La professionalització directiva i la LEC La projecció d’un dibuix borrós Carles Mata President d’AXIA 
El dibuix de la direcció segons la LEC <ul><li>Tres capítols </li></ul><ul><li>Tres direccions </li></ul><ul><li>Tres reg...
  Centres privats no concertats (almenys) Centres privats concertats (almenys) Centres de titularitat pública (almenys) Òr...
Centres privats no concertats Centres privats concertats art. 134 a,b Centres de titularitat pública Consell escolar   La ...
  Centres privats no concertats Centres privats concertats Art. 85 Centres de titularitat pública Claustre de professorat...
  Centres privats no concertats Centres privats concertats  Centres de titularitat pública Director/a             Direcci...
Professionalitzar <ul><li>Canviar de professió </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Xavier Chavarria (Fòrum, setembre 2008) <...
El dibuix de la direcció pública segons la LEC <ul><li>Règim jurídic </li></ul><ul><li>La responsabilitat de la direcció <...
Règim jurídic del personal directiu docent (Art. 103.1) <ul><li>El Govern pot establir un règim jurídic específic del...
Estatuto Básico del empleado público  Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13) <ul><li>EL Gobierno y los Órganos de Gobierno de ...
Estatuto Básico del empleado público  Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.1) <ul><li>1. Es personal directivo el que desa...
Règim jurídic del personal directiu docent (Art. 103.2) <ul><li>El personal directiu està subjecte a avaluació d’acord...
Estatuto Básico del empleado público  Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.3) <ul><li>3. El personal directivo estará sujeto...
Règim jurídic del personal directiu docent <ul><li>No hi ha cap referència a les nostres condicions de treball </li></ul>...
Estatuto Básico del empleado público  Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.4) <ul><li>4. La determinación de las condicione...
La responsabilitat del director o la directora article 130.1 <ul><li>Responsable de l’organització, el funcionament i l’a...
LOE 2/2006 maig 2006 Art. 123.5 <ul><li>Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los ...
El director o la directora article 130.3 <ul><li>Funcions de representació </li></ul><ul><li>Funcions de lideratge ped...
El director o la directora article 130.8 <ul><li>En l’exercici de les seves funcions, el director o la directora té la ...
El director o la directora <ul><li>Responsable </li></ul><ul><li>Direcció pedagògica </li></ul><ul><li>Cap de tot el pers...
El govern dels centres públics Article 123.1; 123.2; 123.4; 126.1; 127.1; 128; 130.4c <ul><li>Òrgans de govern </li></ul...
El govern dels centres públics Article 123.2; 128.5; 128.6 <ul><li>Els centres també poden constituir un consell de direc...
El govern dels centres públics Article 123.2; 128.5; 128.6 <ul><li>Correspon al director o la directora  nomenar i cessa...
El govern dels centres públics Article 142.3; 162.1; 143.2; 143.3b; <ul><li>Competències de l’Administració educativa </l...
El govern dels centres públics Article 146.4a.5; 161.2 <ul><li>Competències dels consorcis en matèria educativa </li></ul>...
L’atribució de responsabilitats Articles: 126.3g; 127.2b <ul><li>Òrgans de govern </li></ul><ul><ul><li>Ni el consell esco...
L’atribució de responsabilitats Article 128.3; 128.7 <ul><li>Els membres de l’equip directiu són responsables de la ges...
L’autonomia dels centres Article 80.1; 80.2 <ul><li>Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exercici d’aquesta au...
El projecte educatiu Article 81.1; 81.3 <ul><li>El projecte educatiu defineix la identitat del centre, n’explicita els obj...
El projecte educatiu Article 81.4; 81.5 <ul><li>Conté també la concreció i desenvolupament dels currículums </li></ul><ul...
El projecte educatiu Article 84.1 <ul><li>En els centres educatius públics la formulació del projecte educatiu correspo...
El projecte educatiu Article 81.8 <ul><li>El Departament ha de prestar als centres el suport necessari per a l’elaboraci...
