SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
Moodul 2
Kuidas plokiahela ökosüsteemid
saavad ettevõtjaid ja VKEsid
teenindada?
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Selles moodulis käsitleme plokiahela
põhifunktsioone. Need hõlmavad
erinevust lubatud ja lubadeta
plokiahela vahel, samuti avalikke,
era-, konsortsiumi- ja
hübriidplokiahelaid.
Lõpuks tutvustab moodul plokiahela
rakenduse kasutusjuhtumeid koos
näitega ökosüsteemist, mis
võimaldab VKEde jaoks plokiahelat.
Sissejuhatus
Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab
ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest.
Õpieesmärgid
Selle mooduli lõpuks:
Saate aru loa ja lubadeta plokiahela
erinevustest ja põhiomadustest.
Selgitage erinevusi era-, avaliku-,
konsortsiumi- ja hübriidplokiahela
vahel.
Lugege plokiahela kasutamise kohta
erinevates tööstusharudes.
Tutvuge Itaalia ökosüsteemiga, mis
võimaldab plokiahelat.
1
2
3
4
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Lubatud
plokiahelad
Lubadeta
plokiahelad
1. Plokiahela põhitõed: millised on plokiahela tüübid?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mis need on?
Lubadeta plokiahelad, tuntud ka kui
usaldusväärsed või avalikud
plokiahelad, on avatud võrgud, mis
on kõigile kättesaadavad, et osaleda
konsensusprotsessis, mida
plokiahelad kasutavad tehingute ja
andmete kinnitamiseks. Need on
täielikult detsentraliseeritud
tundmatute osapoolte vahel.
Lubatud plokiahelad
• Tehingute täielik läbipaistvus.
• Avatud lähtekoodiga arendus.
• Anonüümsus, mõne erandiga.
• Keskasutuse puudumine.
• Tokenite ja muude digitaalsete
varade rohke kasutamine
osalemise stiimulina.
Lubadeta plokiahelate
põhiomadused
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mis need on?
Lubatud plokiahelad – tuntud ka kui
privaatsed plokiahelad või lubatud
liivakastid – on suletud võrgud, milles
eelnevalt määratud osapooled,
mõnikord konsortsiumi liikmed,
suhtlevad ja osalevad konsensuse ja
andmete valideerimises. Need on
osaliselt detsentraliseeritud selles
mõttes, et need jagunevad pigem tuntud
osalejate kui tundmatute osalejate
vahel, nagu loata plokiahelates. Tokenid
ja digitaalsed varad on võimalikud, kuid
vähem levinud kui loata.
Lubatud plokiahelad
• Kontrollitud läbipaistvus, mis põhineb
osalevate organisatsioonide eesmärkidel.
• Eraettevõtete arendus.
• Anonüümsuse puudumine.
• Puudub keskasutus, kuid erarühm volitab
otsuseid.
Lubadeta plokiahelate
põhiomadused:
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Avalik plokiahel Privaatne plokiahel Konsortsiumi
plokiahel
Hübriidplokiahel
2. Plokiahela tüübid: millised on tüübid?
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mis need on?
Avalikud plokiahelad on oma
olemuselt loata, võimaldavad kõigil
liituda ja on täielikult
detsentraliseeritud.
Avalikud plokiahelad võimaldavad
kõigil plokiahela sõlmedel olla
võrdsed õigused plokiahelale
juurdepääsuks, uute andmeplokkide
loomiseks ja andmeplokkide
kinnitamiseks.
Avalikud plokiahelad
Praeguseks on avalikke plokiahelaid peamiselt
kasutatud krüptovaluutade vahetamiseks ja
kaevandamiseks. Võib-olla olete kuulnud
populaarsetest avalikest plokiahelatest, nagu
Bitcoin, Ethereum ja Litecoin.
Nendel avalikel plokiahelatel „kaevatavad“ sõlmed
krüptovaluutat, luues krüptograafilisi võrrandeid
lahendades võrgus küsitavate tehingute jaoks
plokid.
Vastutasuks selle raske töö eest teenivad
kaevandussõlmed väikese koguse krüptovaluutat.
Kaevurid tegutsevad sisuliselt uue ajastu
pangatellijatena, kes vormistavad tehingu ja saavad
(või "minu") oma pingutuste eest tasu.
Näited avalikest
plokiahelatest
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mis need on?
Privaatsed plokiahelad, mida võib nimetada
ka hallatavateks plokiahelateks, on lubatud
plokiahelad, mida kontrollib üks
organisatsioon.
Privaatses plokiahelas määrab keskasutus,
kes võib olla sõlm. Samuti ei pruugi
keskasutus anda igale sõlmele funktsioonide
täitmiseks võrdseid õigusi.
Privaatsed plokiahelad on ainult osaliselt
detsentraliseeritud, kuna avalik juurdepääs
neile plokiahelatele on piiratud.
Privaatsed
plokiahelad
Näited privaatsetest
plokiahelatest
Praeguseks on peamised digitaalsete platvormide
pakkujad, mis põhinevad oma plokiahela
tehnoloogiate versioonil, sealhulgas Ripple, R3's
Corda ja Hyperledger Fabric. Need on loaga
süsteemid, mis piiravad tehinguga seotud osapoolte
juurdepääsu tehinguandmetele.
Näiteks on De Beers käivitanud "turvalise ja
muutumatu jälje", kasutades privaatset plokiahelat
nimega Tracr, et kontrollida teemantide autentsust
ja päritolu ning tagada, et need poleks
konfliktipiirkondadest pärit "vereteemantid".
Comcast on teinud koostööd teiste tööstusharu
juhtidega, et käivitada Blockgraph, plokiahelal
põhinev süsteem, mis võimaldab reklaamijatel
sihtida vaatajaid konkreetsete reklaamidega,
säilitades samal ajal vaatajate privaatsuse.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mis need on?
Konsortsiumi plokiahelad on lubatud
plokiahelad, mida juhib organisatsioonide
rühm, mitte üks üksus, nagu privaatse
plokiahela puhul.
Seetõttu on konsortsiumi plokiahelatel
suurem detsentraliseeritus kui privaatsetel
plokiahelatel, mille tulemuseks on kõrgem
turvatase.
Konsortsiumi
plokiahelad
Näited konsortsiumi
plokiahelatest
Ettevõtte tarkvarafirma R3 on välja töötanud
populaarse konsortsiumi plokiahela lahenduste
komplekti finantsteenuste sektorile ja mujale.
Tarneahela sektoris on CargoSmart välja töötanud
Global Shipping Business Network Consortium,
mittetulundusliku plokiahela konsortsiumi, mille
eesmärk on digitaliseerida laevandus ja võimaldada
meretööstuse ettevõtjatel teha rohkem koostööd.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Mis need on?
Hübriidplokiahel on ainulaadne plokiahela
tehnoloogia tüüp, mis ühendab nii avaliku
kui ka privaatse plokiahela komponendid või
püüab ära kasutada nii avaliku kui ka
privaatse plokiahela lahenduse ideaalset
osa.
Hübriidplokiahela tehingud ja kirjed
muudetakse privaatseks, kuid neid saab
kontrollida, kui see on seotud, näiteks
lubades juurdepääsu nutika lepingu kaudu.
Privaatset teavet hoitakse võrgus, kuid see
on siiski kontrollitav.
Hübriidplokiahelad Hübriidplokiahelate
näited
Praeguseks on hübriidplokiahelat kasutatud
järgmistel väljadel:
• Hübriidne asjade internet.
• Ülemaailmne rahandus ja kaubandus.
• Pangandus.
• Tarneahel.
• Valitsused.
