Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Malalties infeccioses

6,293 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Malalties infeccioses

 1. 1. Les malalties infeccioses
 2. 2. Una malaltia és una alteració orgànica o funcional que afecta negativament l’estat de benestar de l’ésser humà.
 3. 3. La causa de les malalties infeccioses són els microorganismes patògens. Les malalties infeccioses es transmeten per contagi, i d’aquesta manera s’estenen. Les barreres de l’organisme:
 4. 4. La transmissió pot ser... – Per contacte directe amb altres persones o objectes contaminats. • Contacte amb la pell: malalties de la pell. • Esternuts: malalties de l’aparell respiratori. • Contacte sexual: malalties de transmissió sexual. – Per inhalació de gotes d’aigua o saliva carregada de gèrmens. – Per la ingesta de líquids o menjar contaminat per microbis. – Per insectes transmissors, anomenats vectors. La transmissió de les malalties infeccioses El microorganisme patogen ha d’entrar en el nostre cos.
 5. 5. Què és un microorganisme? És un organisme que només pot ser observat amb l’ajut d’un microscopi. Els microorganismes patògens poden ser: • d’estructura procariota: els bacteris. • d’estructura eucariota: fongs, protozous, larves. • els virus.
 6. 6. Hi ha microorganismes essencials per viure No som conscients de la gran diversitat de microorganismes que tenim al nostre cos i que són essencials per viure.
 7. 7. Microorganismes patògens
 8. 8. Desenvolupament de les malalties infeccioses. Un malaltia infecciosa segueix diverses fases: 1. Infecció 2. Període d’incubació 3. Període agut 4. Període de declivi. 5. Convalescència.
 9. 9. Prevenció de les malalties infeccioses Cal evitar-ne la transmissió adoptant un seguit de bons hàbits: • No beure aigua de fonts o rieres que poguessin estar contaminades. • Prendre aigua embotellada en països on la qualitat de l’aigua és dubtosa. • Escalfar bé i, si és possible, bullir el menjar preparat. • Rentar bé les verdures, fruites i hortalisses. • Rentar-se les mans abans de manipular aliments. • Utilitzar preservatiu en les relacions sexuals.
 10. 10. Mecanismes de defensa Mecanismes inespecífics de defensa – La pell: barrera infranquejable pels microorganismes. – La mucosa: aparell digestiu i respiratori, vies urinàries i òrgans genitals femenins. – La inflamació: augment de flux sanguini en una zona, per tal d’augmentar la presència de glòbuls blancs. Mecanismes específics de defensa: el sistema immunitari.
 11. 11. El sistema immunitari Limfòcits o globus blancs Cèl·lules que circulen per la sang. Reconeixen els microorganismes aliens al nostre cos. Hi ha dos tipus: Limfòcits B i limfòcits T. Identifiquen les proteïnes o altres molècules de la superfície dels microorganismes, que són diferents a les proteïnes o molècules dels nostre cos. Aquestes molècules s’anomenen antígens, i poden desencadenar una resposta immunitària.
 12. 12. Limfòcit B fabriquen Anticossos (immunoglobulines) Que s’enganxen als antígens de la superfície dels microorganismes aliens. Els microorganismes aliens queden així marcats per què altres globus blancs els destrueixin. Limfòcit T Reconeixen els antígens que tenen els virus en el seu embolcall, i els destrueix.
 13. 13. El tractament de les malalties infeccioses Malalties causades per: Tractament: bacteris antibiòtics El primer antibiòtic descobert va ser la penicil·lina. Hi ha antibiòtics per a gairebé tots els tipus de bacteris. La generalització dels antibiòtics ha comportat l’aparició de bacteris resistents.
 14. 14. Malalties causades per: Tractament: Protozous i fongs Antiprotozoaris i fungicides (fàrmacs) virus Antivirals (fàrmacs) Les infeccions víriques són les més difícils de tractar: els virus s’introdueixen dins una cèl·lula i és difícil atacar-lo. S’han desenvolupat fàrmacs eficaços contra alguns virus concrets: medicaments antivirals.
 15. 15. Les vacunes El fonament de les vacunes són els anticossos. Són preparats que ens protegeixen, de manera més o menys permanent, contra una determinada malaltia. Són proteïnes defensives que reaccionen específicament contra un antigen Són produïts per un tipus de globus blanc. Anticossos
 16. 16. Els antibiòtics Substància fabricada per un microorganisme que té la propietat de matar o d’impedir el creixement d’altres microorganismes. No són eficaços contra els virus.
 17. 17. SIDA Infecció causada pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) Infecta i destrueix limfòcits T (activadors dels sistema immunitari)

×