El projecte educatiu Article 81.9 <ul><li>En els centres públics, el projecte de direcció desenvolupa el projecte educat...
El projecte de direcció Article 129.1; 129.3 <ul><li>Els candidats a la direcció han de presentar, en formalitzar la seva...
L’autonomia dels centres Article 80.3 <ul><li>Es reconeix autonomia als centres en els àmbits pedagògic, organitzatiu i d...
Àmbit de l’autonomia pedagògica Article 87.1; 87.5 <ul><li>Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya desen...
Àmbit de l’autonomia organitzativa Article 88.1; 88.3 <ul><li>Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya de...
Àmbit de gestió Article 90.1 <ul><li>La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció del centre i s’e...
Plantilla de personal Article 91.2; 91.3 <ul><li>A proposta de la direcció del centre , l’Administració educativa fixa...
Plantilla de personal Article 91.1 <ul><li>(...) Els centres públics disposen d’un conjunt de docents i altres professiona...
Plantilla de personal Article 101.3; 101.4 <ul><li>El Departament pot establir requisits o perfils propis per a llocs de ...
Plantilla de personal Article 102.1; 102.2 <ul><li>L’Administració educativa, a proposta de la direcció del centre, i am...
Plantilla de personal Article 101.3; 101.4 <ul><li>Les plantilles del professorat són públiques i les formula el Departam...
Plantilla de personal Article 102.1; 102.2 <ul><li>El professorat destinat a un centre educatiu i també el professorat des...
Recursos econòmics Article 92.3; 92.4 <ul><li>Els i ngressos assignats al centre són de lliure disposició llevat dels a...
Recursos econòmics Article 92.5 <ul><li>El departament assessora les direccions dels centres per a l’execució de la gest...
Condicions laborals <ul><li>Accés a la direcció i avaluació </li></ul><ul><li>Salari </li></ul><ul><li>Jornada laboral </...
L’accés a la direcció Article 131.1; 131.2 <ul><li>El procediment de selecció de director o directora és el de concurs...
Estatuto básico del empleado público 7/2007 art. 13.2 <ul><li>Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y...
L’accés a la direcció Article 131.3; 131.4 <ul><li>El Govern regula reglamentàriament el procés de selecció i l’executa un...
L’accés a la direcció Article 131.3; 131.4 <ul><li>En el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destin...
L’avaluació de la direcció Article 132.1 <ul><li>La valoració positiva de l’exercici de les funcions de direcció en els ...
L’avaluació de la direcció Article 132.1; 132.2 <ul><li>La valoració positiva de l’exercici dels altres càrrecs uniperson...
El salari article 130.9 <ul><li>La regulació del complement retributiu relatiu a les funcions de direcció ha de tenir en...
El salari article 122.1a; 122.1b <ul><li>Complement general docent, amb dos components, un referit al cos i un altre rel...
El salari article122.1c <ul><li>Complement de lloc de treball o funció docent, en atenció a l’especial dificultat tècnic...
El salari article; 122.1d; 122.1e <ul><li>Complement específic per l’exercici previ de la direcció </li></ul><ul><li>Co...
Jornada laboral
Jornada laboral !!!!!!!!!! <ul><li>Resolució de 30 juny de 2008 </li></ul><ul><ul><li>Art. 24.2 (última línia) </li></ul><...
Estabilitat en el càrrec Article 131.5 <ul><li>El Govern ha d’establir reglamentàriament el procediment de renovació del ...
Carrera directiva i funcionarial Article 108.2; 108.4 <ul><li>Accés al cos d’inspecció </li></ul><ul><ul><li>En la fase de...
Carrera directiva i funcionarial Article 108.2; 108.4 <ul><li>Accés al cos d’inspecció </li></ul><ul><ul><li>En les convoc...
LOE Disposición adicional 12, 4 c <ul><li>En las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, las Administraciones ed...
