SlideShare a Scribd company logo
Module 4
Hoe beïnvloedt diversiteit het lesgeven en leren
in gedifferentieerd onderwijs?
Doelstellingen
• Het verstrekken van informatie aan leerlingen
over het belang van (interculturele) diversiteit
in de klas, of gedifferentieerde instructie
klascontext.
• Leraren in het beroepsonderwijs en -opleiding
helpen zich bewust te worden van de doelen,
doelen en vereisten bij het integreren van
diversiteit in de klas.
• mbo-leraren uitrusten met bronnen,
voorbeelden en instructies over hoe de
culturele leeromgeving in gedifferentieerde
instructie kan worden verbeterd.
Bron: https://unsplash.com/photos/vdXMSiX-n6M
Leerresultaten
Aan het einde van deze module zijn de cursisten in staat om :
• Begrijp de betekenis van diversiteit en interculturele diversiteit
• Interpreteer de voordelen van (interculturele) diversiteit voor gedifferentieerde
instructielokalen
• Bespreek de doelen en vereisten bij het investeren in intercultureel onderwijs volgens de
SDG-commissie en UNESCO
• Maak lesplannen en activiteiten om diversiteit in de klas te integreren
Trefwoorden
• (Interculturele) Diversiteit
• Culturen
• Gedifferentieerde instructie
• Leraren
• Leerlingen
Inhoudsopgave
EENHEID 1: Wat is diversiteit ?
EENHEID 2: Benaderingen van : diversiteit
EENHEID 3: Voordelen van diversiteit in de klas
EENHEID 4: Het duurzame ontwikkelingsdoel N.4
EENHEID 5: UNESCO -richtlijnen
EENHEID 6: In actie
EENHEID 1.1
Wat is diversiteit?
Achtergrond
• Globalisering maakt steeds meer deel uit van het
dagelijks leven, zoals via deze link
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/kof_overal
l_glob / ).
• Het gebeurt overal, niet alleen in meer ontwikkelde
landen, maar ook in de ontwikkelingslanden. Hoewel
de groeipercentages per land verschillen, volstaat het
om ons het belang van diversiteit te laten zien.
• Diversiteit verwijst echter niet alleen naar interculturele
diversiteit - studentenpopulaties zijn altijd divers
geweest, met verschillende niveaus van bekwaamheid,
sociaaleconomische achtergronden, studenten met een
handicap enz. Uw studenten zijn allemaal individuen,
wat betekent dat uw klas altijd zo divers zal zijn als het
aantal studenten dat je hebt.
• Als gevolg hiervan is positief omgaan met diversiteit
een van de meest kritische ontwikkelingen in het
onderwijs geworden.
Bron: https://unsplash.com/photos/LjqARJaJotc
Dus, wat betekent diversiteit eigenlijk?
Volgens Research Guides ("Equity, Diversity, and Inclusion", 2021) betekent diversiteit het omarmen van
verschillen tussen mensen, ongeacht hun leeftijd, klasse, etniciteit, geslacht, gezondheid, fysieke en mentale
capaciteiten, ras, seksuele geaardheid, religie, fysieke grootte , opleidingsniveau, functieniveau en functie,
persoonlijkheidskenmerken en andere menselijke verschillen.
Sociale wetenschappers praten meestal op minstens vier verschillende manieren over diversiteit:
1. Diversiteit tellen : verwijst naar de waargenomen verschillen binnen een bepaalde populatie. De sociale
wetenschappers nemen bijvoorbeeld een bepaalde populatie en tellen de leden gewoon op basis van
specifieke criteria, zoals ras, geslacht, etniciteit, werkplek, enz.
2. Culturele diversiteit: verwijst naar het belang van begrip en respect voor de culturele verschillen tussen
groepen mensen. Met meer begrip en sympathie kunnen verschillende culturele groepen naast anderen in
dezelfde samenleving bestaan.
3. Good-for-business diversiteit : verwijst naar de overtuiging dat bedrijven winstgevender zullen zijn en dat
overheidsinstanties en non-profitorganisaties efficiënter zullen werken met diverse arbeidskrachten.
4. Conflictdiversiteit : verwijst naar het begrijpen hoe verschillende groepen bestaan in een hiërarchie van
ongelijkheid in termen van macht, privileges en rijkdom.
EENHEID 1.2
Benaderingen van diversiteit
Het diversiteitswiel (1)
• Het Diversity Wheel is oorspronkelijk
ontworpen door de John Hopkins University
om de verschillende manieren waarop
individuen diversiteit in een groep brengen te
visualiseren.
• Het midden van het wiel vertegenwoordigt de
interne dimensies die (meestal) de meest
permanente of zichtbare van een persoon zijn.
• De buitenring vertegenwoordigt de afmetingen
die in de loop van de tijd worden verworven en
veranderen.
• De combinatie van al deze dimensies
beïnvloeden onze waarden, overtuigingen,
gedragingen, ervaringen en verwachtingen. Dit
maakt ons allemaal uniek als individu.
Het diversiteitswiel (2)
• het wiel kan zijn gebruikt om je te
helpen denken over de verschillende
groepen die in uw klas aanwezig zijn
en de manieren waarop _ jouw aanpak
kan dit aan rekening houden.
• Het wiel kan ook jou helpen
overwinnen de " wij " vs " zij "
mentaliteit . Met dus veel componenten
waaruit bestaat hoe een individuele
beweegt door de wereld , er is bijna
altijd een element dat een groep
gemeen heeft.
• Meer weten over de Diversiteitswiel in
actie hier .
benaderingen van cultureel diversiteit
• Zoals we eerder zagen, betekent globalisering dat docenten steeds vaker
leerlingen met verschillende culturele achtergronden in hun klas hebben.
Betrokkenheid bij deze vorm van diversiteit kunnen we omschrijven als
