Successfully reported this slideshow.
CURSO 2010/2011I.E.S. JOHAN CARBALLEIRA GUÍA DE ORIENTACIÓNACADÉMICA E PROFESIONAL  ALUMNADO DE BACHARELATO  DEPARTAMEN...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA              Guía de Orientación Académica e Profesiona...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoINTROD...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato  U...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA                  Guía de Orientación Académica e Pr...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato2. OS...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoBLOQUE...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA      Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato4. ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA        Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA       Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA        Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA        Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato   ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA    Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato    ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA    Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato    ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA    Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato    ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA       Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA      Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato  ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA          Guía de Orientación Académica e Profesional Bachare...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA      Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato  ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA    Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato    ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato   ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA           Guía de Orientación Académica e Profesional Bach...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato   ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA  Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato      ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato   ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato   ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato   ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA    Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato    ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato   ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA       Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA     Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato   ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA    Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato    ...
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA   Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Orientación academica e profesional bacharelato ies johan carballeira (bueu)

1,142 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Orientación academica e profesional bacharelato ies johan carballeira (bueu)

 1. 1. CURSO 2010/2011I.E.S. JOHAN CARBALLEIRA GUÍA DE ORIENTACIÓNACADÉMICA E PROFESIONAL ALUMNADO DE BACHARELATO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 2010/2011
 2. 2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato ÍNDICE:INTRODUCCIÓN: ...............................................................................................3 • CÓMO TOMAR UNHA DECISIÓN • INFÓRMATE E DECIDEBLOQUE I. COÑECEMENTO DE UN MESMO..............................................51. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES....................................................52. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS.........................................................6BLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDAS PROFESIONAIS.3. ALTERNATIVAS NO SISTEMA EDUCATIVO..............................................74. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR..............................................8 • Acceso e datas de interese. • C.F.G.S. en Ourense e no resto de España.5. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL...............................................................13 • Ensinanzas de grao superior de Música e Danza • Artes Plásticas e de Deseño • Arte dramática6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS........................................................................15 • Probas de Acceso á Universidade (PAU). A Selectividade • Datas da selectividade • O Sistema Universitario de Galicia • Outras Universidades e titulacións non impartidas no SUG7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES................................218. OUTROS ESTUDOS E PROFESIÓNS............................................................239. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL...................................................24BLOQUE III. A TOMA DE DECISIÓN...........................................................2510. AGORA DECIDO...........................................................................................25ANEXOSANEXO I. NOTAS DE CORTE DO CURSO 2010/2011....................................26ANEXO II. TITULACIÓNS PROPIAS................................................................27ANEXO III. GRAOS E ADAPTACIÓN Ó ESPACIO EUROPEO......................28 2
 3. 3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoINTRODUCCIÓN. O Departamento de Orientación do IES JOHAN CARBALLEIRA (BUEU) elaborou a Guía deOrientación Académica e Profesional para o alumnado de Bacharelato. Trátase dunha guía que pretende facilitar a toma de decisión vocacional e implicar áfamilia nesta importante decisión. A guía é un documento “vivo” que se modificará notranscurso deste ano académico 2010/2011 en función de nova normativa, aparición de novosdocumentos da administración e sobre todo en función das dúbidas e preguntas que oalumnado realice nas titorías de Orientación Profesional e no blog de orientación: http://orientador123.blogspot.com/COMO TOMAR UNHA DECISIÓN Neste documento atoparás as claves para decidir o teu futuro académico profesional.E recorda que o máximo responsable desta decisión es ti, pero debes ter en conta a opinión datúa familia, que quere o mellor para ti. Tamén che vai resultar moi útil o asesoramento dostitores e do orientador. Un Programa de Orientación Profesional vai moito máis alá que a mera información,non obstante, a información sobre estudos e profesións é un aspecto moi importante. Ocontido prioritario de calquera Programa de Orientación Académico Profesional é odesenvolvemento da capacidade de TOMA DE DECISIÓNS. A Toma de Decisións que debes realizar ten en consideración os teus intereses, gustos,aptitudes, características da personalidade, valores, e estilos de aprendizaxe entre outrosaspectos, e confróntaos coas posibles alternativas de estudos e profesións ás que tes acceso. Este é o motivo polo que o presente programa está estructurado en tres bloques: A. Coñecemento de un mesmo. Neste bloque reflexionarás sobre os teus gustos e intereses, sobre a túa traxectoria en cada unha das materias que estudiaches e sobre as características das diferentes actividades profesionais. B. Coñecemento das alternativas académicas e profesionais. É a parte informativa do programa. Coñecerás todas as posibilidades de estudos e profesións que tes ó teu alcance e profundizarás nas características daquelas que máis van ós teus intereses, ciclos formativos, carreiras universitarias, outros estudos e profesións, ¿En qué consiste?, centros de estudo, saídas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccións de interese... C. A toma de decisión. Xa estás preparado ¡Agora decide!INFÓRMATE E DECIDE. ¿que facer o curso que vén? Tomar esta decisión non é algo que debas facer ti só, nin precipitadamente (pensar“xa o decidirei ó rematar o curso ou a selectividade” é un gran erro). Tes que valorar as túascapacidades para non escoller un camiño demasiado difícil ou “imposible” para ti. Tamén é importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidadeinsuficiente se pode corrixir cun maior esforzo. Se estás motivado e tes uns intereses moiclaros sobre o que queres facer terás moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boaorganización para o estudo e as técnicas adecuadas para aprender superarás a maior parte doque te propoñas. O abandono dos estudos universitarios ou ciclos formativos, na maior parte dos casos,é pola falta de interese, de non ter claro qué queremos facer ou qué queremos ser, pola falta deesforzo, capacidade de sacrificio, unha baixa autoestima... 3