Carrera directiva i funcionarial Article 107.2 <ul><li>Accés al cos de catedràtics </li></ul><ul><ul><li>En les convocatòr...
Formació inicial i permanent Article 97.1; 97.2 <ul><li>Formació permanent del professorat </li></ul><ul><ul><li>La forma...
A tall de conclusió <ul><li>Exposició de motius (pàg. 6) </li></ul><ul><ul><li>Els elements que caracteritzen el nostre si...
<ul><li>Aquest projecte de LEC reforma estructuralment la direcció dels centres i la professionalitza nítidament? </li></ul>
Tanta roba i tan poc sabó, i tan neta que la volen!
<ul><li>Una Llei no canvia la realitat educativa d’un país, però la ferma voluntat política i la coherència en el desplega...
<ul><li>farà tot el que estigui al seu abast per poder dotar al sistema educatiu català d’una direcció plenament professio...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La Professionalització Directiva i el projecte LEC

1,418 views

Published on

La projecció legislativa d'un dibuix borrós

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La Professionalització Directiva i el projecte LEC

 1. 1. La professionalització directiva i la LEC La projecció d’un dibuix borrós Carles Mata President d’AXIA 
 2. 2. El dibuix de la direcció segons la LEC <ul><li>Tres capítols </li></ul><ul><li>Tres direccions </li></ul><ul><li>Tres regulacions diferents </li></ul>
 3. 3.   Centres privats no concertats (almenys) Centres privats concertats (almenys) Centres de titularitat pública (almenys) Òrgans de govern Claustre Consell escolar Consell escolar Director/a Claustre de professorat Claustre de professorat Director/a Equip directiu Director/a
 4. 4. Centres privats no concertats Centres privats concertats art. 134 a,b Centres de titularitat pública Consell escolar   La designació i cessament del director o la directora   La selecció i acomiadament del professorat  
 5. 5.   Centres privats no concertats Centres privats concertats Art. 85 Centres de titularitat pública Claustre de professorat Funcions de coordinació docent i tutorial Funcions de coordinació docent i tutorial   Representants en el consell escolar   Participa en l’aprovació del Projecte educatiu Intervé en l’aprovació de decisions sobre: Estructura organitzativa Normes de funcionament Règim interior Funcions de coordinació docent i tutorial   Representants en el consell escolar   Intervé en l’elaboració i modificació del Projecte educatiu Representants en la selecció del director/a Criteris d’avaluació de l’alumnat Avaluació de desenvolupament d’activitats educatives i de resultats
 6. 6.   Centres privats no concertats Centres privats concertats Centres de titularitat pública Director/a             Direcció pedagògica   Dirigir l’activitat docent del centre i del seu personal             Direcció pedagògica   Dirigir l’activitat docent del centre i del seu personal       Responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre   Direcció pedagògica   Cap de tot el personal
 7. 7. Professionalitzar <ul><li>Canviar de professió </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Xavier Chavarria (Fòrum, setembre 2008) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Convertir en professional una persona que realitza una activitat com a afeccionat </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gran Diccionari de la Llengua Catalana </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. El dibuix de la direcció pública segons la LEC <ul><li>Règim jurídic </li></ul><ul><li>La responsabilitat de la direcció </li></ul><ul><li>El govern dels centres públics </li></ul><ul><li>L’autonomia dels centres </li></ul><ul><li>Les condicions laborals </li></ul>
 9. 9. Règim jurídic del personal directiu docent (Art. 103.1) <ul><li>El Govern pot establir un règim jurídic específic del personal director docent així com els criteris i el procediment per determinar la condició de personal directiu professional dels funcionaris que ocupin o hagin ocupat la direcció d’un centre educatiu </li></ul>
 10. 10. Estatuto Básico del empleado público Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13) <ul><li>EL Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición , de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios </li></ul>
