Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Başörtüsü/Türban Sorununun
Türkiye Basınında Temsili
Merve Kavakçı Vakası Sürecinde Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinin Karş...
• Bu sunumun ilk bölümünde başörtüsü/türban
yasağının gerçekleştiği yükseköğretim kurumları,
kamu-özel hizmet sektörü ve s...
Üniversitelerdeki Yasak
• 1998-2010 yılları arasında uygulanan
yasak uzun süre çözüme
kavuşturulamamıştı. İstanbul
Ünivers...
• Ekim 2010'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi'nde bir öğrencinin başörtüsü/türban
takması gerekçe gösteril...
• Başörtüsü/türban yasağı nedeniyle bilimsel bir
konferansın katılımcısının üniversite konferansına
alınmaması, üniversite...
• YÖK kanunun ek 17. maddesi üniversitede özgürce giyinmeyi
serbest bırakırken "yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak koşu...
Çalışma Hayatındaki Yasaklar
• Çalışma hayatındaki yasakları iki temelde
inceleyebiliriz; kamu sektöründe ve özel sektörde...
• 28 Şubat'la birlikte 12 Eylül'de
başın örtülmesiyle ilgili getirilen
kuralların katı biçimde
uygulanmasının ardından 10....
• Özel sektörde muhafazakar iş verenler başörtülü/türbanlı
kadınları kendi dünya görüşleri çerçevesinde çalışmaması
gereke...
Siyasi Yaşama Katılımdaki Yasaklar
• Türkiye'de başı örtülü kadınları cumhurbaşkanlığı,
başbakanlık, bakanlık, milletvekil...
• 24üncü Dönem Meclis
açıldığında protezli vekil
CHP'li Şafak Pavey için
değiştirilmesi gündeme
getirilen eteği zorunlu kı...
• 1999 yılında Fazilet Partisi'nden milletvekili
seçilen Merve Kavakçı, başörütüsü/türbanıyla
meclise giren ilk milletveki...
• Ancak, 2 Mayıs 1999 tarihinde
yemin törenine
başörtüsü/türbanıyla gelen
Kavakçı protestolarla karşılaştı.
DSP'li Başbaka...
• Gelişen süreçte Kavakçı T.C vatandaşlığından çıkarıldı ve
Refah Partisi'ne kapatılma davası açıldı.
• Biz de yemin tören...
Cumhuriyet 3 Mayıs
Cumhuriyet 4 Mayıs
Cumhuriyet 4 Mayıs
Cumhuriyet 5 Mayıs
Cumhuriyet 5 Mayıs
Cumhuriyet 6 Mayıs
Cumhuriyet 7 Mayıs
Cumhuriyet 7 Mayıs
Cumhuriyet 8 Mayıs
Cumhuriyet 9 Mayıs
Cumhuriyet 9 Mayıs
Cumhuriyet 10 Mayıs
Cumhuriyet 11 Mayıs
Zaman 3 Mayıs
Zaman 4 Mayıs
Zaman 5 Mayıs
Zaman 6 Mayıs
Zaman 7 Mayıs
Zaman 8 Mayıs
Zaman 8 Mayıs
Zaman 9 Mayıs
Zaman 10 Mayıs
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Başörtüsü Sorununun Türkiye Basınında Temsili

450 views

Published on

Başörtülü kadınların uğradığı hak ihlalleri, 28 Şubat Süreci ve başörtüsü üzerine hukuki gelişmeleri Merve Kavakçı krizi etrafında inceleyerek Cumhuriyet ve Zaman gazetelerini karşılaştırarak gazeteci Tuba Gülle ile 2012'de hazırladığımız bu sunum başörtülü kadınların özgürlüklerine kavuşana kadar çektiği sıkıntıyı özetliyor.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Başörtüsü Sorununun Türkiye Basınında Temsili