multicultureel, intercultureel of intercultureel, afhankelijk van de diepte van de
betrokkenheid. Lees hier meer over deze drie termen .
• Interculturele gemeenschappen zijn "gemeenschappen waarin er een diep begrip
en respect is voor alle culturen" ( Schriefer , 2016). Daarom kan worden gezegd
dat interculturele betrokkenheid bij culturele diversiteit een hoger niveau van
inclusie heeft. Terwijl diversiteit betekent "de verschillen in mensen accepteren",
betekent het naar een inclusieve omgeving gaan bij het omgaan met diversiteit
"die verschillen begrijpen en respecteren".
Culturele diversiteit en studenten
• Deze YouTube -video laat
verschillende meningen zien
van studenten met
verschillende achtergronden
over het leven in een diverse
omgeving:
https://www.youtube.com/watc
h?v=Rcw09YMDHuU&t=1s
• Voeg hier een screenshot
van de video toe
Eenheid 1.3
Voordelen van diversiteit in de klas
Voordelen van diversiteit in de klas (1)
Een diverse studieomgeving kan bijdragen aan de volgende
factoren:
1. Prestaties van de leerling
2. Creativiteit van de leerling
3. Vooroordelen bestrijden
4. Onderwijsfaculteit
5. Toekomstige carrières
Voordelen van diversiteit in de klas (2)
1. voor leerprestaties
• Studies hebben aangetoond dat het omarmen van diversiteit in de klas een significante
impact heeft op de prestaties van de leerling. Het helpt hen harder te werken en meer te
bereiken (EU Business School, 2019).
• Wanneer lessen de leerlingen en hun achtergronden kunnen weerspiegelen, zullen ze
een diepere kennis ontwikkelen terwijl ze de lessen vanuit verschillende perspectieven
verkennen.
2. voor de creativiteit van de leerling
• Diverse studieomgevingen kunnen de creativiteit van de leerling vergroten bij het gebruik
van kennis, gegevens en feiten.
• Groepsactiviteiten met diverse groepsleden helpen een positieve sfeer te creëren voor
creatief en samenwerkend leren.
Voordelen van diversiteit in de klas (3)
3. voor het bestrijden van vooroordelen
• Diverse klaslokalen helpen leerlingen begrip, empathie en tolerantie voor
verschillende culturen en achtergronden te ontwikkelen. Bijgevolg worden ze
aangemoedigd om intercultureel gevoelig te worden.
4. voor de onderwijsfaculteit
• Vanwege de toenemende diversiteit in achtergronden van leerlingen, nemen
scholen en instellingen steeds vaker leraren in dienst met verschillende
achtergronden om de leerlingenpopulatie beter te weerspiegelen. Dit zorgt voor
meer vertegenwoordiging, wat leidt tot betere resultaten voor studenten, maar
biedt ook nieuwe en diverse perspectieven voor collega-docenten.
Voordelen van diversiteit in de klas (4)
5. voor toekomstige carrières
• Als gevolg van de toenemende globalisering (zie 1.1), breiden
meer bedrijven zich uit naar een internationale schaal en zijn ze
op zoek naar werknemers met een wereldwijde mindset en
sterke interculturele competenties.
• Daarom moeten we hen tijdens de educatieve ontwikkeling van
leerlingen voorbereiden op het betreden van een multiculturele
werkplek.
EENHEID 1.4
Het duurzame ontwikkelingsdoel 4
Het Duurzame Ontwikkelingsdoel 4 (SDG
4)
• De SDG 4 is het educatieve doel
• Het is bedoeld om "inclusief en
rechtvaardig kwaliteitsonderwijs te
garanderen en levenslang leren
voor iedereen te bevorderen."
• Het doel bestaat uit 10 subdoelen,
die te zien zijn op de volgende dia.
• Kijk hier voor meer uitleg over elk
doel .
Het Duurzame Ontwikkelingsdoel 4 (SDG
4)
Bron: https://mishrapawan.wordpress.com/
EENHEID 1.5
UNESCO-richtlijnen
UNESCO-richtlijnen voor intercultureel
onderwijs
Volgens de "UNESCO-richtlijnen voor intercultureel
onderwijs" (2006) moet het onderwijs gebaseerd zijn op
de volgende pijlers:
1. Leren kennen: door “voldoende brede algemene
kennis te combineren met de mogelijkheid tot
verdieping in een klein aantal projecten”.
2. Leren doen: niet alleen de beroepsvaardigheden
verwerven, maar ook de competenties om in teams te
werken en met verschillende situaties om te gaan.
3. Leren samenleven: door begrip te ontwikkelen voor
anderen.
4. Leren zijn: deze pijler versterkt de identiteit en
persoonlijke betekenis voor de lerenden.
UNESCO-principes voor intercultureel
onderwijs
1. Principe I
Intercultureel onderwijs respecteert de culturele identiteit van de leerling door het aanbieden
van cultureel passend en responsief kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
2. Principe II
Intercultureel onderwijs biedt elke leerling de culturele kennis, attitudes en vaardigheden die
nodig zijn om een actieve en volledige deelname aan de samenleving te bereiken.
3. Principe III
Intercultureel onderwijs biedt alle leerlingen culturele kennis, attitudes en vaardigheden die hen
in staat stellen bij te dragen aan respect, begrip en solidariteit tussen individuen, etnische,
sociale, culturele en religieuze groepen en naties.
Lees meer hier in dit artikel.
EENHEID 1.6
Diversiteit in gedifferentieerde instructie in
actie
Omgaan met diversiteit in de klas (1)
• Leer je leerlingen kennen
Neem de tijd om meer te weten te komen over de culturele achtergrond,
hobby's, leerstijlen en wat hen uniek maakt. Het tonen van een oprechte
interesse in het leren over hen en hun culturen.
• Zorg voor consistente communicatie
