Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinosaurs

1,059 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dinosaurs

 1. 1. Какво е динозавър? Преди милиони години, много преди да е имало хора, по Земята бродели динозаври. Динозаврите са били праисторически влечуги, които живеели през Мезозойската ера (от преди 248 милиона години до преди 65 милиона години), наречена още "Ерата на динозаврите ". Най-големите динозавриса били до 40 метра дълги и 15 метра високи (Брахиозаври, Аржентинозаври,Сеизмозаври, Ултразаври и Суперзаври). Най-малките динозаври са били сразмер на пиле. (Компсогнатус). Повечето динозаври са били между тезиразмери. Трудно е да се определи какви звуци са издавали динозаврите,какво е било тяхното поведение, какви са били на цвят, както и дали даденавкаменелост е от мъжки или женски пол. Съществували са многоразлични видове динозаври, които са живеели по различно време: Някои са ходели на два крака, някои - на четири. А някои са можели да вървят както на два, така и на четири крака. Някои са били много бързи (Велосираптор), а някои са били бавни и са се движели тежко (Анкилозавър). Някои са били покрити с броня, някои са имали рога, други - грива или шипове. Някои са имали дебела, грапава кожа, а някои са имали перушина.Динозаврите са господствали по Земята над 165 милиона години презМезозойската ера, но неизвестно как са изчезнали преди 65 милиона години(съществуват няколко теории за изчезването им). Палеонтолозите търсят иизучават вкаменелости, за да научат повече за изумителния праисторическисвят на динозаврите. Динозаврите са изчезнали преди 65 милиона години вкрая на периода Креда, през който е имало голяма вулканична и тектонична(разкъсвания на земните слоеве) активност. Съществуват различни теории заизчезването на динозаврите. Най-разпространената е, че огромен астероид,който се е блъснал в Земята е причинил чудовищна катастрофа, довела домножество промени в климата и динозаврите не са успели да се приспособяткъм новия климат.Въпреки, че вкаменелости от динозаври са били открити още през 1818година, начало на периода на изследване на динозаврите е поставен през1842 година от английския анатом сър Ричард Оуен. Думата динозавър(dinosaur) произлиза от гръцките думи deinos - страховит и sauros - гущер.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 1
 2. 2. ХронологияМезозойска ера обхваща времето от 248,000,000 г. до 65,000,000 г. предин.е. Мезозойската ера се разделя на няколко периода: триас, юра и креда.За мезозойската ера са характерни процесите на образуване на гори попериферията на Тихия, Атлантическия и Индийския океан. В началото намезозоя се появяват примитивни млекопитаещи, а в средата на периода -птиците. В края на мезозоя измират голяма част от животните и растениятана Земята.Триас е периодът от 248,000,000 до 213,000,000 години преди н.е. ПрезТриас Пангея започва да се разпада. Климатът по това време е бил еднакъвпо цялото земно кълбо. Към края на триаса климатът е бил сух. Вследствиена засушаването се образуват пустини във вътрешните части наконтинентите. В края на триаса много от сухоземните животни измират.Появяват се бозайниците. Развиват се насекомите и влечугите и това е ератана тяхното господство.Юра обхваща периода от 213,000,000 до 144,000,000 години преди н.е. Вначалото на юрския период свръхконтинентът Пангея се разпада. На юг отекватора все още съществува обширния континент Гондвана, който по-късносе разпада и формира сегашните Австралия, Африка и Южна Америка. ПрезЮра климатът става топъл и влажен, което допринася за образуването наобширни блатисти местности и езера. Влечугите се развиват много иподчиняват на своята еволюция сушата, въздуха и водата. Появяват сепредците на птиците - археоптериксите.Креда е периодът от 144,000,000 до 65,000,000 години преди н.е. През тозипериод продължава разделението на континентите. Южна Америка и Африкасе отделят една от друга от Атантическия океан. Африка, Индия и Австралияпоемат в различни посоки, а на юг от екватора се формират островнитегрупи. Голяма част от територията на сегашна Европа се намира под водата.Динозаврите продължават бурното си развитие. Но в края на периоданастъпва катастрофа - голям метеорит се с сблъсква със Земята и огромноколичество прах се изхвърля в атмосферата. Този прах се задържа там втечение на много години, пречейки на слънчевите лъчи да достигнатповърхността, предизвиквайки ядрена зима. Бързата промяна на климата нее по силите на доминиращите тогава животни и те измират, отстъпвайкимястото си на бозайниците, които ще завладеят планетата през следващатаера.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 2
