Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gamificationcarlesmateuuniversitatde lleidamartes 16 de abril de 2013
Gamificationcarlesmateuuniversitatde lleidamartes 16 de abril de 2013
Suddenly, gamification is the hot new businessconcept, with many of the worldʼs most admiredcompanies signing on.Fortune, O...
Qui?• Microsoft• Nike• SAP• American Express• AXA Equitable• CodeAcademy• Deloitte• Samsung• Foursquare• Stack Overflow• De...
• Però és molt més difícil del què semblamartes 16 de abril de 2013
GamificacióEmprar mecàniques de joc encontextes no lúdics per resoldreproblemes, aconseguir compromís oinduir comportaments...
Beneficis?martes 16 de abril de 2013
Externament• Màrqueting• Vendes• Fidelització/Vinculació clientsmartes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
• Trànsit a la web: +30%• Vendes de merxandatge: +50%• Planes web visitades: +130%• Contingut compartit: 300.000 cops a 40...
Internament• Recursos humans• Productivitat• Crowdsourcingmartes 16 de abril de 2013
MicrosoftWindows 7LanguageQualityGamemartes 16 de abril de 2013
• 4.500 participants• Revisades 500.000 pantalles• Detectats 6.700 errors• Centenars de reparacions!martes 16 de abril de ...
Comportament• Salut / Estat de forma• Sostenibilitat• Benestar personal• Finances• Aprenentatgemartes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
http://www.youtube.com/watch?v=iynzHWwJXaAmartes 16 de abril de 2013
http://www.youtube.com/watch?v=iynzHWwJXaAmartes 16 de abril de 2013
http://www.youtube.com/watch?v=AmyBp8e76eYmartes 16 de abril de 2013
Turisme ¿?martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
• Posa en contacte “locals” amb visitants• Permet tenir un hoste local a la destinació• Model de negoci:• Mediar a les res...
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
FourSquare• Publicitat (merchant leaderboard)• Ofertes• Publicitat (local search)martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
Ingress (i Layar?)• Realitat augmentada• Joc de conquesta de City Spots• Model de negoci: cap (és google)martes 16 de abri...
Per què?martes 16 de abril de 2013
• Joc és molt potent:• Estudis psicològics• Tenim tecnologia• Disseny• Estrategiamartes 16 de abril de 2013
Jugar és instintiu pels humans(i altres animals)martes 16 de abril de 2013
Joc durant creixement:• Socialització• Aprenentatge per imitació• Dominar habilitats físiques (motores)bàsiques• Treball e...
martes 16 de abril de 2013
Si ens divertim lexperiència queens diverteix és més memorablemartes 16 de abril de 2013
Si ens divertim lexperiència queens diverteix és més memorableSi lexperiència és memorable, ésmés probable que la repetimm...
Theory of FunAllò que ens diverteix ho fem méssovint, amb més ganes...martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
Fem coses per una recompensa:martes 16 de abril de 2013
Fem coses per una recompensa:Soumartes 16 de abril de 2013
Fem coses per una recompensa:SouRegalsmartes 16 de abril de 2013
Fem coses per una recompensa:SouRegalsPremismartes 16 de abril de 2013
Fem coses per una recompensa:SouRegalsPremisReconeixementmartes 16 de abril de 2013
Fem coses per una recompensa:SouRegalsPremisReconeixementetc.martes 16 de abril de 2013
I quan juguem?martes 16 de abril de 2013
• Quin valor tenen els punts a les cartes?• O fer solitaris?• O els Sudokus?martes 16 de abril de 2013
Quan juguem:Sou (Punts?)Regals FicticisPremis FicticisReconeixementmartes 16 de abril de 2013
Qui juga?martes 16 de abril de 2013
Edat mitja jugadors:30 anysmartes 16 de abril de 2013
<1832%18 < 3531%> 3637%<18 18 < 35 > 36Edat jugadorsmartes 16 de abril de 2013
Home53%Dona47%Home DonaSexe jugadorsmartes 16 de abril de 2013
42%25%13%11%9%Puzzle, tauler, trivial, cartes, etc.Acció, sports, RPG, estratègiaDescarregablesMultijugador persistentAltr...