 11. 11. Estatuto Básico del empleado público Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.1) <ul><li>1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración </li></ul>
 12. 12. Règim jurídic del personal directiu docent (Art. 103.2) <ul><li>El personal directiu està subjecte a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i responsabilitat per la seva gestió i de control de resultats en funció dels objectius fixats </li></ul>
 13. 13. Estatuto Básico del empleado público Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.3) <ul><li>3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados </li></ul>
 14. 14. Règim jurídic del personal directiu docent <ul><li>No hi ha cap referència a les nostres condicions de treball </li></ul><ul><ul><li>La qual cosa no significa pas que l’Administració no en tingui atribucions, ja que </li></ul></ul><ul><li>El Estatuto del empleado público sí que en fa referència </li></ul>
 15. 15. Estatuto Básico del empleado público Llei 7/2007, abril 2007 (Art. 13.4) <ul><li>4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley </li></ul>
 16. 16. La responsabilitat del director o la directora article 130.1 <ul><li>Responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre </li></ul><ul><li>N’exerceix la direcció pedagògica </li></ul><ul><li>Cap de tot el personal </li></ul>
 17. 17. LOE 2/2006 maig 2006 Art. 123.5 <ul><li>Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las competencias que determinen, incluídas las relativas a gestión de personal, responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro </li></ul>
 18. 18. El director o la directora article 130.3 <ul><li>Funcions de representació </li></ul><ul><li>Funcions de lideratge pedagògic i de (lideratge) la comunitat educativa </li></ul><ul><li>Funcions de gestió </li></ul>
 19. 19. El director o la directora article 130.8 <ul><li>En l’exercici de les seves funcions, el director o la directora té la condició d’autoritat pública i gaudeix de la presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari </li></ul>
 20. 20. El director o la directora <ul><li>Responsable </li></ul><ul><li>Direcció pedagògica </li></ul><ul><li>Cap de tot el personal </li></ul><ul><li>Representant </li></ul><ul><li>Líder </li></ul><ul><li>Gestor </li></ul><ul><li>Autoritat pública </li></ul><ul><li>Pot tenir </li></ul><ul><ul><li>Règim jurídic específic </li></ul></ul><ul><ul><li>Condició de personal directiu professional </li></ul></ul>
 21. 21. El govern dels centres públics Article 123.1; 123.2; 123.4; 126.1; 127.1; 128; 130.4c <ul><li>Òrgans de govern </li></ul><ul><ul><li>a) consell escolar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>el presideix el director/a </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>b) claustre de professorat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>òrgan col·legiat de participació del professorat en el govern del centre i en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i el conjunt dels aspectes educatius del centre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>integrat per tot el professorat i presidit pel director/a </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>c) equip directiu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>òrgan executiu de govern dels centres públics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>integrat per òrgans unipersonals: director/a, secretari/a, cap d’estudis i d’altres </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>d) director o directora </li></ul></ul>
 22. 22. El govern dels centres públics Article 123.2; 128.5; 128.6 <ul><li>Els centres també poden constituir un consell de direcció </li></ul><ul><li>En l’exercici de la seva autonomia, els centres poden constituir un consell de direcció integrat pels membres del claustre que tenen assignades o delegades tasques de direcció i/o de coordinació </li></ul>
 23. 23. El govern dels centres públics Article 123.2; 128.5; 128.6 <ul><li>Correspon al director o la directora nomenar i cessar els membres de l’equip directiu i del consell de direcció, així com l’assignació o la delegació de funcions, i la seva revocació, a altres membres del claustre </li></ul>