 4. 4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Un aspecto moi importante na toma de decisións é que dialogues coa túa familia sobrediferentes aspectos que inflúen na toma de decisións: 1. Informa á túa familia de todas as opcións que existen e ás que terías acceso. 2. Móstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisión de maneira consensuada con eles. 3. Pídelles a súa opinión e escoita os seus consellos. Eles queren o mellor para ti. 4. Estudia con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisión. 5. Valorade a situación económica dos diferentes estudos. 6. Consultade as Becas e Axudas ó estudio. (Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Negociado de Becas. Rúa Edificio Administrativo Campolongo, Rúa Fernández Ladreda Nº43- 7º/8º Andar, 36003 PONTEVEDRA. Tel: 988386651)Para ter unha información adecuada, terás varios cauces no IES JOHAN CARBALLEIRA: 1. Información xenérica que che facilitará o orientador no segundo e terceiro trimestre. 2. Este documento elaborado polo Departamento de Orientación. 3. O taboleiro do departamento de orientación, onde o orientador porá información moi interesante e actualizada: becas, conferencias de estudos, probas de acceso, novos estudos... 4. O programa informático Orienta 2010/2011 de J. Sádaba. 5. Charlas informativas de diferentes Universidades. XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL - Universidade de Vigo. (Ourense, Pontevedra e Vigo) - Universidade de Santiago de Compostela. (Santiago e Lugo) - Universidade de A Coruña (Coruña e Ferrol) A partir destas vías coñecerás toda a información que dispón o Instituto sobreUniversidades, estudos, mundo laboral, Ciclos Formativos, residencias, direccións deinterese... co fin de facilitarche a toma de decisión vocacional: que titulación universitaria,CFGS ou que outros estudos prefires. Recorda, que é imprescindible coñecer o mundo académico para tomar unha boa decisión. Durante estes dous trimestres, aparte de estudar moitísimo para sacar o título de Bacharelato e despois a Selectividade, terás que investigar todas as posibilidades que tes ó teu alcance para tomar a mellor decisión para a túa vida académico- profesional. Non dubides en preguntar ao orientador do Centro todo o que non entendas ou que nonapareza nesta guía. 4
 5. 5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato BLOQUE I. COÑECEMENTO DE UN MESMO.1. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES.Cuestionario sobre estudosNome:....................................... apelidos: ………………………………………………………Idade:..............Curso:.....................................Data...........................1. ¿Que materias che resultan máis fáciles? Escríbeas por orde. 1................................................. 4.................................................... 2................................................. 5.................................................... 3................................................. 6....................................................2. As que che resultan máis difíciles son: 1................................................ 4................................................... 2................................................ 5.................................................. 3................................................ 6..................................................3. ¿En que 3 materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas? 1(+)................................................ 1(-)................................................... 2(+)................................................ 2(-)................................................... 3(+)................................................ 3(-)...................................................4. Cando sacas boas(+) ou malas (-) notas débese a: (Subliña a/as respostas) (+)Tes capacidade para estudialas ben. (-)Tes mala capacidade para estudialas. (+)Influiu a sorte. (-)Influiu a mala sorte. (+)Tes interese nesa asignatura. (-)Pouco interese pola túa parte (+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores (+)Outras: ........................................... (-)Outras: ...........................................5. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Subliña a/as respostas) O método de estudo. O tempo de estudo. A túa forza de vontade e constancia. O hábito lector. Nada. ................................................................. 5
 6. 6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. Con fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar unlistado de actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesión seranos útilesdiferentes test psicométricos que analizarán as nosas preferencias e intereses. Esta sesión farémola na sala de informática do Instituto.Entre algúns test que faremos estarán. - A) “Test de Bacharelato”, trátase dun test deseñado para identificar os intereses profesionais. Neste test preséntanse actividades e contidos académicos das distintas modalidades do bacharelato e o alumno ten que pensar cál das opcións lle interesan máis. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm - B) “Test de preferencias Orienta 2010/2011”. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2010 de Julián Sádaba. - C) “Test de intereses profesionales universitarios”. Neste caso terás que elexir entre actividades profesionais. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm - D) “Test de formación profesional II”. Avalía a preferencia en relación a 23 familias profesionais. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htmESCRIBE AQUÍ OS TEUS RESULTADOS.A) TEST DE BACHARELATO:B) TEST ORIENTA 2010/2011:C) TEST DE INTERESES UNIVERSITARIOS PROFESIONALES:D) TEST DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 6
 7. 7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoBLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDASPROFESIONAIS.3. ALTERNATIVAS Ó FINALIZAR O CURSO As alternativas segundo a Lei Orgánica de Educación (BOE, 04/05/06) estánreflectidas no seguinte cadro.Cadro 1. Esquema do Sistema Educativo Español segundo a LOE elaborado polo MEC. 7
 8. 8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR • ACCESO E DATAS DE INTERESE. Pódese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicións, ou mediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas. Para o acceso directo, o alumno debe posuír o título de BACHARELATO ou estudos equivalentes. (non é necesario ter a selectividade). Os que non teñan o título de Bacharelato poden acceder mediante proba de acceso. Nesta proba de acceso, o aspirante deberá acreditar os coñecementos e as habilidades suficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta duna parte xeral e duna parte específica relacionada coas materias do bacharelato do campo profesional do ciclo formativo. Poden concorrer ás probas aquelas persoas que teñan cumpridos 19 anos ou que os cumpran no ano en que se realicen as probas; ou ben posuír o Título de Técnico. A solicitude de inscrición para as probas de acceso aos CFGS presentarase por duplicado na secretaría de calquera dos IES e CIFP onde se impartan ensinanzas de formación profesional específica no mes de xaneiro de 2011 (ver táboa 1) e o centro entregará á persoa solicitante unha copia selada desta. Na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp pódese realizar a inscrición. Se queres máis información consulta asesórate no Departamento de Orientación e/ou consulta a páxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp. O calendario de matriculación nos CFGS especifícase na seguinte táboa: Probas de acceso Datas Grao Datas Grao superior medio Inscrición para á proba. 24 de xaneiro ao 28 de febrerio 4 de febreiro ao 11 de marzo Celebración da proba 1 de abril 3 de xuño(Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probasCM.htm) • CICLOS FORMATIVOS EN PONTEVEDRA. En Pontevedra estanse a ofertar neste curso 2010/2011 os seguintes ciclos formativos: Consignas: CS Ciclo Formativo de Grao Superior. IES Instituto de Educación Secundaria. CPR Centro Privado CS20001 Animación sociocultural Baiona Bueu 36019657 IES Primeiro de Marzo Tel. 36019463 IES Johan Carballeira Tel. 986355111 986323270 Grao superior 8