 3. 3. Снимки на Скелети2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 3
 4. 4. 2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 4
 5. 5. Най-най при динозавритеНАЙ-ГОЛЕМИЯТНай-големите динозаври са били наистина огромни, движели са се бавно,били с малки глави, хранели са се с растения и са живеели през къснияпериод Юра и периода Креда. Имали са дълги шии и така са можели дадостигат и до най-високите дървета. Дългият врат е служел и запротивотежест на масивната опашка. Ето и размерите на едни от най-големите динозаври (Завроподите), съществували някога: Аржентинозавър - 35 до 40 метра дължина, тегло - до 80 - 100 тона Паралититан - 35 до 40 метра дължина, до 70 тона Сеизмозавър (буквално "Земеразтърсващ гущер") - 37 метра дължина, тегло - до 30 - 80 тона Суперзавър - 30 до 40 метра дължина, тегло - до 45 - 55 тона Ултразавър - 30 метра дължина, тегло - до 80 тона Диплодокус - до 28 метра дължина Брахиозавър - 26 метра дължина, 13 метра височина, тегло - до 70 - 80 тонаНо сините китове са още по-големи и от най-големите динозаври!Най-големите месоядни динозаври са били Тероподите от периода Креда:Гигантозавър, открит в Аржентина - до 14 метра дължина, 4 метра височина,8 тона теглоТиранозавър рекс, открит в Северна Америка - 12 до 15 метра дължина,тегло до 6 тонаСпинозавър, открит в Африка - 12 до 15 метра дължина.Още от най-големите динозаври и други влечуги, живяли презМезозоската ера: Най-големия Анкилозавър (растителнояден динозавър) - до 7.5 - 10.5 метра дължина Най-големия Кератопсиан (рогат, растителнояден динозавър) - до 9 метра дължина Най-големия Шантунгозавър (растителнояден динозавър с беззъба човка) - 12 до 15 метра дължина Най-големия Ихтиозавър (плаващо влечуго - не е динозавър) - 15 метра дължина2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 5
 6. 6. Най-големия Пакисефалозавър (растителнояден динозавър с голям череп) - 4.5 метра дължина Най-големия Плезиозавър (плаващо влечуго - не е динозавър) - 12 - 15 метра дължина Най-големия Птерозавър (летящо влечуго, наподобяващо динозавър), 11 метра размах на крилете Най-големия Стегозавър (растителнояден динозавър с шипове) - 8 до 9 метра дължинаНАЙ-ДЪЛГИЯТНай-дългите динозаври били завроподите Брахиозаври. Наподобявали сажираф и техните предни крайници са били по-дълги от задните.Брахиозаврите са се движели бавно поради огромната тежест на телата си,хранели са се с растения и са живяли през късния период Юра и перидоаКреда. Имали малки глави и тънки и дълги шии, с помощта на които садостигали и до най-високите дървета. Дългия врат е служел също и запротивотежест на дългата опашка. Завроподите са едни от най-големитеземни животни, които някога са съществували.НАЙ-МАЛКИЯТНай-малките динозаври са били с размерите на пиле. Вкаменелости от малкидинозаври са откривани доста по-рядко отколкото на големи динозаври, тъйкато щом малките са умирали, веднага са бивали изяждани от големите. Етои размерите на някои малки динозаври: Микрораптор (открит наскоро в Китай) - 40 см дължина Компсогнатус (месояден, живял преди 145 милиона години) - 60 см дължина, 3 кг Салтопус (хранел се е с насекоми, живял преди 200 милиона години) - 60 см дължина Лесотозавър (растителнояден, живял преди 200 милиона години в Африка) - 90 см дължина Музавър - 37 см дължинаНАЙ-ГОЛЯМАТА КОСТВкаменелост на най-голямата кост, открита някога, е от Завропод и е дълга2.5 метра. Открити са също кости от Ултразавър и Брахиозавър с дължина 2метра.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 6