Blijf gedurende het semester of schooljaar voortdurend communiceren.
Bijvoorbeeld: plan 1-op-1-vergaderingen met leerlingen om vaak "in te
checken", moedig hen aan om te praten over of ze zich betrokken voelden
bij de klascultuur, enz.
Omgaan met diversiteit in de klas (2)
• Oefen culturele gevoeligheid
Nogmaals, neem de tijd om de culturele nuances van elke student te
begrijpen - van leerstijlen tot de taal die ze gebruiken - en gebruik deze
inzichten om uw lesplannen te ontwerpen.
• Diversiteit opnemen in het lesplan
Zorg ervoor dat diversiteit wordt vertegenwoordigd in uw daadwerkelijke
lesplan.
Omgaan met diversiteit in de klas (3)
• Geef leerlingen vrijheid en flexibiliteit
Het klinkt misschien vreemd, maar de meest waardevolle lessen worden
vaak geleerd door de eigen ervaringen van een leerling, dus door ze wat
vrijheid te geven in de cursus, wordt er meer aansluiting bij het leerplan
aangemoedigd.
Moedig hen aan om hun eigen materiaal dat betrekking heeft op de
fundamentele les te lezen en te presenteren, zodat ze het onderwerp vanuit
hun eigen perspectief kunnen benaderen.
Je kunt ook optreden als facilitator en het gesprek en een gezond debat
tussen verschillende meningen aanmoedigen.
Diversiteit implementeren in de klas
Leraren die diversiteit, of interculturele diversiteit, in de klas toepassen, kunnen:
 Ontwerp lessen en activiteiten op basis van de culturen van de leerlingen en rekening
houdend met hun taalvaardigheid
 Groepsleerlingen met verschillende achtergronden, MAAR ook met gedeelde interesse
en bekwaamheid voor de activiteiten/opdrachten (zie Module 2 voor meer details, het
diversiteitswiel in unit 1.1 kan ook helpen om dit te visualiseren).
 Beoordeel de leervoortgang van leerlingen door middel van formatieve beoordeling.
 Bouw een band op met je leerlingen
 De inhoud van het onderwijs voortdurend evalueren en aanpassen om aan de behoeften
van de leerlingen en hun cultuurbewustzijn te voldoen.
Voorbeelden voor klasactiviteiten
• Specifieke taallessen (bijvoorbeeld Nederlands) en activiteiten aanbieden met
interactieve activiteiten, groepswerk en relevante bronnen die leerlingen helpen die hun
taalbegripsvaardigheden moeten verbeteren.
• Geschiedenislessen verbreden zodat ze de wereld buiten de geschiedenis en cultuur van
Europa omvatten.
• Gebruik verwijzingen en analogieën naar andere culturen in je lessen en opdrachten om
leerlingen met verschillende achtergronden persoonlijk te verbinden.
• Diverse sprekers uitnodigen om verschillende gezichtspunten en real-life context toe te
voegen aan verschillende onderwerpen.
• En VERGEET NIET: Probeer, ongeacht welk onderwerp dan ook, altijd lessen te
presenteren en te verbinden met problemen uit het echte leven. Het is gemakkelijker om
cultureel bewustzijn in uw lessen te bevorderen als er een echt voorbeeld is waarmee de
leerlingen zich kunnen identificeren.
Tools voor het verbeteren van cultureel
leren in verschillende schoolvakken
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://www.census.gov/schools/
https://www.learningforjustice.org/classroom-
resources/lessons
https://thewonderment.com/communities/
https://artsandculture.google.com/
https://www.penpalschools.com/index.html
Bron: https://unsplash.com/photos/cw-cj_nFa14
Korte inhoud
• Samenvattend, je hebt geleerd over de betekenis van diversiteit, de
verschillen tussen diversiteit en interculturele diversiteit en over
enkele belangrijke voordelen van diversiteit in de klas.
• Je leerde ook over handige richtlijnen om interculturele diversiteit te
integreren in het onderwijs van UNESCO, en ook over de
internationale doelen voor elke leerdoelgroep door de SDG-
commissie.
• Ten slotte kreeg u informatie over hoe u diversiteit in uw klas kunt
beheren en implementeren. Bovendien werden enkele voorbeelden
en digitale bronnen gegeven voor ideeën en inspiratie.
Lijst van referenties
• Drexel University - School of Education ( nd ). Het belang van diversiteit en cultureel bewustzijn in de klas. Opgehaald van
https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/advice/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/
• Purdue University (nd) Het definiëren van comfortabele diversiteit. Opgehaald van https://www.futurelearn.com/info/courses/diversity-
inclusion-awareness/0/steps/39907
• EU Business School (2019). Opgehaald van https://www.euruni.edu/blog/diversity-in-education/
• Onderzoeksgidsen (2021). Gelijkheid, diversiteit en inclusie: wat is diversiteit? . Opgehaald van
https://researchguides.austincc.edu/c.php?g=522627&p=7624718
• Schriefer , P. (2016). Opgehaald van https://springinstitute.org/whats-difference-multicultural-intercultural-cross-cultural-communication/
• SDG-Onderwijs 2030 Stuurgroep (nd). Opgehaald van https://sdg4education2030.org/the-goal.Get to Know Your Students
• UNESCO-richtlijnen voor intercultureel onderwijs (2006). Opgehaald van http://www.ugr.es/~javera/pdf/DB2.pdf
• Western Governos University (2020). Diversiteit in de klas verbeteren. Opgehaald van https://www.wgu.edu/blog/improving-diversity-
classroom2005.html#close
The European Commission's support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
Bedankt voor je aandacht

