Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hagia sophia - Istanbul, Turkey

1,126 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hagia sophia - Istanbul, Turkey

  1. 1. Света София - Истанбул, ТурцияСвета София или Църквата на Пресветата Мъдрост (на гръцки: ΑγίαΣοφία, турски: Ayasofya) е бивша престолна църква на Византийскатаимперия в Константинопол (дн. Истанбул), превърната в джамия отосманските завоеватели през 1453 г. След 1934 е превърната в музей.Построена е само за 5 г. (532-537 г. сл. Хр.). Счита се за най-яркия примерза византийска архитектура и поради размера си и архитектурните иинженерни постижения е една от най-великите сгради на Античността.На мястото на днешната Св. София е имало църква още от времето наимператор Константин I, започната през 325 г. Горяла е няколко пъти, катопоследно е разрушена по време на потушеното от Юстиниан I въстаниеНика през 532 г. Още същата година започва строежът на новатацърква, която има нова архитектура. За главни архитектиИсидор от Милет иАнтимий от Трал, известни по онова време теоретици в архитектурата иматематиката. Императорът им поставя за цел много амбициозенплан, чиято цел е да създаде най-големия и велик храм в историята. Зацелта не са пестени никакви средства и църквата е завършена визключително кратък период от 5 години под зоркия контрол на самияЮстиниaн. Използвани са ценни материали от територията на цялатаимперия. Цялата вътрешност на църквата е облицована или със златнимозайки или със скъпи видове мрамор. Много от мраморните колони саднонесени от стари езически храмове от антични градове в Мала Азия.Строежът ѝ е изпразнил имперската хазна и по модерни изчисления тя всеоще е най-скъпата сграда в света. са избрани.
  2. 2. Света София - Истанбул, ТурцияПри осветяването на църквата на 27 декември 537 г. се смята, че Юстиниане изрекъл думите „Соломон, аз те надминах“, имайки предвид Храма наСоломон в Йерусалим. Св. София е най-голямата църква в света впродължение на почти 1000 години и все още е 4-та по площ в света.Поради прекалено бързия строеж, архитектурните нововъведения исеизмичната активност в района куполът на църквата пада частичноняколко пъти през нейната дълга история (558, 563, 989, 1346 г.), но бивабързо възстановяван. След нашествието на кръстоносците през 1204църквата е плячкосана и много ценни предмети с религиозно и историческозначение са унищожени или откраднати. Разрушени са златните и сребърниобкови на иконостаса и вратите, а самият храм е поруган. В преиода наЛатинската империя (1204-1261 г.), в църквата се е изпълнявалкатолическият обред. След превръщането ѝ в джамия през 1453 г. въввътрешността и биват направени малки промени, поетапно са построени и 4минарета в ъглите ѝ, а през 16 в. османският архитект Синан достроявастранични подпори, които подобряват стабилността на постройката. Всредата на 19 в. на швейцарците братя Фосати е възложено да реставрирати ремонтират джамията. В този преиод е достроен минбар и са окаченикръглите дървени панели с имената на пророка и първите халифи. Счита се,че този ремонт е унищожил много от старите византийски мозайки, които дотози момент са били просто замазани с хоросан.През 1934 г. Мустафа Кемал Ататюрк обявява сградата за музей. Доста отсъществуващите мозайки са разкрити наново, но са запазени и ислямскитепромени. В днешни дни храмът е музей и се посещава от туристи от целиясвят.
  3. 3. Строежът на „Света София“ - миниатюра от Манасиевата хроника
  4. 4. Надлъжен разрез на Света София в оригиналния ѝ вид като църква
  5. 5. Света София в план
  6. 6. Света София: интериор

×