Com juguemConsola Ordinador Smartphone Handheld35%38%65%70%martes 16 de abril de 2013
59%Jocsde taulaD’on treiem temps?50%Anar alcinema47%Mirar laTV47%Mirar pel·lículesa casamartes 16 de abril de 2013
62%Juguem acompanyatsen línia o en personaAmb qui juguem?martes 16 de abril de 2013
33%Juguem jocssocialsAmb qui juguem?martes 16 de abril de 2013
78%Mínim 1 horaa la setmanaQuan juguem?martes 16 de abril de 2013
12anys jugantde mitjaDes de quan juguem?martes 16 de abril de 2013
14anys jugantde mitjaAdultsmartes 16 de abril de 2013
16anys jugantde mitjahomes12anys jugantde mitjadonesmartes 16 de abril de 2013
Jocs als 70martes 16 de abril de 2013
Jocs al 2013martes 16 de abril de 2013
Jugar: un mercat creixent!martes 16 de abril de 2013
Gamificació:Emprar mecàniques de joc encontextes no lúdics per resoldreproblemes, aconseguir compromís oinduir comportament...
Gamificació no és:martes 16 de abril de 2013
Entorns 3D (SL, etc.)martes 16 de abril de 2013
Simulacions (entrenament)martes 16 de abril de 2013
Regalar jocs/sortejar coses (empreses)martes 16 de abril de 2013
Teoria de Jocs (Game Theory)martes 16 de abril de 2013
Jugar a la feinamartes 16 de abril de 2013
Jugar alWCmartes 16 de abril de 2013
Gamificació SI és:martes 16 de abril de 2013
• Descobrir que ens poden ensenyar els jocs• Aprendre del disseny de jocs (i lapsicologia, gestió, màrqueting, economia)• ...
Tot PartsJoc/GameDiversió/PlayDisseny de jocGamificacióJocs(Seriosos)DissenyDivertitJoguinesmartes 16 de abril de 2013
Un joc (Game) és:• Un sistema formal i tancat que involucra elsjugadors en un conflicte estructurat i es resolamb resultats...
Ja fèiem gamificaciómartes 16 de abril de 2013
Realitat JocsVenedor del mes DesafiamentStatus a programes de clients habituals NivellsGrups de suport EquipsCada 10 visite...
Com es fa?martes 16 de abril de 2013
Jocs (Games)ExperiènciesElementsmartes 16 de abril de 2013
Disseny de jocs• Els jugadors són el centre de l’experiència• Jugadors senten sensació de control/autonomia• Els jugadors:...
ObjectiuFer que els jugadors juguin (captació) imantenir-los jugant (fidelització)martes 16 de abril de 2013
• Joc com un viatge:• Inici: com comença el jugador• Passos: que fa durant el joc• Final: arribar a dominar el jocmartes 1...
• Aspectes importants:• Abordatge(Onboarding): fer que eljugador es submergeixi al joc ràpidament• Bastides (Scaffolding):...
Juguem una mica:http://www.popcap.com/games/plants-vs-zombies/onlinemartes 16 de abril de 2013
• Guies: explica què fer• Destacats: marca elements actius• Feedback: ens va dient com anem• Opcions limitades: no tenim t...
• Balanç:• Important mantenir el balanç• Massa fàcil: avorrit• Massa difícil: abandonem• Multijugadors: no donar excessive...
←Balançmartes 16 de abril de 2013
Com ens divertim?martes 16 de abril de 2013
8 tipus diversió1.SensacióJoc com a plaer2.FantasiaJoc com a imaginació3.NarrativaJoc com a història endesenvolupament4.De...
•Guanyar•Resoldreproblemes•Explorar•Treball en equip•Reconeixement•Coleccionar•Soprendre’s•Imaginar•Compartir•Jocs de rol•...
Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersModelBartlemartes 16 de abril de 2013
Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersmartes 16 de abril de 2013
Achievers• Interès en fer coses al joc: actuar al joc• Arribar a ser mestres en el joc• Orgullosos del nivell assolit (i d...
Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersmartes 16 de abril de 2013
Explorers• Volen que el joc els sorprengui (interactuaramb el joc)• Interactuen per aprendre coses del joc• No tenen inter...
Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersmartes 16 de abril de 2013
Socialisers• Interessats en interactuar amb altresjugadors• Millor conèixer gent i aprendre queexplorar• El món del joc és...
Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersmartes 16 de abril de 2013
Killers• Interessats en fer coses als altres jugadors• No necessàriament amb permís d’aquests• Volen demostrar la seva sup...
Motivar els jugadors:SAPS• Status - Nivell, comparativa, etc.• Access - Accedir a coses que altres nopoden• Power - Poder ...
