2010-04-28<br />Sid 1<br />”Så här går vi vidare”<br />Åsa Domeij, tf avd chef<br />Avd Drogprevention och spel<br />www.f...
2010-04-28<br />Sid 2<br />Folkhälsoinstitutets uppdrag inom ANDT<br />Nationellt kunskapscentrum för metoder och strategi...
Riskbruksprojektet
Tobaksuppdraget
Ansvarsfull alkoholservering
Informationsuppdrag
Utvecklingsmedel för lokalt förebyggande arbete – bl.a. insatser för barn i missbruksmiljö
Skoluppdraget & Föräldrastödsuppdraget
Kartläggning, insatser för barn och ungdomar i riskzon & skolbarns psykiska hälsa</li></li></ul><li>2010-04-28<br />Sid...
2010-04-28<br />Sid 4<br /><ul><li>Medverka till en förstärkt infrastruktur för prevention</li></ul>	Stödja länsstyrelsern...
2010-04-28<br />Sid 5<br />
2010-04-28<br />Sid 6<br />Organisering av prevention i kommunerna<br />2008 hade ca 80% av kommunerna särskild person uts...
2010-04-28<br />Sid 7<br /><ul><li> Begränsa tillgänglighet</li></ul>Ansvarsfull tillståndsgivning & alkoholservering,<br ...
 social
 illegal</li></ul>Föräldraprogram-ÖPP<br />Skolan som drogfri miljö<br />Arbetsplatsprogram<br /><ul><li> Utveckla föräldr...
 Opinionsbildande insatser för att skapa stöd för politiken/insatser</li></ul>Polisinsatser mot langning<br />av alkohol o...
2010-04-28<br />Sid 8<br />Vikten av samverkan mellan tillsyn och förebyggande<br />Tillgänglighetsinsatser ger effekt på ...
2010-04-28<br />Sid 9<br />Andel kommuner (%) som genomfört olika typer av tillgänglighetsbegränsande insatser för attföre...
2010-04-28<br />Sid 10<br />Stimulera till lokalt utvecklingsarbete<br />Vunna erfarenheter från tidigare utvecklingskommu...
2010-04-28<br />Sid 11<br />Ansvarsfull alkoholservering (STAD -modellen)<br />En metod vars syfte är att minska våld och ...
2010-04-28<br />Sid 12<br />Föräldraprogram <br />ÖPP<br />
2010-04-28<br />Sid 13<br />Örebro preventionsprogram, ÖPP<br />ÖPP syftar till att minska drickandet bland högstadielever...
2010-04-28<br />Sid 14<br />Kronobergsmodellen<br />En polisiär arbetsmetod som förebygger våld i offentlig miljö.<br /> ...
2010-04-28<br />Sid 15<br /> Narkotika<br />Relativt oförändrad narkotikaerfarenhet bland unga – men lokala avvikelser<br...
2010-04-28<br />Sid 16<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hur går vi vidare?

693 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hur går vi vidare?

 1. 1. 2010-04-28<br />Sid 1<br />”Så här går vi vidare”<br />Åsa Domeij, tf avd chef<br />Avd Drogprevention och spel<br />www.fhi.se<br />
 2. 2. 2010-04-28<br />Sid 2<br />Folkhälsoinstitutets uppdrag inom ANDT<br />Nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet<br /><ul><li>Länssamordningen
 3. 3. Riskbruksprojektet
 4. 4. Tobaksuppdraget
 5. 5. Ansvarsfull alkoholservering
 6. 6. Informationsuppdrag
 7. 7. Utvecklingsmedel för lokalt förebyggande arbete – bl.a. insatser för barn i missbruksmiljö
 8. 8. Skoluppdraget & Föräldrastödsuppdraget
 9. 9. Kartläggning, insatser för barn och ungdomar i riskzon & skolbarns psykiska hälsa</li></li></ul><li>2010-04-28<br />Sid 3<br />Avdelningen för drogprevention och spel<br />Nationellt <br />kunskapscentrum <br />för effektiva metoder<br />och strategier<br />Narkotika-<br />klassificering<br />Metodbank<br />Det drogföre-<br />byggande <br />arbetet i Sverige<br />ANDT-statistik<br />Uppföljning och<br />utvärdering <br />av folkhälsopolitiken<br />Ansvarsfull<br />alkoholservering<br />Speluppdraget<br />Riskbruks-<br />projektet<br />Livsstilsrapport<br />ANDT<br />EMCDDA<br />Särskilda anslag<br />Länsrapport<br />Informations-<br />uppdraget<br />Universitet<br />högskolor<br />Nationella<br />tobaks-<br />uppdraget<br />Läns-<br />samordning<br />30 mkr: <br />ANDT-bidrag<br />
 10. 10. 2010-04-28<br />Sid 4<br /><ul><li>Medverka till en förstärkt infrastruktur för prevention</li></ul> Stödja länsstyrelsernas länssamordnarfunktioner<br />Stödja det lokala<br />Förebyggande arbetet<br />
 11. 11. 2010-04-28<br />Sid 5<br />