• Ettevõtlusteenused.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Plokiahelat saab kasutada erinevates sektorites ja tööstusharudes:
4.1. Juhtumiuuringud: plokiahela rakendused
Sisu levitamine Kinnisvara Reisimine Reklaam Tervishoid
Energia
Tarneahel Taaskasutus
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Tööstuse probleem:
Enamikku jõgedesse, ookeanidesse ja
prügilatesse sattuvast plastist saab
taaskasutada. Ometi nõuab see kogumisel ja
sorteerimisel jõupingutusi tarbijatelt.
Empoweri ajendiks olid küsimused: kuidas
julgustada inimesi plastikut
kogumiskeskustesse viima? ja kuidas saame
neid premeerida, eriti neis riikides, kus
enamik elanikkonnast on ilma
pangakontota?
EMPOWER Kuidas plokiahelat
kasutatakse?
Blockchain võimaldab plasti sujuvat jälgimist ja
raha teenimist – isegi kolmanda maailma riikides.
Jälgides teekonna kõiki aspekte – alates
maapealsetest plasti kogumistoimingutest kuni
võimaliku taaskasutamiseni teistes toodetes –
tagab see kõrge läbipaistvuse. See suurendab
plastijäätmete väärtust ja muudab kogumise
elujõuliseks tulutoovaks tegevuseks maailma
vähekindlustatud elanikkonna jaoks.
Empower on loonud ülemaailmse plastiku
pandisüsteemi, kus plast kogutakse ja eraldatakse
tekkekohas. Iga kogutud plastijäätmete
kilogrammi eest premeeritakse kasutajaid
EMoneyPoweri (EMP) žetoonidega, mille iga
väärtus on ligikaudu 1 USD.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Tänase seisuga on Empower kogunud ja
jälginud üle 1500 tonni plastijäätmeid ning
tegutseb enam kui 20 riigis.
Plokiahela kaudu on Empoweril potentsiaal
konkureerida mõned kõige vähem
digitaliseeritud tööstusharud, mis suhtuvad
moderniseerimisse skeptiliselt, muutes
maailma jätkusuutlikumaks ja sulgedes
majandusahela.
Tehnoloogia avab uusi väärtuspakkumisi, mis
võimaldavad Empoweril suunata sama
lahendusega mitut tööstusharu ja
nišisektorit viisil, mis ilma sellise
infrastruktuurita ei oleks elujõuline ega
kulutõhus.
Mõju
Peamised edutegurid:
• Eelnev ettevõtluskogemus.
• Olla osa plokiahela võrgustikust.
• Avalike ja eraorganisatsioonide
suursaadikud, kes mõistavad
tehnoloogiat ja võivad aidata ületada
plokiahela suhtes valitsevat skeptitsismi.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Tööstuse probleem:
"Globaalsed tarneahelad on keerulised ja
läbipaistmatud, põhjustades kahjulikke
mõjusid keskkonnale, mõjutades inimeste
heaolu ja tekitades uskumatut saastet.„
Tänapäeval põhineb enamik toodete
ringlussevõttu käsitsi sorteerimisel ja
oletustel. Kuigi enamik kaubamärke on
valmis hankima toorainet jätkusuutlikelt
tarnijatelt, peavad nad pimesi usaldama
andmeid, mida samad tarnijad on nõus
jagama. See jätab palju ruumi vigadele ja
pettustele.
Circularise Kuidas plokiahelat
kasutatakse?
Circularis aitab tootjatel, kaubamärkidel ja
tarnijatel jälgida toorainet allikast lõpptooteni,
suurendades jälgitavust ja vastutust.
Toormaterjalide, nagu plastik, andmete
digiteerimisega saab Circularise luua digitaalse
lõime läbi kogu tarneahela, võimaldades
materjalide jälgitavust, CO2 jalajälje jälgimist ja
muid jätkusuutlikkuse mõõdikuid, nagu veesääst.
Lisaks võimaldab Circularise järgida seadusi,
maandab riske kogu tarneahelas ja võimaldab
selle tarbijatel parandada kaubamärgi tajumist,
suurendades samal ajal tulusid.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Tänase seisuga on ettevõte vaid kahe aastaga
kasvanud 6 töötajalt 15-le.
Ettevõte on võitnud arvukalt auhindu,
sealhulgas konkursi Get in the Ring Impact
2020, KIKi investoripäeva ELi rohelise
tehingu 2020 teemal, Odyssey Blockchain
Hackathon 2020 ning plastjäätmete
innovatsiooniplatvormi Alliance to End
Plastic Waste Innovation Platform 2020
finalist.
Oma töö kaudu toetab Circularise tootjaid ja
kaubamärke ÜRO säästva arengu
eesmärkide täitmisel ja ELi nõuete täitmisel.
Mõju
Peamised edutegurid:
• Hiljutine rahvusvaheline huvi
ringmajanduse majandusliku potentsiaali
vastu.
• Järjest karmistuv regulatiivne raamistik
ELi tasandil.
• Tarbijate suurenenud nõudlus
läbipaistvuse järele.
• Rahastamisvõimalused Euroopa ja
riiklikelt institutsioonidelt.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Valdkonna probleem:
Traditsiooniliselt on sisu levitamise
valdkonnas kasum ja kontroll suures osas
pigem sisuhostimisettevõtete kui sisuloojate
endi käes.
Sisu levitamise teenused, nagu YouTube,
saavad sisuloojate sisust kasu vastutasuks
sisu hostimise ja levitamise eest nende
usaldusväärsel ja turvalisel platvormil. Osa
sisu kasumist suunatakse seetõttu loojatelt
eemale.
Plokiahel sisu
levitamise valdkonnas
Plokiahela abiga sisuhostimisplatvormid häirivad
seda tasakaalustamata status quo ja püüavad
anda võimu tagasi sisuloojate ja tarbijate endi
kätte.
Lubades plokiahelal kasutada oma arvutit võrgu
toetamiseks, jaotatakse kulud, mille platvormid,
nagu YouTube, sisu hostimisest võtavad,
kasutajate vahel ühtlaselt. Tarbijad maksavad
neile asjakohase sisu eest väikest hinda ja
loojatele makstakse õiglast tasu.
Lisaks ei kannata plokiahelal põhinevad
lahendused turvaprobleemide all; kuna sõlmed
või andmepunktid on võrgus olemas, saavad
häkkerid jõuda ainult ühe sõlmeni, mis ei mõjuta
kogu võrgu funktsionaalsust.
Kuidas plokiahelat
kasutatakse?
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Fixxo on detsentraliseeritud sisu
levitamise platvorm, mis võimaldab
loojatel pakkuda oma sisu
spetsiaalsetele sihtrühmadele, kes
rahastavad oma sisu krüptovaluutaga
makstes.
Oma sisu jagamiseks ja žetoonide
teenimiseks teevad kasutajad lihtsalt
oma arvutis olevad videod võrgule
kättesaadavaks. Teenuse
detsentraliseeritud peer-to-peer
olemuse tõttu jaotatakse selle käitamise
kulud kasutajate vahel. Nii maksavad
vaatajad väikese hinna eest otse
soovitud sisu eest.
Näide: Fixxo Tulevik:
Tulevikus loovutavad vaatajad oma
raha otse sisuloojatele, eelmainitud
platvormi tellimustest. Loojad saavad
seega suurema osa kasumist ja
tarbijad asjakohast sisu väga soodsa
hinna eest.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Valdkonna probleem:
Tänapäeva kinnisvaraturg koosneb paljudest
suletud ja sõltumatutest võrgustikest. Sel
põhjusel on operatsioonisüsteemide vahel
läbipaistmatus ja tehingute hõõrdumine.