Elements d’un jocmartes 16 de abril de 2013
Farmville: quins elements fan que sigui un joc?martes 16 de abril de 2013
N’hi ha altres, però aquests són fàcils de trobarmartes 16 de abril de 2013
I al parxís?martes 16 de abril de 2013
I al parxís?•Tauler•Fitxes•2 a 4 jugadors•Competitiu•Per torns•No hi ha punts•No hi harecursosmartes 16 de abril de 2013
Indicadors de progrés: de nivell, de tasca, etc.martes 16 de abril de 2013
Graf social: amics, grups, clans,...martes 16 de abril de 2013
Avatar: representació del jugadormartes 16 de abril de 2013
Recursos: elements disponibles per jugarmartes 16 de abril de 2013
Tasques/Missions: coses a fer al joc.Simples (tasques) o complexes (missions)martes 16 de abril de 2013
Nivell (badges): indicador d’assoliments del jocmartes 16 de abril de 2013
ComponentsMecàniquesDinàmiquesmartes 16 de abril de 2013
ComponentsMecàniquesDinàmiquesmartes 16 de abril de 2013
• Restriccions• Emocions• Narrativa• Progrés• Relacions• Auto-expressióAspectes “generals”: gramàticamartes 16 de abril de...
ComponentsMecàniquesDinàmiquesmartes 16 de abril de 2013
Processos que gestionenl’acció: verbs• Reptes• Atzar• Competència• Cooperació• Retro-alimentació• Adquisició derecursos• R...
ComponentsMecàniquesDinàmiquesmartes 16 de abril de 2013
Casos concrets de mecàniquesi dinàmiques: noms• Assoliments• Avatars• Emblemes• Combats de “boss”• Col·leccions• Lluites• ...
Mecàniques i componentsPunts → Recompenses / ProgrésNivells → Estatus / ProgrésDesafiaments → AssolimentsBens i espais virt...
El trio màgic:PBLmartes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
•Mantenir atenció:•Progrés•Feedback•% Completmartes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
P(unts)• Recompensa o premi pels assoliments deljoc.• Generalment numèric• Compara rendiment entre jugadors• Mostrat al Le...
P(unts)• Mantenir puntuació• Determinar victòria/pèrdua• Controlarrecompenses• Proporcionarretroalimentació• Pantalla de p...
B(adges) - Emblemes• Fites• Entrenament/Instrucció• Reputació/Punts• Status/Nivells• Grup• Temps/dominimartes 16 de abril ...
B(adges) - Emblemes• Representacióassoliments• Flexibilitat• Estil• Mostra“dimportància”• Credencials• Col·leccions• Socia...
L(eaderboards) -Rànquings• Rànquing: Retroalimentació de lacompetició• Leaderboards personalitzats:• En xarxes socials cen...
Dissenyar sistema de puntsDesafiamentsCondicions assolimentPuntsClassificacióEmblemes↓↓↓→→↓Status → Socialmartes 16 de abril...
Patrons de comportamentAccióExperiènciaPuntsEstatusmartes 16 de abril de 2013
Dissenyar un jocmartes 16 de abril de 2013
• Registrar i en < 60” jugador jugant!• Challenge → Reward immediat!• Challenge → Level/Badge/etc. ràpidEngage!martes 16 d...
Puntuació• Continuada• Ràtio fixat• Intèrvals fixats• Variablemartes 16 de abril de 2013
• Depén del temps : 1 unitat temps -> 1premi02,557,510Continuadamartes 16 de abril de 2013
• Premi fixat per fer una accióRàtio fixat0369120 3,75 7,5 11,25 15martes 16 de abril de 2013
Ràtio Fixatmartes 16 de abril de 2013
• Premi fixat cada X tempsIntèrval fixat0369120 3,75 7,5 11,25 15martes 16 de abril de 2013
Intèrval fixatmartes 16 de abril de 2013
Variable• No fixat en el temps• Ni fixat per fer X cosa• El mètode més interessant:• Evita que aprenguem patrons → avorrits•...
Variable• Competitius o no competitius• Certesa / incertesamartes 16 de abril de 2013
Incertesamartes 16 de abril de 2013
• Adictiva:• Per la incertesa (no sabem quan tocarà)• mesurada de forma que toqui “prou”sovint per no desesperar-nos:• Pet...
Dissenyar Gamificaciómartes 16 de abril de 2013
Dissenyar1. Definir els objectius de negoci2. Delimitar el comportament objectiu3. Descriure els jugadors4. Dissenyar bucle...
Objectius de negoci• Compartició xarxes socials• Canvi comportament• Fidelització• Donar a conèixer• ....martes 16 de abri...