 24. 24. El govern dels centres públics Article 142.3; 162.1; 143.2; 143.3b; <ul><li>Competències de l’Administració educativa </li></ul><ul><ul><li>Exerceix plenament de titular dels centres públics </li></ul></ul><ul><ul><li>N’exerceix la inspecció </li></ul></ul><ul><li>Competències dels ens locals </li></ul><ul><ul><li>Participen en el control i la gestió dels centres educatius que presten el Servei d’Educació de Catalunya mitjançant la presència en els consells escolars respectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear, organitzar i gestionar centres propis d’acord amb la planificació educativa </li></ul></ul>
 25. 25. El govern dels centres públics Article 146.4a.5; 161.2 <ul><li>Competències dels consorcis en matèria educativa </li></ul><ul><ul><li>Poden assumir: Gestionar els centres de titularitat pública </li></ul></ul><ul><li>Les zones educatives </li></ul><ul><ul><li>Es poden atribuir també, reglamentàriament, funcions de coordinació i gestió de recursos humans i econòmics </li></ul></ul>
 26. 26. L’atribució de responsabilitats Articles: 126.3g; 127.2b <ul><li>Òrgans de govern </li></ul><ul><ul><li>Ni el consell escolar, ni el claustre de professorat,tenen cap mena de responsabilitat atribuïda a la seva acció de govern </li></ul></ul><ul><ul><li>Ni se’ls sotmetrà a cap mena d’avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Ni hauran de retre comptes del seu bon o mal govern </li></ul></ul><ul><li>El consell escolar participa en el procediment de selecció i la proposta de cessament del director/a </li></ul><ul><li>El claustre elegeix el professorat que participa en el procés de selecció del director o directora </li></ul>
 27. 27. L’atribució de responsabilitats Article 128.3; 128.7 <ul><li>Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte educatiu </li></ul><ul><li>El director o la directora respon del funcionament del centre i de l’assoliment dels objectius del projecte educatiu i ret comptes davant el consell escolar ( del qual, n’és el president/a ) i l’Administració educativa. L’administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre </li></ul>
 28. 28. L’autonomia dels centres Article 80.1; 80.2 <ul><li>Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exercici d’aquesta autonomia, els seus òrgans de govern poden fixar objectius addicionals i definir les estratègies per assolir-los, organitzar el centre, determinar els recursos necessaris i definir els procediments per aplicar el projecte educatiu </li></ul><ul><li>L’autonomia dels centres s’orienta a assegurar l’ equitat i excel·lència del sistema educatiu </li></ul>
 29. 29. El projecte educatiu Article 81.1; 81.3 <ul><li>El projecte educatiu defineix la identitat del centre, n’explicita els objectius i orienta la seva activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques </li></ul><ul><li>En el projecte educatiu es concreta l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i els plantejaments educatius i els procediments d’actuació que identifiquen el centre. (...) s’hi ha d’incloure els indicadors de progrés pertinents </li></ul>
 30. 30. El projecte educatiu Article 81.4; 81.5 <ul><li>Conté també la concreció i desenvolupament dels currículums </li></ul><ul><li>La definició dels criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia </li></ul>
 31. 31. El projecte educatiu Article 84.1 <ul><li>En els centres educatius públics la formulació del projecte educatiu correspon al claustre de professors ,a iniciativa del director o la directora i amb la participació d’altres professionals d’atenció educativa, i la seva aprovació correspon al consell escolar </li></ul>
 32. 32. El projecte educatiu Article 81.8 <ul><li>El Departament ha de prestar als centres el suport necessari per a l’elaboració del projecte , ha de promoure la coordinació entre projectes educatius de centres que imparteixen etapes successives a un mateix alumnat i ha de vetllar per garantir la legalitat i l’adequació a les necessitats generals del sistema educatiu </li></ul>
 33. 33. El projecte educatiu Article 81.9 <ul><li>En els centres públics, el projecte de direcció desenvolupa el projecte educatiu d’acord amb allò que establert en l’article 129 </li></ul>
