La BIOS. / Com connectar-se a la xarxa.

210 views

Published on

Treball realitzat per Carla Prat. Curs 2012-2013.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La BIOS. / Com connectar-se a la xarxa.

  1. 1. La BiosBIOS (Sistema bàsicdentrades i sortides, "BasicInput / Output System") és uncomponent essencial quesutilitza per controlar elmaquinari. És un petitprograma, que es carregarà ala memòria ROM (“Read-OnlyMemory”, memòria de noméslectura que no es potmodificar) i en la memòriaEEPROM (“Electrically-Erasable ProgrammableRead-Only Memory”,memòria de només lectura que és programable i que es pot esborrar elèctricament).Quan sencén o es restableix un sistema informàtic, la BIOS realitza un inventari delmaquinari connectat a lordinador i fa un diagnòstic anomenat Prova automàtica alencesa (POST, Power-On Self Test) per comprovar que lequip funciona correctament.Si en algun moment el POST troba un error, intentarà continuar amb linici delordinador. No obstant això, si lerror és seriós, la BIOS aturarà la càrrega del sistema i: ● Si és possible, mostrarà un missatge a la pantalla (perquè el dispositiu pot no haver estat inicialitzat o pot presentar falles); ● Emetrà una seqüència de sons que permet diagnosticar lorigen de lerror; ● Enviarà un codi (denominat codi POST) al port sèrie de lordinador, que pot recuperar-se a través de maquinari especial de diagnòstics.Inicialització de la BIOSQuan sencén lordinador, la BIOS mostra una missatge de copyright en pantalla,després realitza els diagnòstics i proves pertinents a la inicialització. Després decompletades les proves, la BIOS mostra un missatge en el qual es convida lusuari a queprement una o més tecles per entrar a la configuració del BIOS.Segons la marca de BIOS, pot tractar de la tecla F2, de la tecla F10, o bé de la teclaSupr, o alguna de les seqüències de tecles: ● Ctrl + Alt + S ● Ctrl + Alt + Esc
  2. 2. ● Ctrl + Alt + InsAccés i configuració de la BIOSPer accedir al programa de configuració de la BIOS, generalment anomenat CMOSSetup, haurem de fer-ho prement un dels botons durant linici de larrencada delordinador.Laspecte general del BIOS dependrà de quin tipus en concret tingui en la seva placa. Elprograma de la BIOS sol estar en anglès i, a més apareixen termes que no són senzills.Encara que tinguin noms diferents, hi ha alguns apartats comuns a tots els tipus deBIOS: 1. Configuració bàsica de paràmetres - Standard CMOS Setup. 2. Opcions de BIOS - BIOS Features, Advanced Setup. 3. Configuració avançada i chipset - Advanced Chipset Features. 4. Password, perifèrics, discos durs, etc. – Integrated Peripherals. 5. Altres utilitats.A la part inferior de la interfície del programa podrem veure linventari de tecles per anavegar entre les opcions i modificar-les, és important llegir-lo i tenir-lo en compte.
  3. 3. [http://www.taringa.net/posts/info/4288007/Configuracion-de-Bios.html]Com Connectar-se a la xarxa ● Topologia en Bus.  Avantatges. - Va molt be en xarxes petites. - És la mes fàcil d’instal·lar i per aquest motiu lames barata. - Utilitza poc cable en relació amb les altres topologies. - És molt fàcil d’ampliar. - No requereix un armari de cablatge.  Inconvenients. - L’avaria d’un node, punt de connexió a un equip informàtic, pot afectar tota la xarxa. - La detecció i el diagnòstic d’averies és difícil. - Quan s’afegeix una estació i s’obre la xarxa, s’anul·la el funcionament. ● Topologia en Anell.  Avantatges. - Es pot implementar pera distancies i volums d’informació grans. - És fàcil trobar avaries al cable i als equips, ja que la informació arriba fins al lloc de l’avaria. - L’administració és més senzilla que en la topologia en bus. - No requereix un armari de cablatge.  Inconvenients. - Expandir aquest tipus de xarxa resulta més complicat que en altres tipus d’estructures. - Són xarxes més cares perquè cal connectar totes les estacions a un mateix cable en forma d’anell. ● Topologia en Doble anell.  Avantatges. - S’utilitza amb cable de fibra òptica per a velocitats de transmissió elevades. - És molt fàcil localitzar averies. - És molt fiable perquè la informació circula de forma redundant.  Inconvenients. - És la més cara d’instal·lació. - Cal instal·lar una gran quantitat de cable. - L’expansió de la xarxa és més complicada que en les altres topologies. ● Topologia en Estrella.  Avantatges. - És la topologia que permet trobar les averies amb més facilitat.
