Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unga och alkohol

793 views

Published on

Siri Nyström presenterar CANs skolundersökning

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unga och alkohol

 1. 1. Skolelevers alkoholvanor Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se 16 mars, 2012 CAN-dagen, Stockholm www.can.se
 2. 2. Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ undersökning i årskurs 9 och gymnasiet år 2 I åk 9 sedan 1971 I gymnasiet, år 2 sedan 2004 Formulär på ca 20 sidor som besvaras i klassrummet
 3. 3. Bortsorterade enkäter• Oseriösa enkäter - Riket: 39 i åk9 och 14 i gy2• Överdriven konsumtion(Pojkar 70 l & flickor 60 l 100%-ig alkohol/år) - Riket: 105 i åk9 och 49 i gy2 www.can.se
 4. 4. Upplägg• Alkoholvanor• Alkoholrelaterade problem• Samvariationer(våld, trivsel skola, skolk & trivsel bostadsområde)• Samvariationer(alkohol, narkotika, sniffning & rökning)
 5. 5. Alkoholvanor
 6. 6. Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1971–2011. Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9 Procent Pojkar, gy 2 Flickor, gy 2100 80 60 40 20 0 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Källa: CAN
 7. 7. Andelen elever som varit berusade vid 13 års ålder i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1989–2011. Procent 100 Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9 Pojkar, gy 2 Flickor, gy 2 80 60 40 20 0 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Källa: CAN
 8. 8. Beräknad genomsnittlig årskonsumtionen i liter alkohol 100% i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1977–2011. (1977–1989 avser skattade värden). Liter 10 Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9 Pojkar, gy 2 Flickor, gy 2 8 6 4 2 0 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Källa: CAN
 9. 9. Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. 1972–2011. Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9Procent Pojkar, gy 2 Flickor, gy 2100 80 60 40 20 0 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 Källa: CAN
 10. 10. Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som klassats som storkonsumenter. 1976–2011. Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9Procent Pojkar, gy 2 Flickor, gy 2100 80 60 40 20 0 1976 1980 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 Källa: CAN
 11. 11. Hur får eleverna tag på Alkohol?• Åk9; Kompisar eller kompisars syskon Annan vuxen som köper ut Egna föräldrar med lov• Gy2: Kompisar eller kompisars syskon Egna föräldrar med lov Restaurang/pub eller liknande & Annan vuxen som köper ut www.can.se
 12. 12. Alkohol och alkoholrelaterade problem www.can.se
 13. 13. Konsumtionsindex (0-6) för total årlig alkoholkonsumtion. Andel i årskurs 9. Efter kön. 2011Procent 50 Pojkar Flickor 40 30 20 10 0 0 1-2 3-4 5-6 Icke-konsument Storkonsument www.can.se
 14. 14. Konsumtionsindex (0-6) för total årlig alkoholkonsumtion. Andel i gymnasiet, år 2. Efter kön. 2011Procent 50 Pojkar Flickor 40 30 20 10 0 0 1-2 3-4 5-6 Icke-konsument Storkonsument www.can.se
 15. 15. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och fyra index av problemvariabler. Andel bland pojkar. Gymnasiet, år 2. 2011 Individuella problem RelationsproblemProcent Sexrelaterade problem Brottsrelaterade problem 100 80 60 40 20 0 1–2 3–4 5–6 N=445 n=377 n=604 www.can.se
 16. 16. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och fyra index av problemvariabler. Andel bland flickor. Gymnasiet, år 2. 2011 Individuella problem RelationsproblemProcent Sexrelaterade problem Brottsrelaterade problem 100 80 60 40 20 0 1–2 3–4 5–6 N=626 n=491 n=362 www.can.se
 17. 17. Har du någonsin fått något av följande problem pga att du druckitalkohol? Relationsproblem a) Grälat f) Fått problem med förhållandet till föräldrar g) Fått problem med förhållandet till vänner h)Fått problem med förhållandet till lärare Individuella problem c) Råkat ut för olycka eller skadats d) Tappat pengar eller andra värdesaker e) Förstört saker eller kläder n) Behövt uppsöka sjukhus el. akutmottagning i) Försämrade prestationer i skolan eller arbetet Sexuellt relaterade problem j) Haft oönskat sex k) Haft oskyddat sex Brottsrelaterade problem k) Blivit bestulen eller rånad m) Råkat i bråk med polisen b) Råkat i slagsmål
 18. 18. SamvariationerVåld, trivsel skola, skolk & trivsel bostadsområde Källa: CAN
