Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum Tema 6 i 7

1,471 views

Published on

Melodia
Aeròfons
Moviment
Electròfons

Published in: Education
 • Be the first to comment

Resum Tema 6 i 7

 1. 1. UNITAT 6
 2. 2. LA MELODIA • La melodia és un dels elements més importants del llenguatge musical. • Sorgeix de la combinació de l’altura i la durada. • No obstant això, hi ha quatre aspectes que intervenen en la composició:
 3. 3. LA MELODIA ELS INTERVALS • L’interval és la distància que hi ha entre dues notes de diferent altura. • La distància de l’interval està formada per tons i semitons. • Segons la direccionalitat parlem d’un interval – Ascendent: la segona nota és més aguda, – Descendent: la segona nota és més greu. 1 2 3 4 5 6 6a ascendent 4 tons — | | | —
 4. 4. LA MELODIA ELS INTERVALS • Tons i semitons do re mi fa sol la si do re do# re b re # mi b fa # sol b sol # la b la # si b do# re b 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to ½ to ½ to do re mi fa sol la si do re mi 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to ½ to ½ to DO#/REb RE#/MIb FA#/SOLb SOL#/LAb LA#/SIb MI/FAb FA/MI# SI/DOb DO/SI#
 5. 5. LA MELODIA LES ESCALES: • Una escala són un seguit de notes, ordenades de manera asc. i/o desc. per graus conjunts. • Entre una nota i la següent hi ha una diferència d’un to o d’un semitò. • Hi ha molts tipus d’escales segons l’escala sonarà d’una manera o una altra. • L’ordre de l’escala major és: T – T – S – T – T – T – S
 6. 6. LA MELODIA ELS ACORDS • Un acord és la superposició de tres o més notes. • Cadascuna de les notes de l’acord rep un nom concret: – Fonamental: la nota més greu. – La 3a: és aquella nota que està a una distància de tercera de la fonamental. – La 5a: és aquella nota que està a una distància de quinta de la fonamental. fonamental
 7. 7. LA MELODIA EL COMPÀS • La música té accents rítmics regulars. – Binari (accent cada 2 temps). – Ternari (accent cada 3 temps). – Quaternari (accent cada 4 temps). • La regularitat dels accents s’anomena mètrica. • El compàs agrupa el temps de manera regular. – Indicador de compàs: • Numerador. • Denominador. – Línies divisòries.
 8. 8. • EMBOCADURA DE BISELL – La columna d’aire es reparteix de manera circular per l’interior del tub i l’altra surt a l’exterior. • Bisell frontal • Bisell lateral • EMBOCADURA DE CANYA – La pressió de l’aire en passar entre la canya i l’embocadura. • Canya simple • Canya doble ELS INSTRUMENT AERÒFONS
 9. 9. ELS INSTRUMENT AERÒFONS • EMBOCADURA DE METALL – Tenen l’embocadura en forma d’embut. • Sordina • Glissando • SENSE EMBOCADURA – L’aire s’hi introdueix de manera mecànica.
 10. 10. …MEMÒRIA • Batman, Danny Elfman. – Banda  són agrupacions musicals formades per instruments de vent i percussió. • Gonna fly now (tema de Rocky), Bill Conti – Big band  és una orquestra de jazz on sempre predomina els instrument aeròfons.
 11. 11. UNITAT 7 Molt ràpid Ràpid Caminant Poc a poc Molt lent Presto Allegro Andante Adagio Largo
 12. 12. EL MOVIMENT • La velocitat amb què s’interpreta una obra s’anomena tempo. • Per mesurar la pulsació fem servir el metrònom. • El compositor indica el tempo: – Especificant el nombre de pulsacions c per minut. – Amb les indicacions de moviment.
 13. 13. EL MOVIMENT INDICACIONS DE MOVIMENT • El moviment es sol indicar amb la velocitat del metrònom o amb mots, generalment italians, que ens diuen com ha de ser el tempo. MOVIMENTS REGULAR MOVIMENTS IRREGULARS LENT MODERAT RÀPID lento o largo [40 - 60] andante [77 - 108] allegro [120 - 168] adagio [60 - 76] moderato [109 - 120] presto [> 169] ritardando Disminució progressiva de la velocitat. accelerando Augment progressiu de la velocitat.
 14. 14. EL MOVIMENT EL CARÀCTER • Els indicadors de moviment molt sovint van acompanyats d’un adjectiu que fa referència al caràcter de l’obra.
 15. 15. INSTRUMENTS ELECTRÒFONS • ELECTROACÚSTICS: Són instruments acústics modificats electrònicament. – So acústic amplificat: disposa d’un sistema per amplificar-ne el volum sense modificar-ne el timbre. – S’usen micròfons piezoelèctrics introduïts a la caixa de ressonància de l’instrument. Els instruments electròfons produeixen el so mitjançant la vibració amplificada d’un senyal elèctric. Equalitzador Caixa de ressonància Connector jack
 16. 16. INSTRUMENTS ELECTRÒFONS • ELÈCTRICS: converteixen oscil·lacions físiques de les cordes en senyal elèctric. – No té caixa de ressonància, sense estar connectats els seu so és molt pobre. • ELECTRÒNICS: utilitzen l’electricitat per modificar un senyal creat de manera elèctrica [sense electricitat no funcionen] Connexió jack Equalitzador Pastilles
 17. 17. …MEMÒRIA • Greensleeves, tradicional, Timo Tolkki • Song to John, Stanley Clarke

×