Lisaks on kinnisvara pikka aega peetud
mittelikviidseks varaks. Kinnisvara
tokeniseerimine plokiahela kaudu tähendab,
et kinnisvaraga saab hõlpsasti kaubelda,
kuna müüjad ei pea ootama ostjaid, kes
saavad endale kogu kinnisvara lubada, vaid
pigem investoreid, kes saavad osta
väiksemaid tükke.
Plokiahel kinnisvara
valdkonnas
Kinnisvara saab nn nutikate lepingute abil
"märgistada". Siin jagatakse varad väiksemateks
osadeks ja tehakse kättesaadavaks laiemale
investorite hulgale. See osaomand vähendab
minimaalset investeeringut ja
kinnisvarainvesteeringute takistusi.
Lisaks vähendab tokeniseerimine kulusid ja
suurendab varade loomise, väljastamise ja
vahetamise kiirust. Samuti suurendab see
tööstuse taustatoimingute (nt emiteerimine,
kauplemine ja elutsükli haldamine) efektiivsust,
aga ka raha säästmist automatiseerimise kaudu.
Lisaks on varad ja tehingud täielikult jälgitavad.
Kuidas plokiahelat
kasutatakse?
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Republic kasutab plokiahelat, et anda
igapäevastele inimestele võimalus
investeerida projektidesse, millesse nad
usuvad, alustades idufirmadest ja
videomängudest kuni kinnisvarani, ning
saada hiljem rahalist kasu.
Tokeniseerimise kaudu võimaldab Republic
varasid, näiteks kinnisvara, osta ja müüa
väikeste tükkidena, võimaldades ettevõtjatel
otsida rahastamist laiemalt erinevatelt
investoritelt. Ja füüsilistesse varadesse
investeerimise künnise langetamine.
Näide: Republic
Tulevik:
Plokiahel muudab varade (nt kinnisvara)
jaoks alternatiivse rahastamise leidmise
palju lihtsamaks. See vähendab
märkimisväärselt rahalisi tõkkeid
kinnisvarasse investeerimisel ja lihtsustab
investeeringuhaldurite jaoks mitme väikese
investeeringu haldamist, suurendades samal
ajal investeeringute läbipaistvust ja
pakkudes pidevat ROI jälgimist.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Sektori probleem:
Praegune reisisektor on väga killustatud;
hotell, lennud, kindlustus jne tuleb sageli
eraldi broneerida. Järelikult võib reiside
broneerimine olla aeganõudev ja
stressirohke protsess. Lisaks on sektoris vähe
vastutust, kui asjad lähevad valesti.
Priceline Group ja Expedia kontrollivad 95%
USA Interneti-reisibüroode turust. Need
tööstuse hiiglased hoiavad kliendiandmeid ja
lisavad nii väiksemate pakkujate kui ka
klientide reisimisele kopsakaid kulutusi, mis
on võimalik tänu nende suures osas
vaidlustamata staatusele.
Plokiahel reisisektoris
Plokiahela tehnoloogiad võivad leevendada
tõkkeid, millega kliendid ja teenusepakkujad
tööstuses silmitsi seisavad. Selle asemel, et osta
ja müüa reisitooteid veebipõhiste
broneerimiskeskuste (nt Expedia) kaudu, lõikavad
plokiahelat kasutavad detsentraliseeritud
platvormid välja keskmehe, võimaldades
pakkujate ja klientide jaoks väiksemate kuludega
õiglasemat turgu.
Plokiahelal on ka potentsiaal tuua tööstusesse
ohutust ja läbipaistvust. Blockchain vähendab
teenusepakkujate ja klientide vahelisi kihte ning
muutumatud pearaamatud vähendavad
tõenäosust või ekslikke või kadunud
broneeringuid.
Kuidas plokiahelat
kasutatakse?
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Winding Tree on detsentraliseeritud reisiturg,
mis kasutab Ethereumi plokiahelat, mis
ühendab kliente ja pakkujaid otse
võrdõigusplatvormil. Nende lahendus on
täielikult automatiseeritud ja integreerub otse
reisipakkujate broneerimissüsteemiga. Winding
Tree eesmärk on kasutada plokiahelat, et
võimaldada reisitööstuses lubamatute
uuenduste enneolematut kasvu.
Keskmise inimese väljajätmisega vähendab
teenus tehingukulusid, võimaldades samal ajal
suuremat klienditeadmist ja intiimsust.
Winding Tree ei võta pakkujatelt levitasu ja
võtab vaid minutilist tehingutasu, et
motiveerida kaevureid võrku arvutusvõimsust
andma.
Winding Tree annab klientidele ja pakkujatele
ka suuremat pakkimispaindlikkust; mis tahes
kaks platvormi pakkujat saavad hõlpsasti luua
suhte, et võimaldada komplektbroneeringuid.
Näide: Winding Tree Tulevik:
Plokiahela abil on reisitööstuse
tulevik detsentraliseeritud,
läbipaistev, õiglane ja tõhus.
Reisipakkujad müüvad otse
klientidele, jättes välja tööstuse
keskmehi ja säästes raha mõlemale
poolele.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Tööstuse probleem:
Internetikasutajatel on vähe kontrolli nende
andmete kasutamise üle ja nad loovutavad
sageli vabatahtlikult oma kõige isiklikuma
teabe väikese tasu eest. Lisaks
pommitatakse neid pidevalt ebaoluliste
reklaamidega, mis ei osutu kasulikuks nii
kliendi kui ka reklaamija seisukohast.
Lisaks sellele ei ole reklaamijatel võrdset
juurdepääsu kliendiandmetele, mis takistab
nende reklaami sihtimiskampaaniate
tõhusust.
Plokiahel
reklaamitööstuses
Reklaamitööstuses on plokiahela
kasutusvõimalusi lõputult. Blockchain võib aidata
reklaamijatel kliente paremini sihtida,
suurendada Interneti-kasutajate turvalisust ja
privaatsust ning demokratiseerida andmeid,
millele tööstus tugineb.
Praegu lukustatakse kliendiandmed turvalistes
ettevõtte serverites ja müüakse oma huvidega
pakkujatele, Blockchain jagab kliendiandmeid
kogu võrku. Selline andmete koondamine
muudab reklaamide sihtimise täpsemaks ja
odavamaks.
Selle asemel, et maksta ette kalli reklaamipinna
eest, võivad VKEd kasutada plokiahela
reklaamifirmat, et sihtida neid, kes on juba
väljendanud huvi (oma andmete jagamise
eelistustega) nende toodete vastu.
Kuidas plokiahelat
kasutatakse?
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Lucidity plokiahela platvorm kasutab
nutikaid lepinguid, et anda
turundusspetsialistidele reaalajas ülevaade
nende kampaaniatest, jälgida makseid
reklaamide avaldamiseks ja vältida pettusi,
märgistades võltsitud robotivaateid.
Lucidity platvormi kasutades kasvas
autohiiglane Toyota reklaamikampaania
toimivus 21%. Kasutades oma plokiahela
võimalusi, lisas Lucidity musta nimekirja
saidid ja rakendused, mille puhul tuvastati,
et neil on suur lahknevus. Nende teenuste
kaudu suutis Toyota suunata oma eelarve
paremini toimivatele saitidele ja kaotada
raiskavad reklaamikulutused.
Näide: Lucidity
Tulevik:
Tulevikus kasutab reklaamitööstus
plokiahelat täpsemate kliendiandmete
kasutamiseks, et näidata tarbijatele ainult
nende jaoks asjakohaseid reklaame. VKEde
reklaamikampaaniad muutuvad
kuluefektiivsemaks ja kasutajatele
suunatakse ainult nende jaoks asjakohane
teave.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Tööstuse probleem:
Võrku ühendavate hajutatud energiavõrkude
(DER) või sõltumatute taastuvate
energiaallikate (nt päikesepaneelid)
tekkimine on energiatööstuses
murranguliselt muutnud, muutes
energiatarbijad tootjateks, kes saavad
üleliigse energia võrku tagasi müüa.