 19. 19. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och elever som blivit utsatta för så mycket våld under de senaste 12 månaderna, att de blivit tvungen att besöka läkare. Andel i olika konsumtionskategorier efter kön. 2011% Årskurs 9 % Gymnasiet, år 250 50 Pojkar Flickor Pojkar Flickor40 4030 3020 2010 100 0 0 1–2 3–4 5–6 0 1–2 3–4 5–6 www.can.se
 20. 20. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och att man skolkar ett par gånger eller mer i månaden. Andel i olika konsumtionskategorier efter kön. 2011% Årskurs 9 % Gymnasiet, år 250 50 Pojkar Flickor Pojkar Flickor40 4030 3020 2010 100 0 0 1–2 3–4 5–6 0 1–2 3–4 5–6 www.can.se
 21. 21. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och att trivas ganska eller mycket dåligt i skolan. Andel i olika konsumtionskategorier efter kön. 2011% Årskurs 9 % Gymnasiet, år 250 50 Pojkar Flickor Pojkar Flickor40 4030 3020 2010 100 0 0 1–2 3–4 5–6 0 1–2 3–4 5–6 www.can.se
 22. 22. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och att det stämmer ganska eller mycketdåligt att man trivs i sitt BOSTADSOMRÅDE. Andel i olika konsumtionskategorier efter kön. 2011% Årskurs 9 % Gymnasiet, år 250 50 Pojkar Flickor Pojkar Flickor40 4030 3020 2010 100 0 0 1–2 3–4 5–6 0 1–2 3–4 5–6 www.can.se
 23. 23. SamvariationerNarkotika, alkohol, sniffning & rökning Källa: CAN
 24. 24. 22 Andel som storkonsumerat alkohol i relation till sniffning, rökning samt narkotika, årskurs 9. 2011.Procent 100 Storkonsument av alkohol 80 60 40 20 0 Ej använt Använt Ej sniffat Sniffat Ej röker Röker narkotika narkotika n = 4219 n = 371 n = 4390 n = 169 n = 3535 n = 1080 Källa: CAN
 25. 25. 22 Andel som storkonsumerat alkohol i relation till sniffning, rökning samt narkotika, gymnasiet år 2. 2011.Procent 100 Storkonsument av alkohol 80 60 40 20 0 Ej använt Använt Ej sniffat Sniffat Ej röker Röker narkotika narkotika n = 2947 n = 616 n = 3402 n = 146 n = 2268 n = 1312 Källa: CAN
 26. 26. Vilka gör vad? Gymnasiet år 2, 2011.• 26 % klassades som storkonsumenter, av dessa har; o 34% använt narkotika o 9 % sniffat• 17 % har använt narkotika, av dessa är; o 54 % storkonsumenter o 18 % har sniffat• 4 % har sniffat, av dessa är; o 56 % storkonsumenter o 74% har använt narkotika
 27. 27. Så...Under 2000-talet (i åk9) har;Andelen alkoholkonsumenter sjunkitAndelen berusade vid 13 år minskatGenomsnittliga årskonsumtionen sjunkitIntensivkonsumtionen sjunkit – pojkar och flickor i åk9 numerapå samma nivåSamt även andelen storkonsumenter sjunkitI Gymnasiet, år 2 (sedan 2004) - sjunkande trender de senastetvå-tre årenAndelen konsumenter och berusad vid 13 års ålder har dockenbart sjunkit
 28. 28. Samvariation av problem; storkonsumtion av alkohol, narkotika, sniffning Storkonsumtion av alkohol och utsatt för våld och skolk Men! - Oklart orsakssamband Tack för mig!
 29. 29. Skolelevers alkoholvanor Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se 16 mars, 2012 CAN-dagen, Stockholm www.can.se
 30. 30. Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som klassats som kategori 6. 1976–2011. Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9Procent Pojkar, gy 2 Flickor, gy 2604020 0 1976 1980 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 Källa: CAN
 31. 31. 22 Andel som har erfarenhet av sniffning eller narkotika i alkoholkategorier, Gymnasiet, år 2. 2011.Procent 0-4 5-6 100% 80% 60% 40% 20% 0% Använt narkotika Ej använt Sniffat Ej sniffat narkotika N = 616 N = 2947 N = 146 N = 3402 Källa: CAN
 32. 32. 22 Andel som har erfarenhet av sniffning eller narkotika i alkoholkategorier, årskurs 9. 2011.Procent 0-4 5-6 100% 80% 60% 40% 20% 0% Använt narkotika Ej använt Sniffat Ej sniffat narkotika N = 371 N = 4219 N = 169 N = 4390 Källa: CAN
 33. 33. 22Andel som har använt narkotika i relation till sniffning samt storkonsumtion av alkohol, gymnasiets år 2. 2011.Procent 100 Använt narkotika 80 60 40 20 0 Ej storkonsumtion Storkonsumtion Ej sniffat Sniffat av alkohol n=2630 n=966 n=3402 n=146 Källa: CAN
 34. 34. 22Erfarenhet av sniffning bland elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2, efter kön. 1971–2011.Procent50 Pojkar åk9 Flickor åk9 Pojkar Gy2 Flickor Gy240302010 0 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Källa: CAN
 35. 35. Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön. 1971–2011.Procent80 Pojkar, åk 9 Pojkar, gy 2 Flickor, åk 9 Flickor, gy 2604020 0 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Källa: CAN

×