More Related Content

Similar to INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx

OCB, diversiteit intern
OCB, diversiteit internOCB, diversiteit intern
OCB, diversiteit intern
Piet Vervaecke
 
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijsHoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Studio Globo vzw
 
J.Duarte_Workshop Diversiteit, inclusie en wereldburgerschap_compressed.pdf
J.Duarte_Workshop Diversiteit, inclusie en wereldburgerschap_compressed.pdfJ.Duarte_Workshop Diversiteit, inclusie en wereldburgerschap_compressed.pdf
J.Duarte_Workshop Diversiteit, inclusie en wereldburgerschap_compressed.pdf
eTwinning_Nederland
 
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptxINACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
caniceconsulting
 
Joske Van Dulmen - Hogeschool Utrecht
Joske Van Dulmen - Hogeschool UtrechtJoske Van Dulmen - Hogeschool Utrecht
Joske Van Dulmen - Hogeschool Utrecht
Hogeschool INHolland
 
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013Yves Blieck
 
Handleiding-Je-hebt-makkelijk-praten
Handleiding-Je-hebt-makkelijk-pratenHandleiding-Je-hebt-makkelijk-praten
Handleiding-Je-hebt-makkelijk-pratenHester Radstake
 
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoeringWerk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Jurgen Marechal
 
Rondetafel migratie 8 november 2010
Rondetafel migratie 8 november 2010Rondetafel migratie 8 november 2010
Rondetafel migratie 8 november 2010FARO
 
Vorming viboso mj ts 19052016
Vorming viboso mj ts 19052016Vorming viboso mj ts 19052016
Vorming viboso mj ts 19052016
DieGem
 
Ic cpp les1
Ic cpp les1Ic cpp les1
Ic cpp les1haasm
 
Wat echt werkt.
Wat echt werkt.Wat echt werkt.
Wat echt werkt.
moendeco
 
Presentatie kt toledo 2019
Presentatie kt toledo 2019Presentatie kt toledo 2019
Presentatie kt toledo 2019
Miranda Poeze
 
Zoleerik! visieontwerp
Zoleerik! visieontwerpZoleerik! visieontwerp
Zoleerik! visieontwerp
Kennisnet
 
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd lerenScholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Stichting VO-content
 
Didactiek voor volwassenen WaelenBroecheler
Didactiek voor volwassenen WaelenBroechelerDidactiek voor volwassenen WaelenBroecheler
Didactiek voor volwassenen WaelenBroechelerMeike Broecheler
 
De kernopgaven van de lerarenopleidingen
De kernopgaven van de lerarenopleidingenDe kernopgaven van de lerarenopleidingen
De kernopgaven van de lerarenopleidingen
Lectoraat Opleiden in de School - de Nieuwste Pabo
 
2009 11 10 Wg Brug Ba So Tekst Zorgkader So
2009 11 10 Wg Brug Ba So Tekst Zorgkader So2009 11 10 Wg Brug Ba So Tekst Zorgkader So
2009 11 10 Wg Brug Ba So Tekst Zorgkader So
Proeftuin Gemotiveerd
 