 7. 7. НАЙ-БЪРЗИЯТНай-бързият динозавър вероятно не е бил по-бърз от сегашните земниживотни. Скоростта, с която са се движили динозаврите се определя отморфологията на откритите вкаменелости (форма и структура). Най-бързитединозаври са наподобявали птици, били са месоядни с дълги и кухи кости. Дромисеомимус - с дълги крака, малка глава и беззъба човка, 3.5 метра дължина, тегло 100 кг. Галимимус и Орнитомимус - наподобявали са щраус, имали са беззъба човка, дълги крака и кухи кости. Вероятно са можели да тичат по- бързо и от щраусите , които достигат скорост до 70 км/час. Селофизис - от късния Триаски период с остри зъби и са ловували на групи Велосираптор - от периода Креда, с остри зъби и ноктиПЪРВИЯТ ДИНОЗАВЪР В СВЕТАПървите динозаври в света са били Маиазавър и Селофизис.Кост от Маиазавър и парче от черупка от яйце са летяли в космоса састронавта Лорън Актън през 1985г.Череп от Селофизис е носен в космоса с космическата совалка "Индевър" на22 Януари 1998г. и е достигнал до космическата станция "Мир".НАЙ-ШИРОКИЯТНай-широкият динозавър бил Анкилозавъра - от периода Креда,бавнодвижещ се, месояден и изключително тежък динозавър.НАЙ-УМНИЯТТова колко умен е бил даден динозавър се определя от съотношениетомежду тежестта на мозъка към тежестта на тялото. Най-умните динозаври: Велосираптор Дромаеозавър Дейноникус Трудон Ютараптор2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 7
 8. 8. НАЙ-СТАРИЯТ ОТКРИТ ДИНОЗАВЪРНай-ранните известни динозаври са от Триаския период и са на 230 милионагодини. Те са били сравнително малки динозаври: Прозавропод - на 230 милиона години, открит в Мадагаскар Еораптор - 1 метър дължина, месояден, на 230 милиона години Хереразавър - 3 - 6 метра дължина, месояден, на 230 милиона години, открит в Аржентина Стаурикозавър - открит в Бразилия Лесотозавър - открит в Африка Писанозавър - открит в АржентинаНАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ВНУШИТЕЛЕН ЧЕРЕПДинозаврите с най-голям череп са били: Пентацераторс - наскоро откритиячереп от Пентацераторс е дълъг 3 метра и е най-големият череп на животно,който някога е откриван. Трицератопс - череп с дължина почти 3 метра, с три рогаНАЙ-ГОЛЕМИЯТ НОКЪТДинеокерус (в превод "страшна ръка") е имал най-големите нокти. Тозидинозавър е бил месояден и е живял през периода Креда. От Динеокерус саоткрити само предни крайници и нокти в пустинята Гоби, Монголия през1965 година. Предните крайници били с дължина 2.4 метра, имали са по трипръста с извити нокти, дълги 20-30 см. Вероятно Динеокерус са били най-кръвожадните динозаври през периода Креда и може би са били по-големиот Тиранозаврите рекс.НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ЧЕРЕППахисефалозавър - черепът на този динозавър е бил с дължина 65 см идебелина на костите 20 см при дължина на тялото 8 метра. ВероятноПахисефалозавърът е използвал главата си в битки с други динозаври.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 8
 9. 9. НАЙ-МНОГО ЗЪБИРастителноядните хадрозаври (Маиазавър и Паразавролопус) са имали около960 зъба. Живяли са през късния период Креда.ЖИВЯЛ НАЙ-ДЪЛГООгромните растителноядни завроподи с дълги шии, малки глави и дългиопашки от периода Юра са живяли най-дълго - около 100 години. Ето инякои завроподи: Апатозавър Брахиозавър Диплодокус Суперзавър УлтразавърНАЙ-ДЪЛГИЯТ ВРАТМаменхизавърът е бил динозавъра с най-дълъг врат - до 14 метра дължина.Растителнояден Завропод, Маменхизавърът е имал също и дълга опашка,движел се е на четири крака и е живял през късния период Юра, предиоколо 156 до 145 милиона години. Дължината му достигала до 21 метра.Вкаменелости от Маменхизавър са открити през 1954 година в Китай.Вероятно е приличал на Диплодокус.НАЙ-ДЪЛГАТА ОПАШКАДинозаврите Диплодокус са имали най-дългите опашки - около 13 метрадължина.НАЙ-НАПОДОБЯВАЩИ ПТИЦАДинозаврите, които най-много са приличали на съвременните птици саЮненлагиа (не са можели да летят). Живели са преди 90 милиона години,дължината им достигала до 2.3 метра, а височината - до 1.2 метра. Били самесоядни, по размер са приличали щраус , а по форма - на Велосираптор.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 9