Tegemist on siiski tsentraliseeritud turuga,
kus ostu-müügi ülesanne on
energiaettevõtete kontrolli all. Plokiahela
kasutuselevõtt tööstuses tõotab kiirendada
innovatsiooni tööstuses ning muuta
radikaalselt selle protsesse ja turge.
Plokiahel
energiatööstuses
Kuidas plokiahelat
kasutatakse?
Bitcoini pakutav detsentraliseeritud võrk võib
häirida selle tööstuse tugipunkti ja hõlbustada
selle vastastikuse energiakaubanduse mudeli
detsentraliseerimist, võimaldades klientidel osta
ja müüa üksteiselt üleliigset energiat teatud
piirkonnas. Mitmed idufirmad üle maailma on
välja töötanud piloodid või kaaluvad seda. Isegi
suured energiaettevõtted proovivad seda ideed.
Teine plokiahela kasutusala energiatööstuses on
krüptovaluutade kasutamine rahaliste maksete
tegemiseks.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Grid+ on energiaettevõte, mis kasutab
plokiahelat elektri hulgimüügi jaotamiseks,
mis keskendub lõppkasutajate ühendamisele
võrguga.
Grid+ tuvastas tarbija elektrituru peamise
ebaefektiivsuse allikana energia jaemüüjad.
Jaemüüjad omavad enda jaoks väga vähe
võrguinfrastruktuuri ja pigem haldavad
ainult selliseid teenuseid nagu arveldamine
ja mõõtmine, mida plokiahela tehnoloogia
võiks asendada. Plokiahelal põhineva
platvormi kasutamine nende jaemüüjate
asendajana võib vähendada tarbijate
energiaarveid umbes 40%. Ethereumi kaudu
ühendab Grid+ kasutajad otse võrku, luues
õiglasema ja stabiilsema energiaturu
madalamate elektrikuludega.
Näide: Grid+ Tulevik:
Plokiahelaga hõlbustatud energiatööstuse
tulevik on peer-to-peer. Need turud on
jagatud võrgustikud isikutest, kes ostavad ja
müüvad teistelt võrgus osalejatelt liigset
energiat. Seda tüüpi turg on kasulik
massidele, kuna see vähendab keskasutuste
kontrolli ja jaotab selle võrdsemalt.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Valdkonna probleem:
Kogu maailmas ei suuda
tervishoiusüsteemid kodanike vajadusi
rahuldada. Tööstus on uskumatult kallis,
muu hulgas ebatõhususe ja pidevate
andmetega seotud rikkumiste tõttu. Lisaks
on tööstuses kasutatavad tehnoloogiad ja
tavad silmatorkavalt vananenud. Toetamata
operatsioonisüsteemid muudavad
organisatsioonid küberrünnakute suhtes
haavatavaks, suurendades kulusid ja seades
patsiendid ohtu.
Kuigi tööstust ei saa parandada ainult
tehnoloogiaga, on sellel vaieldamatu roll
tervishoiu tõhususe suurendamisel väikestel,
kuid olulistel viisidel.
Plokiahel tervishoiu
valdkonnas
Kuidas plokiahelat
kasutatakse?
Plokiahelat kasutatakse juba tervishoiutööstuses,
alates patsientide andmete turvalisest
krüpteerimisest kuni kahjulike haiguste puhangu
haldamiseni. Plokiahela kasutamine vähendab
oluliselt kulusid ja loob patsientidele uusi
võimalusi tervishoiuteenustele juurdepääsuks.
Traditsioonilistes süsteemides on
patsiendiandmed sageli erinevates asutustes
laiali ja neile on kriitilistel hetkedel raske juurde
pääseda. Plokiahela abil saaksid
tervishoiusüsteemid salvestada meditsiinilisi
andmeid ligipääsetavalt ja konfidentsiaalselt,
uuendades patsiendiandmeid mitmes asutuses ja
asukohas reaalajas kõrge turvatasemega. See
suunab väärtusliku aja ja ressursid haldustavadelt
patsiendihoolduse ja tööstuse uuenduste poole.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
MedRec on plokiahelale keskendunud
rakendus tervishoiusektoris. MedRec töötab
läbipaistva peer-to-peer pearaamatu kaudu,
mis võimaldab teenusepakkujatel patsiendi
faile ja teavet sujuvalt jälgida, parandades
samal ajal ka meditsiinitöötajate
otsesuhtlust patsientidega. Kliinikud,
asutused ja patsiendid on ühendatud ühel
platvormil, võimaldades võimalikult tõhusat
teabeedastust.
Ka MedReci abil saavad patsiendid oma
terviseandmeid logida, üle vaadata ja
analüüsida. Rakendus julgustab patsiente
oma sümptomeid registreerima, et haigusi
kohe pärast nende ilmnemist paremini
diagnoosida ja ravida.
Näide: MedRec
The future:
Turvaliste patsiendiandmete kaudu, mis on
juurdepääsetavad kõikidele asjaomastele
osapooltele, saab väärtuslikku aega ja
ressursse suunata täielikult patsientide ravile
ja innovatsioonile tervishoiusektoris, luues
patsiendikesksema tööstuse, millel on parem
turvalisus, privaatsus ja juurdepääs.
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Itaalia on aastate jooksul välja töötanud tugeva plokiahela poliitika, mis on suunatud
VKEdele, mis tähendab:
4.2. Juhtumiuuringud: Itaalia poliitiline taust
Töötuba ja
koolitus
Põhjalikud
uuringud VKEde
plokiahela kohta
Ad-hoc
plokiahela
poliitika
v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u
Itaalia majandusarengu ministeerium
(MiSE) tellis OECD uuringu plokiahela
kohta Itaalia VKEde ja ettevõtjate jaoks.
Täpsemalt analüüsib aruanne Itaalia
turul plokiahelapõhiseid teenuseid
tutvustavate VKEde omadusi ja
suundumusi, nende äriarengu võimalusi
ja väljakutseid.
Uuring illustreerib ka hiljutisi
suundumusi reguleerimises ja poliitikas
ning annab poliitikasoovitusi.
Uuring
OECD ja MiSE uuring plokiahela kohta
VKEde jaoks Itaalias
Tahad rohkem teada?
Kikkides siin saate täielikku aruannet lugeda!
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
Itaalias on mitu algatust plokiahela
kasutamise suurendamiseks VKEde
jaoks:
• Ekspertide rühm: uurib erinevaid
viise, kuidas suurendada
plokiahela rakendamist VKEdes
Ad-hoc plokiahela poliitika
• Riiklik strateegia: see hõlmab
mitmeid poliitikaid, mille eesmärk
on luua VKEdele ja idufirmadele
ideaalne regulatiivne ja
majanduskeskkond.
• Rahalised stiimulid: need
hõlmavad erinevat tüüpi rahalisi
toetusi, nagu maksukrediit,
oskuste täiendamise vautšer,
nõustamisvautšer, stardikapital
jne, et VKEd saaksid oma
ärimudelites plokiahelat
rakendada.
v
õ
i
m
a
l
d
a
d
e
s
V
K
E
d
e
l
e
u
u
t
k
a
s
v
u
MiSE korraldab mitmeid seminare ja
koolitusi, mis on suunatud VKEdele,
et hoogustada plokiahela
tehnoloogia rakendamist.
Hiljuti korraldas MiSE tekstiilisektoris
tuntud seminari teemal "Itaalias
toodetud kaupade jälgitavuse
plokiahel" eesmärgiga tagada
toodete kvaliteet, päritolu,
keskkonna- ja eetiline
jätkusuutlikkus.