Similar to INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx (20)

OCB, diversiteit intern
OCB, diversiteit internOCB, diversiteit intern
OCB, diversiteit intern
 
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijsHoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
Hoe positief omgaan met diversiteit in het onderwijs
 
J.Duarte_Workshop Diversiteit, inclusie en wereldburgerschap_compressed.pdf
J.Duarte_Workshop Diversiteit, inclusie en wereldburgerschap_compressed.pdfJ.Duarte_Workshop Diversiteit, inclusie en wereldburgerschap_compressed.pdf
J.Duarte_Workshop Diversiteit, inclusie en wereldburgerschap_compressed.pdf
 
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptxINACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
INACT Module 6 Top Teacher Skills for Differentiated Instruction FINAL.pptx
 
Joske Van Dulmen - Hogeschool Utrecht
Joske Van Dulmen - Hogeschool UtrechtJoske Van Dulmen - Hogeschool Utrecht
Joske Van Dulmen - Hogeschool Utrecht
 
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
MuLLLti - LNO2 21 mei 2013
 
Handleiding-Je-hebt-makkelijk-praten
Handleiding-Je-hebt-makkelijk-pratenHandleiding-Je-hebt-makkelijk-praten
Handleiding-Je-hebt-makkelijk-praten
 
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoeringWerk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
Werk maken van de morele competentie - Werk in uitvoering
 
Golld
GolldGolld
Golld
 
Rondetafel migratie 8 november 2010
Rondetafel migratie 8 november 2010Rondetafel migratie 8 november 2010
Rondetafel migratie 8 november 2010
 
Vorming viboso mj ts 19052016
Vorming viboso mj ts 19052016Vorming viboso mj ts 19052016
Vorming viboso mj ts 19052016
 
Ic cpp les1
Ic cpp les1Ic cpp les1
Ic cpp les1
 
Wat echt werkt.
Wat echt werkt.Wat echt werkt.
Wat echt werkt.
 
Presentatie kt toledo 2019
Presentatie kt toledo 2019Presentatie kt toledo 2019
Presentatie kt toledo 2019
 
Zoleerik! visieontwerp
Zoleerik! visieontwerpZoleerik! visieontwerp
Zoleerik! visieontwerp
 
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd lerenScholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
Scholen aan Zee op weg naar gepersonaliseerd leren
 
Didactiek voor volwassenen WaelenBroecheler
Didactiek voor volwassenen WaelenBroechelerDidactiek voor volwassenen WaelenBroecheler
Didactiek voor volwassenen WaelenBroecheler
 
De kernopgaven van de lerarenopleidingen
De kernopgaven van de lerarenopleidingenDe kernopgaven van de lerarenopleidingen
De kernopgaven van de lerarenopleidingen
 
2009 11 10 Wg Brug Ba So Tekst Zorgkader So
2009 11 10 Wg Brug Ba So Tekst Zorgkader So2009 11 10 Wg Brug Ba So Tekst Zorgkader So
2009 11 10 Wg Brug Ba So Tekst Zorgkader So
 
vacature op De School
vacature op De Schoolvacature op De School
vacature op De School
 

More from caniceconsulting

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
caniceconsulting
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
caniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 