 10. 10. НАЙ-СМЪРТОНОСНИЯТНай-смъртоносните динозаври са били много бързи и са наподобявали птици.Били са месоядни с големи нокти и остри зъби, предните им крайници саприличали на криле, което допринасяло за по-голяма стабилност иманевреност по време на лов: Мегараптор - смъртоносен хищник с извити нокти, дълги 35 см. Ютараптор (подобен на Велосираптор) - малък, бърз, относително интелигентен хищник с големи, заострени зъби. Ноктите на задните му крайници достигали дължина до 40 см. Тези нокти вероятно са разрязвали жертвата до смърт. Ловували са на групи, като са можели да убият дори голям Завропод. Живяли са през периода Креда. Дейноникус (в превод "убиващия нокът") - живяли са преди 100 милиона години, наподобявали са птици, имали са големи, извити нокти и остри зъби. НАЙ-ГОЛЯМОТО ЯЙЦЕ Най-голямото яйце от динозавър, открито някога е с дължина 30 см и ширина 25 см, открито е във Франция и вероятно е от Завропод (най- големите динозаври). Живи динозаври? Динозавър които живее днес? Според доклада в Папуа Нова Гвинеиският весник Независимият весник, динозавъро-приличащто влечуго е било видяно при две пресичания в областа Езеро Мъри , в Западна Провинция. На 11 декември, 1999, селяни, пътуващи в кану докладваха да виждат създанието да гази в плитка вода на близо до Бобоа. Следващият ден, пастор на Адвентист за Седмия Ден и старейшина на църква казват, че те видели животното недалеч от мястото кадето за първи път е било забелязано. Създанието беше описано с тяло "толкова дълго колкото боклукчийски камион" и широко почти два метрa, с дълъг врат и дълга тънка опашка. То ходеше на два задни крака "толкова дебели колкото торсове на палма от кокосов орех" , и имаше два по-малки предни крака. Главата беше подобна в форма на главата на крава, с големи очи и толкова дълги2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 10
 11. 11. колкото пръсти" остри зъби." Кожата беше оприличена на това на крокодил, и създанието имаше" големи триъгълни плочки по гърба, подобен на гребен ." И така, какво тези очевидци наистина са видели? Описанието не изглежда да пасне на какъвто и да е вид, който е известно да живее днес на земята. Както и да е, неговият голям размер и подобна на крокодил кожа безпорно носят изображения на динозаври. Обстоятелствата където то беше срещнато са поразително напомнящи за жилището на реката обитавана завропод приличащо животно - известно като Мокеле-Мбембе, чиито наблюдения в големите, далечни блата на районът на Конго на Африка водиха дори някакви учени на еволюционист да спекулират, че динозаврите може да все още бъде жив в целия свят днес. За привърженици в надделяващото еволюционно становище, че динозаври измрели 65 милиона години по-рано, идеята, че те могат да бъдат живи днес е трудна за приемане. Това е въпреки скорошното откритие на живеещо дърво бор на Уолеми, също смятани, от вкаменелости, за изчезнало откакто" динозаврият бродеха". Християните, обаче, не трябваше да бъдат изненадани, като библията преподава това, че Бог създава динозаврите само няколко хиляди години по-рано. И така, защо динозаври (както смятат учените) изчезнаха? Вероятно за много същите причини, че агенциите за защита на див свят предават при изразяване загриженост степени за текущо изчезване на животни и растения,4 главно ефектът от човек (т.е. приключило прочистване на лов и земя). След Наводнението, много от динозаврите и други животни вероятно се размножавали на земята по бързо от потомъците на Ной (т.е. бременността на заек Продължава 31 дни; Потомството съзрява до десет седмици). Също хората от това непокорно останаха наоколо Вавилон, пред Бог съди тях. Както човешкото заселение се разширява, населения на много животински видове щяха да западат поради голяма експлоатация (за месо, кожи, и т.н.), загуба на естествена среда, или преднамерено унищожаване за да намаляват заплахата на атака. Разказите на героите за убиване на дракон като св. Джордж могат да предложат частта на мъжът в смъртта на динозаврите. Въпреки популярното становище, че такива фактори имат най-много въздействие върху земноводни (т.е. жаби), много учени сега осъзнават,2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 11