  4. 4. - Si l’averia s’ha produït únicament en un equip només afecta el funcionament de l’equip. - Les amplificacions són més senzilles. - No hi ha col·lisió de dades. - Té més seguretat.  Inconvenients. - Cal la col·locació d’armaris de cablatge i concentradors. - Si l’avaria es produeix en un concentrador, afecta tot el segment de la xarxa que en depèn. - Si el concentrador té ocupats tots els ports de connexió i es vol afegir un nou equip informàtic, cal substituir-lo o connectar-ne un altre en cascada. Es pot arribar fins a quatre nivells. - La implementació d’aquest tipus de xarxa és cara, perquè cal col·locar un cable des de cada equip a un element costós, com és el concentrador.● Topologia en Arbre o Estrella Estesa.  Avantatges. - És la topologia més senzilla d’implementar. - La detecció d’averies és molt senzilla. - L’ampliació de nodes és molt fàcil de fer.  Inconvenients. - Si falla l’estructura troncal de la xarxa, pot fallar tota la xarxa. - Cal la col·locació d’armaris de cablatge. - Si l’avaria es produeix en un concentrador, afecta tot el segment de la xarxa que en depèn. - Si e concentrador té ocupats tots els ports de connexió i es vol afegir un nou equip informàtic, cal substituir-lo o connectar-ne un altre en cascada. Es pot arribar fins a quatre nivells.● Topologia en Malla.  Avantatges: - Molt fiable front a errades. Si una estació falla no incideix en les demés. - Connexions redundants.  Inconvenients: - Cost elevat. - Només es pot fer amb pocs nodes.● Altres.  En arbre  En interconnexió total  Mixtes.
  5. 5. Configuració de la Targeta de Xarxa.Per una bona configuració de la targeta de xarxa es necessiten uns paràmetres dexarxa essencials, aquests es poden assignar de forma estàtica manualment o de formadinàmica amb servidors DHCP (‘Dynamic Host Configuration Protocol’ és un protocolde comunicacions que proveeix els paràmetres de configuració necessaris a lesmàquines connectades a la xarxa que ho sol·licitin.). El servidor DHCP assigna unaconfiguració a cada ordinador que es connecta a la xarxa. ● IP - Adreça IP de lordinador. Identificador de lordinador. Aquest paràmetre cal que sigui únic per cada ordinador que es troba dins duna xarxa local. ● NETMASK - Màscara de xarxa. Serveix per delimitar làmbit duna xarxa dordinadors i per tant que un ordinador (principalment una porta denllaç o un router) determini si ha denviar les dades dins o fora de la xarxa. ● GATEWAY - Passarel·la. És un node duna xarxa informàtica que serveix com a punt daccés a altres xarxes. ● DNS - Sistema de Noms de Domini. És el servidor que tradueix noms de nodes a IPs. Per exemple linkat.xtec.cat ho tradueix a la IP 213.176.163.34. Sense el servidor de noms de domini, navegar per Internet seria molt complicat ja que shauria descriure ladreça IP del servidor web on es vulgui navegar.Per accedir a tots aquests paràmetres ens dirigim al Tauler de Control, situat a l’Inici.Després ens dirigirem Xarxa i Internet on farem clic a Centre de Xarxes i RecursosCompartits. Allà podrem accedir als paràmetres en la opció Conexión de RedInalámbrica 2 (‘nom del punt d’accés al que estem connectats’), tot seguit fem clic aPropiedades i des de allà podrem configurar-los.
  6. 6. Configuració de la Targeta de Xarxa.Per una bona configuració de la targeta de xarxa es necessiten uns paràmetres dexarxa essencials, aquests es poden assignar de forma estàtica manualment o de formadinàmica amb servidors DHCP (‘Dynamic Host Configuration Protocol’ és un protocolde comunicacions que proveeix els paràmetres de configuració necessaris a lesmàquines connectades a la xarxa que ho sol·licitin.). El servidor DHCP assigna unaconfiguració a cada ordinador que es connecta a la xarxa. ● IP - Adreça IP de lordinador. Identificador de lordinador. Aquest paràmetre cal que sigui únic per cada ordinador que es troba dins duna xarxa local. ● NETMASK - Màscara de xarxa. Serveix per delimitar làmbit duna xarxa dordinadors i per tant que un ordinador (principalment una porta denllaç o un router) determini si ha denviar les dades dins o fora de la xarxa. ● GATEWAY - Passarel·la. És un node duna xarxa informàtica que serveix com a punt daccés a altres xarxes. ● DNS - Sistema de Noms de Domini. És el servidor que tradueix noms de nodes a IPs. Per exemple linkat.xtec.cat ho tradueix a la IP 213.176.163.34. Sense el servidor de noms de domini, navegar per Internet seria molt complicat ja que shauria descriure ladreça IP del servidor web on es vulgui navegar.Per accedir a tots aquests paràmetres ens dirigim al Tauler de Control, situat a l’Inici.Després ens dirigirem Xarxa i Internet on farem clic a Centre de Xarxes i RecursosCompartits. Allà podrem accedir als paràmetres en la opció Conexión de RedInalámbrica 2 (‘nom del punt d’accés al que estem connectats’), tot seguit fem clic aPropiedades i des de allà podrem configurar-los.

×