Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exercicis ud3 algebra equacions

328 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Exercicis ud3 algebra equacions

  1. 1. 1R BAT SOCIAL- EXERCICIS UD3 ALGEBRA-EQUACIONS 14. Calcula les arrels en cada cas: a) x2 6x + 9 b) x2 + 3x c) 2x2 3x d) x3 4x 15. Quant ha de valer k en cada cas perquè la divisió sigui exacta? a) (x3 + 5x2 20x + k) : (x 3) b) (2x2 + kx+ 1) : (x 1) 16. Resol les equacions següents: a) x4 x 2 12 = 0 b) x 4 8x2 9 = 0 17. Resol: a) x 4 + 10x 2 + 9 = 0 b) x4 x2 2 = 0 22. Resol les equacions següents:
  2. 2. 1R BAT SOCIAL- EXERCICIS UD3 ALGEBRA-EQUACIONS 24. Resol aquests sistemes d equacions: 25. Resol: 26. Resol aquestes inequacions: a) 3x + 2 < o igual a 10 b) x 5 > 1 27. Resol: 29. Resol els sistemes d inequacions següents: 47. Resol:
  3. 3. 1R BAT SOCIAL- EXERCICIS UD3 ALGEBRA-EQUACIONS 48. Resol: 49. Resol: 50. Resol les equacions següents: 66. Resol les inequacions següents:
  4. 4. 1R BAT SOCIAL- EXERCICIS UD3 ALGEBRA-EQUACIONS 68. Resol aquestes inequacions: 69. Resol els sistemes d inequacions següents: 70. Resol: 74. L Anna té 8 anys menys que en Xavier. Quants anys pot tenir l Anna, si sabem que el triple de la seva edat és més gran que el doble de la d en Xavier?
  5. 5. 1R BAT SOCIAL- EXERCICIS UD3 ALGEBRA-EQUACIONS 76. Resol els sistemes d inequacions següents: 77. Per a la qualificació d un curs, es decideix que la primera avaluació compti un 25 %, la segona, un 35 % i la tercera, un 40 %. Una alumna ha obtingut un 5 en la primera i un 7 en la segona. Quina nota ha d aconseguir en la tercera perquè la qualificació final sigui 7?

×