 9. 9. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Grao medio CM02001 Condución de actividades físico- CM04001 Xestión administrativa deportivas no medio natural CM12002 Estética persoal decorativa Grove, O CM12003 Perrucaría CMFME02 Soldadura e caldeiraría 36019232 IES Monte da Vila Tel. 986732161 Grao superior CS04001 Administración e finanzas Grao medio CSFME02 Construcións metálicas CMELE02 Instalacións de telecomunicacións Caldas de Reis 36000417 CPR San Fermín Tel. 986540075 Guarda, A Grao medio 36019244 IES A Sangriña Tel. CM04001 Xestión administrativa 986609015 CM06001 Comercio Grao medio CM09001 Equipos electrónicos de consumo CM04001 Xestión administrativa Cambados CM16002 Electromecánica de vehículos CMIFC01 Sistemas microinformáticos e 36019396 IES Francisco Asorey Tel. redes 986520161 CMTMV01 Carrozaría Grao medio Grao superior CM04001 Xestión administrativa CS04001 Administración e finanzas CMELE02 Instalacións de telecomunicacións Illa de Arousa, A Grao superior 36020209 IGAFAInstituto Galego CS04001 Administración e finanzas de Formación en Acuicultura Tel. CS09004 Sistemas de telecomunicación e 986527101 informáticos Grao medio 36000481 IES Ramón Cabanillas Tel. CM03001 Mergullo a media profundidade 986542950 CM03002 Operacións de cultivo acuícola Grao medio Grao superior CMINA02 Aceites de oliva e viños CS03002 Produción acuícola Cangas Lalín 36019475 IES de Rodeira Tel. 36013758 IES Laxeiro Tel. 986787051 986303933 Grao medio Grao medio CM04001 Xestión administrativa CM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículos CMELE02 Instalacións de CMELE01 Instalacións eléctricas e telecomunicacións automáticas Grao superior Grao superior CSIFC01 Administración de sistemas CS04001 Administración e finanzas informáticos en rede CS17002 Mantemento de equipo industrial 36000922 IES María Soliño Tel. 36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa 986300803 Tel. 986780114 Grao superior Grao medio CS02002 Animación de actividades físicas e CMIFC01 Sistemas microinformáticos e deportivas redes Cañiza, A Grao superior CS14001 Desenvolvemento de aplicacións 36015101 IES da Cañiza Tel. informáticas 986651347 Grao medio Marín CM04001 Xestión administrativa 36015159 IES Chan do Monte Tel. CM16002 Electromecánica de vehículos 986883305 Estrada, A Grao medio CM04001 Xestión administrativa 36002359 IES Antón Losada CM06001 Comercio Diéguez Tel. 986570336 CM17001 Montaxe e mantemento de Grao medio instalacións de frío, climatización e produción CM04001 Xestión administrativa de calor CM15001 Fabricación á medida e instalación CMIFC01 Sistemas microinformáticos e de carpintaría e moble redes CM16002 Electromecánica de vehículos Grao superior CMELE02 Instalacións de CS06002 Xestión comercial e márketing telecomunicacións CS14001 Desenvolvemento de aplicacións CMIFC01 Sistemas microinformáticos e informáticas redes CSIFC01 Administración de sistemas Grao superior informáticos en rede CS04001 Administración e finanzas Moaña Gondomar 36004745 IES A Paralaia Tel. 36020261 IES Terra de Turonio Tel. 986312217 986384016 Grao medio Grao medio CM04001 Xestión administrativa 9
 10. 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato CMELE01 Instalacións eléctricas e 36014489 IES A Xunqueira Tel. automáticas 986873003 CMFME01 Mecanizado Grao medio Grao superior CM15001 Fabricación á medida e instalación CS04001 Administración e finanzas de carpintaría e moble CS09001 Instalacións electrotécnicas CM16002 Electromecánica de vehículos Neves, As CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 36019402 IES Pazo da Mercé Tel. CMTMV01 Carrozaría 986648455 Grao superior Grao medio CS09002 Desenvolvemento de produtos CMIFC01 Sistemas microinformáticos e electrónicos redes CS09004 Sistemas de telecomunicación e 36005671 EFAG A Cancela Tel. informáticos 986648250 CS15002 Produción de madeira e moble Grao medio 36013761 IES A Xunqueira I Tel. CM04001 Xestión administrativa 986872150 CMINA01 Panadaría, repostaría e Grao medio confeitaría CM18002 Laboratorio Grao superior Grao superior CS04001 Administración e finanzas CSSSC01 Educación infantil Nigrán 36006730 IES Frei Martín Sarmiento 36015184 IES Escolas Proval Tel. Tel. 986852087 986369402 Grao medio Grao medio CM12002 Estética persoal decorativa CM04001 Xestión administrativa CM12003 Perrucaría CMELE02 Instalacións de CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría telecomunicacións CMELE01 Instalacións eléctricas e Grao superior automáticas CS04001 Administración e finanzas CMFME01 Mecanizado CS09002 Desenvolvemento de produtos Grao superior electrónicos CS09001 Instalacións electrotécnicas Poio CS12002 Estética CS19003 Dietética 36020143 IES de Poio Tel. 986771295 CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico Grao medio 36019268 IES Gonzalo Torrente CM02001 Condución de actividades físico- deportivas no medio natural Ballester Tel. 986863612 Grao superior Ponteareas CS08001 Desenvolvemento e aplicación de 36007552 CIFP A Granxa Tel. proxectos de construción 986640068 CS08002 Desenvolvemento de proxectos Grao medio urbanísticos e operacións topográficas CM01002 Xardinaría 36018677 IES Luís Seoane Tel. CMAGA01 Produción agroecolóxica 986857860 CMINA02 Aceites de oliva e viños Grao medio Grao superior CM04001 Xestión administrativa CS01002 Xestión e organización dos CM06001 Comercio recursos naturais e paisaxísticos Grao superior 36014520 IES Pedra da Auga Tel. CS04001 Administración e finanzas 986641017 CS04002 Secretariado Grao medio CS06001 Comercio internacional CM04001 Xestión administrativa CS06002 Xestión comercial e márketing CM16002 Electromecánica de vehículos 36006419 IES Montecelo Tel. CMELE01 Instalacións eléctricas e 986850261 automáticas Grao medio Grao superior CM05002 Impresión en artes gráficas CS04001 Administración e finanzas CM05003 Preimpresión en artes gráficas Pontevedra CMSAN02 Farmacia e parafarmacia 36020064 CIFP Carlos Oroza Tel. Grao superior CS05002 Produción en industrias de artes 986847002 gráficas Grao medio CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxía CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración 36006717 IES Sánchez Cantón Tel. CMINA01 Panadaría, repostaría e 986866505 confeitaría Grao superior Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e CS11004 Restauración deportivas CSHOT01 Xestión de aloxamentos 36020192 CFEA de Lourizán Tel. turísticos 986805088 CSHOT03 Guía, información e asistencia Grao medio turísticas CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural 10
