Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lansio Cysill Ar Lein12

3,734 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lansio Cysill Ar Lein12

 1. 1. Lansio Cysill Ar-lein Cysill Ar-lein Launch Uned Technolegau Iaith Language Technologies Unit
 2. 3. 5 Mlwydd oed eleni 5 Years old this year
 3. 4. Cy sgliad <ul><li>Mae Cysgliad yn ddetholiad o feddalwedd a ddosbarthir a'i werthir ar CD-ROM sy'n cynnwys dwy prif raglen i'w osod ar eich cyfrifiadur personol </li></ul><ul><li>Cysgliad is a compendium of software distributed and sold on CD-ROM which contains two main applications for you to install onto your personal computer </li></ul><ul><li>Cydweithio a Microsoft Word, OpenOffice.org ac unrhyw rhaglen o fewn Microsoft Windows. </li></ul><ul><li>Works with Microsoft Word, OpenOffice.org and any other application in Microsoft Windows </li></ul>
 4. 5. Cy sgeir <ul><li>Mae Cysgeir yn gasgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig cyfleus. </li></ul><ul><li>Cysgeir is a collection of various electronic dictionaries </li></ul><ul><li>Darparir y geiriaduron gan Ganolfan Safoni Termau yr Uned </li></ul><ul><li>Dictionaries developed by the Unit’s Centre for Terminology Standardization . </li></ul><ul><li>Mae’n cynnwys cannoedd ar filoedd o gofnodion, ond eto mae’n hawdd dod o hyd i’r cofnodion perthnasol yn gyflym diolch i’w ryngwyneb clyfar, cyfeillgar. </li></ul><ul><li>It contains hundreds of thousands of entries, yet it’s very simple to find the relevant entry due quickly to its linguistically enhanced searching interface. </li></ul>
 5. 6. Cy sill <ul><li>Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau sillafu a gramadeg mewn dogfennau Cymraeg. </li></ul><ul><li>An application that can detect and correct spelling and grammar errors in Welsh documents. </li></ul><ul><li>Yn achos camgymeriadau gramadegol mae’n egluro natur y gwall. </li></ul><ul><li>In the case of grammar mistakes it provides a brief explanation as to the nature of the error. </li></ul><ul><li>Yn cynnwys geiriadur llygoden, thesawrws a nodweddion archwilio geiriau a rhediadau berfol. </li></ul><ul><li>Contains a pop up dictionary, thesaurus and features to check word inflections and conjugations. </li></ul>
 6. 7. 5 mlynedd o Cy sgliad <ul><li>Diweddariadau dros y Rhyngrwyd </li></ul><ul><li>Updates via the Internet </li></ul><ul><ul><li>Geiriaduron Termau </li></ul></ul><ul><ul><li>Terminology Dictionaries </li></ul></ul><ul><ul><li>Ychwanegiadau i’r eirfa </li></ul></ul><ul><ul><li>Additions to the lexicon </li></ul></ul><ul><ul><li>Gwelliannau ac ychwanegiadau i’r rheolau gramadeg </li></ul></ul><ul><ul><li>Improvemnts and additions to the grammar rules </li></ul></ul><ul><ul><li>Diweddariadau ar gyfer Word 2007 a Vista </li></ul></ul><ul><ul><li>Updates for Word 2007 and Vista </li></ul></ul>
 7. 8. Beth yw Cysill Ar-lein? What is Cysill Ar-lein? <ul><li>Gwefan sy’n eich galluogi chi i wirio sillafu a gramadeg testunau byr Cymraeg am ddim </li></ul><ul><li>It is a website that allows you to check the spelling an grammar of short Welsh texts for free </li></ul><ul><li>Mae’n cynnwys gwirydd sillafu Cysill ac holl reolau gramadeg pecyn y Cysill llawn </li></ul><ul><li>It features Cysill’s spellchecker and all the grammar rules found within the full version of Cysill </li></ul>
 8. 9. Demo Cysill Ar-lein Cysill Ar-lein Demo
 9. 10. Teipiwch neu ludwch destun yma…
 10. 11. Mae heen gwlad fy tadau Cewch deipio testun yn y blwch
 11. 12. Mae heen gwlad fy tadau Yna, rhaid clicio ar y botwm ‘Gwirio’
 12. 13. Mae heen gwlad fy tadau Bydd y ffenestr wirio’n ymddangos
 13. 14. Mae heen gwlad fy tadau Ceir dewis o awgrymiadau
 14. 15. Mae heen gwlad fy tadau Wedi dewis awgrym, rhaid clicio ar ‘Derbyn’
 15. 16. Mae hen gwlad fy tadau Caiff y gramadeg ei wirio nesaf
 16. 17. Sylwch y caiff y rheswm dros y gwall ei egluro Mae hen gwlad fy tadau
 17. 18. Mae hen gwlad fy tadau Rhaid clicio ar ‘Derbyn’ i dderbyn yr awgrym
 18. 19. Mae hen wlad fy tadau Mae’n symud ymlaen i’r gwall nesaf
 19. 20. Mae hen wlad fy nhadau
 20. 21. <ul><li>www.cysgliad.com/cysill/arlein </li></ul>

×