Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum Tema 2

2,265 views

Published on

El Renaixement i el timbre

Published in: Education
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Resum Tema 2

 1. 1. UNITAT 2 El Renaixement (s. XV–XVI)
 2. 2. CONTEXTUALITZACIÓ RENAIXMENET  Itàlia (Polifonia) AVANÇOS DE L’ÈPOCA Científic • Progrés: Medicina Astronomia • Ciències experimentals: mètodes científic. • Grans descobriments geogràfics (Amèrica) • Creació de la impremta: permet una major difusió dels textos, partitures..., és a dir, del coneixement. Humanisme: que el major nombre de persones accedís al coneixement.
 3. 3. CARACTERÍSTIQUES • Tenen més importància els autors. • Els artistes no treballen exclusivament per l’església. • Perfecció dels instruments. • A l’església l’objectiu principal és compondre peces on els textos es puguin entendre. • Els artistes no tan sols es dediquen a un Art en concret.
 4. 4. MÚSICA VOCAL S’afegeix una quarta veu a la polifonia vocal, per aquest motiu ara les veus es classifiquen: • Soprano: condueix la melodia. • Contratenor o altus: tessitura intermèdia entre tenor i soprano. Actualment contralt. • Tenor: és la veu que reprodueix el cant Gregorià original, però a partir del s. XV té el mateix tracte que les altres. • Baix o bassus: és la veu més greu i que sustenta les altres veus. Les dones no poden cantar. Els falsetistes eren els encarregats d’interepretar les tessitures més agudes.
 5. 5. Nous estils compositius polifònics Cantus firmus Polifonia homofònica Contrapunt imitatiu MÚSICA VOCAL
 6. 6. MÚSICA VOCAL Església protestant alemanya. (Luter) • Participació de fidels a missa, cantant. • Himnes polifònics senzills. • Coral – Obra polifònica a quatre veus, melodia principal la més aguda. – Tipus homofònic. – El text en alemany. RELIGIOSA
 7. 7. MÚSICA VOCAL Església catòlica. • Composicions amb complexitat tècnica vocal. • Missa – Composició vocal no litúrgica. – S’anomena missa perquè té les mateixes parts que una celebració litúrgica. • Motet – Cant a dues o més veus. – Text en llatí. – Extensió breu. – S’interpretava per l’Advent, Quaresma o Setmana Santa. • Autors: G. P. De Palestrina i T. L. de Victoria RELIGIOSA
 8. 8. MÚSICA VOCAL • La música profana estava molt relacionada amb la literatura i la cultura. • Mecenatge. • La música culta es considerava un signe de distinció i refinament. – Era l’entreteniment i l’esbarjo de les minories cultes. Això no significa que desaparegui la música popular. Composicions més significatives • Madrigal – Polifònic i sense acompanyament instrumental. – Música sense repeticions, per expressar de la millor manera possible el sentit i el sentiment de cada línia i cada mot dels versos del text. PROFANA
 9. 9. MÚSICA VOCAL • Òpera in musica. – Representació escenogràfica amb textos cantats. • Villancet – Cançó de caràcter popular. – El terme prové del castellà villancico, derivat de villano (en llatí villanus), a causa del seu caràcter popular. – La forma bàsica del villancet musical consta de dos elements: una tornada i diverses cobles. PROFANA
 10. 10. MÚSICA INSTRUMENTAL • La música instrumental pren més protagonisme i es converteix en un gènere propi a causa del perfeccio- nament dels instruments: – Obres amb més dificultat tècnica. – Es redacten tractats i mètodes d’interpretació. Els qui feien música se’ls anomenava: • Mestre de capella: encarregat de dirigir i preparar les peces. • Ministrils: encarregats d’interpretar la part instrumental de les peces. • Cantors: encarregats d’interpretar la part vocal de la música, ja sigui religiosa com profana.
 11. 11. MÚSICA INSTRUMENTAL Les primeres tècniques utilitzades per la música instrumental: 1. Composicions derivades de la música vocal. Canzona, recercare, provenen dels motets o madrigals. 2. Composicions improvisades. Tiento, fantasia o tocata. 3. Composicions per a dansa. Pavana, gallarda, sarabanda i passamezzo. • La dansa era un entreteniment social i es feia servir per al ritual de festeig. Els instruments de l’època es classifiquen segons: • Polifònics: són capaços d’interpretar més d’una nota. • Melòdics: només poden interpretar una línia melòdica.
 12. 12. MÚSICA INSTRUMENTAL Polifònics Clavicèmbal Orgue Llaüt ArpaSaltiri
 13. 13. MÚSICA INSTRUMENTAL Melòdics Viola de gamba Flauta de bec Sacabutx Corneta renaixentista Gralla
 14. 14. QUALITAT DEL SO: TIMBRE • És la qualitat del so que ens permet distingir el cos que ha emès un so. • Si analitzem tècnicament el so podem distingir el timbre d’un so per la forma de l’ona. – Podem distingir dos sons de la mateixa intensitat (amplitud) i del mateix to (freqüència) emesos per dos focus diferents.
 15. 15. QUALITAT DEL SO: TIMBRE Els harmònics • Els harmònics són un seguit de freqüències inaudibles que configuren el so d'una nota en concret. – Els harmònics contribueixen a la qualitat del so. – Sonen amb menys intensitat que la fonamental.
 16. 16. L’instrument vocal humà • Cada persona té una veu amb un timbre diferent, ja que l’aparell fonador de cada persona té unes característiques pròpies. • Grups d’òrgans aparell fonador. – Òrgans de respiració: diafragma, pulmons, bronquis i tràquea. – Òrgans de fonació: laringe, cordes vocals i cavitats de ressonància (boca, fosses nasals). – Òrgans d’articulació: paladar, llengua, llavis i dents. QUALITAT DEL SO: TIMBRE
 17. 17. • El so s’articula mitjançant l’obertura de la mandíbula, la posició del vel del paladar i el moviment de la llengua. Cavitats de ressonància Faringe Laringe Tràquea Pulmons Múscul del diafragma Fosses nassals Vel del paladar Boca Llengua Cordes vocals QUALITAT DEL SO: TIMBRE
 18. 18. Classificació de les veus • El timbre: la manera d’executar la veu i la quantitat d’harmònics que genera. – La vibració de les cordes vocals. – Ressonància de les cavitats internes. – Tècnica. – Estil musical. • La tessitura: el rang de notes que pot emetre una veu. QUALITAT DEL SO: TIMBRE
 19. 19. SOPRANO MEZZOSOPRANO CONTRALT TENOR BARÍTON BAIX MasculinesFemenines VeusblanquesQUALITAT DEL SO: TIMBRE Tessitura

×