Fretorica (1)

524 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fretorica (1)

 1. 1. Els mitjans audiovisuals Llenguatge audiovisual II
 2. 2. DENOTACIÓ - El significat es deriva de la identificació dels elements que apareixen a la imatge. - S’associa amb una lectura objectiva de la imatge. 4. Aspectes semàntics CONNOTACIÓ - La significació depén de la interpretació que realitzi el lector. - Polisèmia del llenguatge audiovisual. - Tot i que el missatge no està tancat, es pot parlar de lectures hegemòniques. - A banda dels elements del llenguatge audiovisual, l’ús de recursos estilístics contribueix a modificar el significat denotatiu dels elements del missatge.
 3. 3. METONIMIA Substitució d’un element per un altre amb el que té una relació de tipus causa-efecte, continent-contingut, proximitat o context. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Substitució
 4. 4. METONIMIA La sinècdoque és un tipus de metonimia que consisteix en prendre el tot per les parts. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Substitució
 5. 5. HIPÈRBOLE És una exageració que busca generar un major impacte en l’espectador. S’acostumen a realitzar utilitzant imatges irreals, trucs i efectes espacials. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Substitució
 6. 6. METÀFORA Comparació molt exagerada on s’elimina un dels elements de la comparació. S’identifica un terme real amb un altre imaginari amb el que es manté una certa semblança. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Substitució
 7. 7. EL·LIPSIS Omissió d’un element que, tot i així, s’endevina. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Supressió
 8. 8. COMPARACIÓ Consisteix en la presentació de dos elements per tal que es puguin comparar les seves qualitats i propietats. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Adjunció
 9. 9. CONTRADICCIÓ O antítesi, consisteix en mostrar una contradicció. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Adjunció
 10. 10. CONTRADICCIÓ Quan la contradicció només és aparent s’anomena paradoxa . 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Adjunció
 11. 11. REPETICIÓ Consisteix en la repetició de determinats elements d’una imatge o seqüència. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Adjunció
 12. 12. PERSONIFICACIÓ Comparació molt exagerada on s’elimina un dels elements de la comparació. S’identifica un terme real amb un altre imaginari amb el que es manté una certa semblança. 4.1 Recursos visuals i lingüístics > Intercanvi
 13. 13. HIPÈRBATON És una alteració de l’ordre lògic dels elements d’una imatge o seqüència, per exemple persones que caminen pel sostre, canvis de perspectiva… 4.1 Recursos visuals i lingüístics AL·LITERACIÓ Consisteix en la repetició d’una sèrie d’elements que tenen sons semblants. Per ex: “pásate a la pasta”.
 14. 14. JOCS D’IDEES Els jocs d’idees i els jocs de paraules consisteixen en establir associacions, presentar idees que sobten utilitzant paraules amb doble sentit, conceptes ambigus, ironía… 4.1 Recursos visuals i lingüístics
 15. 15. 4.2 Casos d’anàlisi
 16. 16. 4.2 Casos d’anàlisi
 17. 17. 4.2 Casos d’anàlisi
 18. 18. 4.2 Casos d’anàlisi

×