Töötuba ja koolitus Tahad rohkem teada?
Kliki siin, et lugeda töötoa kokkuvõtet
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
BEGINBLOCKCHAIN
www.beginblockchain.eu
Mario Ceccarelli
Project Officer at UIIN
ceccarelli@uiin.org
Tasha Day
Junior Project Officer at UIIN
day@uiin.org
Autorid

More Related Content

More from caniceconsulting

PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 

More from caniceconsulting (20)

PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 1 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 1 (1).pptx
 

BEGIN BLOCKCHAIN - Module 2_EE.pptx

 • 1. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Moodul 2 Kuidas plokiahela ökosüsteemid saavad ettevõtjaid ja VKEsid teenindada?
 • 2. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Selles moodulis käsitleme plokiahela põhifunktsioone. Need hõlmavad erinevust lubatud ja lubadeta plokiahela vahel, samuti avalikke, era-, konsortsiumi- ja hübriidplokiahelaid. Lõpuks tutvustab moodul plokiahela rakenduse kasutusjuhtumeid koos näitega ökosüsteemist, mis võimaldab VKEde jaoks plokiahelat. Sissejuhatus
 • 3. Seda programmi rahastati Euroopa Komisjoni toetusel. Selle väljaande (teate) eest vastutab ainuisikuliselt autor ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe mis tahes kasutamise eest. Õpieesmärgid Selle mooduli lõpuks: Saate aru loa ja lubadeta plokiahela erinevustest ja põhiomadustest. Selgitage erinevusi era-, avaliku-, konsortsiumi- ja hübriidplokiahela vahel. Lugege plokiahela kasutamise kohta erinevates tööstusharudes. Tutvuge Itaalia ökosüsteemiga, mis võimaldab plokiahelat. 1 2 3 4
 • 4. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Lubatud plokiahelad Lubadeta plokiahelad 1. Plokiahela põhitõed: millised on plokiahela tüübid?
 • 5. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mis need on? Lubadeta plokiahelad, tuntud ka kui usaldusväärsed või avalikud plokiahelad, on avatud võrgud, mis on kõigile kättesaadavad, et osaleda konsensusprotsessis, mida plokiahelad kasutavad tehingute ja andmete kinnitamiseks. Need on täielikult detsentraliseeritud tundmatute osapoolte vahel. Lubatud plokiahelad • Tehingute täielik läbipaistvus. • Avatud lähtekoodiga arendus. • Anonüümsus, mõne erandiga. • Keskasutuse puudumine. • Tokenite ja muude digitaalsete varade rohke kasutamine osalemise stiimulina. Lubadeta plokiahelate põhiomadused
 • 6. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mis need on? Lubatud plokiahelad – tuntud ka kui privaatsed plokiahelad või lubatud liivakastid – on suletud võrgud, milles eelnevalt määratud osapooled, mõnikord konsortsiumi liikmed, suhtlevad ja osalevad konsensuse ja andmete valideerimises. Need on osaliselt detsentraliseeritud selles mõttes, et need jagunevad pigem tuntud osalejate kui tundmatute osalejate vahel, nagu loata plokiahelates. Tokenid ja digitaalsed varad on võimalikud, kuid vähem levinud kui loata. Lubatud plokiahelad • Kontrollitud läbipaistvus, mis põhineb osalevate organisatsioonide eesmärkidel. • Eraettevõtete arendus. • Anonüümsuse puudumine. • Puudub keskasutus, kuid erarühm volitab otsuseid. Lubadeta plokiahelate põhiomadused:
 • 7. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Avalik plokiahel Privaatne plokiahel Konsortsiumi plokiahel Hübriidplokiahel 2. Plokiahela tüübid: millised on tüübid?
 • 8. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mis need on? Avalikud plokiahelad on oma olemuselt loata, võimaldavad kõigil liituda ja on täielikult detsentraliseeritud. Avalikud plokiahelad võimaldavad kõigil plokiahela sõlmedel olla võrdsed õigused plokiahelale juurdepääsuks, uute andmeplokkide loomiseks ja andmeplokkide kinnitamiseks. Avalikud plokiahelad Praeguseks on avalikke plokiahelaid peamiselt kasutatud krüptovaluutade vahetamiseks ja kaevandamiseks. Võib-olla olete kuulnud populaarsetest avalikest plokiahelatest, nagu Bitcoin, Ethereum ja Litecoin. Nendel avalikel plokiahelatel „kaevatavad“ sõlmed krüptovaluutat, luues krüptograafilisi võrrandeid lahendades võrgus küsitavate tehingute jaoks plokid. Vastutasuks selle raske töö eest teenivad kaevandussõlmed väikese koguse krüptovaluutat. Kaevurid tegutsevad sisuliselt uue ajastu pangatellijatena, kes vormistavad tehingu ja saavad (või "minu") oma pingutuste eest tasu. Näited avalikest plokiahelatest
 • 9. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mis need on? Privaatsed plokiahelad, mida võib nimetada ka hallatavateks plokiahelateks, on lubatud plokiahelad, mida kontrollib üks organisatsioon. Privaatses plokiahelas määrab keskasutus, kes võib olla sõlm. Samuti ei pruugi keskasutus anda igale sõlmele funktsioonide täitmiseks võrdseid õigusi. Privaatsed plokiahelad on ainult osaliselt detsentraliseeritud, kuna avalik juurdepääs neile plokiahelatele on piiratud. Privaatsed plokiahelad Näited privaatsetest plokiahelatest Praeguseks on peamised digitaalsete platvormide pakkujad, mis põhinevad oma plokiahela tehnoloogiate versioonil, sealhulgas Ripple, R3's Corda ja Hyperledger Fabric. Need on loaga süsteemid, mis piiravad tehinguga seotud osapoolte juurdepääsu tehinguandmetele. Näiteks on De Beers käivitanud "turvalise ja muutumatu jälje", kasutades privaatset plokiahelat nimega Tracr, et kontrollida teemantide autentsust ja päritolu ning tagada, et need poleks konfliktipiirkondadest pärit "vereteemantid". Comcast on teinud koostööd teiste tööstusharu juhtidega, et käivitada Blockgraph, plokiahelal põhinev süsteem, mis võimaldab reklaamijatel sihtida vaatajaid konkreetsete reklaamidega, säilitades samal ajal vaatajate privaatsuse.
 • 10. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mis need on? Konsortsiumi plokiahelad on lubatud plokiahelad, mida juhib organisatsioonide rühm, mitte üks üksus, nagu privaatse plokiahela puhul. Seetõttu on konsortsiumi plokiahelatel suurem detsentraliseeritus kui privaatsetel plokiahelatel, mille tulemuseks on kõrgem turvatase. Konsortsiumi plokiahelad Näited konsortsiumi plokiahelatest Ettevõtte tarkvarafirma R3 on välja töötanud populaarse konsortsiumi plokiahela lahenduste komplekti finantsteenuste sektorile ja mujale. Tarneahela sektoris on CargoSmart välja töötanud Global Shipping Business Network Consortium, mittetulundusliku plokiahela konsortsiumi, mille eesmärk on digitaliseerida laevandus ja võimaldada meretööstuse ettevõtjatel teha rohkem koostööd.