 1. 1. Başörtüsü/Türban Sorununun Türkiye Basınında Temsili Merve Kavakçı Vakası Sürecinde Cumhuriyet ve Zaman Gazetelerinin Karşılaştırılması Tuba Gülle C.Can Yüksel 2012
 2. 2. • Bu sunumun ilk bölümünde başörtüsü/türban yasağının gerçekleştiği yükseköğretim kurumları, kamu-özel hizmet sektörü ve siyasi kurumlar ele alınacaktır. • İkinci bölümde ise başörtüsü/türban tartışmasının Türkiye'de ayyuka çıktığı Merve Kavakçı vakasına Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin gözünden karşılaştırmalı olarak bakacağız.
 3. 3. Üniversitelerdeki Yasak • 1998-2010 yılları arasında uygulanan yasak uzun süre çözüme kavuşturulamamıştı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 23 Şubat 1998 tarihli genelgesiyle başörtüsü/türban yasaklandı. • Mahkeme kararı ile uygulama durdurulmasına rağmen üst mahkeme, kararı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü lehine bozdu. • YÖK'ün mahkeme kararını Türkiye'deki bütün üniversitelere yollamasıyla fiilen başörtüsü/türban yasağı başlamış oldu.
 4. 4. • Ekim 2010'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir öğrencinin başörtüsü/türban takması gerekçe gösterilerek dersten çıkarılması üzerine yapılan itirazda öğrencinin disiplin yönetmeliğine aykırı durumları nedeniyle dersten çıkarılamayacağı kararı alınınca süreç yeni bir boyut kazandı. • Bu tarihten sonra başörtüsü/türban takan öğrenci hakkında hoca tarafından tutanak tutulması uygulaması başladı. Ancak tutanak tutan hocaların üzerinde yaratılan muhafazakar hükümetin baskıları bu uygulamayı imkansız hale getirmiştir. Dolayısıyla fiili yasağın son bulduğu yorumları tartışmaya egemen olmuştur.
 5. 5. • Başörtüsü/türban yasağı nedeniyle bilimsel bir konferansın katılımcısının üniversite konferansına alınmaması, üniversite kayıtlarında başı açık fotoğraf istenmesi, mezuniyet törenlerinde konuşma yapamama, okul gezilerine alınmama gibi hak ihlalleri yaşanmıştır. • En çok tartışılan örneklerden biri ODTÜ'de H.K adlı öğrencinin başörtüsü/türbanı nedeniyle okulun sağlık hizmet birimlerinden yararlandırılmamasıdır. Öğrenci hakkında sonradan işlem de başlatılmıştır.
 6. 6. • YÖK kanunun ek 17. maddesi üniversitede özgürce giyinmeyi serbest bırakırken "yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak koşulu ile" diye eklemektedir. Bu da Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin kanun üzerine yorumlarını mümkün kılıyor. Bahsi geçen madde ANAP döneminde çıkarılmış, Sosyal Demokrat Halkçı Parti tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştür. Ne var ki mahkeme sosyal demokratların başvurusunu reddetmiş ve başörtüsü/türban yasağı ileride kendine mahal bulmuştur. • 2008 yılında AKP ve MHP'nin teklifiyle yasalaşan 42. maddedeki değişiklikle yasağın önüne geçilmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından madde iptal edilmiştir.
 7. 7. Çalışma Hayatındaki Yasaklar • Çalışma hayatındaki yasakları iki temelde inceleyebiliriz; kamu sektöründe ve özel sektördeki yasaklar. • Kamu sektöründe özellikle 28 Şubat süreciyle birlikte Diyanet ve bazı belediyeler dışında katı yasaklar uygulanmaya başlandı. Kamuda yasalar ve yönetmeliklerce başörtüsü/türban net şekilde yasaklı olduğu için kayda değer bir kıyım yaşanmamış olsa da MEB, Sağlık Bakanlığı ve vergi dairelerinde başörtülü/türbanlı kadınlara rastlamak mümkündü.