1. Identificar i prioritzar objectius2. Eliminar els mitjans:1. Els badges, punts, etc. són mitjans nofinalitats en si matei...
Comportamentobjectiu usuaris• Especificar comportaments desitjats/buscats• Mètriques d’èxit: com mesurarem?• Analítiques:• ...
Descriure jugadors• Qui juga / jugarà?• Demografia: edats, localitzacions, etc.• Estudis comportament: com es comporten.• Q...
Bucles d’activitat• Micro-bucles: Engagement.Accionsbàsiques.Motivació AccióFeedbackmartes 16 de abril de 2013
Bucles d’acció• Bucles de progressió: a llarg termini.• Manté ritme, amb canvis de ritme(“bosses”)martes 16 de abril de 2013
Fer-ho pas a pas1. Prioritzar activitats usuaris i punts peracció2. Implementar punts x acció, badges i nivells.3. Mesurar...
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
martes 16 de abril de 2013
Repàs:Trobeu les gamificacionshttp://vimeo.com/46304267martes 16 de abril de 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gamificacio - Noves Tecnologies Turisme

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gamificacio - Noves Tecnologies Turisme

 1. 1. Gamificationcarlesmateuuniversitatde lleidamartes 16 de abril de 2013
 2. 2. Gamificationcarlesmateuuniversitatde lleidamartes 16 de abril de 2013
 3. 3. Suddenly, gamification is the hot new businessconcept, with many of the worldʼs most admiredcompanies signing on.Fortune, Oct. 17, 2011Striving to make everyday business tasks moreengaging, a growing number of firms... areincorporating elements of videogames into theworkplace.Wall St. Journal, Oct. 10, 2011martes 16 de abril de 2013
 4. 4. Qui?• Microsoft• Nike• SAP• American Express• AXA Equitable• CodeAcademy• Deloitte• Samsung• Foursquare• Stack Overflow• Dell• Foot Locker• eBay• Cisco• Universal Music• Siemens• ....martes 16 de abril de 2013
 5. 5. • Però és molt més difícil del què semblamartes 16 de abril de 2013
 6. 6. GamificacióEmprar mecàniques de joc encontextes no lúdics per resoldreproblemes, aconseguir compromís oinduir comportaments.martes 16 de abril de 2013
 7. 7. Beneficis?martes 16 de abril de 2013
 8. 8. Externament• Màrqueting• Vendes• Fidelització/Vinculació clientsmartes 16 de abril de 2013
 9. 9. martes 16 de abril de 2013
 10. 10. • Trànsit a la web: +30%• Vendes de merxandatge: +50%• Planes web visitades: +130%• Contingut compartit: 300.000 cops a 40Milions de persones!martes 16 de abril de 2013
 11. 11. Internament• Recursos humans• Productivitat• Crowdsourcingmartes 16 de abril de 2013
 12. 12. MicrosoftWindows 7LanguageQualityGamemartes 16 de abril de 2013
 13. 13. • 4.500 participants• Revisades 500.000 pantalles• Detectats 6.700 errors• Centenars de reparacions!martes 16 de abril de 2013
 14. 14. Comportament• Salut / Estat de forma• Sostenibilitat• Benestar personal• Finances• Aprenentatgemartes 16 de abril de 2013
 15. 15. martes 16 de abril de 2013
 16. 16. martes 16 de abril de 2013
 17. 17. http://www.youtube.com/watch?v=iynzHWwJXaAmartes 16 de abril de 2013
 18. 18. http://www.youtube.com/watch?v=iynzHWwJXaAmartes 16 de abril de 2013
 19. 19. http://www.youtube.com/watch?v=AmyBp8e76eYmartes 16 de abril de 2013
 20. 20. Turisme ¿?martes 16 de abril de 2013
 21. 21. martes 16 de abril de 2013
 22. 22. • Posa en contacte “locals” amb visitants• Permet tenir un hoste local a la destinació• Model de negoci:• Mediar a les reserves• AdSenseNomaders.commartes 16 de abril de 2013
 23. 23. martes 16 de abril de 2013
 24. 24. martes 16 de abril de 2013
 25. 25. martes 16 de abril de 2013
 26. 26. martes 16 de abril de 2013
 27. 27. martes 16 de abril de 2013
 28. 28. FourSquare• Publicitat (merchant leaderboard)• Ofertes• Publicitat (local search)martes 16 de abril de 2013
