Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Climes i paisatges de la terra

4,303 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Climes i paisatges de la terra

 1. 1. Observa el mapa de la pàg. 74-75 i contesta a les preguntes... ZONA CÀLIDA ZONES TEMPERADES ZONES FREDES Fa calor tot lany Hi ha quatre estacions amb Fa fred tot lany Quines temperatures creus que hi ha al llarg de l’any? diferents temperatures CLIMES CÀLIDS CLIMES TEMPERATS CLIMES FREDS Quins Clima equatorial Clima Quins mediterrani Quins Clima polar Clima 3tropical 3 Clima oceànic 2 Clima dalta muntanya climes? Clima desèrtic climes? Clima continental climes? SITUACIÓ... - Hemisferi Nord: Clima polar: Entre el Entre què -Hemisferi Nord: Entre Entre el... Entre què Cerclelínies Àrtic el Cercle Polar Àrtic i el Polar On es dóna líniesTròpic de Càncer i el... Pol Nord imaginàries? i el Tròpic de Càncer . - Hemisferidos Entre als Sud: imaginàries? Tròpic de Capricorn. hemisferis? el Cercle Polar Antàrtic -Hemisferi Sud: i el Pol Sud Entre què Entre el Clima dalta muntanya línies Cercle Polar Antàrtic en qualsevol es On muntanya imaginàries? i el Tròpic de Capricorn. dóna? molt alta .
 2. 2.  Situació: zona càlida (Amazònia, Cubeta del Congo, Indonèsia). Al voltant de la línia de _________ Temperatures: molt altes durant tot l’any, sobre els 25º tot lany. No hi ha oscil·lació tèrmica perquè... __________ Precipitacions: molt abundants (superiors als 2000 mm anuals), i Temporals (no li ha estació seca). Són quasi diàries (tempestes diàries al capvespre), gràcies a una forta humitat provocada per la proximitat de corrents marins càlids a la costa. Rius: molt cabalosos perquè ... _________. Vegetació: Rep el nom de _________, i és molt abundant gràcies a ... ___________.
 3. 3.  Situació:zona càlida, entre els dos tròpics anomenats de _________ (al nord), i de __________ (al sud). Temperatures: molt altes durant tot l’any, entre 25 i 35ºC. Segons el mes de lany fa més o menys calor , però amb poca oscil·lació tèrmica entre els mesos. Precipitacions: hi ha una estació humida amb moltes i fortes pluges., una estació seca on no plou gens o molt poc. Rius: Cabal abundant durant lestació de pluges., cabal escàs durant l’estació seca, fins i tot poden arribar a patir estiatge (__________________?) Vegetació: Rep el nom de Sabana, i es tracta d’una enorme plana coberta d’herbes, alguns arbustos i arbres dispersos de fulla caduca
 4. 4.  Situació: al voltant de les línies dels tròpics majoritàriament, i al centre del continent asiàtic Temperatures: altes, poden arribar a 50ºC durant el dia, però a la nit fa fred. Gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit degut a la poca humitat existent a l’aire. Als deserts més al nord d’Àsia exixteix una estació freda ja que es troben molt allunyat de la línia de lequador. Precipitacions: Pràcticament inexistent, degut a la poquíssima humitat de l’aire, i per tant no permetent la formació de núvols. Rius: no n’hi ha degut a la manca de ____________. Vegetació: En la major part és pràcticament inexistent, reduint-se a la presència de plantes molt ben adaptades a la sequera: cactus i alguns arbustos.  En algunes zones existeixen oasis amb presència d’aigua, i allà creix més vegetació. L’arbre característic és la palmera.
 5. 5.  Situació: zones properes al mar Mediterrani, i també en altres indrets com Califòrnia, Xile, Sud-Àfrica i Austràlia. Temperatures: Hivern suaus per la presència del ____ que modera les temperatures. Estius _________ ja que ens trobem prop de la zona càlida del planeta. Precipitacions: Escasses i irregulars,. En ocasions hi ha temporades de _________ (és a dir que no hi plou gens o molt poc); i en d’altres ens trobem amb grans tempestes que provocaran _________. Rius: Poc Cabal per la manca de ___________, i Cabal Irregular, és a dir que en ocasions es poden desbordar si ___________, i en d’altres poden assecar-se completament i patir ______. Vegetació: Es tracta del Bosc mediterrani, amb espècies com el pi i l’alzina, que són arbres de fulla _______. Riu Ripoll  En algunes zones el bosc és reemplaçat per la màquia i la garriga amb presència de matolls i herbes.
