Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bí quyết thành công trong cuộc sống

965 views

Published on

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bí quyết thành công trong cuộc sống

  1. 1. KẾT NỐI SỰ NGHIỆP CÙNG CAREERLINK.VN BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG
  2. 2. DUNG HÒA GIỮA GIA ĐÌNH VÀ CÔNG VIỆC  Công việc không phải là mục tiêu duy nhất  Gia đình là yếu tố quyết định thành công  Thành Công = Gia đình + Công việc
  3. 3. QÚY TRỌNG THỜI GIAN  Tạo thời gian biểu khoa học  Qúy trọng từng phút giây trôi qua
  4. 4. KHÔNG THỂ THIẾU NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ NIỀM TIN  Tạo dựng nguyên tắc đúng đắn, khoa học  Biết xây dựng nguyên tắc làm việc
  5. 5. LÒNG ĐAM MÊ, HÀNH ĐỘNG VÀ KIÊN TRÌ Thành Công Kiên Trì Hành Động Đam Mê Đừng để khó khăn đẩy lùi bạn
  6. 6. KHÔNG NUỐI TIẾC  Xem quá khứ như bài học, đừng Nuối Tiếc!  Học cách chấp nhận thất bại
  7. 7. KHÔNG LÀM CÔNG VIỆC QUÁ KHẢ NĂNG  Hãy bắt đầu CV với những thứ vừa khả năng  Chọn CV vừa sức mình
  8. 8. DÁM NGHĨ, DÁM LÀM  Tự quyết định cuộc sống của chính mình  Dũng cảm đón nhận rủi ro

×