 12. 12. че влечугите са в дори по-голяма опасност на изчезването. Това може да обясни защо прочутите динозаври очевидно измрели преди от така наречените "сегашни" видове. Значи ако какъвто и да е вид динозаври са все още живи, най вероятните места, които ще ги намират щяха да бъдат в биологично богати области с ограничено или никакво човешко заселване, като Конго и езерото Мъри. Динозаври - в България До сега не са откривани останки от динозавър в България, но това не означава, че не могат да бъдат намерени в бъдеще. Ние вярваме, че ако сме достатъчно упорити, ще открием рано или късно. В нашата страна, обаче са направени няколко находки от гигантски морски влечуги от късния мезозой - Мозазаври, Ихтиозаври (много хора ги смятат за динозаври, но те всъщност са влечуги от разред Люспести). През кредния период територията на нашата страна е била северното крайбрежие на Тетиския океан. Лимнична граденова среда е била променена в плитко епиконтинентално море в късната креда. Имало система от островни дъги с вулканична активност. Условията на релефа и горещия тропически климат са формирали прекрасни условия за морските влечуги. Водата била "гъмжаща" от риби и различни мекотели - корали, амонити. Този факт предполагал наличието на огромно количество храна за всякакви видове морски обитатели. Няма значение колко голям и колко гладен си. Утайките от този период се разкриват на много места в България като Стара планина, по поречието на река Вит, в близост до селата Рибен, Комарево и Сомовит. Това са и районите, където вкаменелостите от морските влечуги са намирани. В. Цанков е написал първата статия за находки на морски влечуги (Mosasauridae), през 1939г. В статията той описва в детайли района на находките в близост до село Сомовит и разнообразието от видовете. Село Сомовит се намира в централна северна България, където р. Вит се влива в река Дунав. Ерозионните сили действали в областта в продължение на хилядолетия позволили да се разкрият добре кредните варовици. В утайката могат да се намерят ехинодермати, черупки от висши мекотели, зъби от мезозаври и др. В близост до село Бресте (западна Стара планина) е друго място на находки от същия вид. В края на 80-те там били намерени част от челюст, гръбначни прешлени и други кости. Откритията били направени от Стойчо Брезковски и Васко Попов. За съжалени те все още не са описани . В момента работим върху тях с любезното съдействие на Джон В. М. Джагт (Natuurhistorish Museum Maastricht, Holland), Ерик Мълдер и Джим Мартин. До сега е установено, че в находките има прешлени и челюсти от2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 12
 13. 13. мозазаври (M. aff hoffmani), някои от другите кости може да се окажат от плезиозавър или дори първият български динозавър... Изчезването Преди около 65 милиона години умира и последния динозавър. Тайнствено и малко, по-малко земята се освобождава от гиганските влечуги и еволюцията се заема с очовечаването на маймуната. Учените все още не знаят защо динозаврите изчезват, и понякога създават екстравагантни, и дори забавни теории за тяхното измиране. Няколко теории за това как са изченали динозаврите Геомагнитна реверсия (смяната на полюсите) Земното магнитно поле показва склонност да намалява интензитета си, а после отново започва да расте, но с обърнати полюси. Веднага след отктитието, учените въодушевено казаха „Ето защо са измрели динозаврите”. Те смятат, че в края на периода Креда интензитета на магнитното поле е спаднал до нула и е Земята е загубила защитното си поле от убийствената космическа радия. Все пак мъничките динозаври понякакъв начин са се спасили от космическите лъчения и са дали живот на други животни след възстановяването на магнитното поле. Това може да е истина, ако не ни смущава факта, че по тази теория реверсията на магнитното поле трябва да става на всеки девет милиона години, което означава, че на всеки девет милиона години живота на земята трябва да започва отново. Звезден Взрив Друго научно обяснение е избухването на свърх нова звезда. Това е възможно, но за да се постигне такъв ефект взривът ще трябва да е станал съвсем близо до земята. Това означава, че трябва да има и други следи освен костите на динозаврите, а такива липсват. Черна дупка Черна дупка е друга теория за изчезването на древните влечуги. В представата на учените за черните дупки са космически обекти с мощно струпване на вещества и с огромна степен на превличане. И според авторите на тази хипотеза, Земята се е сблъскала с черна дупка и е настъпил накъв катаклизъм, че нищо живо не е останало. Естествено ако това беше истина, тази статия нямаше да съществува и задалжително нямаше да има кой да я прочете!2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 13
