Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diapositives Tema 6 - 7

1,175 views

Published on

Diapositives per repassar el tema 6 i 7.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diapositives Tema 6 - 7

 1. 1. UNITAT 6
 2. 2. LA MELODIA • La melodia és un dels elements més importants del llenguatge musical. • Sorgeix de la combinació de l’altura i la durada. • No obstant això, hi ha quatre aspectes que intervenen en la composició:
 3. 3. LA MELODIA LES ESCALES: • Per fer una melodia podem fer servir set notes, ordenades de manera ascendent o descendent. • Entre una nota i la següent hi ha una diferència d’un to o d’un semitò. • Hi ha molts tipus d’escales, segons l’escala sonarà d’una manera o una altra. • L’ordre de l’escala major és: T – T – S – T – T – T – S
 4. 4. LA MELODIA ELS INTERVALS • L’interval és la distància que hi ha entre dues notes. • La distància de l’interval està formada per tons i semitons. • Segons la direccionalitat parlem d’un interval – Ascendent: la segona nota és més aguda, – Descendent: la segona nota és més greu.
 5. 5. LA MELODIA ELS ACORDS • Un acord és la superposició de tres o més notes. • Cadascuna de les notes de l’acord rep un nom concret: – Fonamental: la nota més greu. – La 3a: és aquella nota que està a una distància de tercera de la fonamental. – La 5a: és aquella nota que està a una distància de quinta de la fonamental.
 6. 6. LA MELODIA EL COMPÀS • La música té accents rítmics regulars. – Binari (accent cada 2 temps). – Ternari (accent cada 3 temps). – Quaternari (accent cada 4 temps). • La regularitat dels accents s’anomena mètrica. • El compàs agrupa el temps de manera regular. – Indicador de compàs: • Numerador. • Denorminador. – Línies divisòries.
 7. 7. • EMBOCADURA DE BISELL – La columna d’aire es reparteix de manera circular per l’interior del tub i l’altra surt a l’exterior. • Bisell frontal • Bisell lateral • EMBOCADURA DE CANYA – La pressió de l’aire en passar entre la canya i l’embocadura. • Canya simple • Canya doble ELS INSTRUMENT AERÒFONS
 8. 8. ELS INSTRUMENT AERÒFONS • EMBOCADURA DE METALL – Tenen l’embocadura en forma d’embut. • SENSE EMBOCADURA – L’aire s’hi introdueix de manera mecànica.
 9. 9. …MEMÒRIA • In the Mood “En forma” Glenn Miller. – Big band  és una orquestra de jazz on sempre predomina els instrument aeròfons. • “Promenade” de Quadres d’una exposició, Modest Mussorgski.
 10. 10. UNITAT 7
 11. 11. EL MOVIMENT • La velocitat amb què s’interpreta una obra s’anomena tempo. • Per mesurar la pulsació fem servir el metrònom. • El compositor indica el tempo: – Especificant el nombre de pulsacions c per minut. – Amb les indicacions de moviment.
 12. 12. EL MOVIMENT INDICACIONS DE MOVIMENT • El moviment es sol indicar amb la velocitat del metrònom o amb mots, generalment italians, que ens diuen com ha de ser el tempo. MOVIMENTS REGULAR MOVIMENTS IRREGULARS LENT MODERAT RÀPID lento o largo [< 40] andante [77 - 108] allegro [120 - 168] adagio [40 - 76] moderato [109 - 120] vivace [> 169] ritardando Disminució progressiva de la velocitat. accelerando Augment progressiu de la velocitat.
 13. 13. EL MOVIMENT EL CARÀCTER • Els indicadors de moviment molt sovint van acompanyats d’un adjectiu que fa referència al caràcter de l’obra.
 14. 14. INSTRUMENTS ELECTRÒFONS • ELECTRÒNICS: Emeten el senyal directament els generadors i transformadors electrònics. [sense electricitat no funcionen] • ELECTROACÚSTICS: El senyal és emès per procediments convencionals i posterior es transforma en senyal elèctric. La pastilla s’adossa a la caixa de ressonància per poder digitalitzar el so de l’instrument. Els intruments electròfons produeixen el so mitjançant la vibració amplificada d’un senyal elèctric.
 15. 15. …MEMÒRIA • Johnny B. Goode Richard Strauss. • Muntanyes del Canigó Narciso Yepes

×