Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nacionālā digitālā krājuma attīstība

1,254 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nacionālā digitālā krājuma attīstība

 1. 1. Nacionālā digitālā krātuve: nākamie soļi Uldis Zari ņš Latvijas Nacionālā bibliotēka 2 8 .11.2011
 2. 2. Iespējamās pieejas <ul><li>Digitalizācija institūcijas līmenī </li></ul><ul><li>Tematiskā digitalizācija </li></ul><ul><li>Digitalizācija projekta ietvaros </li></ul><ul><li>Digitalizācija sektora ietvaros </li></ul><ul><li>Digitalizācija nacionālā līmenī </li></ul>
 3. 3. Vēsture <ul><li>Digitālās kolekcijas kopš 1999 . gada </li></ul><ul><li>Arhīvu, bibliotēku un muzeju digitalizācijas programma no 2002 . līdz 2005 . gadam </li></ul><ul><li>Programma “Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka “Letonica”” kopš 2006 . gada </li></ul><ul><ul><li>DOM sistēma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciparotāja rokasgrāmata </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilotprojekti </li></ul></ul>
 4. 4. Status quo <ul><li>Nav digitalizācijas pārvaldības modeļa </li></ul><ul><li>Nav digitalizācijas stratēģijas </li></ul><ul><li>Nav digitalizācijas budžeta </li></ul><ul><li>Projektos balstīta attīstība </li></ul><ul><li>DOM, NMKK, VAIS, KK platform a s </li></ul><ul><li>Nav vienotu standartu un metodikas </li></ul>
 5. 5. Secinājumi <ul><li>Centrāla pārvaldība un kopīga stratēģija ir kritiski svarīga </li></ul><ul><li>Taču centralizēti risinājumi nav efektīvi </li></ul><ul><ul><li>Atšķirīgi metadatu standarti </li></ul></ul><ul><ul><li>Atšķirīgas institūciju intereses </li></ul></ul><ul><ul><li>Atšķirīgas sektoru izpratnes par digitalizāciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Atšķirīgi kompetences līmeņi un resursu pieejamība </li></ul></ul><ul><li>Sistēmas arhitektūrai jābūt elastīgai, jāpiemērojas atšķirīgām vēlmēm un iespējam </li></ul>
 6. 6. Ceļā uz kopīgu izpratni <ul><li>Līdzšinējā veikuma izvērtējums </li></ul><ul><li>LNB prāta vētras </li></ul><ul><li>Starpnozaru diskusijas </li></ul><ul><li>Sistēmas b iznesa un IT arhitektūra </li></ul><ul><li>Nacionālas stratēģijas izveide </li></ul>
 7. 7. Tehniskais līmenis <ul><li>Kopīga infrastruktūra </li></ul><ul><ul><li>Digitalizācijai </li></ul></ul><ul><ul><li>Ilgtermiņa saglabāšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>Piekļuvei </li></ul></ul><ul><ul><li>Līdzdalībai starptautiskos projektos </li></ul></ul><ul><li>Saglabājot esošās sistēmas </li></ul><ul><li>Dodot iespēju veidot lokālas kolekcijas </li></ul>
 8. 8. Zināšanu līmenis <ul><li>Kopīgas kontrolētās vārdnīcas </li></ul><ul><li>Kopīgas metadatu shēmas </li></ul><ul><li>Kopīgi digitalizācijas standarti </li></ul><ul><li>Kopīgi kompetences centri </li></ul>
 9. 9. Pārvaldības līmenis <ul><li>Kopīgs finansējums </li></ul><ul><li>Kopīga stratēģiskā pārvaldība </li></ul><ul><li>Kopīga satura politika </li></ul><ul><li>Pūliņu nedublēšana </li></ul><ul><li>Kopīga datu sistēmas attīstīšana </li></ul>
 10. 10. Priekšnoteikumi <ul><li>Nacionāla stratēģija </li></ul><ul><li>Politisks atbalsts </li></ul><ul><li>Budžets </li></ul><ul><li>Vienošanās par kopīgiem mērķiem </li></ul>
 11. 11. Draudi <ul><li>Politiskā atbalsta trūkums </li></ul><ul><li>Budžeta neesamība </li></ul><ul><li>Ilgtspēja </li></ul><ul><li>Egoisms </li></ul>
 12. 12. Jautājumi ? <ul><li>Paldies ! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×