Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traballos dos sentidos

843 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Traballos dos sentidos

 1. 1. ÓRGANOS DOS SENTIDOS
 2. 2. O Tacto Órgano: A Pel
 3. 3. O tacto... <ul><li>... atópase na nosa pel </li></ul><ul><li>... permítenos percibir cualidades dos obxectos. </li></ul><ul><li>...é importante para as persoas cegas. </li></ul>
 4. 4. Dáñase co contacto ao... <ul><li>... exceso de calor ou de frío. </li></ul><ul><li>... chan, rascándose ao caer. </li></ul><ul><li>... luz do Sol, queímase. </li></ul>
 5. 5. Coidado coa pel! <ul><li>Coidado con: </li></ul><ul><li>Picaduras, </li></ul><ul><li>Cortes </li></ul><ul><li>Feridas </li></ul><ul><li>Estes fenómenos dáñan a pel. </li></ul><ul><li>Trátanse de distintas formas. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Feito por : </li></ul><ul><li>Alba Rodríguez, </li></ul><ul><li>Iria Veleiro </li></ul><ul><li>Laura Pérez </li></ul><ul><li>Lucía Pérez. </li></ul>
 7. 7. A VISTA
 8. 8. O órgano da visión é o ollo, a través del percíbense as formas e as cores.
 9. 9. Os ollos son moi delicados e teñen sistemas de protección externa.
 10. 10. Os ollos teñen distintas partes, cada unha ten unha función diferente.
 11. 12. <ul><li>FEITO POR: </li></ul><ul><li>PAULA PÉREZ FERREIRA </li></ul><ul><li>VICTORIA PRIETO DOPAZO </li></ul><ul><li>JESÚS DÍAZ CASTRO </li></ul><ul><li>DYLAN MANUEL FILGUEIRAS VIÑAIS </li></ul>
 12. 14. O olfato <ul><li>O olfato u olfacción é o sentido encargado de detectar e procesar os olores ,o nariz humana distingue entre máis de 10.000 aromas diferentes. O olfato é o sentido máis forte ao nacer. </li></ul>
 13. 15. O NARIZ O nariz é o órgano onde reside o sentido do olfato, polo que penetran todos os olores que percibimos do exterior.
 14. 16. LA PITUITARIA <ul><li>A pituitaria é unha membrana mucosa que </li></ul><ul><li>tapiza internamente as fosas nasais, nela </li></ul><ul><li>distinguense duas rexións diferentes; a </li></ul><ul><li>pituitaria vermella ou respiratoria e a pituitaria </li></ul><ul><li>amarela ou olfatoria. </li></ul><ul><li>A pituitaria vermella ou respiratoria </li></ul><ul><li>Recobre o meato inferior e a metade do meato </li></ul><ul><li>medio, é de cor vermello debido a gran </li></ul><ul><li>cantidade de vasos sanguíneos que presenta. </li></ul><ul><li>A súa función é quentar e humedecer o aire </li></ul><ul><li>que pasa aos pulmóns para evitar que chegue </li></ul><ul><li>frío e que as vías respiratorias resequense. </li></ul><ul><li>A pituitaria amarela u olfatoria </li></ul><ul><li>Recobre o meato superior e a metade do </li></ul><ul><li>meato medio, é de cor amarillento debido a </li></ul><ul><li>gran cantidade de terminacións nerviosas </li></ul><ul><li>que posee, alí residen os quimiorreceptores </li></ul><ul><li>do olfato. </li></ul>
 15. 17. O nervio olfativo Nervio olfativo Este nervio sensorial se presenta de los receptores olfativos (del olor) en la mucosa nasal , es el primero y más corto de los pares craneales.
 16. 18. O OÍDO
 17. 19. QUE É O OÍDO? <ul><li>FUNCIÓN : CAPTAR, DISTINGUIR </li></ul><ul><li>E INDICAR DE ONDE PROVEÑEN OS SONS. </li></ul><ul><li>IMPORTANTE TANTO PARA O EQUILIBRIO COMO PARA A AUDICIÓN. </li></ul>
 18. 20. O OÍDO
 19. 21. PARTES DO OÍDO <ul><li>OÍDO EXTERNO : PABELLÓN AUDITIVO CONDUCTO AUDITIVO </li></ul><ul><li>OÍDO MEDIO : TÍMPANO CADEA DE OSIÑO </li></ul><ul><li>OÍDO INTERNO : CARACOL </li></ul><ul><li>NERVIO AUDITIVO </li></ul>
 20. 22. COMO FUNCIONA O OÍDO? <ul><li>O SON PASA POLO CONDUCTO AUDITIVO, </li></ul><ul><li>CHEGA Ó TÍMPANO.A VIBRACIÓN CHEGA Ó CARACOL E ENVÍA A INFORMACIÓN </li></ul><ul><li>Ó CEREBRO MEDIANTE O NERVIO AUDITIVO. </li></ul>
 21. 23. ENFERMIDADES DO OÍDO <ul><li>HIPOACUSIA : DIMINUCIÓN DA CAPACIDADE AUDITIVA. </li></ul><ul><li>HIPERACUSÍAS : MAIOR CAPACIDADE AUDITIVA. </li></ul><ul><li>DIPLOACUSIAS : AUDICIÓN DOBRE. </li></ul><ul><li>PÉRDIDA DE AUDICIÓN POR EXPOSICIÓN Ó RUÍDO. </li></ul>
 22. 24. <ul><li>FEITO POR: </li></ul><ul><li>MIGUEL, </li></ul><ul><li>ALBERTO, </li></ul><ul><li>SARA E </li></ul><ul><li>DANIEL </li></ul>
 23. 25. EL SENTIDO DEL GUSTO Realizado por: ALBA GAMALLO ISMAEL SALGADO FRANCISCO RIBERA ALEX NOVELLE
 24. 26. El gusto se encuentra en la lengua (las papilas gustativas.) El gusto se encuentra en la lengua (las papilas gustativas.) En el cerebro se reconocen los sabores Los órganos componentes del gusto son: la boca, las glándulas salivares y la lengua
 25. 27. El sentido del gusto sólo percibe cinco sabores básicos: Dulce Salado Ácido Amargo Umami Cada uno es detectado por un tipo especial de papilas gustativas .
 26. 28. La Lengua La lengua es un órgano musculoso. En su superficie se encuentran las papilas gustativas.
 27. 29. <ul><li>Las casi 10.000 papilas gustativas están distribuidas en la lengua. </li></ul><ul><li>En las papilas gustativas se encuentra el sentido del gusto </li></ul><ul><li>De las papilas gustativas salen los nervios gustativos </li></ul>PAPILAS GUSTATIVAS Las casi 10.000 papilas gustativas están distribuidas en la lengua. En las papilas gustativas se encuentra el sentido del gusto De las papilas gustativas salen los nervios gustativos
 28. 30. FIN

×