 6. 6.  Situació: regions temperades, a prop de les costes dels oceans. A la península Ibèrica ocuparia la zona que toca al mar Cantàbric i Galícia, influenciada pero l’oceà Atlàntic. Temperatures: loceà suavitza i modera les temperatures: estius frescos i hiverns suaus, amb poca oscil·lació tèrmica entre l’estiu i l’hivern. Precipitacions: Pluges __________ i durant tot l’any. Plou sovint de forma moderada, no produint-se gaires tempestes. Rius: Cabal abundant a causa de ___________, i Cabal permanent perquè ______. Vegetació: Es tracta del Bosc Caducifoli, amb espècies com el roure i el faig, que són arbres de fulla _______.  En algunes zones el bosc és reemplaçat per la Landa amb presència de matolls i herbes.
 7. 7.  Situació: Es dóna en enormes extensions a l’interior dels continents d’Europa, Àsia i Amèrica. Temperatures: Com que no hi ha presència marina que moderi les temperatures ens trobem amb una ____ _________ _______ entre l’estiu i l’hivern, amb estius temperats i/o calorosos, i hiverns molt freds. Precipitacions: Pluges __________ concentrant-se majoritàriament a l’estiu. A l’hivern les precipitacions són en forma sòlida. Rius: Cabal abundant a causa de la llargària d’aquests agafant aigua dels seus _______ i de les serralades on neixen on plou de forma abundant i Cabal permanent tot i que a l’estiu augmenten el seu cabal a causa de ________. Vegetació: Té dues formacions bàsiques:  La Taigà que es tracta d’un bosc de fulla perenne amb arbres de coníferes, els avets.  L’Estepa, amb terrenys extensos d’herba.
 8. 8.  Situació: Es dóna a la zona freda del planeta, entre els dos cercles polars i els dos pòls. Temperatures: fa molt fred. Quasi sempre per sota dels 0ºC. Poden arribar a –40ºC. Els hiverns són molt llargs, uns deu mesos. Només a l’estiu hi ha temperatures positives, amb màximes de 10ºC a les zones limítrofes del clima. Forta Oscil·lació tèrmica entre l’estiu i l’hivern degut a ______. Precipitacions: Molt escasses i majoritàriament en forma de neu. Rius: No n’hi ha. Només a l’estiu, a les zones limítrofes es formen petits rierols provinents del poc desgel que hi ha. Vegetació: Inexistent ja que tot el terreny es troba cobert de gel i neu:  A les zones limítrofes es dóna la Tundra que es tracta d’una vegetació amb molsa, líquens i petites flors. Curiositat: el Sol de mitjanit: Als hiverns, de 10 mesos, sempre és de nit i als estius la temperatura no passa dels 10ºC i sempre és de dia (el Sol de mitjanit).
 9. 9.  Situació: Es dóna a les serralades més altes dels continents d’Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Temperatures: Freda durant tot l’any a causa de ________. L’hivern és llarg i molt fred, mentre que l’estiu és fresc no superant mai els 10º C. Forta oscil·lació tèrmica entre l’estiu i l’hivern a causa de _______. Precipitacions: Pluges molt __________ durant tot l’any. Menys a l’estiu les precipitacions són en forma sòlida. Shi troben neus perpètues (neu que no es desfà mai). Rius: Cabal molt abundant a causa de _______ i Cabal permanent a causa de ________. Igualment trobem Glaceres: rius de gel que baixen pels vessants de la muntanya. Vegetació: Esglaonada depenent de l’altitud.
 10. 10. Glaceres i neus perpètues Roca sense vegetació Bosc de coníferes Prats i conreus Bosc de fulla caduca
 11. 11. Completa el següent esquema i digues a quin clima correspon?CLIMA?  Temperatures:  Mitjana anual:  oscil·lació tèrmica:  Pluges: CLIMA? CLIMA?

×