 34. 34. El projecte de direcció Article 129.1; 129.3 <ul><li>Els candidats a la direcció han de presentar, en formalitzar la seva candidatura, un projecte de direcció . El projecte de direcció, en el marc del projecte educatiu del centre, ordena el seu desplegament per al període de mandat i concreta la seva estructura organitzativa. </li></ul><ul><li>Tots els projectes de direcció han d’incloure indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció </li></ul>
 35. 35. L’autonomia dels centres Article 80.3 <ul><li>Es reconeix autonomia als centres en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials </li></ul>
 36. 36. Àmbit de l’autonomia pedagògica Article 87.1; 87.5 <ul><li>Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya desenvolupen la seva autonomia pedagògica a partir del marc curricular establert i l’estenen a la concreció d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>En els centres públics, correspon a la direcció del centre l’impuls i lideratge en l’exercici de l’autonomia en l’àmbit pedagògic </li></ul>
 37. 37. Àmbit de l’autonomia organitzativa Article 88.1; 88.3 <ul><li>Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya desenvolupen la seva autonomia organitzativa definint la seva estructura i les normes de funcionament intern del centre </li></ul><ul><li>En els centres públics correspon a la direcció impulsar i adoptar mesures per a la millora de l’estructura organitzativa, que s’ajustin a les disposicions reglamentàries que siguin d’aplicació </li></ul>
 38. 38. Àmbit de gestió Article 90.1 <ul><li>La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció del centre i s’estén a la gestió del professorat i d’altres professionals del centre, a l’adquisició i contractació de béns i serveis, a la distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre, al manteniment i la millora de les instal·lacions dels centres de secundària i a l’obtenció, o l’acceptació si escau, de recursos econòmics i materials addicionals, amb les limitacions que en cada cas siguin d’aplicació </li></ul>
 39. 39. Plantilla de personal Article 91.2; 91.3 <ul><li>A proposta de la direcció del centre , l’Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre </li></ul><ul><li>La direcció dels centres està habilitada per intervenir en l’avaluació de l’activitat docent i de gestió del personal del centre . A aquest efecte, el Departament estableix els procediments i criteris, i els efectes de l’avaluació i garanteix els drets d’informació i audiència del personal afectat. </li></ul>
 40. 40. Plantilla de personal Article 91.1 <ul><li>(...) Els centres públics disposen d’un conjunt de docents i altres professionals d’atenció educativa formen l’equip de suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre . En funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, la direcció dels centres públics proposa al Departament llocs docents per als quals és necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent </li></ul>
 41. 41. Plantilla de personal Article 101.3; 101.4 <ul><li>El Departament pot establir requisits o perfils propis per a llocs de treball definits d’acord amb el projecte educatiu del centre i a proposta del seu director o la seva directora . </li></ul>
 42. 42. Plantilla de personal Article 102.1; 102.2 <ul><li>L’Administració educativa, a proposta de la direcció del centre, i amb el procediment i les condicions regulades pel Govern, pot determinar a quins llocs de la plantilla docent s’atorga un perfil específic a fi d’assegurar la continuïtat del projecte educatiu </li></ul>
 43. 43. Plantilla de personal Article 101.3; 101.4 <ul><li>Les plantilles del professorat són públiques i les formula el Departament , amb la definició dels continguts funcionals mínims de cada lloc de treball. El director o la directora del centre pot assignar al professorat que ocupi els diferents llocs de treball docent les responsabilitats de direcció i coordinació docent , adequades a la seva preparació i experiència, que requireix l’aplicació del projecte educatiu </li></ul>
 44. 44. Plantilla de personal Article 102.1; 102.2 <ul><li>El professorat destinat a un centre educatiu i també el professorat destinat a altres centres pot accedir, pel procediment previst a l’article 111, als llocs d’especial reponsabilitat i confiança que donen suport al desenvolupament del projecte educatiu </li></ul>