 14. 14. Други интересни версии за измирането на динозаврите са: Поява на болести при, които имунитета все още не е бил изграден. Появата на бозайници, които изяждали храната и яйцата на влечугите. И абсурдната идея, че те са измрели поради огромната си маса и малкото пространство. Тук обаче не става ясно, защо и мъничките динозаври не са се спасили, а също са измрели. И една сериозна теория, която гласи: „Преди 65милиона години, в края на пеиода Креда, се е разбил астероид в нашата планета и станал причина да бъдат унищожени динозаврите и други форми на живот.” Хипотезата се подкрепя с наличието на иридий в скалите на планината Гуабо /Италия/ и в околностите на Копенхаген. Иридий е рядък елемент на нашата планета и единственият му източник е космосът. Смята се, че астеоида имал диаметър около 100 км. и при сблъсака си със земята той изгорял в яма с диаметър 175км. – превръщайки в прах скална маса 100 пъти по-голяма от собствената си. Скалният прах образувал облак в небето и останал там между 3 и 5 години. Облакът обвил земята и затъмнил слънчевата светлина, унищожавайки по този начин растителността с която се изхранвали повечето динозаври. Светът може би е замръзнал в дълбока зима за много години, влечугите не биха могли да се приспособят към внезапната смяна на температурата и загубата на храна. Те всички са измрели и след милион години еволюция са изчезнали напълно. Това означава, че повече не се срещат никъде и нямат живи потомци. Но много риби, прици и насекоми са тук и днес. Те са успели да надживеят това, което е убило динозаврите. Видове на Динозаврите: Месоядни Целофизис Хищник, дълъг – 3м, тежък – 20кг, живял през Триас, той е един от най-издръжливите динозаври в този период. Хранел се е с дребни животинки, най–често с малки риби. Можел да се спасява от по-големите динозаври благодарение на светкавичната си скорост. Лек и бърз, той можел да развива и достига лесно до голяма скорост. Имал издължено тяло, глава и дълга опашка за равновесие.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 14
 15. 15. Алозавър Хищник, дълъг - 8м, тежък - 2т, живял през Юрa. Алозаврите са едни от най-безпощадните и най-кръвожадни хищници за времето си. Тези зли, месоядни същества имат големи претенции и изисквания към храната си. Те не засищат вечният си глад с някое дребно животинче, освен ако не са прекалено гладни. Като най–смъртоносни хищници те могат да бъдат заплаха и за младите, и за големи титани на Юрския период. Неузрелите още Диплодоци и други млади гиганти са лесно уязвими и без усилия могат да станат нечия храна. Често любимата им храна бива спасена от съчувствието, на по-големите от вида им. Възрастни Диплодоци могат да помогнат на младите си приятели и да ги спасят от устата на зорките хищници. Орнитолест Хищник, дълъг-2м, живял през Юрския период. Един от най – опасните хищници за рожбите на Зевроподите е Орнитолестът. Този изключително бърз крадец е голяма досада за големите Диплодоци. Тъй като той не намира достатъчно храна за неуморимия си глад Орнитолестът е способен дори и да нападне новите гнезда на гигантските титани. Когато хищникът е прекалено гладен и не е намерил храна погледът му би се спрял само на голямото гнездо на Диплодока. С дългите си ръце Орнитолестесът изравя малките яйца и безпощадно ги изяжда. Понякога към това меню могат да се включат и черупките. Тиранозавър Хищник , дълъг – 13 м, тежък – 5 т, живял през Кредния период, (снася около 12 яйца). Тиранозавърът е един от последните гигантски хищници, живял преди около 70 милиона години. Бил масивно животно с отлично зрение и слух, което му помагало при преследване на плячка. Притежавал здрави, мощни челюсти и зъби с които можел да отхапва до 70 кг месо. Задните му крака били силно развити и затова е2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 15