INACT IO1 Module 4 FINAL NL.pptx

 • 1. Module 4 Hoe beïnvloedt diversiteit het lesgeven en leren in gedifferentieerd onderwijs?
 • 2. Doelstellingen • Het verstrekken van informatie aan leerlingen over het belang van (interculturele) diversiteit in de klas, of gedifferentieerde instructie klascontext. • Leraren in het beroepsonderwijs en -opleiding helpen zich bewust te worden van de doelen, doelen en vereisten bij het integreren van diversiteit in de klas. • mbo-leraren uitrusten met bronnen, voorbeelden en instructies over hoe de culturele leeromgeving in gedifferentieerde instructie kan worden verbeterd. Bron: https://unsplash.com/photos/vdXMSiX-n6M
 • 3. Leerresultaten Aan het einde van deze module zijn de cursisten in staat om : • Begrijp de betekenis van diversiteit en interculturele diversiteit • Interpreteer de voordelen van (interculturele) diversiteit voor gedifferentieerde instructielokalen • Bespreek de doelen en vereisten bij het investeren in intercultureel onderwijs volgens de SDG-commissie en UNESCO • Maak lesplannen en activiteiten om diversiteit in de klas te integreren
 • 4. Trefwoorden • (Interculturele) Diversiteit • Culturen • Gedifferentieerde instructie • Leraren • Leerlingen
 • 5. Inhoudsopgave EENHEID 1: Wat is diversiteit ? EENHEID 2: Benaderingen van : diversiteit EENHEID 3: Voordelen van diversiteit in de klas EENHEID 4: Het duurzame ontwikkelingsdoel N.4 EENHEID 5: UNESCO -richtlijnen EENHEID 6: In actie
 • 6. EENHEID 1.1 Wat is diversiteit?
 • 7. Achtergrond • Globalisering maakt steeds meer deel uit van het dagelijks leven, zoals via deze link https://www.theglobaleconomy.com/rankings/kof_overal l_glob / ). • Het gebeurt overal, niet alleen in meer ontwikkelde landen, maar ook in de ontwikkelingslanden. Hoewel de groeipercentages per land verschillen, volstaat het om ons het belang van diversiteit te laten zien. • Diversiteit verwijst echter niet alleen naar interculturele diversiteit - studentenpopulaties zijn altijd divers geweest, met verschillende niveaus van bekwaamheid, sociaaleconomische achtergronden, studenten met een handicap enz. Uw studenten zijn allemaal individuen, wat betekent dat uw klas altijd zo divers zal zijn als het aantal studenten dat je hebt. • Als gevolg hiervan is positief omgaan met diversiteit een van de meest kritische ontwikkelingen in het onderwijs geworden. Bron: https://unsplash.com/photos/LjqARJaJotc
 • 8. Dus, wat betekent diversiteit eigenlijk? Volgens Research Guides ("Equity, Diversity, and Inclusion", 2021) betekent diversiteit het omarmen van verschillen tussen mensen, ongeacht hun leeftijd, klasse, etniciteit, geslacht, gezondheid, fysieke en mentale capaciteiten, ras, seksuele geaardheid, religie, fysieke grootte , opleidingsniveau, functieniveau en functie, persoonlijkheidskenmerken en andere menselijke verschillen. Sociale wetenschappers praten meestal op minstens vier verschillende manieren over diversiteit: 1. Diversiteit tellen : verwijst naar de waargenomen verschillen binnen een bepaalde populatie. De sociale wetenschappers nemen bijvoorbeeld een bepaalde populatie en tellen de leden gewoon op basis van specifieke criteria, zoals ras, geslacht, etniciteit, werkplek, enz. 2. Culturele diversiteit: verwijst naar het belang van begrip en respect voor de culturele verschillen tussen groepen mensen. Met meer begrip en sympathie kunnen verschillende culturele groepen naast anderen in dezelfde samenleving bestaan. 3. Good-for-business diversiteit : verwijst naar de overtuiging dat bedrijven winstgevender zullen zijn en dat overheidsinstanties en non-profitorganisaties efficiënter zullen werken met diverse arbeidskrachten. 4. Conflictdiversiteit : verwijst naar het begrijpen hoe verschillende groepen bestaan in een hiërarchie van ongelijkheid in termen van macht, privileges en rijkdom.
 • 10. Het diversiteitswiel (1) • Het Diversity Wheel is oorspronkelijk ontworpen door de John Hopkins University om de verschillende manieren waarop individuen diversiteit in een groep brengen te visualiseren. • Het midden van het wiel vertegenwoordigt de interne dimensies die (meestal) de meest permanente of zichtbare van een persoon zijn. • De buitenring vertegenwoordigt de afmetingen die in de loop van de tijd worden verworven en veranderen. • De combinatie van al deze dimensies beïnvloeden onze waarden, overtuigingen, gedragingen, ervaringen en verwachtingen. Dit maakt ons allemaal uniek als individu.
 • 11. Het diversiteitswiel (2) • het wiel kan zijn gebruikt om je te helpen denken over de verschillende groepen die in uw klas aanwezig zijn en de manieren waarop _ jouw aanpak kan dit aan rekening houden. • Het wiel kan ook jou helpen overwinnen de " wij " vs " zij " mentaliteit . Met dus veel componenten waaruit bestaat hoe een individuele beweegt door de wereld , er is bijna altijd een element dat een groep gemeen heeft. • Meer weten over de Diversiteitswiel in actie hier .