 45. 45. Recursos econòmics Article 92.3; 92.4 <ul><li>Els i ngressos assignats al centre són de lliure disposició llevat dels assignats amb caràcter finalista. Els romanents d’ingressos de lliure disposició es poden incorporar al pressupost de l’exercici següent. </li></ul><ul><li>En cap cas no es poden destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de compromisos de caràcter laboral , que la direcció del centre no pot subscriure ni autoritzar. </li></ul>
 46. 46. Recursos econòmics Article 92.5 <ul><li>El departament assessora les direccions dels centres per a l’execució de la gestió econòmica i determina (...) el procediment d’acreditació davant l’Administració (...) sens perjudici de les posteriors actuacions que puguin correspondre a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes </li></ul>
 47. 47. Condicions laborals <ul><li>Accés a la direcció i avaluació </li></ul><ul><li>Salari </li></ul><ul><li>Jornada laboral </li></ul><ul><li>Estabilitat </li></ul><ul><li>Carrera directiva i funcionarial </li></ul><ul><li>Formació inicial i permanent </li></ul>
 48. 48. L’accés a la direcció Article 131.1; 131.2 <ul><li>El procediment de selecció de director o directora és el de concurs . </li></ul><ul><li>En el procés de selecció es valoren els mèrits de competència professional, experiència i capacitat de lideratge en la forma que es determini reglamentàriament. Així mateix, es valora el projecte de direcció que ha de presentar cada candidat/a, que requereix una puntuació mínima d’acord amb el que es determini reglamentàriament. </li></ul>
 49. 49. Estatuto básico del empleado público 7/2007 art. 13.2 <ul><li>Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia </li></ul><ul><li>( Concurrencia = que s’hi pugui participar ) </li></ul>
 50. 50. L’accés a la direcció Article 131.3; 131.4 <ul><li>El Govern regula reglamentàriament el procés de selecció i l’executa una comissió integrada per representants del centre educatiu, designats pels consell escolar i el claustre de professors , representants de l’Administració educativa i de l’ ajuntament on està ubicat el centre. </li></ul>
 51. 51. L’accés a la direcció Article 131.3; 131.4 <ul><li>En el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destinats en el centre i a continuació la resta de candidats </li></ul>
 52. 52. L’avaluació de la direcció Article 132.1 <ul><li>La valoració positiva de l’exercici de les funcions de direcció en els successius mandats per a qui hagi estat nomenat/ada consecutivament, permet al director/a sortint la consolidació d’un grau personal docent superior al que tindria reconegut en absència de l’exercici de la direcció, en els límits i la forma que es determini reglamentàriament </li></ul>
 53. 53. L’avaluació de la direcció Article 132.1; 132.2 <ul><li>La valoració positiva de l’exercici dels altres càrrecs unipersonals de govern s’ha de tenir en compte en la valoració de la carrera docent </li></ul><ul><li>La valoració positiva de l’exercici de les funcions de direcció es també mèrit en l’adquisició de la categoria sènior , en la promoció interna, en l’ingrés al cos de catedràtics i en la resolució de concursos de provisió de llocs de treball, en les formes que es determinir eglamentàriament </li></ul>
 54. 54. El salari article 130.9 <ul><li>La regulació del complement retributiu relatiu a les funcions de direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix </li></ul>
 55. 55. El salari article 122.1a; 122.1b <ul><li>Complement general docent, amb dos components, un referit al cos i un altre relacionat amb l’etapa educativa , atribuït als cossos corresponents, segons les majors responsabilitats que tinguin atribuïdes </li></ul><ul><li>Complement de carrera professional per grau personal </li></ul>
 56. 56. El salari article122.1c <ul><li>Complement de lloc de treball o funció docent, en atenció a l’especial dificultat tècnica, especial dedicació o responsabilitat, per tal de retribuir la major dedicació al centre, la innovació i recerca educativa i la implicació en la millora dels rendiments escolars. El Govern determina les condicions per a la percepció de més d’un d’aquests conceptes per part d’un mateix funcionari o funcionària docent </li></ul>
 57. 57. El salari article; 122.1d; 122.1e <ul><li>Complement específic per l’exercici previ de la direcció </li></ul><ul><li>Complement específic per haver assolit la categoria sènior </li></ul>