 29. 29. martes 16 de abril de 2013
 30. 30. Ingress (i Layar?)• Realitat augmentada• Joc de conquesta de City Spots• Model de negoci: cap (és google)martes 16 de abril de 2013
 31. 31. Per què?martes 16 de abril de 2013
 32. 32. • Joc és molt potent:• Estudis psicològics• Tenim tecnologia• Disseny• Estrategiamartes 16 de abril de 2013
 33. 33. Jugar és instintiu pels humans(i altres animals)martes 16 de abril de 2013
 34. 34. Joc durant creixement:• Socialització• Aprenentatge per imitació• Dominar habilitats físiques (motores)bàsiques• Treball en equipmartes 16 de abril de 2013
 35. 35. martes 16 de abril de 2013
 36. 36. Si ens divertim lexperiència queens diverteix és més memorablemartes 16 de abril de 2013
 37. 37. Si ens divertim lexperiència queens diverteix és més memorableSi lexperiència és memorable, ésmés probable que la repetimmartes 16 de abril de 2013
 38. 38. Theory of FunAllò que ens diverteix ho fem méssovint, amb més ganes...martes 16 de abril de 2013
 39. 39. martes 16 de abril de 2013
 40. 40. Fem coses per una recompensa:martes 16 de abril de 2013
 41. 41. Fem coses per una recompensa:Soumartes 16 de abril de 2013
 42. 42. Fem coses per una recompensa:SouRegalsmartes 16 de abril de 2013
 43. 43. Fem coses per una recompensa:SouRegalsPremismartes 16 de abril de 2013
 44. 44. Fem coses per una recompensa:SouRegalsPremisReconeixementmartes 16 de abril de 2013
 45. 45. Fem coses per una recompensa:SouRegalsPremisReconeixementetc.martes 16 de abril de 2013
 46. 46. I quan juguem?martes 16 de abril de 2013
 47. 47. • Quin valor tenen els punts a les cartes?• O fer solitaris?• O els Sudokus?martes 16 de abril de 2013
 48. 48. Quan juguem:Sou (Punts?)Regals FicticisPremis FicticisReconeixementmartes 16 de abril de 2013
 49. 49. Qui juga?martes 16 de abril de 2013
 50. 50. Edat mitja jugadors:30 anysmartes 16 de abril de 2013
 51. 51. <1832%18 < 3531%> 3637%<18 18 < 35 > 36Edat jugadorsmartes 16 de abril de 2013
 52. 52. Home53%Dona47%Home DonaSexe jugadorsmartes 16 de abril de 2013
 53. 53. 42%25%13%11%9%Puzzle, tauler, trivial, cartes, etc.Acció, sports, RPG, estratègiaDescarregablesMultijugador persistentAltresTipus de jocmartes 16 de abril de 2013
 54. 54. Com juguemConsola Ordinador Smartphone Handheld35%38%65%70%martes 16 de abril de 2013
 55. 55. 59%Jocsde taulaD’on treiem temps?50%Anar alcinema47%Mirar laTV47%Mirar pel·lículesa casamartes 16 de abril de 2013
 56. 56. 62%Juguem acompanyatsen línia o en personaAmb qui juguem?martes 16 de abril de 2013
 57. 57. 33%Juguem jocssocialsAmb qui juguem?martes 16 de abril de 2013
 58. 58. 78%Mínim 1 horaa la setmanaQuan juguem?martes 16 de abril de 2013
 59. 59. 12anys jugantde mitjaDes de quan juguem?martes 16 de abril de 2013
 60. 60. 14anys jugantde mitjaAdultsmartes 16 de abril de 2013
 61. 61. 16anys jugantde mitjahomes12anys jugantde mitjadonesmartes 16 de abril de 2013
 62. 62. Jocs als 70martes 16 de abril de 2013
 63. 63. Jocs al 2013martes 16 de abril de 2013
 64. 64. Jugar: un mercat creixent!martes 16 de abril de 2013
 65. 65. Gamificació:Emprar mecàniques de joc encontextes no lúdics per resoldreproblemes, aconseguir compromís oinduir comportaments.martes 16 de abril de 2013
 66. 66. Gamificació no és:martes 16 de abril de 2013
 67. 67. Entorns 3D (SL, etc.)martes 16 de abril de 2013
 68. 68. Simulacions (entrenament)martes 16 de abril de 2013
 69. 69. Regalar jocs/sortejar coses (empreses)martes 16 de abril de 2013
 70. 70. Teoria de Jocs (Game Theory)martes 16 de abril de 2013
 71. 71. Jugar a la feinamartes 16 de abril de 2013
 72. 72. Jugar alWCmartes 16 de abril de 2013
 73. 73. Gamificació SI és:martes 16 de abril de 2013