 8. 8. • 28 Şubat'la birlikte 12 Eylül'de başın örtülmesiyle ilgili getirilen kuralların katı biçimde uygulanmasının ardından 10.000'i aşkın öğretmen istifa etmiş, 200 öğretmene emre itaatsizlikten dava açılmış ve 3500 öğretmen işten çıkarılmıştır. • Kamu hizmetine girmek isteyenler arasında bu şekilde ayrım yapmak Anayasa'nın 70. maddesiyle çelişirken fırsat eşitsizliği yaratmaktadır.
 9. 9. • Özel sektörde muhafazakar iş verenler başörtülü/türbanlı kadınları kendi dünya görüşleri çerçevesinde çalışmaması gereken kişiler olarak tanımladığı için başörtülü/türbanlı kadınlar kendi cenahları tarafından da mağdur edilmektedir. • Muhafazakar iş verenlerin 28 Şubat sonrası rejim karşıtı görünmekten kaçınmasıyla birlikte gene başörtülü/türbanlı kişilerin muhafazakar sermaye tarafından da bir dönem dışlandığı savlanmaktadır. Öte yandan kadının göz önünde olduğu işlerde "imaj" meseleleri yüzünden tercih edilmediği düşünülmektedir.
 10. 10. Siyasi Yaşama Katılımdaki Yasaklar • Türkiye'de başı örtülü kadınları cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı gibi siyasi pozisyonlarda görmek pek mümkün değildir. Siyasette kendilerini ancak partilerin il-ilçe teşkilatlarında gönüllü çalışan olarak görebilmekteyiz. YSK kararları nedeniyle sandık üyesi bile olamayan kadınların bu yasağa tezat olarak milletvekili olmalarına hiçbir yasal engel yoktur. • 14506 sayılı TBMM iç tüzüğünün kılık kıyafete ilişkin hükümlerinde, Devlet Memurluğu Kanunu'ndaki gibi başın açık yada kapalı olması üzerine bir hüküm yoktur.
 11. 11. • 24üncü Dönem Meclis açıldığında protezli vekil CHP'li Şafak Pavey için değiştirilmesi gündeme getirilen eteği zorunlu kılan madde görüşülürken BDP'li Sırrı Süreyya Önder maddenin başörtüsü/türbanı da kapsayacak şekilde değiştirilmesini önerdi. Öneri ise yeni bir kriz yaşanmaması için veto edildi.
 12. 12. • 1999 yılında Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı, başörütüsü/türbanıyla meclise giren ilk milletvekili oldu.
 13. 13. • Ancak, 2 Mayıs 1999 tarihinde yemin törenine başörtüsü/türbanıyla gelen Kavakçı protestolarla karşılaştı. DSP'li Başbakan Ecevit yaptığı tarihi konuşmada mecliste devlet geleneğine uyulmak zorunda olunduğu ve meclisin devletle hesaplaşılacak yer olmadığını belirtmesiyle medyada tansiyon oldukça yükselmişti.
 14. 14. • Gelişen süreçte Kavakçı T.C vatandaşlığından çıkarıldı ve Refah Partisi'ne kapatılma davası açıldı. • Biz de yemin törenini takip eden 3 Mayıs'tan 11 Mayıs'a kadar Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin gündemi ne şekilde okuduğunu ortaya koymak istedik. Sıradaki bölümde Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinden döneme ait görsellerle karşılaşacaksınız.
 15. 15. Cumhuriyet 3 Mayıs
 16. 16. Cumhuriyet 4 Mayıs
 17. 17. Cumhuriyet 4 Mayıs
 18. 18. Cumhuriyet 5 Mayıs
 19. 19. Cumhuriyet 5 Mayıs
 20. 20. Cumhuriyet 6 Mayıs
 21. 21. Cumhuriyet 7 Mayıs
 22. 22. Cumhuriyet 7 Mayıs
 23. 23. Cumhuriyet 8 Mayıs
 24. 24. Cumhuriyet 9 Mayıs
 25. 25. Cumhuriyet 9 Mayıs
 26. 26. Cumhuriyet 10 Mayıs
 27. 27. Cumhuriyet 11 Mayıs
 28. 28. Zaman 3 Mayıs
 29. 29. Zaman 4 Mayıs
 30. 30. Zaman 5 Mayıs
 31. 31. Zaman 6 Mayıs
 32. 32. Zaman 7 Mayıs
 33. 33. Zaman 8 Mayıs
 34. 34. Zaman 8 Mayıs
 35. 35. Zaman 9 Mayıs
 36. 36. Zaman 10 Mayıs

×