 • 11. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Mis need on? Hübriidplokiahel on ainulaadne plokiahela tehnoloogia tüüp, mis ühendab nii avaliku kui ka privaatse plokiahela komponendid või püüab ära kasutada nii avaliku kui ka privaatse plokiahela lahenduse ideaalset osa. Hübriidplokiahela tehingud ja kirjed muudetakse privaatseks, kuid neid saab kontrollida, kui see on seotud, näiteks lubades juurdepääsu nutika lepingu kaudu. Privaatset teavet hoitakse võrgus, kuid see on siiski kontrollitav. Hübriidplokiahelad Hübriidplokiahelate näited Praeguseks on hübriidplokiahelat kasutatud järgmistel väljadel: • Hübriidne asjade internet. • Ülemaailmne rahandus ja kaubandus. • Pangandus. • Tarneahel. • Valitsused. • Ettevõtlusteenused.
 • 12. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Plokiahelat saab kasutada erinevates sektorites ja tööstusharudes: 4.1. Juhtumiuuringud: plokiahela rakendused Sisu levitamine Kinnisvara Reisimine Reklaam Tervishoid Energia Tarneahel Taaskasutus
 • 13. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tööstuse probleem: Enamikku jõgedesse, ookeanidesse ja prügilatesse sattuvast plastist saab taaskasutada. Ometi nõuab see kogumisel ja sorteerimisel jõupingutusi tarbijatelt. Empoweri ajendiks olid küsimused: kuidas julgustada inimesi plastikut kogumiskeskustesse viima? ja kuidas saame neid premeerida, eriti neis riikides, kus enamik elanikkonnast on ilma pangakontota? EMPOWER Kuidas plokiahelat kasutatakse? Blockchain võimaldab plasti sujuvat jälgimist ja raha teenimist – isegi kolmanda maailma riikides. Jälgides teekonna kõiki aspekte – alates maapealsetest plasti kogumistoimingutest kuni võimaliku taaskasutamiseni teistes toodetes – tagab see kõrge läbipaistvuse. See suurendab plastijäätmete väärtust ja muudab kogumise elujõuliseks tulutoovaks tegevuseks maailma vähekindlustatud elanikkonna jaoks. Empower on loonud ülemaailmse plastiku pandisüsteemi, kus plast kogutakse ja eraldatakse tekkekohas. Iga kogutud plastijäätmete kilogrammi eest premeeritakse kasutajaid EMoneyPoweri (EMP) žetoonidega, mille iga väärtus on ligikaudu 1 USD.
 • 14. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tänase seisuga on Empower kogunud ja jälginud üle 1500 tonni plastijäätmeid ning tegutseb enam kui 20 riigis. Plokiahela kaudu on Empoweril potentsiaal konkureerida mõned kõige vähem digitaliseeritud tööstusharud, mis suhtuvad moderniseerimisse skeptiliselt, muutes maailma jätkusuutlikumaks ja sulgedes majandusahela. Tehnoloogia avab uusi väärtuspakkumisi, mis võimaldavad Empoweril suunata sama lahendusega mitut tööstusharu ja nišisektorit viisil, mis ilma sellise infrastruktuurita ei oleks elujõuline ega kulutõhus. Mõju Peamised edutegurid: • Eelnev ettevõtluskogemus. • Olla osa plokiahela võrgustikust. • Avalike ja eraorganisatsioonide suursaadikud, kes mõistavad tehnoloogiat ja võivad aidata ületada plokiahela suhtes valitsevat skeptitsismi.
 • 15. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tööstuse probleem: "Globaalsed tarneahelad on keerulised ja läbipaistmatud, põhjustades kahjulikke mõjusid keskkonnale, mõjutades inimeste heaolu ja tekitades uskumatut saastet.„ Tänapäeval põhineb enamik toodete ringlussevõttu käsitsi sorteerimisel ja oletustel. Kuigi enamik kaubamärke on valmis hankima toorainet jätkusuutlikelt tarnijatelt, peavad nad pimesi usaldama andmeid, mida samad tarnijad on nõus jagama. See jätab palju ruumi vigadele ja pettustele. Circularise Kuidas plokiahelat kasutatakse? Circularis aitab tootjatel, kaubamärkidel ja tarnijatel jälgida toorainet allikast lõpptooteni, suurendades jälgitavust ja vastutust. Toormaterjalide, nagu plastik, andmete digiteerimisega saab Circularise luua digitaalse lõime läbi kogu tarneahela, võimaldades materjalide jälgitavust, CO2 jalajälje jälgimist ja muid jätkusuutlikkuse mõõdikuid, nagu veesääst. Lisaks võimaldab Circularise järgida seadusi, maandab riske kogu tarneahelas ja võimaldab selle tarbijatel parandada kaubamärgi tajumist, suurendades samal ajal tulusid.
 • 16. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tänase seisuga on ettevõte vaid kahe aastaga kasvanud 6 töötajalt 15-le. Ettevõte on võitnud arvukalt auhindu, sealhulgas konkursi Get in the Ring Impact 2020, KIKi investoripäeva ELi rohelise tehingu 2020 teemal, Odyssey Blockchain Hackathon 2020 ning plastjäätmete innovatsiooniplatvormi Alliance to End Plastic Waste Innovation Platform 2020 finalist. Oma töö kaudu toetab Circularise tootjaid ja kaubamärke ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisel ja ELi nõuete täitmisel. Mõju Peamised edutegurid: • Hiljutine rahvusvaheline huvi ringmajanduse majandusliku potentsiaali vastu. • Järjest karmistuv regulatiivne raamistik ELi tasandil. • Tarbijate suurenenud nõudlus läbipaistvuse järele. • Rahastamisvõimalused Euroopa ja riiklikelt institutsioonidelt.
 • 17. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Valdkonna probleem: Traditsiooniliselt on sisu levitamise valdkonnas kasum ja kontroll suures osas pigem sisuhostimisettevõtete kui sisuloojate endi käes. Sisu levitamise teenused, nagu YouTube, saavad sisuloojate sisust kasu vastutasuks sisu hostimise ja levitamise eest nende usaldusväärsel ja turvalisel platvormil. Osa sisu kasumist suunatakse seetõttu loojatelt eemale. Plokiahel sisu levitamise valdkonnas Plokiahela abiga sisuhostimisplatvormid häirivad seda tasakaalustamata status quo ja püüavad anda võimu tagasi sisuloojate ja tarbijate endi kätte. Lubades plokiahelal kasutada oma arvutit võrgu toetamiseks, jaotatakse kulud, mille platvormid, nagu YouTube, sisu hostimisest võtavad, kasutajate vahel ühtlaselt. Tarbijad maksavad neile asjakohase sisu eest väikest hinda ja loojatele makstakse õiglast tasu. Lisaks ei kannata plokiahelal põhinevad lahendused turvaprobleemide all; kuna sõlmed või andmepunktid on võrgus olemas, saavad häkkerid jõuda ainult ühe sõlmeni, mis ei mõjuta kogu võrgu funktsionaalsust. Kuidas plokiahelat kasutatakse?
 • 18. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Fixxo on detsentraliseeritud sisu levitamise platvorm, mis võimaldab loojatel pakkuda oma sisu spetsiaalsetele sihtrühmadele, kes rahastavad oma sisu krüptovaluutaga makstes. Oma sisu jagamiseks ja žetoonide teenimiseks teevad kasutajad lihtsalt oma arvutis olevad videod võrgule kättesaadavaks. Teenuse detsentraliseeritud peer-to-peer olemuse tõttu jaotatakse selle käitamise kulud kasutajate vahel. Nii maksavad vaatajad väikese hinna eest otse soovitud sisu eest. Näide: Fixxo Tulevik: Tulevikus loovutavad vaatajad oma raha otse sisuloojatele, eelmainitud platvormi tellimustest. Loojad saavad seega suurema osa kasumist ja tarbijad asjakohast sisu väga soodsa hinna eest.