 • 12. benaderingen van cultureel diversiteit • Zoals we eerder zagen, betekent globalisering dat docenten steeds vaker leerlingen met verschillende culturele achtergronden in hun klas hebben. Betrokkenheid bij deze vorm van diversiteit kunnen we omschrijven als multicultureel, intercultureel of intercultureel, afhankelijk van de diepte van de betrokkenheid. Lees hier meer over deze drie termen . • Interculturele gemeenschappen zijn "gemeenschappen waarin er een diep begrip en respect is voor alle culturen" ( Schriefer , 2016). Daarom kan worden gezegd dat interculturele betrokkenheid bij culturele diversiteit een hoger niveau van inclusie heeft. Terwijl diversiteit betekent "de verschillen in mensen accepteren", betekent het naar een inclusieve omgeving gaan bij het omgaan met diversiteit "die verschillen begrijpen en respecteren".
 • 13. Culturele diversiteit en studenten • Deze YouTube -video laat verschillende meningen zien van studenten met verschillende achtergronden over het leven in een diverse omgeving: https://www.youtube.com/watc h?v=Rcw09YMDHuU&t=1s • Voeg hier een screenshot van de video toe
 • 14. Eenheid 1.3 Voordelen van diversiteit in de klas
 • 15. Voordelen van diversiteit in de klas (1) Een diverse studieomgeving kan bijdragen aan de volgende factoren: 1. Prestaties van de leerling 2. Creativiteit van de leerling 3. Vooroordelen bestrijden 4. Onderwijsfaculteit 5. Toekomstige carrières
 • 16. Voordelen van diversiteit in de klas (2) 1. voor leerprestaties • Studies hebben aangetoond dat het omarmen van diversiteit in de klas een significante impact heeft op de prestaties van de leerling. Het helpt hen harder te werken en meer te bereiken (EU Business School, 2019). • Wanneer lessen de leerlingen en hun achtergronden kunnen weerspiegelen, zullen ze een diepere kennis ontwikkelen terwijl ze de lessen vanuit verschillende perspectieven verkennen. 2. voor de creativiteit van de leerling • Diverse studieomgevingen kunnen de creativiteit van de leerling vergroten bij het gebruik van kennis, gegevens en feiten. • Groepsactiviteiten met diverse groepsleden helpen een positieve sfeer te creëren voor creatief en samenwerkend leren.
 • 17. Voordelen van diversiteit in de klas (3) 3. voor het bestrijden van vooroordelen • Diverse klaslokalen helpen leerlingen begrip, empathie en tolerantie voor verschillende culturen en achtergronden te ontwikkelen. Bijgevolg worden ze aangemoedigd om intercultureel gevoelig te worden. 4. voor de onderwijsfaculteit • Vanwege de toenemende diversiteit in achtergronden van leerlingen, nemen scholen en instellingen steeds vaker leraren in dienst met verschillende achtergronden om de leerlingenpopulatie beter te weerspiegelen. Dit zorgt voor meer vertegenwoordiging, wat leidt tot betere resultaten voor studenten, maar biedt ook nieuwe en diverse perspectieven voor collega-docenten.
 • 18. Voordelen van diversiteit in de klas (4) 5. voor toekomstige carrières • Als gevolg van de toenemende globalisering (zie 1.1), breiden meer bedrijven zich uit naar een internationale schaal en zijn ze op zoek naar werknemers met een wereldwijde mindset en sterke interculturele competenties. • Daarom moeten we hen tijdens de educatieve ontwikkeling van leerlingen voorbereiden op het betreden van een multiculturele werkplek.
 • 19. EENHEID 1.4 Het duurzame ontwikkelingsdoel 4
 • 20. Het Duurzame Ontwikkelingsdoel 4 (SDG 4) • De SDG 4 is het educatieve doel • Het is bedoeld om "inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs te garanderen en levenslang leren voor iedereen te bevorderen." • Het doel bestaat uit 10 subdoelen, die te zien zijn op de volgende dia. • Kijk hier voor meer uitleg over elk doel .
 • 21. Het Duurzame Ontwikkelingsdoel 4 (SDG 4) Bron: https://mishrapawan.wordpress.com/
 • 23. UNESCO-richtlijnen voor intercultureel onderwijs Volgens de "UNESCO-richtlijnen voor intercultureel onderwijs" (2006) moet het onderwijs gebaseerd zijn op de volgende pijlers: 1. Leren kennen: door “voldoende brede algemene kennis te combineren met de mogelijkheid tot verdieping in een klein aantal projecten”. 2. Leren doen: niet alleen de beroepsvaardigheden verwerven, maar ook de competenties om in teams te werken en met verschillende situaties om te gaan. 3. Leren samenleven: door begrip te ontwikkelen voor anderen. 4. Leren zijn: deze pijler versterkt de identiteit en persoonlijke betekenis voor de lerenden.
 • 24. UNESCO-principes voor intercultureel onderwijs 1. Principe I Intercultureel onderwijs respecteert de culturele identiteit van de leerling door het aanbieden van cultureel passend en responsief kwaliteitsonderwijs voor iedereen. 2. Principe II Intercultureel onderwijs biedt elke leerling de culturele kennis, attitudes en vaardigheden die nodig zijn om een actieve en volledige deelname aan de samenleving te bereiken. 3. Principe III Intercultureel onderwijs biedt alle leerlingen culturele kennis, attitudes en vaardigheden die hen in staat stellen bij te dragen aan respect, begrip en solidariteit tussen individuen, etnische, sociale, culturele en religieuze groepen en naties. Lees meer hier in dit artikel.
 • 25. EENHEID 1.6 Diversiteit in gedifferentieerde instructie in actie
 • 26. Omgaan met diversiteit in de klas (1) • Leer je leerlingen kennen Neem de tijd om meer te weten te komen over de culturele achtergrond, hobby's, leerstijlen en wat hen uniek maakt. Het tonen van een oprechte interesse in het leren over hen en hun culturen. • Zorg voor consistente communicatie Blijf gedurende het semester of schooljaar voortdurend communiceren. Bijvoorbeeld: plan 1-op-1-vergaderingen met leerlingen om vaak "in te checken", moedig hen aan om te praten over of ze zich betrokken voelden bij de klascultuur, enz.