 74. 74. • Descobrir que ens poden ensenyar els jocs• Aprendre del disseny de jocs (i lapsicologia, gestió, màrqueting, economia)• Apreciar la diversió com a eina.martes 16 de abril de 2013
 75. 75. Tot PartsJoc/GameDiversió/PlayDisseny de jocGamificacióJocs(Seriosos)DissenyDivertitJoguinesmartes 16 de abril de 2013
 76. 76. Un joc (Game) és:• Un sistema formal i tancat que involucra elsjugadors en un conflicte estructurat i es resolamb resultats desiguals.• Una activitat de resolució de problemes adoptantuna actitud lúdica/juganera.• Resoldre problemes i superar obstaclesinnecessaris de forma voluntària.• Un conjunt de:➡ Un objectiu (il·lusori)➡ Unes regles➡ Una actitud de diversiómartes 16 de abril de 2013
 77. 77. Ja fèiem gamificaciómartes 16 de abril de 2013
 78. 78. Realitat JocsVenedor del mes DesafiamentStatus a programes de clients habituals NivellsGrups de suport EquipsCada 10 visites: visita gratis PremisVISA Or/Amex Platinum Distintiusmartes 16 de abril de 2013
 79. 79. Com es fa?martes 16 de abril de 2013
 80. 80. Jocs (Games)ExperiènciesElementsmartes 16 de abril de 2013
 81. 81. Disseny de jocs• Els jugadors són el centre de l’experiència• Jugadors senten sensació de control/autonomia• Els jugadors: juguenmartes 16 de abril de 2013
 82. 82. ObjectiuFer que els jugadors juguin (captació) imantenir-los jugant (fidelització)martes 16 de abril de 2013
 83. 83. • Joc com un viatge:• Inici: com comença el jugador• Passos: que fa durant el joc• Final: arribar a dominar el jocmartes 16 de abril de 2013
 84. 84. • Aspectes importants:• Abordatge(Onboarding): fer que eljugador es submergeixi al joc ràpidament• Bastides (Scaffolding): ajuts (punts fàcils)que ajuden al jugador a mantenir elprogrés• Camí aprenentatge: és factible arribar adominar el joc/habilitat.martes 16 de abril de 2013
 85. 85. Juguem una mica:http://www.popcap.com/games/plants-vs-zombies/onlinemartes 16 de abril de 2013
 86. 86. • Guies: explica què fer• Destacats: marca elements actius• Feedback: ens va dient com anem• Opcions limitades: no tenim tot el joc• Mostres limitats: no tots els enemicsd’entrada• Facilíssim d’entradamartes 16 de abril de 2013
 87. 87. • Balanç:• Important mantenir el balanç• Massa fàcil: avorrit• Massa difícil: abandonem• Multijugadors: no donar excessivesfacilitats a algúmartes 16 de abril de 2013
 88. 88. ←Balançmartes 16 de abril de 2013
 89. 89. Com ens divertim?martes 16 de abril de 2013
 90. 90. 8 tipus diversió1.SensacióJoc com a plaer2.FantasiaJoc com a imaginació3.NarrativaJoc com a història endesenvolupament4.DesafiamentJoc com a cursad’obstacles5.CompanyoriaJoc com a xarxa social6.DescobertaJoc: territori perexplorar7.ExpressióJoc com a plataformaimprovisada8.SubmissióJoc com a passatempscasualmartes 16 de abril de 2013
 91. 91. •Guanyar•Resoldreproblemes•Explorar•Treball en equip•Reconeixement•Coleccionar•Soprendre’s•Imaginar•Compartir•Jocs de rol•Personalitzar•Customization•Mandrejarmartes 16 de abril de 2013
 92. 92. Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersModelBartlemartes 16 de abril de 2013
 93. 93. Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersmartes 16 de abril de 2013
 94. 94. Achievers• Interès en fer coses al joc: actuar al joc• Arribar a ser mestres en el joc• Orgullosos del nivell assolit (i del poctemps emprat)• Interacció com element competitiumartes 16 de abril de 2013
 95. 95. Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersmartes 16 de abril de 2013
 96. 96. Explorers• Volen que el joc els sorprengui (interactuaramb el joc)• Interactuen per aprendre coses del joc• No tenen interès en acumular punts/assoliments• Orgullosos del seu coneixement del jocmartes 16 de abril de 2013