 • 19. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Valdkonna probleem: Tänapäeva kinnisvaraturg koosneb paljudest suletud ja sõltumatutest võrgustikest. Sel põhjusel on operatsioonisüsteemide vahel läbipaistmatus ja tehingute hõõrdumine. Lisaks on kinnisvara pikka aega peetud mittelikviidseks varaks. Kinnisvara tokeniseerimine plokiahela kaudu tähendab, et kinnisvaraga saab hõlpsasti kaubelda, kuna müüjad ei pea ootama ostjaid, kes saavad endale kogu kinnisvara lubada, vaid pigem investoreid, kes saavad osta väiksemaid tükke. Plokiahel kinnisvara valdkonnas Kinnisvara saab nn nutikate lepingute abil "märgistada". Siin jagatakse varad väiksemateks osadeks ja tehakse kättesaadavaks laiemale investorite hulgale. See osaomand vähendab minimaalset investeeringut ja kinnisvarainvesteeringute takistusi. Lisaks vähendab tokeniseerimine kulusid ja suurendab varade loomise, väljastamise ja vahetamise kiirust. Samuti suurendab see tööstuse taustatoimingute (nt emiteerimine, kauplemine ja elutsükli haldamine) efektiivsust, aga ka raha säästmist automatiseerimise kaudu. Lisaks on varad ja tehingud täielikult jälgitavad. Kuidas plokiahelat kasutatakse?
 • 20. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Republic kasutab plokiahelat, et anda igapäevastele inimestele võimalus investeerida projektidesse, millesse nad usuvad, alustades idufirmadest ja videomängudest kuni kinnisvarani, ning saada hiljem rahalist kasu. Tokeniseerimise kaudu võimaldab Republic varasid, näiteks kinnisvara, osta ja müüa väikeste tükkidena, võimaldades ettevõtjatel otsida rahastamist laiemalt erinevatelt investoritelt. Ja füüsilistesse varadesse investeerimise künnise langetamine. Näide: Republic Tulevik: Plokiahel muudab varade (nt kinnisvara) jaoks alternatiivse rahastamise leidmise palju lihtsamaks. See vähendab märkimisväärselt rahalisi tõkkeid kinnisvarasse investeerimisel ja lihtsustab investeeringuhaldurite jaoks mitme väikese investeeringu haldamist, suurendades samal ajal investeeringute läbipaistvust ja pakkudes pidevat ROI jälgimist.
 • 21. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Sektori probleem: Praegune reisisektor on väga killustatud; hotell, lennud, kindlustus jne tuleb sageli eraldi broneerida. Järelikult võib reiside broneerimine olla aeganõudev ja stressirohke protsess. Lisaks on sektoris vähe vastutust, kui asjad lähevad valesti. Priceline Group ja Expedia kontrollivad 95% USA Interneti-reisibüroode turust. Need tööstuse hiiglased hoiavad kliendiandmeid ja lisavad nii väiksemate pakkujate kui ka klientide reisimisele kopsakaid kulutusi, mis on võimalik tänu nende suures osas vaidlustamata staatusele. Plokiahel reisisektoris Plokiahela tehnoloogiad võivad leevendada tõkkeid, millega kliendid ja teenusepakkujad tööstuses silmitsi seisavad. Selle asemel, et osta ja müüa reisitooteid veebipõhiste broneerimiskeskuste (nt Expedia) kaudu, lõikavad plokiahelat kasutavad detsentraliseeritud platvormid välja keskmehe, võimaldades pakkujate ja klientide jaoks väiksemate kuludega õiglasemat turgu. Plokiahelal on ka potentsiaal tuua tööstusesse ohutust ja läbipaistvust. Blockchain vähendab teenusepakkujate ja klientide vahelisi kihte ning muutumatud pearaamatud vähendavad tõenäosust või ekslikke või kadunud broneeringuid. Kuidas plokiahelat kasutatakse?
 • 22. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Winding Tree on detsentraliseeritud reisiturg, mis kasutab Ethereumi plokiahelat, mis ühendab kliente ja pakkujaid otse võrdõigusplatvormil. Nende lahendus on täielikult automatiseeritud ja integreerub otse reisipakkujate broneerimissüsteemiga. Winding Tree eesmärk on kasutada plokiahelat, et võimaldada reisitööstuses lubamatute uuenduste enneolematut kasvu. Keskmise inimese väljajätmisega vähendab teenus tehingukulusid, võimaldades samal ajal suuremat klienditeadmist ja intiimsust. Winding Tree ei võta pakkujatelt levitasu ja võtab vaid minutilist tehingutasu, et motiveerida kaevureid võrku arvutusvõimsust andma. Winding Tree annab klientidele ja pakkujatele ka suuremat pakkimispaindlikkust; mis tahes kaks platvormi pakkujat saavad hõlpsasti luua suhte, et võimaldada komplektbroneeringuid. Näide: Winding Tree Tulevik: Plokiahela abil on reisitööstuse tulevik detsentraliseeritud, läbipaistev, õiglane ja tõhus. Reisipakkujad müüvad otse klientidele, jättes välja tööstuse keskmehi ja säästes raha mõlemale poolele.
 • 23. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tööstuse probleem: Internetikasutajatel on vähe kontrolli nende andmete kasutamise üle ja nad loovutavad sageli vabatahtlikult oma kõige isiklikuma teabe väikese tasu eest. Lisaks pommitatakse neid pidevalt ebaoluliste reklaamidega, mis ei osutu kasulikuks nii kliendi kui ka reklaamija seisukohast. Lisaks sellele ei ole reklaamijatel võrdset juurdepääsu kliendiandmetele, mis takistab nende reklaami sihtimiskampaaniate tõhusust. Plokiahel reklaamitööstuses Reklaamitööstuses on plokiahela kasutusvõimalusi lõputult. Blockchain võib aidata reklaamijatel kliente paremini sihtida, suurendada Interneti-kasutajate turvalisust ja privaatsust ning demokratiseerida andmeid, millele tööstus tugineb. Praegu lukustatakse kliendiandmed turvalistes ettevõtte serverites ja müüakse oma huvidega pakkujatele, Blockchain jagab kliendiandmeid kogu võrku. Selline andmete koondamine muudab reklaamide sihtimise täpsemaks ja odavamaks. Selle asemel, et maksta ette kalli reklaamipinna eest, võivad VKEd kasutada plokiahela reklaamifirmat, et sihtida neid, kes on juba väljendanud huvi (oma andmete jagamise eelistustega) nende toodete vastu. Kuidas plokiahelat kasutatakse?
 • 24. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Lucidity plokiahela platvorm kasutab nutikaid lepinguid, et anda turundusspetsialistidele reaalajas ülevaade nende kampaaniatest, jälgida makseid reklaamide avaldamiseks ja vältida pettusi, märgistades võltsitud robotivaateid. Lucidity platvormi kasutades kasvas autohiiglane Toyota reklaamikampaania toimivus 21%. Kasutades oma plokiahela võimalusi, lisas Lucidity musta nimekirja saidid ja rakendused, mille puhul tuvastati, et neil on suur lahknevus. Nende teenuste kaudu suutis Toyota suunata oma eelarve paremini toimivatele saitidele ja kaotada raiskavad reklaamikulutused. Näide: Lucidity Tulevik: Tulevikus kasutab reklaamitööstus plokiahelat täpsemate kliendiandmete kasutamiseks, et näidata tarbijatele ainult nende jaoks asjakohaseid reklaame. VKEde reklaamikampaaniad muutuvad kuluefektiivsemaks ja kasutajatele suunatakse ainult nende jaoks asjakohane teave.