 12. 12. 2010-04-28<br />Sid 6<br />Organisering av prevention i kommunerna<br />2008 hade ca 80% av kommunerna särskild person utsedd att arbeta med samordning ( 238 kommuner svarade)<br />30% har 1-2 heltidstjänster <br />Flesta kommuner finansierar sitt arbete med egna medel<br />Drygt 30% har mindre än halvtid eller mindre avsatt<br />88% har program för sitt arbete och 75 % antagna 2003 eller senare<br />55% har plan för uppföljning<br />Länsrapport 2008<br />
 13. 13. 2010-04-28<br />Sid 7<br /><ul><li> Begränsa tillgänglighet</li></ul>Ansvarsfull tillståndsgivning & alkoholservering,<br />ansvarsfull tobaksförsäljning<br />och tillsyn<br /><ul><li> kommersiell
 14. 14. social
 15. 15. illegal</li></ul>Föräldraprogram-ÖPP<br />Skolan som drogfri miljö<br />Arbetsplatsprogram<br /><ul><li> Utveckla föräldrastödet
 16. 16. Opinionsbildande insatser för att skapa stöd för politiken/insatser</li></ul>Polisinsatser mot langning<br />av alkohol och narkotika<br />Kronobergsmodellen<br />Prioriterade insatser ANDT- lokal nivå<br />
 17. 17. 2010-04-28<br />Sid 8<br />Vikten av samverkan mellan tillsyn och förebyggande<br />Tillgänglighetsinsatser ger effekt på kort sikt<br />Efterfrågeinsatser viktiga – men kräver långsiktiga insatser, tillräcklig dos/spridning och att de är metoder som genomförs med kvalitet Dessa insatser motiveras också då de påverkar folkhälsan och också inom skolan stärker skolans kärnuppdrag<br />Det ska finnas en kombination av insatser mot tillgång och efterfrågan<br />Tillsyn – kontroll av lagstiftningens tillämpning en viktig del av det förebyggande arbetet lokalt!<br />Ökad tillgänglighet innebär att andra riskfaktorer får ökad betydelse<br />För människor med dessa riskfaktorer innebär en restriktiv drogpolitik att skadorna kan begränsas<br />
 18. 18. 2010-04-28<br />Sid 9<br />Andel kommuner (%) som genomfört olika typer av tillgänglighetsbegränsande insatser för attförebygga skador av alkohol 2002–2008<br />
 19. 19. 2010-04-28<br />Sid 10<br />Stimulera till lokalt utvecklingsarbete<br />Vunna erfarenheter från tidigare utvecklingskommuner sprids vidare till det nya projekt som startar 2009 i fem län och som går under namnet LUMA. Länssamordnarna har en viktig roll att leda arbetet i länet tillsammans med de lokala samordnarna i deltagande kommuner. Målsättningen är att erfarenheterna ska spridas även till andra kommuner.<br />Lokalt tillgänglighetsarbete inom ANDT- området har stor prioritet i detta arbete liksom föräldrastödsinsatser i syfte att dels stärka föräldrarollen, dels stärka en restriktiv attityd mot droganvändning bland ungdomar<br />Opinionsbildande insatser – plan för mediaaktiviteter<br />
 20. 20. 2010-04-28<br />Sid 11<br />Ansvarsfull alkoholservering (STAD -modellen)<br />En metod vars syfte är att minska våld och skador som kan relateras<br />till alkoholkonsumtion på restauranger. Metoden innefattar ett<br />strukturerat samarbete mellan kommun, polis och restaurangbransch,<br />utbildning av krogpersonal samt ökad krogtillsyn. <br /> Syftet är<br />att minska serveringen till berusade och servering till underåriga.<br />Metoden är utvärderad med goda resultat och används i dag över<br /> stora delar av landet.<br />
 21. 21. 2010-04-28<br />Sid 12<br />Föräldraprogram <br />ÖPP<br />
 22. 22. 2010-04-28<br />Sid 13<br />Örebro preventionsprogram, ÖPP<br />ÖPP syftar till att minska drickandet bland högstadielever. Programmet<br />genomförs i anslutning till skolans ordinarie föräldramöten en<br />gång per termin. Syftet är ge föräldrarna stöd att upprätthålla<br />18-årsgränsen för alkoholkonsumtion. <br />Metoden är utvärderad och<br />visar att elever vars föräldrar deltog vid dessa strukturerade möten<br />drack betydligt mindre än kontrollgruppen. Metoden är väl spridd i landet.<br />
 23. 23. 2010-04-28<br />Sid 14<br />Kronobergsmodellen<br />En polisiär arbetsmetod som förebygger våld i offentlig miljö.<br /> Metoden syftar till att minska tillgång på alkohol för ungdomar:<br />genom insatser mot illegal alkoholförsäljning och ungdomars<br />drickande i offentlig miljö. Polisen har i arbetet med modellen nära samarbete med bland andra socialtjänsten och frivilligsektorn.<br />Metoden är utvärderad med goda resultat.<br />