 97. 97. Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersmartes 16 de abril de 2013
 98. 98. Socialisers• Interessats en interactuar amb altresjugadors• Millor conèixer gent i aprendre queexplorar• El món del joc és només un paisatge oescenari• Orgullosos de les seves amistats i lainfluènciamartes 16 de abril de 2013
 99. 99. Jugadors MónActuarInteractuarAchieversKillersExplorersSocialisersmartes 16 de abril de 2013
 100. 100. Killers• Interessats en fer coses als altres jugadors• No necessàriament amb permís d’aquests• Volen demostrar la seva superioritat• No hi ha emoció en guanyar “màquines”• Orgullosos de la seva reputació i habilitatsmartes 16 de abril de 2013
 101. 101. Motivar els jugadors:SAPS• Status - Nivell, comparativa, etc.• Access - Accedir a coses que altres nopoden• Power - Poder fer coses que altres nopoden• Stuff - Tenir objectes que altres no tenenmartes 16 de abril de 2013
 102. 102. Elements d’un jocmartes 16 de abril de 2013
 103. 103. Farmville: quins elements fan que sigui un joc?martes 16 de abril de 2013
 104. 104. N’hi ha altres, però aquests són fàcils de trobarmartes 16 de abril de 2013
 105. 105. I al parxís?martes 16 de abril de 2013
 106. 106. I al parxís?•Tauler•Fitxes•2 a 4 jugadors•Competitiu•Per torns•No hi ha punts•No hi harecursosmartes 16 de abril de 2013
 107. 107. Indicadors de progrés: de nivell, de tasca, etc.martes 16 de abril de 2013
 108. 108. Graf social: amics, grups, clans,...martes 16 de abril de 2013
 109. 109. Avatar: representació del jugadormartes 16 de abril de 2013
 110. 110. Recursos: elements disponibles per jugarmartes 16 de abril de 2013
 111. 111. Tasques/Missions: coses a fer al joc.Simples (tasques) o complexes (missions)martes 16 de abril de 2013
 112. 112. Nivell (badges): indicador d’assoliments del jocmartes 16 de abril de 2013
 113. 113. ComponentsMecàniquesDinàmiquesmartes 16 de abril de 2013
 114. 114. ComponentsMecàniquesDinàmiquesmartes 16 de abril de 2013
 115. 115. • Restriccions• Emocions• Narrativa• Progrés• Relacions• Auto-expressióAspectes “generals”: gramàticamartes 16 de abril de 2013
 116. 116. ComponentsMecàniquesDinàmiquesmartes 16 de abril de 2013
 117. 117. Processos que gestionenl’acció: verbs• Reptes• Atzar• Competència• Cooperació• Retro-alimentació• Adquisició derecursos• Recompenses• Transaccions• Torns• Guanyar/Perdremartes 16 de abril de 2013
 118. 118. ComponentsMecàniquesDinàmiquesmartes 16 de abril de 2013
 119. 119. Casos concrets de mecàniquesi dinàmiques: noms• Assoliments• Avatars• Emblemes• Combats de “boss”• Col·leccions• Lluites• Contingutdesbloquejable• Regals• Taules declassificació• Nivells• Punts• Missions• Graf Social• Equips• Bens virtualsmartes 16 de abril de 2013
 120. 120. Mecàniques i componentsPunts → Recompenses / ProgrésNivells → Estatus / ProgrésDesafiaments → AssolimentsBens i espais virtuals → Auto-expressióLeaderboards/Classificacions → CompeticióRegals/Objectes → Altruïsmemartes 16 de abril de 2013
 121. 121. El trio màgic:PBLmartes 16 de abril de 2013
 122. 122. martes 16 de abril de 2013
 123. 123. •Mantenir atenció:•Progrés•Feedback•% Completmartes 16 de abril de 2013
 124. 124. martes 16 de abril de 2013
 125. 125. martes 16 de abril de 2013
 126. 126. P(unts)• Recompensa o premi pels assoliments deljoc.• Generalment numèric• Compara rendiment entre jugadors• Mostrat al Leaderboardmartes 16 de abril de 2013
 127. 127. P(unts)• Mantenir puntuació• Determinar victòria/pèrdua• Controlarrecompenses• Proporcionarretroalimentació• Pantalla de progrés• Dades per aldissenyador de jocs• Fungiblemartes 16 de abril de 2013
 128. 128. B(adges) - Emblemes• Fites• Entrenament/Instrucció• Reputació/Punts• Status/Nivells• Grup• Temps/dominimartes 16 de abril de 2013