 • 25. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Tööstuse probleem: Võrku ühendavate hajutatud energiavõrkude (DER) või sõltumatute taastuvate energiaallikate (nt päikesepaneelid) tekkimine on energiatööstuses murranguliselt muutnud, muutes energiatarbijad tootjateks, kes saavad üleliigse energia võrku tagasi müüa. Tegemist on siiski tsentraliseeritud turuga, kus ostu-müügi ülesanne on energiaettevõtete kontrolli all. Plokiahela kasutuselevõtt tööstuses tõotab kiirendada innovatsiooni tööstuses ning muuta radikaalselt selle protsesse ja turge. Plokiahel energiatööstuses Kuidas plokiahelat kasutatakse? Bitcoini pakutav detsentraliseeritud võrk võib häirida selle tööstuse tugipunkti ja hõlbustada selle vastastikuse energiakaubanduse mudeli detsentraliseerimist, võimaldades klientidel osta ja müüa üksteiselt üleliigset energiat teatud piirkonnas. Mitmed idufirmad üle maailma on välja töötanud piloodid või kaaluvad seda. Isegi suured energiaettevõtted proovivad seda ideed. Teine plokiahela kasutusala energiatööstuses on krüptovaluutade kasutamine rahaliste maksete tegemiseks.
 • 26. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Grid+ on energiaettevõte, mis kasutab plokiahelat elektri hulgimüügi jaotamiseks, mis keskendub lõppkasutajate ühendamisele võrguga. Grid+ tuvastas tarbija elektrituru peamise ebaefektiivsuse allikana energia jaemüüjad. Jaemüüjad omavad enda jaoks väga vähe võrguinfrastruktuuri ja pigem haldavad ainult selliseid teenuseid nagu arveldamine ja mõõtmine, mida plokiahela tehnoloogia võiks asendada. Plokiahelal põhineva platvormi kasutamine nende jaemüüjate asendajana võib vähendada tarbijate energiaarveid umbes 40%. Ethereumi kaudu ühendab Grid+ kasutajad otse võrku, luues õiglasema ja stabiilsema energiaturu madalamate elektrikuludega. Näide: Grid+ Tulevik: Plokiahelaga hõlbustatud energiatööstuse tulevik on peer-to-peer. Need turud on jagatud võrgustikud isikutest, kes ostavad ja müüvad teistelt võrgus osalejatelt liigset energiat. Seda tüüpi turg on kasulik massidele, kuna see vähendab keskasutuste kontrolli ja jaotab selle võrdsemalt.
 • 27. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Valdkonna probleem: Kogu maailmas ei suuda tervishoiusüsteemid kodanike vajadusi rahuldada. Tööstus on uskumatult kallis, muu hulgas ebatõhususe ja pidevate andmetega seotud rikkumiste tõttu. Lisaks on tööstuses kasutatavad tehnoloogiad ja tavad silmatorkavalt vananenud. Toetamata operatsioonisüsteemid muudavad organisatsioonid küberrünnakute suhtes haavatavaks, suurendades kulusid ja seades patsiendid ohtu. Kuigi tööstust ei saa parandada ainult tehnoloogiaga, on sellel vaieldamatu roll tervishoiu tõhususe suurendamisel väikestel, kuid olulistel viisidel. Plokiahel tervishoiu valdkonnas Kuidas plokiahelat kasutatakse? Plokiahelat kasutatakse juba tervishoiutööstuses, alates patsientide andmete turvalisest krüpteerimisest kuni kahjulike haiguste puhangu haldamiseni. Plokiahela kasutamine vähendab oluliselt kulusid ja loob patsientidele uusi võimalusi tervishoiuteenustele juurdepääsuks. Traditsioonilistes süsteemides on patsiendiandmed sageli erinevates asutustes laiali ja neile on kriitilistel hetkedel raske juurde pääseda. Plokiahela abil saaksid tervishoiusüsteemid salvestada meditsiinilisi andmeid ligipääsetavalt ja konfidentsiaalselt, uuendades patsiendiandmeid mitmes asutuses ja asukohas reaalajas kõrge turvatasemega. See suunab väärtusliku aja ja ressursid haldustavadelt patsiendihoolduse ja tööstuse uuenduste poole.
 • 28. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u MedRec on plokiahelale keskendunud rakendus tervishoiusektoris. MedRec töötab läbipaistva peer-to-peer pearaamatu kaudu, mis võimaldab teenusepakkujatel patsiendi faile ja teavet sujuvalt jälgida, parandades samal ajal ka meditsiinitöötajate otsesuhtlust patsientidega. Kliinikud, asutused ja patsiendid on ühendatud ühel platvormil, võimaldades võimalikult tõhusat teabeedastust. Ka MedReci abil saavad patsiendid oma terviseandmeid logida, üle vaadata ja analüüsida. Rakendus julgustab patsiente oma sümptomeid registreerima, et haigusi kohe pärast nende ilmnemist paremini diagnoosida ja ravida. Näide: MedRec The future: Turvaliste patsiendiandmete kaudu, mis on juurdepääsetavad kõikidele asjaomastele osapooltele, saab väärtuslikku aega ja ressursse suunata täielikult patsientide ravile ja innovatsioonile tervishoiusektoris, luues patsiendikesksema tööstuse, millel on parem turvalisus, privaatsus ja juurdepääs.
 • 29. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Itaalia on aastate jooksul välja töötanud tugeva plokiahela poliitika, mis on suunatud VKEdele, mis tähendab: 4.2. Juhtumiuuringud: Itaalia poliitiline taust Töötuba ja koolitus Põhjalikud uuringud VKEde plokiahela kohta Ad-hoc plokiahela poliitika
 • 30. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Itaalia majandusarengu ministeerium (MiSE) tellis OECD uuringu plokiahela kohta Itaalia VKEde ja ettevõtjate jaoks. Täpsemalt analüüsib aruanne Itaalia turul plokiahelapõhiseid teenuseid tutvustavate VKEde omadusi ja suundumusi, nende äriarengu võimalusi ja väljakutseid. Uuring illustreerib ka hiljutisi suundumusi reguleerimises ja poliitikas ning annab poliitikasoovitusi. Uuring OECD ja MiSE uuring plokiahela kohta VKEde jaoks Itaalias Tahad rohkem teada? Kikkides siin saate täielikku aruannet lugeda!
 • 31. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u Itaalias on mitu algatust plokiahela kasutamise suurendamiseks VKEde jaoks: • Ekspertide rühm: uurib erinevaid viise, kuidas suurendada plokiahela rakendamist VKEdes Ad-hoc plokiahela poliitika • Riiklik strateegia: see hõlmab mitmeid poliitikaid, mille eesmärk on luua VKEdele ja idufirmadele ideaalne regulatiivne ja majanduskeskkond. • Rahalised stiimulid: need hõlmavad erinevat tüüpi rahalisi toetusi, nagu maksukrediit, oskuste täiendamise vautšer, nõustamisvautšer, stardikapital jne, et VKEd saaksid oma ärimudelites plokiahelat rakendada.
 • 32. v õ i m a l d a d e s V K E d e l e u u t k a s v u MiSE korraldab mitmeid seminare ja koolitusi, mis on suunatud VKEdele, et hoogustada plokiahela tehnoloogia rakendamist. Hiljuti korraldas MiSE tekstiilisektoris tuntud seminari teemal "Itaalias toodetud kaupade jälgitavuse plokiahel" eesmärgiga tagada toodete kvaliteet, päritolu, keskkonna- ja eetiline jätkusuutlikkus. Töötuba ja koolitus Tahad rohkem teada? Kliki siin, et lugeda töötoa kokkuvõtet
 • 33. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union BEGINBLOCKCHAIN www.beginblockchain.eu Mario Ceccarelli Project Officer at UIIN ceccarelli@uiin.org Tasha Day Junior Project Officer at UIIN day@uiin.org Autorid