 • 27. Omgaan met diversiteit in de klas (2) • Oefen culturele gevoeligheid Nogmaals, neem de tijd om de culturele nuances van elke student te begrijpen - van leerstijlen tot de taal die ze gebruiken - en gebruik deze inzichten om uw lesplannen te ontwerpen. • Diversiteit opnemen in het lesplan Zorg ervoor dat diversiteit wordt vertegenwoordigd in uw daadwerkelijke lesplan.
 • 28. Omgaan met diversiteit in de klas (3) • Geef leerlingen vrijheid en flexibiliteit Het klinkt misschien vreemd, maar de meest waardevolle lessen worden vaak geleerd door de eigen ervaringen van een leerling, dus door ze wat vrijheid te geven in de cursus, wordt er meer aansluiting bij het leerplan aangemoedigd. Moedig hen aan om hun eigen materiaal dat betrekking heeft op de fundamentele les te lezen en te presenteren, zodat ze het onderwerp vanuit hun eigen perspectief kunnen benaderen. Je kunt ook optreden als facilitator en het gesprek en een gezond debat tussen verschillende meningen aanmoedigen.
 • 29. Diversiteit implementeren in de klas Leraren die diversiteit, of interculturele diversiteit, in de klas toepassen, kunnen:  Ontwerp lessen en activiteiten op basis van de culturen van de leerlingen en rekening houdend met hun taalvaardigheid  Groepsleerlingen met verschillende achtergronden, MAAR ook met gedeelde interesse en bekwaamheid voor de activiteiten/opdrachten (zie Module 2 voor meer details, het diversiteitswiel in unit 1.1 kan ook helpen om dit te visualiseren).  Beoordeel de leervoortgang van leerlingen door middel van formatieve beoordeling.  Bouw een band op met je leerlingen  De inhoud van het onderwijs voortdurend evalueren en aanpassen om aan de behoeften van de leerlingen en hun cultuurbewustzijn te voldoen.
 • 30. Voorbeelden voor klasactiviteiten • Specifieke taallessen (bijvoorbeeld Nederlands) en activiteiten aanbieden met interactieve activiteiten, groepswerk en relevante bronnen die leerlingen helpen die hun taalbegripsvaardigheden moeten verbeteren. • Geschiedenislessen verbreden zodat ze de wereld buiten de geschiedenis en cultuur van Europa omvatten. • Gebruik verwijzingen en analogieën naar andere culturen in je lessen en opdrachten om leerlingen met verschillende achtergronden persoonlijk te verbinden. • Diverse sprekers uitnodigen om verschillende gezichtspunten en real-life context toe te voegen aan verschillende onderwerpen. • En VERGEET NIET: Probeer, ongeacht welk onderwerp dan ook, altijd lessen te presenteren en te verbinden met problemen uit het echte leven. Het is gemakkelijker om cultureel bewustzijn in uw lessen te bevorderen als er een echt voorbeeld is waarmee de leerlingen zich kunnen identificeren.
 • 31. Tools voor het verbeteren van cultureel leren in verschillende schoolvakken https://www.nationalgeographic.org/education/ https://www.census.gov/schools/ https://www.learningforjustice.org/classroom- resources/lessons https://thewonderment.com/communities/ https://artsandculture.google.com/ https://www.penpalschools.com/index.html Bron: https://unsplash.com/photos/cw-cj_nFa14
 • 32. Korte inhoud • Samenvattend, je hebt geleerd over de betekenis van diversiteit, de verschillen tussen diversiteit en interculturele diversiteit en over enkele belangrijke voordelen van diversiteit in de klas. • Je leerde ook over handige richtlijnen om interculturele diversiteit te integreren in het onderwijs van UNESCO, en ook over de internationale doelen voor elke leerdoelgroep door de SDG- commissie. • Ten slotte kreeg u informatie over hoe u diversiteit in uw klas kunt beheren en implementeren. Bovendien werden enkele voorbeelden en digitale bronnen gegeven voor ideeën en inspiratie.
 • 33. Lijst van referenties • Drexel University - School of Education ( nd ). Het belang van diversiteit en cultureel bewustzijn in de klas. Opgehaald van https://drexel.edu/soe/resources/student-teaching/advice/importance-of-cultural-diversity-in-classroom/ • Purdue University (nd) Het definiëren van comfortabele diversiteit. Opgehaald van https://www.futurelearn.com/info/courses/diversity- inclusion-awareness/0/steps/39907 • EU Business School (2019). Opgehaald van https://www.euruni.edu/blog/diversity-in-education/ • Onderzoeksgidsen (2021). Gelijkheid, diversiteit en inclusie: wat is diversiteit? . Opgehaald van https://researchguides.austincc.edu/c.php?g=522627&p=7624718 • Schriefer , P. (2016). Opgehaald van https://springinstitute.org/whats-difference-multicultural-intercultural-cross-cultural-communication/ • SDG-Onderwijs 2030 Stuurgroep (nd). Opgehaald van https://sdg4education2030.org/the-goal.Get to Know Your Students • UNESCO-richtlijnen voor intercultureel onderwijs (2006). Opgehaald van http://www.ugr.es/~javera/pdf/DB2.pdf • Western Governos University (2020). Diversiteit in de klas verbeteren. Opgehaald van https://www.wgu.edu/blog/improving-diversity- classroom2005.html#close
 • 34. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Bedankt voor je aandacht