 129. 129. B(adges) - Emblemes• Representacióassoliments• Flexibilitat• Estil• Mostra“dimportància”• Credencials• Col·leccions• Social Display(símbols destatus)martes 16 de abril de 2013
 130. 130. L(eaderboards) -Rànquings• Rànquing: Retroalimentació de lacompetició• Leaderboards personalitzats:• En xarxes socials centrats enamistats i graf social.• Perill:• Desànim!martes 16 de abril de 2013
 131. 131. Dissenyar sistema de puntsDesafiamentsCondicions assolimentPuntsClassificacióEmblemes↓↓↓→→↓Status → Socialmartes 16 de abril de 2013
 132. 132. Patrons de comportamentAccióExperiènciaPuntsEstatusmartes 16 de abril de 2013
 133. 133. Dissenyar un jocmartes 16 de abril de 2013
 134. 134. • Registrar i en < 60” jugador jugant!• Challenge → Reward immediat!• Challenge → Level/Badge/etc. ràpidEngage!martes 16 de abril de 2013
 135. 135. Puntuació• Continuada• Ràtio fixat• Intèrvals fixats• Variablemartes 16 de abril de 2013
 136. 136. • Depén del temps : 1 unitat temps -> 1premi02,557,510Continuadamartes 16 de abril de 2013
 137. 137. • Premi fixat per fer una accióRàtio fixat0369120 3,75 7,5 11,25 15martes 16 de abril de 2013
 138. 138. Ràtio Fixatmartes 16 de abril de 2013
 139. 139. • Premi fixat cada X tempsIntèrval fixat0369120 3,75 7,5 11,25 15martes 16 de abril de 2013
 140. 140. Intèrval fixatmartes 16 de abril de 2013
 141. 141. Variable• No fixat en el temps• Ni fixat per fer X cosa• El mètode més interessant:• Evita que aprenguem patrons → avorrits• Permet mantenir “interès”martes 16 de abril de 2013
 142. 142. Variable• Competitius o no competitius• Certesa / incertesamartes 16 de abril de 2013
 143. 143. Incertesamartes 16 de abril de 2013
 144. 144. • Adictiva:• Per la incertesa (no sabem quan tocarà)• mesurada de forma que toqui “prou”sovint per no desesperar-nos:• Petits premis per mantenir atenció• Grans premis esporàdics (peròsorollosos)Escurabutxaquesmartes 16 de abril de 2013
 145. 145. Dissenyar Gamificaciómartes 16 de abril de 2013
 146. 146. Dissenyar1. Definir els objectius de negoci2. Delimitar el comportament objectiu3. Descriure els jugadors4. Dissenyar bucles dactivitat5. NO oblidar-se de la diversió!6. Desplegar les eines adientsmartes 16 de abril de 2013
 147. 147. Objectius de negoci• Compartició xarxes socials• Canvi comportament• Fidelització• Donar a conèixer• ....martes 16 de abril de 2013
 148. 148. 1. Identificar i prioritzar objectius2. Eliminar els mitjans:1. Els badges, punts, etc. són mitjans nofinalitats en si mateixos3. Definir clarament els objectius restantsmartes 16 de abril de 2013
 149. 149. Comportamentobjectiu usuaris• Especificar comportaments desitjats/buscats• Mètriques d’èxit: com mesurarem?• Analítiques:• DAU/MAU• Viralitat• Volum (negoci, etc).martes 16 de abril de 2013
 150. 150. Descriure jugadors• Qui juga / jugarà?• Demografia: edats, localitzacions, etc.• Estudis comportament: com es comporten.• Què els motiva?martes 16 de abril de 2013
 151. 151. Bucles d’activitat• Micro-bucles: Engagement.Accionsbàsiques.Motivació AccióFeedbackmartes 16 de abril de 2013
 152. 152. Bucles d’acció• Bucles de progressió: a llarg termini.• Manté ritme, amb canvis de ritme(“bosses”)martes 16 de abril de 2013
 153. 153. Fer-ho pas a pas1. Prioritzar activitats usuaris i punts peracció2. Implementar punts x acció, badges i nivells.3. Mesurar i iterarmartes 16 de abril de 2013
 154. 154. martes 16 de abril de 2013
 155. 155. martes 16 de abril de 2013
 156. 156. martes 16 de abril de 2013
 157. 157. martes 16 de abril de 2013
 158. 158. martes 16 de abril de 2013
 159. 159. Repàs:Trobeu les gamificacionshttp://vimeo.com/46304267martes 16 de abril de 2013

×