Successfully reported this slideshow.

Määrsõnade järjekord lausetes

528 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Määrsõnade järjekord lausetes

 1. 1. Määrsõnade järjekord lausetes Carl Custav Mäeorg
 2. 2. Erinevaid määrsõnaliike• Kohamäärsõnad (kus? kuhu? kus kohast?)• Ajamäärsõnad (millal?) Ajamäärus: Kohamäärus:• Viisi- ja Peter lives in the country side. I am now ready to go to the cinema seisundimäärsõnad (kuidas?)• Sagedust määravad määrsõnad (often, seldom, never) Viisimäärus: Sagedusemäärus:• Astet või taset This cheetah runs fast. Tim often reads books. määravad määrsõnad (quite, very) Astmemäärus: David plays bowling very professionally.
 3. 3. Kohamäärsõnad• Kohamäärsõnad on üldjuhul lause lõpus, st pärast põhitegusõna To celebrate Christmas all together, many of us nowadays will go to the countryside.
 4. 4. Ajamäärsõnad• Ajamäärsõnad on üldjuhul lause lõpus pärast põhitegusõna• Ajamäärsõnad: varsti (soon), praegu (now) ja siis (then) järgnevad Helen has already abitegusõnadele, kuid finished her shopping. on enne põhitegusõna
 5. 5. Sagedust määravad määrsõnadSagedust määravadmäärsõnad: – järgnevad abitegusõnadele ja olemist kirjeldavale nimisõnale (to be) – on lauses enne põhitegusõna Max has always been a loyal dog for his family.
 6. 6. Astet või taset määravad määrsõnad Astet või taset määravad määrsõnad: absoluutselt (absolutely), täielikult (completely), totaalselt (totally), äärmiselt (ekstremely), väga (very), üsnaBoys were extremely (quite), üsna – frightened, when they had seen the scariest negatiivsemas võtmes (rather) jne. part of that horror – on lauses enne movie. omadussõna, määrsõna või põhitegusõna – pärast abitegusõna.
 7. 7. Viisi- ja seisundimäärsõnadViisi- ja seisundimäärsõnad: – On lauses enne põhitegusõna, pärast abitegusõna või lause lõpus.I was fearfully heading back to home, after I I quickly ran to had heard that my win that house is on fire. It rained heavily. competition.
 8. 8. Määrsõna lause alguses • Määrsõna võib kasutada lause alguses, kui me tahame seda rõhutadaSuddenly, I heard a terrible noise coming behind the door.
 9. 9. Kui ühes lauses on rohkem kui üks määrsõna ...• Sellisel juhul on määrsõnade järjekord tavaliselt järgmine: – viis või maneer koht  aeg• Kui lauses on aga liikumist väljendav sõna, on määrsõnade järjekord teine: – koht  viis või maneer  aeg I went home by taxi last night. I worked hard at my home to finish the English presentation by right time.
 10. 10. Tänan kuulamast!

×