 11. 11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Grao superior 36014544 IES Francisco Sánchez CS01002 Xestión e organización dos Tel. 986600926 recursos naturais e paisaxísticos Grao medio Porriño, O CM06001 Comercio CMELE01 Instalacións eléctricas e 36019529 IES Ribeira do Louro Tel. automáticas 986333956 Grao superior Grao medio CS06002 Xestión comercial e márketing CM04001 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de Valga telecomunicacións 36020362 IES de Valga Tel. 986559745 Grao superior Grao medio CS04001 Administración e finanzas CMFME02 Soldadura e caldeiraría CS06001 Comercio internacional Grao superior Redondela CSFME02 Construcións metálicas 36019566 IES de Chapela Tel. Vigo 986453330 36014568 CIFP Valentín Paz Grao medio Andrade Tel. 986270904 CM20001 Atención sociosanitaria CMSAN02 Farmacia e parafarmacia Grao medio CM15001 Fabricación á medida e instalación Grao superior de carpintaría e moble CS19003 Dietética CM16002 Electromecánica de vehículos CS19004 Documentación sanitaria CM17001 Montaxe e mantemento de CSSSC01 Educación infantil instalacións de frío, climatización e produción 36016656 IES Pedro Floriani Tel. de calor 986401911 CMFME02 Soldadura e caldeiraría Grao medio CMTMV01 Carrozaría CM04001 Xestión administrativa Grao superior CMELE02 Instalacións de CS15001 Desenvolvemento de produtos de telecomunicacións carpintaría e moble Grao superior CSFME02 Construcións metálicas CS04001 Administración e finanzas CSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de 36018033 CPR Vigo Tel. 986400762 eventos Grao medio CSHOT03 Guía, información e asistencia CM06001 Comercio turísticas CM09001 Equipos electrónicos de consumo CSIMA02 Mantemento de instalacións CM16002 Electromecánica de vehículos térmicas e de fluídos CSTMV01 Automoción Salvaterra de Miño 36011579 IES A Guía Tel. 986375111 36020337 IES de Salvaterra de Miño Grao medio Tel. 986658238 CM06001 Comercio Grao medio Grao superior CMFME02 Soldadura e caldeiraría CS02002 Animación de actividades físicas e Sanxenxo deportivas 36019256 IES de Vilalonga Tel. CS06001 Comercio internacional 986744953 CS06002 Xestión comercial e márketing Grao medio 36024461 IES Audiovisual de Vigo CM04001 Xestión administrativa Tel. 986246834 CM16002 Electromecánica de vehículos Grao superior Grao superior CS07002 Produción de audiovisuais, radio e CS04001 Administración e finanzas espectáculos CS07004 Son Silleda 36018173 IES de Teis Tel. 986373811 36020350 IES Pintor Colmeiro Tel. Grao medio 986580904 CM12002 Estética persoal decorativa Grao medio CM12003 Perrucaría CM02001 Condución de actividades físico- CMIFC01 Sistemas microinformáticos e deportivas no medio natural redes CM06001 Comercio Grao superior Grao superior CS12002 Estética CS06002 Xestión comercial e márketing CS14001 Desenvolvemento de aplicacións Tomiño informáticas CSIFC01 Administración de sistemas 36019751 IES de Tomiño Tel. informáticos en rede 986623346 Grao medio 36013448 IES Manuel Antonio Tel. CM01001 Traballos forestais e conservación 986273800 do medio natural Grao medio CMELE02 Instalacións de CM18002 Laboratorio telecomunicacións CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauración CMINA01 Panadaría, repostaría e Tui confeitaría 11
 12. 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato CMTCP01 Confección e moda CS04001 Administración e finanzas Grao superior CS04002 Secretariado CS11004 Restauración CS14001 Desenvolvemento de aplicacións CS18002 Química ambiental informáticas CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxía 36011609 CPR Colegio Hogar CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico Caixanova Tel. 986414311 CS19009 Próteses dentais Grao medio CSQUI01 Laboratorio de análise e de CM05002 Impresión en artes gráficas control de calidade CM05003 Preimpresión en artes gráficas 36011634 IES Politécnico de Vigo CM09001 Equipos electrónicos de consumo Tel. 986213025 CMELE01 Instalacións eléctricas e Grao medio automáticas CM17002 Instalación e mantemento CMFME01 Mecanizado electromecánico de maquinaria e condución CMFME02 Soldadura e caldeiraría de liñas Grao superior CMELE01 Instalacións eléctricas e CS09002 Desenvolvemento de produtos automáticas electrónicos CMFME01 Mecanizado CS09003 Sistemas de regulación e control Grao superior automáticos CS08001 Desenvolvemento e aplicación de CSFME01 Programación da produción en proxectos de construción fabricación mecánica CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas Vila de Cruces CS08003 Realización e plans de obra 36020386 IES Marco do Camballón CS09001 Instalacións electrotécnicas Tel. 986582251 CS09003 Sistemas de regulación e control Grao medio automáticos CMFME02 Soldadura e caldeiraría CS17002 Mantemento de equipo industrial Vilagarcía de Arousa CS17004 Prevención de riscos profesionais CSFME01 Programación da produción en 36019669 IES Armando Cotarelo fabricación mecánica Valledor Tel. 986512311 36017430 IES Ricardo Mella Tel. Grao medio 986253711 CM04001 Xestión administrativa Grao medio CM06001 Comercio CM04001 Xestión administrativa Grao superior CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CS04001 Administración e finanzas CMELE02 Instalacións de CS04002 Secretariado telecomunicacións CS06001 Comercio internacional Grao superior CS06002 Xestión comercial e márketing CS04001 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas CS04002 Secretariado informáticos en rede CS09002 Desenvolvemento de produtos 36012471 IES Castro Alobre Tel. electrónicos 986501000 CS09004 Sistemas de telecomunicación e Grao medio informáticos CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CS19002 Saúde ambiental 36013771 IES Fermín Bouza Brey CS19006 Imaxe para o diagnóstico Tel. 986503800 36011804 INST Marítimo Pesqueiro Grao medio do Atlántico Tel. 986235608 CM16002 Electromecánica de vehículos Grao medio CM17002 Instalación e mantemento CM03003 Operación, control e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de máquinas e instalacións do buque de liñas CM03004 Pesca e transporte marítimo CMELE01 Instalacións eléctricas e Grao superior automáticas CS03001 Navegación, pesca e transporte Grao superior marítimo CS09003 Sistemas de regulación e control CS03003 Supervisión e control de máquinas automáticos e instalacións do buque CS17002 Mantemento de equipo industrial 36011622 CPR Aloya Tel. 986420722 36018380 IES Miguel Ángel Grao medio González Estévez Tel. 986504883 CM04001 Xestión administrativa Grao superior Grao superior CS02002 Animación de actividades físicas e CS04001 Administración e finanzas deportivas CS04002 Secretariado Vilanova de Arousa CS11004 Restauración CSSSC01 Educación infantil 36019414 IES A Basella Tel. 986554847 36013795 CPR CEBEM Tel. 986419899 Grao superior CS18002 Química ambiental Grao medio CM04001 Xestión administrativa Grao superior Podes atopar toda a información dos ciclos formativos en: 12
 13. 13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato http://www.edu.xunta.es/fp/ No menú atoparás información sobre: - Novas de interese. - Preguntas frecuentes. - Probas de acceso. (modelos de probas de acceso doutros anos) - Oferta formativa 2010-2011, no mes de maio aprox. sairá a oferta 11/12. - Catálogo de ensinanzas. - Currículos - Admisión. - Normativa. - Validacións - Aplicación para a xestión Nesta páxina atoparás no apartado de admisión as notas de corte do Bacharelato no caso de telas, e se houbo prazas en setembro o ano pasado. http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2009.p df Dende os Ciclos Formativos de Grao Superior pódese acceder a universidade. Para máis información entra na páxina: http://ciug.cesga.es/ marcoacceso.html. 13
 14. 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato 5. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL A. Ensinanzas de grao superior de Música e Danza. Condicións de acceso: • Título de Bacharelato. • Título profesional (alumnado que rematou o terceiro ciclo de grao medio) • Proba de ingreso. A duración oscila de catro anos en adelante segundo a especialidade. O Título superior é equivalente a tódolos efectos ao de Licenciado Universitario. B. Artes Plásticas e Deseño. As Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño teñen unha estructura semellante á da Formación Profesional Específica e comprenden un conxunto de Ciclos Formativos que se organizan en Módulos Profesionais cunha formación teórico-práctica e dunha duración que estará en función da natureza da competencia profesional característica do título correspondente. Accédese mediante o título de Bacharelato ou equivalente e ademais superar a proba específica. Ciclos Superiores en Galicia de Artes Plásticas e Deseño: • Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña). http://www.eapicasso.com/ - CS Artes aplicadas da escultura - CS Cerámica artística - CS Fotografía artística - CS Ilustración • Escola de Arte Mestre Mateo (Santiago de Compostela). - Estudos superiores de Deseño de Moda - Estudos Superiores de Deseño de Produtos - CS Artes aplicadas da escultura. - CS Fotografía artística - CS Xoiería artística - CS Arquitectura efémera • Escola de Arte Ramón Falcón. (Lugo) - Estudos Superiores de Deseño Gráfico. - Estudos Superiores de Deseño de Interiores. - CS Gravado e técnicas de estampación. - CS Cerámica artística. - CS Fotografía artística. • Centro Autorizado de Artes Plásticas e Deseño Aula D (Vigo) - CS Artes plásticas e deseño - CS Proxectos e dirección de obras de decoración. Estudos Superiores de Conservación e restauración de bens culturais. (Tres cursos académicos máis proxecto de fin de carreira, equivalente a unha diplomatura universitaria) • Escola Superior de Conservación e restauración de bens culturais de Galicia. 14