 16. 16. можел да тича светкавично за титанското си тяло. Предните му крайници обаче били голяма загадка за учените, тъй като са били прекалено малки за всякаква работа. След като майката Тиранозавър снесяла своите яйца - грижовно ги отглеждала. Понякога се случвали и неуспехи. Някои от нейните рожби можело да не се излюпят или по–лошо – да бъде нападнато. Много Тиранозавърски гнезда са били откривани и унищожавани. Най–обичайният нападател бил Диделфодонът. Както при големите, така и при малките динозаври има сблъсъци. Макар и малки, Тиранозавърчетата могат да изгонят един от събратята си и никога повече да не го видят. Обикновено майката отглеждала рожбите си до 3-месечна възраст и след това тя ги оставяла в ръцете на съдбата, но можела да ги използва и за храна. Велосираптор Хищник, дълъг – 2 м, тежък около 7 до 15 кг, живял през Кредния период. Велосирапторите са били изключително бързи динозаври. Техните пъргави крака можели да развиват до 60 км в час. Смъртоносната му уста била пълна с около 80 много остри зъби. Дължината на някои от тях е достигала до 2,5 см. Подвижният гръб на тези хищници е имал формата на буквата S и лесно се е огъвал. Предните крайници били с по три пръста с дълги нокти, а задните с по четири. Те приличали на сърп с дължина около 12 см. С тяхна помощ той можел да убива и да разкъсва своята жертва много лесно. Тъй като мозъкът му е заемал относително голям дял в тялото - хората са го определили като един от най–умните динозаври. Гигантозавър Хищник, дълъг – 12,5 м, тежък – 6,5 т, висок – 4 м, живял през Кредния период. Гигантозавърът е бил един от най–едрите хищници. Най–често са ходили на групи, търсейки храна. Зъбите им са изключително остри, като на бръснач. Те са приспособени за разкъсване на тялото жертва. Гигантозавърът вероятно е убивал плячката си, като многократно я ухапвал, докато тя бавно умирала вследствие на изтичащата кръв.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 16
 17. 17. Тревопасни Диплодок Тревопасно животно, дълго - 40 м, тежък – 25 т, живял през късния Юрски период, снася около 100 яйца. За да бъдат Диплодоците в по–голяма безопасност, те трябва да бъдат в по–голям обем. Затова най–често Зевроподите ходят на стада и са защитени от зорките хищници. Те притежават дълги грациозни опашки, елегантно завити като камшици. По този начин запазват комуникацията в стадото и изразяват чувствата си. Много често мъжките се дуелират, за да могат печелившите да изберат своите бъдещи съпруги. Тъй като тези чудовища имат гигантски размери, силата, с която се бият е достатъчна, за да потрошат ребрата си и да залюлеят земята. Брахиозавър Тревопасно животно, високо – 15м, тежко – 70т, живяло през Юрския период. Брахиозавърът е най-високият динозавър от семейство Зевроподи. За разлика от тях предните му крайници са били значително по-големи и по-дълги от задните. Така шията и рамената му били изнесени високо над тялото и позволявали да се храни с листа от короните на дърветата. Шиите на този вид Зевропод можели да достигнат до 10 м. Тъй като никой друг динозавър не можел да се сравнява с него, учените смятат, че той е най- големият сухоземен динозавър. Стегозавър Тревопасно, тежко-7т, живял през Юрският период. Тези огромни динозаври са едни от най- големите господари за времето си. Причината за това е не само огромният им вид , но и големите плочки на своите гърбове. Те им служат като прекрасна защита от хищниците, тъй като му придават внушителен вид. Когато са2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 17