 24. 24. 2010-04-28<br />Sid 15<br /> Narkotika<br />Relativt oförändrad narkotikaerfarenhet bland unga – men lokala avvikelser<br />Minskning bland svenska ungdomar till skillnad mot övriga europeiska länder<br />Narkotikapolitiken har starkt folkligt stöd<br />Bra på att förebygga men sämre på att förhindra ett accelererande missbruk bland dem som testar<br />I aktuell uppföljning av nationella handlingsplaner framgår att arbetet med narkotikaprevention inte varit lika framgångsrik som på alkohol området<br />
 25. 25. 2010-04-28<br />Sid 16<br />
 26. 26. 2010-04-28<br />Sid 17<br />Skador av hasch och marijuana.Jan Ramström<br />
 27. 27. 2010-04-28<br />Sid 18<br /> Projekt cannabis -<br />Syfte Att ge ökad kunskap om de negativa konsekvenserna av cannabismissbruk och därmed bibehålla och stärka opinionen mot cannabis/narkotika. Målgruppen är 16-18 år, dvs. ungdomar i den ålder då man är som mest nyfiken på att testa droger. Fokus ska vara på de ungdomar som inte har testat i syfte att behålla och stärka deras positiva attityd till en tillvaro utan cannabis (droger)<br />Kommunikationsinsatsen ska genomföras i ett par utvalda regioner i landet som ett pilotprojekt.<br />
 28. 28. 2010-04-28<br />Sid 19<br />Tobak<br />Tobaksavvänjning<br />Tobaksfri arbetsplats /studiemiljö<br />Rökfria restauranger o s v<br />Tobaksfri uppväxt<br />Policy för arbetsplatser och skolor<br />Tillsyn av försäljningsställen<br />http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Alkohol-narkotika-dopning-och-tobak-ANDT/Tobak/<br />
 29. 29. 2010-04-28<br />Sid 20<br />Rökfria skolgårdar <br />Nationella riktlinjer för rökfria skolgårdar/tobaksfri skoltid samt en kartläggning av lärande exempel <br />Informationsfolder till skolpersonal <br />Informationsfolder till föräldrar<br />En kunskapsöversikt visar att en aktiv övervakning av rökförbud på skolans område, med sanktioner för de elever som överträder förbudet, reducerar elevernas bruk av tobak. <br />
 30. 30. 2010-04-28<br />Sid 21<br />De flesta föräldrar har en stark drivkraft att skydda sina barn.<br />Trots det väljer vissa att ha en tillåtande attityd till alkohol.<br />
 31. 31. 2010-04-28<br />Sid 22<br />Startskottet går till Valborg – en "riskhelg" när det gäller tonåringar och alkohol. Nästa "risktillfälle" är skolavslutningsperioden och då intensifieras insatserna både nationellt och lokalt/regionalt. Till hösten är risktillfällena skolstart, höstlov, lucia och nyår. <br />De nationella avsändarna är Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Systembolaget, polisen och IOGT-NTO. På den regionala nivån har vi ett nära samarbete med länssamordnare på Länsstyrelserna och även på den lokala nivån med kommunala samordnare av drogfrågor. <br />
 32. 32. 2010-04-28<br />Sid 23<br />TÄNK OM ska rusta tonårsföräldrar att säga nej till alkohol, genom att sprida kunskap om tonåringar och alkohol, kunskap om att köpa ut är att langa och kunskap om att man som förälder kan och ska påverka. <br />Föräldrarna har en viktig roll i att vara goda förebilder genom att förmedla attityder och värderingar till sina tonåringar. En nyligen publicerad europeisk studie (Journal of Studies on Alcohol and Drugs) bekräftar detta genom slutsatsen att det alkoholförebyggande arbetet bör fokusera på att göra föräldrar och andra vuxna mer medvetna om sin roll för att påverka konsumtionsmönster och senarelägga alkoholdebuten, vilket är av vikt för framtida konsumtionsmönster. <br />
 33. 33. 2010-04-28<br />Sid 24<br /> En handbok för skolans ANDT-undervisning <br />Materialet tas fram av avdelningen för barns och äldres hälsa men är initierat och finansierat via skoluppdraget. Syftet är att förmedla objektiv kunskap om alkohol och andra droger. Klart under hösten 2010. <br />Målgrupp: Lärare – sekundärt högstadie- och gymnasieelever <br />
 34. 34. 2010-04-28<br />Sid 25<br /> Tonårsparlören <br />Skickas till alla föräldrar med barn födda 1996 (drygt 96 000 föräldrar) inför valborg. Parallellt med detta tas en studiehandledning/föräldramötesmaterial fram av SLN (Sveriges Lärares nykterhetsförening). Detta kommer att lanseras fullt ut inför skolstart. Dialog sker med de som arbetar med handbok för skolans ANDT-undervisning (se nedan) <br />Målgrupp: Tonårsföräldrar<br />

×