 15. 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Pontevedra, r/ Xeral Martitegui, s/n; 36002. Tel. 986861251 Fax. 986861272 escola.restauración.pontevedra@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/escolarestauracionpontevedra/ - Especialidade de Escultura, de Pintura e de Arqueoloxía. 15
 16. 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato C. Arte dramático Dirixidas á formación de profesionais do espectáculo, pedagogos e investigadores do fenómeno teatral. Están formadas por un só grao de carácter superior e ten tres especialidades: a. Dirección de escena e dramaturgia. Esta especialidade ten dúas opcións: - Directores de escena. - Dramaturgia e teoría do feito teatral. b. Escenografía. c. Interpretación. Os alumnos escolleran unha das catro opcións: - Profundizando en aqueles ámbitos no que o textual sexa o soporte do feito interpretativo. - Profundizando en aqueles ámbitos no que o corpo sexa o instrumento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles ámbitos no que a manipulación de obxetos sexa o elemento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles ámbitos nos que o Canto, a Danza e a Música sexan os elementos expresivos fundamentais. Requírese estar en posesión do título de bacharelato e superar unha proba específica correspondente a especialidade á que se opte. Unha vez superados os estudios Título Superior de Arte Dramática, no que constará a especialidade e que será equivalente a tódolos efectos ao Título de Licenciado Universitario. Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD.Galicia). Enderezo: Rúa Eduardo Cabello s/n. 36208 Vigo, Pontevedra Teléfono: 986 246 399 WEB: http://www.esadgalicia.com Servizos: Dirección de Escena, Dramaturxia, Escenografía e Interpretación Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Avda. Nazaret s/n. Madrid. Tel. 91 504 21 51 // 91 504 43 42 www.resad.es Requisitos: Con bacharelato sen selectividade ou maiores de 20 anos mediante unha proba de acceso. Outras cidades con Escolas Superiores de Árte dramática: Málaga, Murcia, Valencia, Sevilla y Córdoba. 16
 17. 17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato 6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS. • Probas de Acceso á Universidade (PAU). A selectividade. Para acceder aos estudos universitarios, é necesario superar unhas probas de acceso, as PAU (Probas de Acceso á Universidade). Esta nota terá un valor do 40% e o restante 60% proporcionarao a nota media do bacharelato, ademais poderase subir esta nota e voluntariamente realizas unha Fase Específica. A estrutura simplificada quedaría así: EXERCICIO MATERIA PUNT. CALIFICACIÓN NOTA PARCIAL SELECTIVIDAD Lingua 0 a 10 extranxeira: Inglés Lingua e Literat. 0 a 10 FASE XERAL X 0.4 Galega Nota da Fase Xeral: (40%) FASE XERAL Lingua e Literat. 0 a 10 Media aritmética BACHARELATO X 0 Española (60%) Texto Histórico 0 a 10 (mínimo 4 puntos) ou Filosófico * (Mínimo 5 puntos) Unha propia de 0 a 10 modalidade * FASE Materia 1 0 a 10 NOTA ACCES ESPECÍFICA Materia 2 0 a 10 Ponderación das UNIVERSIDADE (voluntaria) Materia X 0 a 10 materias segundo Nota selectividade titulación (x 0.2 / 0.1 / nota ponderada d 0). dúas materias má Sumarán as dúas con altas da fa máis nota. específica * Elixir unha. Se na cualificación global da Fase Xeral tes 4 puntos ou máis farase media ponderada coa nota do Bacharelato (40% fase Xeral, 60% nota media do Bacharelato -que é a media aritmética de todas as materias de 1º e 2º de Bacharelato menos Relixión-) Para superar a selectividade terás que ter unha nota de 5 ou superior nesa media. Esta nota será válida sempre e non caducará (non sucedo o mesmo coa Fase Específica). A nota de Acceso á Universidade ven definida pola seguinte fórmula: Nota de admisión: (NMB x 0,6) + (CFX x 0,4) + (M1xA) + (M2xB) • NMB: A Nota Media do Bacharelato puntuará o 60%. • CFX: A Cualificación da Fase Xeral (media aritmética dos 5 exames) puntuará o 40%. A esta nota sumarase a parte específica: • M1 x A: Nota da materia de maior cualificación na parte específica polo parámetro de ponderación. • M2 x B: Nota da materia con segunda maior cualificación na parte específica polo parámetro de ponderación 17
 18. 18. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Dende o 2009 na materia de Lingua Estranxeira realízase unha proba de audición: O obxectivo da proba de audición é comprobar o nivel de comprensión oral dos alumnos, e realizarase durante a última media hora da proba de inglés: Exame escrito = unha hora; proba de audición = 30 minutos. Esta parte do exame constará dun texto de audición en inglés, e carácter xeral, de aproximadamente 500 palabras, que incluirá (a) unha introdución, cunha pregunta “modelo”, tipo “test” (multiple choice), que o alumno verá tamén escrito no folio, seguida por (b) o resto do texto gravado, que o alumno debe escoitar con atención. O texto escoitarase dúas veces. O alumno deberá contestar dez preguntas tipo “test” (multiple choice), con tres opcións: “a”, “b” ou “c”, das cales deberá escoller só unha opción. Cada resposta terá un valor de 0,1 puntos que farán un total dunha nota máxima dun punto (1,0) os restantes 9 puntos serán o exame teórico. Na páxina web da CiUG está colgada unha versión gravada da proba da materia de Inglés. DIRECCIÓNS DE UTILIDADE: www.cesga.es/ciug Todo sobre a selectividade en Galicia. Toda a información que precises sobre as PAU, tamén sairán nesta páxina as notas publicadas ás que poderás acceder co teu DNI. www.selectividad.tv/ Problemas resoltos de selectividade e unha interesante guía de orientación universitaria, con máis de 500 problemas resoltos. CONVOCATORIA DE XUÑO: días 8, 9 e 10. Convocatoria de setembro: días 14, 15 e 16. 1º Dia MAÑÁ: 9:00 Presentación 10:00 Lingua Castelá e Literatura 11:30 Descanso 12:15 Historia de España /04 Historia da Filosofía 13:45 Fin de sesión TARDE: 16:00 Lingua Galega e Literatura 17:30 Descanso 18:15 Lingua Estranxeira 19:45 Fin de sesión 2º Dia MAÑÁ: 9:00 Matemáticas II/ GregoII/Técnicas Exp.Gráfico-Plástica 10:30 Descanso 11:15 Ciencias da Terra e Ambientais/Literatura Universal/ Deseño 12:45 Descanso 13:30 Química/ Latín/ Debuxo Artístico II 15:00 Fin de sesión 18
 19. 19. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato TARDE: 16:30 Bioloxía /Mecánica/ Historia da Arte 18:00 Descanso 18:45 Electrotecnia/ Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais/Artes Escénicas/Imaxe 20:15 Fin de sesión 3º Dia MAÑÁ: 9:00 Física/ Xeografía/ Análise Musical II/ 10:30 Descanso 11:15 Tecnoloxía Industrial II /Economía da Empresa 12:45 Descanso 13:30 Debuxo Técnico/Historia da Música e da Danza 15:00 Fin de Sesión CALENDARIO DA PROBA DE ACCESO A UNIVERSIDADE MAIO 17-31 Matrícula Anticipada 25-27 Prematrícula PAU (nos centros) 30-31 Matrícula nos Lerds polos centros XUÑO 8-9-10 Realización da Proba (sedes Comisións Delegadas) 17 Publicación das cualificacións provisionais (ás 20.00 h.) 20-22 Solicitude de segunda corrección e reclamación 24 Resolucións das reclamacións as notas da PAU (ás 13.00h.) 27-29 Solicitudes de reclamación as cualificacións (só para o alumnado que solicitase a segunda corrección) 30 Publicación das cualificacións definitivas (15.00 h.) --------------------------------------------------------------------------------------- SETEMBRO 1-5 Matrícula Anticipada 6-7 Prematrícula PAU (nos centros) 8 Matrícula nos Lerds polos centros 14-15-16 Realización da Proba (sedes Comisións Delegadas) 23 Publicación das cualificacións provisionais (ás 20.00 h.) 26-28 Solicitude de segunda corrección e reclamación 30 Resolucións das reclamacións as notas da PAU (ás 20.00h.) OUTUBRO 3-5 Solicitudes de reclamación as cualificacións (só para o alumnado que solicitase a segunda corrección) 6 Publicación das cualificacións definitivas (16.00 h.) CALENDARIO DE ACCESO E MATRÍCULA Curso 2011 Titulacións con límite de prazas do SUG XUÑO 6 xuño - 5 xullo Solicitude Anticipada de admisión 20 xuño - 5 xullo Solicitude Ordinaria 27 Solicitude extraordinaria de admisión (aptos tras a primeira revisión) 19
