Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Great wall of china

412 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Great wall of china

  1. 1. Великата китайска стена е система от отбранителнисъоръжения в Северен Китай, издигнати през III векпр.н.е. (в по-голямата си част) върху основата на хунскиокопен вал за защита на северозападните граници наимперията, нееднократно достроявана. Тя прекосявастраната от границата с Корея, при заставатаШанхайгуан до пустинята Гоби, при заставата Дзяюгуани се оприличава често на дълъг дракон. Тя е едно от най-древните и добре запазени творения на човешкия дух,символ на китайската нация. Името и на китайски звучи"Чанчън" и буквално означава "Дълга защитна стена". НачалотоСтроежът на стената започва още през 4 век пр.н.е. вепохата на Пролети и есени и на Воюващите царства.През следващите 2300 години повече от 20 китайски Скоро и другите царства започват да следват примера му идинастии работят по укрепването и удължаването ѝ, като да строят стени да се отбраняват едно от друго, както и оттака се създава най-голямото съоръжение с военна цел в варварските племена от Север. Най-късата от тези стени есвета. Най-голям принос имат династиите Цин, Хан и 50 км, а най-дългата над 500 км. Останките от тези първиМин, които построяват повече от 6000 км. стени показват териториите на отделните царства.Владетеля на царство Чу - Чън през III в.пр.н.е., като Голяма част от стената (около 1000 км) е построена поконтрамярка срещу нападенията на царство Чи, който време на царство Цин, за да се защити от атаките назапочва да строи от камъни и пръст голяма квадратна номадските племена.стена. На места тя е заменена от водни канали илиестествени планински прегради и по нейната дължина сапостроени малки крепости. Тази стена се приема запървообраза на този тип строителство.

×