner på tilsvarende lisensvilkår. </li></ul><ul><li>Gi senere mottakere av programmet tilgang til dets kildekode. </li></ul><ul><li>Ikke kreve vederlag hverken for den lisensen som gis etter nummer 3 eller den tilgang som gis til kildekoden etter nummer 4.” </li></ul><ul><li>- GNU General Public License (Wikipedia) </li></ul>
  4. 4. Richard M. Stallman <ul><li>Tiny Basic i 70-årene </li></ul><ul><li>Li Cheng Wang - &quot;Copyleft all wrongs reversed&quot; </li></ul><ul><li>Richard Stallman </li></ul><ul><li>Emacs General Public Licence - Første copyleft lisens </li></ul>Copylefts bakgrunn
  5. 5. Nytteverdi for brukeren <ul><li>Effektiv modifisering/utbedring av programmer (software). </li></ul><ul><li>Billig eller gratis pga mange versjoner er tilgjengelig på internett. </li></ul><ul><li>Brukerfrihet. </li></ul><ul><li>Eks: Linux operativsystem og Creative Commons. </li></ul>
  6. 6. Ulemper med Copyleft <ul><li>Virus </li></ul><ul><li>Juridiske gråsoner </li></ul><ul><li>Ingen kvalitetssikring og kvalitetskontroll </li></ul>
  7. 7. Copyleft og informasjonskompetanse <ul><li>Vite hvilke restriksjoner som gjelder for programvaren. </li></ul><ul><li>Evnen til å vite hva som er trygt/lovlig å bruke av programvare. </li></ul><ul><li>Evnen til å finne ønsket programvare og materialer til videre bruk. </li></ul><ul><li>Evne til å bruke det effektivt. </li></ul>
  8. 8. Kilder <ul><li>Nettsider </li></ul><ul><li>Vår kjære Wikipedia (2008). Tilgj. fra http://no.wikipedia.org/wiki/Copyleft </li></ul><ul><li>Youtube (2006). Tilgj. fra: http://www.youtube.com/watch?v=8p9IU4zp7mU </li></ul><ul><li>GNU.org (2007). Tilgj. fra: http://www.gnu.org/copyleft </li></ul><ul><li>Linux (2007). Tilgj. fra: http://linuxgazette.net/134/moen.html </li></ul><ul><li>Linfo (2006). Tilgj. fra: http://www.linfo.org/copyleft.html </li></ul><ul><li>FDL (2004). Tilgj. fra: http://harmonhouse.net/fdl/copyl.htm </li></ul><ul><li>Creativecommons (u.å.) Tilgj. fra: http://creativecommons.org / </li></ul><ul><li>Idunn (2007). Kielland, T. Rettslige problemstillinger ved åpen programvare i norsk rett . Tilgj. fra: http://www.idunn.no/top_meny/avansert_soek?marketplaceId=2000&siteNodeId=3913038 </li></ul><ul><li>Welt. Tilgj. fra http://suche.welt.de/woa/result.html?encoding=iso8859-1&multiRessort=&query=copyleft&timeframe=&fromDate=&toDate = </li></ul><ul><li>Economiic Times (u.å.) http://economictimes.indiatimes.com/Opinion/Interviews/Digital_Colonisation_curtailing_right_to_creativity/articleshow/msid-2703364,curpg-2.cms </li></ul><ul><li>Bøker </li></ul><ul><li>Hess, C. & Ostrom, E. (2007) Understanding knowledge as a common. Massachusetts, The MIT Press. </li></ul><ul><li>Bertnes, P. A. (2005) Faglig informasjon på internett – Kvalitet og kildekritikk, Oslo, Abstrakt forlag AS. </li></ul>

×