 20. 20. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato XULLO 1 Solicitude Extraordinaria de admisión aptos tras a segunda revisión 1-29 Solicitude Especial de admisión (titulados universitarios) 5 Exposición na internet da solicitude de admisión (Datos persoais, académicos e de preinscrición ás 16.00 h.) 6 Reclamación ás listas publicadas o día 5 11 Publicación na internet das listas de admitidos e de espera (1º prazo de matrícula) (a partir das 15.00 h.) 12-14 1º prazo de matrícula 18 Publicación na internet das listas de admitidos e de espera (2º prazo de matrícula) (a partir das 15.00 h.) 19-21 2º prazo de matrícula 26 Publicación na internet das listas de admitidos e de espera (3º prazo de matrícula) (a partir das 15.00 h.) 27-29 3º prazo de matrícula ------------------------------------------------------------------------------ AGOSTO 31 Publicación na internet das listas de admitidos e de espera (4º prazo de matrícula) e resolución das reclamacións ás listas ( a partir das 15.00 h.) SETEMBRO 1-5 Reclamacións ás listas publicadas o día 31 de agosto 1-5 4º prazo de matrícula 1-16 Solicitude anticipada de admisión 19 Publicación na internet das listas de admitidos e de espera (5º prazo de matrícula) 20-22 5º prazo de matrícula 20-22 Reclamación ás listas publicadas o día 19 26 Publicación na internet das listas de admitidos e de espera (6º prazo de matrícula) 26-28 Solicitude Ordinaria de admisión 27-29 6º prazo de matrícula 27-29 Reclamación ás listas publicadas o día 26 30 Solicitude extraordinaria de admisión (aptos tras a primeira revisión) OUTUBRO 7 Solicitude extraordinaria de admisión (aptos tras a segunda revisión) 10 Publicación na internet das listas de admitidos e de espera: Inclúe ao alumnado de setembro (7º prazo de matrícula) 11-14 7º prazo de matrícula 11-14 Reclamación ás listas publicadas o día 10 18 Publicación na internet das listas de admitidos e de espera (8º prazo de matrícula-derradeiro) 19-21 8º prazo de matrícula-derradeiro) 20
 21. 21. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato O Sistema Universitario de Galicia. O SUG está formado polas tres Universidades Galegas: Universidade de A Coruña (Campus de A Coruña e Campus de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Santiago de Compostela e Campus de Lugo) e a Universidade de Vigo (Campus de Vigo, Campus de Pontevedra e Campus de Ourense). Nestas Universidades poderaste matricular unha vez superadas as PAU nos estudos universitarios de Grao ou tamén noutras titulacións propias que imparten as Universidades como: Deseño e Moda, Hostelería, Arquitectura de interiores, piloto civil... que tamén teñen boas saídas laborais (son estudos privados polo que é moi importante informarse dos custos). Se unha persoa quere facer o Grao de Fisioterapia tería que sacar unha boa nota, xa que ten un límite de prazas de 60 alumnos, e se hai 230 preinscripcións so poderán matricularse os alumnos coas 60 mellores notas. Á nota das PAU do alumno nº60 con maior nota, chámase nota de corte xa que os alumnos con notas inferiores a esa nota non poderán matricularse ese ano nesa carreira. As notas de corte varían de ano en ano, depende da demanda do alumnado e das notas que alcancen en cada convocatoria; tamén varian de Universidade e Campus. É importante coñecer as notas de corte xa que son un bo indicador para a toma de decisión, a puntuación vai ata 14 puntos e non ata 10 debido a fase específica que xa comentamos. A asignación de prazas na titulación farase atendendo aos criterios de preferencia: 1º PAU aprobadas en xuño deste ano ou en anos anteriores. 2º PAU aprobadas en setembro do presente ano. 21
 22. 22. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato 3º co antigo COU aprobado. Podes atopar máis información na Guía do estudante: http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2008.p df • Outras Universidades españolas. Falar de tódalas Universidades españolas sería moi extenso, por iso so imos por as direccións WEB de cada unha, para adicarlle unha sesión na sala de informática á búsqueda de información. Nestas páxinas atoparás as titulacións que oferta e poderás consultar o plano de estudos de cada titulación entre outra información. Universidades Públicas: Universidad de Alcalá de Henares: http://www.uah.es/ Universidad de Alicante: http://www.ua.es/ Universidad de Almería: http://www.ual.es/ Universidad Autónoma de Barcelona: www.uab.es Universidad Autónoma de Madrid: www.uam.es Universidad de Barcelona: www.ub.es Universidad de Burgos: www.ubu.es Universidad de Cádiz: www.uca.es Universidad de Cantabria: www.unican.es Universidad Carlos III de Madrid: www.uc3m.es Universidad de Castilla La Mancha: www.uclm.es Universidad Complutense de Madrid: www.ucm.es Universidad de Córdoba: www.uco.es Universidad de Coruña: www.udc.es Universidad de Extremadura: www.unex.es Universidad de Girona: www.udg.es Universidad de Granada: www.ugr.es Universidad de Huelva: www.uhu.es Universidad de las Islas Baleares: www.uib.es Universidad de Jaén: www.ujaen.es Universidad Jaume I de Castellón: www.uji.es Universidad de La Laguna: www.ull.es Universidad de La Rioja: http://www.unirioja.es/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: www.ulpgc.es Universidad de León: www.unileon.es Universidad de Lleida: www.udl.es Universidad de Málaga: www.uma.es Universidad Miguel Hernández de Elche: www.umh.es Universidad de Murcia: www.um.es Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED: www.uned.es Universidad de Oviedo: www.uniovi.es Universidad Pablo de Olavide: www.upo.es Universidad del País Vasco: www.ehu.es Universidad Politécnica de Cartagena: www.upct.es Universidad Politécnica de Catalunya: www.upc.es 22
 23. 23. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Universidad Politécnica de Madrid: www.upm.es Universidad Politécnica de Valencia: www.upv.es Universidad Pompeu Fabra: www.upf.es Universidad Pública de Navarra: www.unavarra.es Universidad Rey Juan Carlos: www.urjc.es Universidad Rovira i Virgili: www.urv.es Universidad de Salamanca: www.usal.es Universidad de Santiago de Compostela: www.usc.es Universidad de Sevilla: www.us.es Universidad deValencia (Estudi General): www.uv.es Universidad de Valladolid: www.uva.es Universidad de Vigo: www.uvigo.es Universidad de Zaragoza: www.unizar.es Universidades Privadas: Universidad Alfonso X El Sabio: www.uax.es Universidad Antonio de Nebrija: http://www.nebrija.com/ Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.es Universidad Cardenal Herrera-CEU: http://www.uch.ceu.es/ Universidad Católica de S. Antonio de Murcia: www.ucam.edu Universidad Católica de Sta. Teresa de Jesús de Ávila: www.ucavila.es Universidad de Deusto: www.deusto.es Universidad Europea de Madrid (CEES). www.uem.es Universidad Internacional de Catalunya: http://www.unica.edu/ Universidad de Mondragón: www.muni.es Universidad de Navarra: http://www.unav.es/ Universidad Oberta de Catalunya (a distancia): www.uoc.es Universidad Pontificia de Comillas: www.upco.es Universidad Pontificia de Salamanca: www.upsa.es Universidad Ramón Llull: http://www.url.es/ Universidad San Pablo CEU: www.ceu.es Universidad SEK/Segovia: www.usek.es Universidad de Vic: www.uvic.es 23
