Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chợ nổi đời trôi

414 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chợ nổi đời trôi

  1. 2. CHỢ NỔI - ĐỜI TRÔI SÔNG NƯỚC CỬU LONG CHIẾC ÁO BÀ BA
  2. 3. CỬU LONG – 8 CỬA
  3. 5. CẦU MỸ THUẬN – ÚC XÂY
  4. 50. <ul><li>TRÁI GÌ ĐÂY </li></ul><ul><li>NHIỀU NGƯỜI </li></ul><ul><li>ĐÃ QUÊN TÊN </li></ul><ul><li>RỒI </li></ul>Trái ô-môi, phải không?
  5. 65. Bến Tre & Mỹ Tho Trên Bến Sông Buồn Tác Giả: Chưa tìm ra Giọng Ca: Hương Lan – Thanh Tuyền
  6. 85. .

×