 18. 18. под нападение плочките започват да помпат кръв ,което отблъсква хищниците. Но има и още една причина за отбягването им от нападателите. Това са огромните, триметрови, смъртоносни шипове в края на техните опашки. Когато той ги задейства те могат да добият опустошителен вид. Трицератопс Между последните гигантски тревопасни динозаври е Трицератопсът. дълъг - 3м, тежък – 4 т, живял през Кредния период. Този уникален екземпляр притежава наистина здрава и красива костна яка. Тя е предназначена да служи най– вече при брачните демонстрации. Когато мъжкарите трябва да съблазнят женските те помпат кръв в яката и придават хубава и привлекателна за тях украса. Игуанодон Тревопасен динозавър, тежък около 3т, живял през Кредния период. В повечето случаи Игуанодоните са в голяма безопасност, когато са на групи и затова често ходят на стада. Тези екземпляри могат да тичат само на два крака. По време на бягане имат голямо равновесие и това ги прави доста пъргави. За да не бъдат нечия плячка, често малките играят около възрастните. Тяхната любима играчка е бедният Полакант. Тези малки и тромави динозаври са покрити с островърхи шипове. Бронираните тревопасни се срещат често сред стадата Игуанодони, предимно заради безопасността им. Аргентинозавърът Тревопасен динозавър, дълъг – 30 м, тежък – 90 т, висок – 13м, живял през Креда. Бил е изключително висок и за по–голяма безопасност е притежавал костни подутини върху тялото си, включително и по предните и задните крайници, опашката и врата. Те са го предпазвали от хищниците и най–честият му нападател – Гигантозавра.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 18
 19. 19. Нигерзавър Тревопасен динозавър, дълъг – 15 м, тежък - 7 т, живял през Креда. Може би той е най– странният динозавър през периода. Този вид зауропод е имал невероятно широки челюсти с около 600 остри зъби. Устата му била необичайно голяма и по–огромна дори от самото му лице. Учените го нарекли “Мезозойска косачка”, защото необикновените му зъби и челюсти вечно жадували да бъдат използвани. Морски Плезиозавър Плезиозаврите са разнообразна група месоядни влечуги. Техните фосили са намирани по цял свят. Повечето от тях са имали по две двойки крило-подобни плавници и големи бели дробове. Тези морски хищници са изключително издръжливи и умни. Те са можели да погълнат огромна глътка въздух, след което да се скрият в дълбините и да останат там повече от един час. Някои са намерени с камъни в стомаха и в следствие на това учените смятат, че белите им дробове били толкова обемни, че когато ги напълнели с въздух, преди да се гмурнат тялото им ставало практически непотопяемо. Една група плезиозаври били с къси шии и огромни глави, а устата им била пълна със смъртоносни зъби. Те са известни като плиозаври. По онова време те били господарстващите хищници в моретата и океаните. Хранели се с всякакъв вид животни, които издебвали в морските плитчини. Лиоплиородон Морски хищник, дълъг - 25 м, тежък – 150 т, живеел около 100 години. Лиоплиородона е един от най- големите Плиозаври. Този огромен звяр се храни с2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 19
 20. 20. акули и има доста силно развито обоняние, което му показва посоката, в която се намира дадената жертва. Той притежавал огромни плавници, всеки от които бил над 3м и бил истински експерт в засадите. Лиоплиородонът ревностно пазел своята територия и сблъскването му с други себеподобни често водело до тежки наранявания. Криптоклид Криптоклидите били дългошиести плезиозаври. Те можели бързо да движат шията си в различни посоки при гмуркане, което ги улеснявало при преследване на плячка. За разлика от другите морски влечуги те можели да излизат на повърхността на земята и там да почиват на спокойствие, далеч от Лиоплиородоните. Криптоклидите първи открили тайната за натежаване във водата и те бързо и лесно я усвоили. Летящи Птерозавър Летящият хищник има размах на крилете - 18 м, живял е преди 80 млн. години през Кредния период. Имал е лек скелет и много тънка летателна мембрана, която му позволявала да лети лесно. Смята се, че птерозаврите са били толкова големи, защото растежът им никога не спирал, дори когато станат възрастни. Запазени фосили от яйца на летящото влечуго показват, че малкото птерозавърче е можело да лети почти веднага след излюпването си. Това наистина е удивително, тъй като означава, че крилата на влечугото са растели от 10 см до няколко метра, без да вредят на летателната му способност.2012 ® cybalkan.blogspot.com Страница 20

×