 24. 24. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato 7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES Para axudar a sufragar os gastos derivados dos estudios universitarios ou de ciclo superior, existen unha serie de bolsas, axudas e premios da Consellería de Educación, Ministerio de Eduación e Ciencia, e tamén doutros ámbitos privados. Convócanse bolsas de educación para alumnos universitarios: o Para o alumnado que vai iniciar estudos universitarios, o De mobilidade para o alumnado universitario e de outros estudos superiores, o Para o alumnado que inicia os seus estudios fora da nosa Comunidade Autónoma, o Financiamento de viaxes para estadías nalgún estado membro da Unión Europea co obxecto de coñecer a lingua dese país, o Axudas complementarias do Programa de acción da Unión Europea de mobilidades de estudantes Erasmus, o Bolsas complementarias para a realización de prácticas en empresas europeas, Programa Leonardo/Europracticum ou similares, o Créditos aos estudantes universitarios, o Programa de axudas para a mobilidade de estudantes universitarios Séneca o Aula de verán Ortega y Gasset da Universidade internacional Menéndez Pelayo o Préstamos para estudantes universitarios, o Axudas a asociacións xuvenís e a federacións e confederacións de estudantes no ámbito universitario, o Premios nacionais, o Programas de prácticas en empresas Para ciclos de grao superior: o Para o alumnado que curse estudos postobrigatorios non universitarios, o Bolsas para a formación práctica en centros de traballo (FCT) o Premios extraordinarios de Formación Profesional. Para máis información visitar a páxina: http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html Tamén na web: http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante 2009.pdf (a partir da páxina 197). 24
 25. 25. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato E nesta outra web poderedes atopar máis bolsas e axudas http://web.micinn.es/contenido.asp? dir=04_Universidades/AA2ConBAP. 25
 26. 26. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato 8. OUTROS ESTUDOS/PROFESIÓNS. Existen outros estudos especializados, algúns esixen bacharelato,outros selectividade, e outros unhas condicións físicas ou probas específicas de ingreso. A continuación expomos algunhas profesións polas que podes amosar interese. • AZAFATAS AUXILIARES DE VUELO. Información en AVIACIÓN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compañías aéreas. Son títulos privados organizados polas distintas compañías. A duración oscila entre 1 e 2 anos e requirese o título de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas. • ARQUITECTURA DE INTERIORES. Requírese bacharelato e PAU. Ten unha duración de tres cursos máis proxecto de fin de carreira. Trátase dun título propio da Universidade de A Coruña, “Graduado en Arquitecturta de Interiores”. Máis información en www.udc.es/estudos/ga/estudospropios/960111.asp • INVESTIGADOR PRIVADO. Instituto Universitario de Criminoloxía. Madrid. (Tel. 91 394 54 13) Requírese bacharelato e selectividade. Tratase dun Título Propio da Universidade Complutense e ten unha duración de tres cursos. • CIENCIAS POLICIAIS. Universidade de Vigo. Trátase dun título propio da Universidade e ten unha duración de dous cursos, obtendo así o título de Técnico, Especialista ou Máster en Criminoloxía ou a cunha duración de tres cursos, acadando así o título de Graduado Universitario en Ciencias Policiais. Requisitos: - Titulado universitario de 1º ou 2º ciclo, COU con ou sen selectividade - FP - Bacharelato LOGSE con selectividade - Ciclo formativo de grao superior ou equivalente - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Estudos estranxeiros convalidables. • DISEÑO E MODA.. A) Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce. Allariz. Ourense. (Tel. 988 43 61 80). Carrera de Diseño de Moda (titulación Privada). B) Graduado Universitario en Diseño Textil e Moda. Título propio da Universidade de Vigo. Máis información: Facultade de Belas artes, Rúa da Maestranza, nº2, 36002. Pontevedra. Tel: 986 801 800. E- mail: esdemga@uvigo.es 26
 27. 27. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Este profesional está preparado para a coordinación de todos os procesos tanto de creación, como de fabricación e elaboración dos produtos relacionados coa moda e a confección. Poderá, polo tanto, desenvolver a súa actividade profesional tanto na industria téxtil e da moda como executar libremente a súa profesión como: • Deseñador en estampación téxtil • Deseñador estilista • Deseñador técnico • Crítico de moda • Administrador de creación para a produción e a comercialización • PILOTO CIVIL. O obxectivo deste Título é o de crear unha titulación universitaria que aporte aos futuros profesionais do sector unha formación sólida, extensiva e polivalente de forma que estean na mellor disposición para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O Título Propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coñecementos teórico-prácticos requiridos para a obtención de distintos títulos aeronáuticos oficialmente recoñecidos Piloto Privado (avión), Piloto Comercial (avión) e Piloto de Transporte de Liña Aérea (avión). A obtención de ditos títulos é posible gracias ao acordo de colaboración subscrito pola Universidade da Coruña coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste, AFN, que conta con todas as autorizacións necesarias (expedidas por parte da Dirección Xeral de Aviación Civil) para a docencia e formación de pilotos de liña aérea no noso país. O título Propio busca acreditar a formación académico-técnica e humanística dos futuros pilotos civís. Con iso preténdese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun sólido adestramento técnico e científico. Ten unha duración entre 3 e 4 anos. • MILITAR. Para ingresar en tropa e marinería requísese ter nacionalidade española*, ter entre 18 e 28 anos, medir máis de 1,55 e menos de 2,03, non ter máis de 6 dioptrías de miopía, hipermetropía ou 4 de astigmatismo, acreditar boa conducta cidadá, e poseer os estudos esixidos para cada especialidade. Para ingresar aos estudos superiores militares requírese ter superadas as PAU. Máis información no Ministerio do Interior. www.mir.es • CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. Información en Dirección General de al Guardia Civil. Jefatura de la Enseñanza. (Tel. 91 514 64 70). Para o ingreso na escala básica tes que cumplir algús requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter o título de ESO, 27
 28. 28. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato compromiso de portar armas, carecer de antecedentes penales, e ter o permiso de conducción da clase B. • POLICÍA NACIONAL Para o ingreso na escala básica tes que cumplir algús requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter unha estatura mínima de 1,70 homes e 1,60 mulleres, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, non cumplir condena por delito doloroso e ter o permiso de conducción das clase A e B e da autorización (BTP). Máis información no Ministerio do Interior. www.mir.es • CONTROLADOR AÉREO Tes que estar en posesión dun título universitario oficial de Diplomado/Enxeñeiro Técnico/ Arquitecto Técnico ou Licenciado/ Enxeñeiro /Arquitecto ou ter superado o Primeiro Ciclo Completo dunha carreira universitaria de grao superior. A idade preferente é entre 21 e 28 anos (non excluinte), ter un niver de inglés alto e algúns coñocementos básicoas sobre materias non específicas do control de tráfico aéreo. Unha páxina moi completa para obter información de outra formación diferente á universitaria e a formación profesional é a páxina web do Ministerio: www.cnice.mecd.es/recursos2/orientacion/02orient/op04.htm 9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL 9.1. NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: OPOSICIÓNS Con 18 anos cumpridos e dependendo da túa titulación académica podes acceder a un posto de traballo como funcionario/a nas administracións públicas (ministerios, comunidades autónomas, deputacións, concellos...) O sistema de acceso é polo xeral mediante oposición ou concurso- oposición. Convocanse unha oferta de prazas para os diferentes postos (administrativo, profesor, carteiro, enfermeiro, bombeiro, conserxe, policía...) e se cumpres os requisitos mínimos podes presentarte aos exames da oposición unha vez que realices a matriculación nos prazos propostos pola administración. As oposicións son procesos de selección que poden constar de varias probas, dependendo do tipo de traballo. Podes atopar información nos diferentes diarios oficiais das administracións: Boletín Oficial do Estado (BOE), Diario Oficial de Galicia (DOG) e de outras Comunidades e Provincias. Na convocatoria indícase: - Sistema de selección: oposición, concurso ou concurso- oposición. - As probas a superar: dependendo da oposición pode constar de test psicotécnicos, temas a desenvolver, supostos prácticos, probas físicas... - Calendario das probas. 28