 58. 58. Jornada laboral
 59. 59. Jornada laboral !!!!!!!!!! <ul><li>Resolució de 30 juny de 2008 </li></ul><ul><ul><li>Art. 24.2 (última línia) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(referència al mes de juliol) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Període de vacances escolars en el qual no s’exigeix la presència del professorat als centres </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Per tant, els equips directius, com que som professorat, no hi hem de ser!!!! </li></ul>
 60. 60. Estabilitat en el càrrec Article 131.5 <ul><li>El Govern ha d’establir reglamentàriament el procediment de renovació del mandat de les direccions dels centres que obtinguin avaluació positiva en l’exercici de la seva funció </li></ul>
 61. 61. Carrera directiva i funcionarial Article 108.2; 108.4 <ul><li>Accés al cos d’inspecció </li></ul><ul><ul><li>En la fase de concurs es valora la trajectòria professional de les persones candidates i els seus mèrits específics com a docents, el desenvolupament de càrrecs directius amb avaluació positiva , l’exercici de la funció inspectora amb avaluació positiva i la pertinença al cos de catedràtics. </li></ul></ul>
 62. 62. Carrera directiva i funcionarial Article 108.2; 108.4 <ul><li>Accés al cos d’inspecció </li></ul><ul><ul><li>En les convocatòries d’accés al cos es pot reservar fins a un terç de les places per a la provisió mitjançant concurs de mèrits destinat als funcionaris docents que, a més de complir els requisits generals, hagin exercit, amb avaluació positiva , el càrrec de director/a almenys durant tres mandats o la funció inspectora amb avaluació positiva almenys durant sis anys </li></ul></ul>
 63. 63. LOE Disposición adicional 12, 4 c <ul><li>En las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, las Administraciones educativas podrán reservar hasta un tercio de las plazas para la provisión mediante concurso de méritos destinado a los profesores que, reuniendo los requisitos generales, hayan ejercido con evaluación positiva, al menos durantes tres mandatos, el cargo de director </li></ul>
 64. 64. Carrera directiva i funcionarial Article 107.2 <ul><li>Accés al cos de catedràtics </li></ul><ul><ul><li>En les convocatòries corresponents, que no tenen fase de pràctiques, el sistema d’accés al cos és el de concurs, en què es valoren els mèrits relacionats amb l’actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l’avaluació positiva de l’activitat docent, l’exercici de la funció directiva amb avaluació positiva , la possessió de la categoria de sènior (...) </li></ul></ul>
 65. 65. Formació inicial i permanent Article 97.1; 97.2 <ul><li>Formació permanent del professorat </li></ul><ul><ul><li>La formació permanent constitueix un dret i un deure professional, alhora que una responsabilitat de l’Administració i els altres titulars dels centres. Té per objectiu l’actualització de la qualificació professional, la millora de les pràctiques educatives i de la gestió dels centres . L’exercici del dret a la formació permanent es porta a terme preferentment en horari laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>El Departament (...) també ha d’afavorir el perfeccionament de la funció directiva . </li></ul></ul>
 66. 66. A tall de conclusió <ul><li>Exposició de motius (pàg. 6) </li></ul><ul><ul><li>Els elements que caracteritzen el nostre sistema educatiu necessiten, per tant, una profunda reforma estructural que li permeti assumir un paper de lideratge actiu per donar resposta a les demandes de la societat actual </li></ul></ul>
 67. 67. <ul><li>Aquest projecte de LEC reforma estructuralment la direcció dels centres i la professionalitza nítidament? </li></ul>
 68. 68. Tanta roba i tan poc sabó, i tan neta que la volen!
 69. 69. <ul><li>Una Llei no canvia la realitat educativa d’un país, però la ferma voluntat política i la coherència en el desplegament, sí que poden canviar el nostre sistema educatiu </li></ul>
 70. 70. <ul><li>farà tot el que estigui al seu abast per poder dotar al sistema educatiu català d’una direcció plenament professionalitzada, al servei d’un ensenyament de qualitat </li></ul><ul><li>Moltes gràcies </li></ul> 

×