Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Was Hitler Bolshevik

392 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Was Hitler Bolshevik

  1. 1. Бил ли е Хитлер болшевик?By cybalkan 1Снимка от 26 февруари 1919 година е запечатала момент от траурното шествие в Мюнхен впамет на убития няколко дни по-рано баварски министър-председател Курт Айзнер. Вгрупичката униформени войници лесно се разпознава лицето на един човек, който няколкогодини по-късно ще добие фатална световна известност - Адолф Хитлер. Тази фотографиядокументира участието на бъдещия дясноекстремистки фюрер в погребението на един убеденпривърженик на лявата идея, какъвто е бил Айзнер.Самият Хитлер в автобиографичната си книга "Моята борба" твърди, че в края на феврурари1919-та изобщо не се е намирал в Мюнхен, а в един лагер в Траунщайн, откъдето се билзавърнал едва през месец март същата година. Снимката обаче е доказателство за това, чеХитлер съзнателно прикрива истината - и най-вече участието си в погребението на социалистаАйзнер.Объркана смесица от антисемитизъм и антикапитализъмПрез въпросната 1919-та у 30-годишния тогава Хитлер започва да се формира една идеология,която представлява объркана и твърде противоречива смесица от антисемитизъм иантикапитализъм, народняшки идеали и расова омраза. Месеците непосредствено след краяна Първата световна война оставят решаващ отпечатък върху оформящия се мироглед наХитлер.За изграждането му като личност голяма роля играе фактът, че в края на 1920-те годиниНационалсоциалистическата работническа партия на Германия (National-Sozialistische DeutscheArbeiterpartei, NSDAP) е във възход и оказва силно влияние над политическия живот в страната
  2. 2. Бил ли е Хитлер болшевик?By cybalkan 2- едно обстоятелство, което по-късно ще се окаже определящо за хода на германската иевропейската история.Преди няколко години журналистът и биограф на Гьобелс - Ралф-Георг Ройт издаде важнакнига, подлагаща на съмнение някои от познатите източници, които дават сведения забиографията на Адолф Хитлер през периода 1919/1920 година. По този начин той достига дозабележителни нови прозрения за миналото на фюрера. Според интерпретацията на Ройт,Хитлер се превръща в антисемит по време на потушаването на Мюнхенската съветскарепублика през пролетта на 1919 година.По същото време в консервативните и народняшки кръгове на баварската столица серазпространяват някои възгледи, които Хитлер дословно възприема в своя мироглед. Подвлиянието на събитията от април и май 1919-та в Мюнхен, у него се заражда болната идея, чекакто болшевизмът, така и капитализмът са "еврейски" творения - нещо като двете страни наедин и същ медал.Корените на омразатаПрез 80-те години историкът Ернст Нолте лансира тезата, че Хитлеровата мания за унищожениесе е оформила под впечатленията на болшевишките престъпления в Русия. За разлика отНолте, Ройт твърди, че не руските болшевики, а Мюнхенската съветска република е превърналадезориентирания Хитлер в пламенен антисемит. Ренегатството му пък го накарало да"свръхкомпенсира" с нещо предишното си, явно преоценено като погрешно, увлечение полевите идеи на Мюнхенската република.
  3. 3. Бил ли е Хитлер болшевик?By cybalkan 3Тезата на Ройт обаче предизвиква доста противоречиви реакции сред историците.Австрийският експерт Отмар Пльокингер лансира друга теза - той опровергава Ройт и твърди,че през пролетта на 1919 година Хитлер не е бил привърженик на левите идеи, макар и да еизпълнявал функцията на представител на войнишките съвети. Пльокингер смята също така, чемюнхенският вариант на болшевизма не е изиграл никаква роля за превръщането му врадикален антисемит.Той обаче е съгласен с Ройт за друго - че радикализирането на Хитлер може да има връзка снеговото ренегатство. В същото време Пльокингер говори за ренегатство не по отношение налевите идеи. Той е на мнение, че Хитлер е имал нужда от "свръхкомпенсация", за да прикриесвоята пасивност. Исторически доказано е например, че по онова време Хитлер не се записал ведин новосъздаден доброволчески корпус, а вместо това кротко си стоял в казармата вМюнхен.Кой от двамата автори е прав - това трудно може да се каже. Отговорът на този въпрос едва лище се удаде и на Томас Вебер, автор на много нашумялата книга "Първата война на Хитлер".Вебер работи в момента над ново изследване за мюнхенския период на Хитлер. Макар да емалко вероятно да успее да обясни докрай генезиса на Хитлеровите идеи, историците очакватс интерес неговите заключения. Това не се дължи на лошото качество на гореспоменатитенаучни разработки, а по-скоро на това, че безумства от сорта на нацистката расова идеологиятрудно се поддават на рационален анализ.Уеб-сайт: dw.de

×