 29. 29. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato - Requisitos dos candidatos. - Lugar e data de presentación das solicitudes. Na oferta de emprego público existen cinco tipos de corpos, que corresponden ás cinco escalas nas que se require titulación diferente. CORPO TITULACIÓN REQUERIDA Grupo A1 Titulación Universitaria de Grao /Postgrao Licenciado, arquitecto o enxeñeiro Grupo A2 Titulación Universitaria de Grao Diplomado, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico Grupo B Título de Técnico Superior (CFGS) Grupo C1 Título de Bacharelato ou Título de Técnico (CFGM) Grupo C2 Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) Profesionais sen Certificado de escolaridade. requisito Podes atopar máis información en: http://www.buscaoposiciones.com/ 9.2. RECOMENDACIÓNS 1º- Inscríbete na oficina do Servicio Galego de Colocación máis próxima ao teu domicilio. 2º- Prepara un bo plan de búsqueda de emprego: - Presta atención aos avisos do INEM, consultar a diario a prensa e revistas especializadas na oferta laboral. - Elabora documentos sinxelos (carta de presentación, currículum vitae...) e coñece os procedementos de selección da empresa (entrevistas, test...) - Tamén podes solicitar emprego nas axencias privadas de colocación. 3º- Infórmate das posibilidades de montar a túa propia empresa ou negocio. Asesórate na Dirección Provincial de Traballo, Cámaras de Comercio ou Sindicatos. 4º- Mentres tanto, mantente ocupado/a en actividades de formación relacionadas co traballo ao que aspiras. 29
 30. 30. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato BLOQUE III. A TOMA DE DECISIÓN. 10. AGORA DECIDO Tomar unha decisión tan importante non é tan doado, tres de cada catro estudantes equivócanse de carreira, dous de cada tres perden alomenos un ano e un de cada dous non sabe que estudar. Para elixir ben tes que traballar os tres bloques xa comentados na introducción: a. Empeza por coñecerte. É imposible elexir ben un estudo superior sen saber: o Cómo somos e qué queremos facer na vida. Por tanto, analiza os seguintes aspectos: o Intereses, capacidades e notas. b. Coñece tódalas alternativas. Tes que coñecer tódolos estudos aos que podes acceder e ír eliminando aqueles que non te interesen nada. c. Recaba a máxima información da cada carreira. Unha vez seleccionada unha ou varias carreiras, polo xeral entre tres e cinco carreiras, profundiza en cada unha delas. Tes que saber: o A finalidade dese estudio. o Dificultade da carrreira. o As materias que hai que estudar (o plano de estudos). o As materias máis difíciles. o O “tipo de estudante” que cursa esa carreira. (Pódelo atopar nos planos de estudos e nas páxinas web de cada universidade). o O mercado de traballo, saídas laborais: sectores e funcións. o Pasarelas a outras titulacións. o Universidades ou centros de formación onde se imparten. o Diferencias entre as distintas Universidades. (materias optativas, especialidades, cursos complementarios, instalacións...) o Custos e becas. 30
 31. 31. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato ANEXO I ACCESO AO CURSO 2011-2012 “NOTAS DE CORTE” Nos cadros deste anexo recóllense as distintas titulacións con límite de prazas do SUG clasificadas según a prioridade necesaria para acceder ao curso 2009-2010 e a nota do/a último/a alumno/a convocado/a polo colectivo de PAU en cada unha delas, ordenadas por Universidades e Campus. http://ciug.cesga.es/notascorte.html NOTA IMPORTANTE: Deberase ter en conta que para o acceso ao curso 2011-2012 as notas de admisión aos estudos universitarios oficiais de Grao do SUG terán unha escala de notas de 0 a 14 puntos. O alumnado que teña superada a proba de acceso á universidade no curso 2008-2009 ou anteriores, poderá presentarse á Fase Específica da nova proba de acceso á universidade, co obxecto de mellorar ata en catro puntos a súa cualificación actual de acceso á universidade. EXEMPLO (caso práctico de comparativa) Un alumno que queira facer Bioloxía e durante o bacharelato sacou en todas as materias 5 e na selectividade sacou en todas as materias 5 segundo o curso correspóndelle a seguinte nota de acceso á universidade: Selectividade 2010 Nota media de Bacharelato 5. (60%) Nota media de Fase Xeral: 5 (40%).................... Nota de selectivo: 5 Nota da Fase Específica: - Bioloxía: 5 (ponderación 0.2) = +1 - Química: 5 (ponderación 0.2) = +1 ............................ Nota de acceso á Universidade: 7 Valores de ponderación: http://ciug.cesga.es/PDF/ponderacions.pdf 31
 32. 32. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato ANEXO II TITULACIÓNS PROPIAS DAS UNIVERSIDADES O alumnado que desexe matricularse nestas titulacións deberá informarse nas respectivas universidades das características, dos requisitos e dos prazos de matrícula. É importante sinalar que estas titulacións non forman parte do catálogo de títulos universitarios oficiais aprobado polo Ministerio de Educación e Ciencia senón que son ofertadas polas universidades en virtude da súa autonomía. As solicitudes faranse na universidade correspondente; en ningún caso o alumnado deberá solicitar estas titulacións no impreso de solicitude contido nos sobres de matrícula ou de documentación, que son específicos para a solicitude de admisión en titulacións con límite de prazas. UNIVERSIDADE DA CORUÑA CAMPUS DA CORUÑA TITULACIÓNS PROPIAS DE 1º CICLO Graduado en Arquitectura de Interiores. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CAMPUS DE SANTIAGO TITULACIÓNS PROPIAS DE 1º CICLO Diploma en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública. Diploma en Empresas Hostaleiras. UNIVERSIDADE DE VIGO CAMPUS DE OURENSE TITULACIÓNS PROPIAS DE 1º CICLO Graduado Universitario en Información Técnica do Medicamento. CAMPUS DE PONTEVEDRA TITULACIÓNS PROPIAS DE 1º CICLO Graduado Universitario en Deseño Téxtil e Moda. CAMPUS DE VIGO TITULACIÓNS PROPIAS DE 1º CICLO Graduado Universitario en Ciencias Policiais. Graduado Universitario en Detective Privado. 32
 33. 33. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato ANEXO III GRAOS E ADAPTACIÓN O ESPACIO EUROPEO O Graduado recibirá unha formación de 4 anos (agás Grao de Medicina: 6 anos e Grao de Veterinaria 5 anos, Grao en Arquitectura 5 anos), e desaparecen os estudos de Licenciado e de Diplomado. A reforma plantexada baséase na flexibilidade, na transversalidade e na multidisciplinariedade como mecanismos de resposta as necesidades da sociedade do coñecemento. Tal e como recomenda a Comisión Europea, a reforma impulsa a autonomía das universidades para deseñar os seus plans de estudos, ó tempo que melloran os sistemas de rendición de contas ante a sociedade. O Goberno propón que os títulos de Grao se compoñan dun total de 240 créditos ECTS (os ECTS son a nova concepción de crédito europeo adaptado ao EEES), o que supón unha formación de 4 anos. Por outra parte, os títulos universitarios de Grao organizaránse por grandes ramas de coñecemento e todos eles deberán adaptarse as directrices para o deseño de títulos dalgunhas delas. O Goberno propón no seu documento a seguinte proposta de ramas de coñecemento: 1. Artes e Humanidades 2. Ciencias 3. Ciencias da Saúde 4. Ciencias Sociais e Xurídicas 5. Enxeñería e Arquitectura Máis información: http://www.mepsyd.es/multimedia/00002033.pdf 33
 34. 34. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN do IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Fonte: Ministerio de Educación e Ciencia 34

×