Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4 Câu hỏi Hình vuông!
4 câu hỏi hình vuông Hãy nhìn hình bên trái. Bạn sẽ có 4 câu hỏi về 4 hình vuông này. Bạn sẵn sàng chưa? B A D C
4 câu hỏi hình vuông Q 1 Câu hỏi 1 Hãy chia phần trắng trong hình vuông A thành 2 phần bằng nhau. Dễ quá! Phải không bạ...
4 câu hỏi hình vuông Q 1 Hãy chia phần trắng trong hình vuông A thành 2 phần bằng nhau. Đây là giải đáp! B A D C Câu hỏ...
4 câu hỏi hình vuông Q 2 Câu hỏi 2 Hãy chia phần trắng trong hình vuông B thành 3 phần bằng nhau. Không khó lắm! B A D C
4 câu hỏi hình vuông Q 2 Hãy chia phần trắng trong hình vuông B thành 3 phần bằng nhau. Đây là giải đáp! B A D C Câu hỏ...
4 câu hỏi hình vuông Q 3 Hãy chia phần trắng trong hình vuông C thành 4 phần bằng nhau. Coi bộ khó? Đúng vậy! B A D C C...
4 câu hỏi hình vuông Q 3 B A D C Câu hỏi 3 Hãy chia phần trắng trong hình vuông C thành 4 phần bằng nhau. Đây là giải đ...
4 câu hỏi hình vuông Sẵn sàng nhé! Đây là câu hỏi cuối cùng! B A D C
4 câu hỏi hình vuông Q 4 Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Kỷ lục thế giới là 7 giây thôi ...
4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Có giải đáp chưa? Câu h...
4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Coi bộ khó à nghen? Câu...
4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Đây là giải đáp! Câu hỏ...
4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Có thực sự là khó không...
4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Nếu bạn không giải đáp ...
4 câu hỏi hình vuông <ul><li>Bài học: </li></ul><ul><li>Hầu hết các lần, tâm trí của chúng ta bị ám ảnh quá nhiều bởi nhữ...
Hãy đơn giản trong đời sống! Thành đạt lớn nhất của con người là sự đơn giản!
CHÚC BẠN 1 NGÀY VUI VẺ! H ế t
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4cauhoihinhvuong h ng2

1,176 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4cauhoihinhvuong h ng2

 1. 1. 4 Câu hỏi Hình vuông!
 2. 2. 4 câu hỏi hình vuông Hãy nhìn hình bên trái. Bạn sẽ có 4 câu hỏi về 4 hình vuông này. Bạn sẵn sàng chưa? B A D C
 3. 3. 4 câu hỏi hình vuông Q 1 Câu hỏi 1 Hãy chia phần trắng trong hình vuông A thành 2 phần bằng nhau. Dễ quá! Phải không bạn? B A D C
 4. 4. 4 câu hỏi hình vuông Q 1 Hãy chia phần trắng trong hình vuông A thành 2 phần bằng nhau. Đây là giải đáp! B A D C Câu hỏi 1
 5. 5. 4 câu hỏi hình vuông Q 2 Câu hỏi 2 Hãy chia phần trắng trong hình vuông B thành 3 phần bằng nhau. Không khó lắm! B A D C
 6. 6. 4 câu hỏi hình vuông Q 2 Hãy chia phần trắng trong hình vuông B thành 3 phần bằng nhau. Đây là giải đáp! B A D C Câu hỏi 2
 7. 7. 4 câu hỏi hình vuông Q 3 Hãy chia phần trắng trong hình vuông C thành 4 phần bằng nhau. Coi bộ khó? Đúng vậy! B A D C Câu hỏi 3
 8. 8. 4 câu hỏi hình vuông Q 3 B A D C Câu hỏi 3 Hãy chia phần trắng trong hình vuông C thành 4 phần bằng nhau. Đây là giải đáp!
 9. 9. 4 câu hỏi hình vuông Sẵn sàng nhé! Đây là câu hỏi cuối cùng! B A D C
 10. 10. 4 câu hỏi hình vuông Q 4 Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Kỷ lục thế giới là 7 giây thôi đấy! B A D C Câu hỏi 4
 11. 11. 4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Có giải đáp chưa? Câu hỏi 4
 12. 12. 4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Coi bộ khó à nghen? Câu hỏi 4
 13. 13. 4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Đây là giải đáp! Câu hỏi 4
 14. 14. 4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Có thực sự là khó không? Câu hỏi 4
 15. 15. 4 câu hỏi hình vuông Q 4 B A D C Hãy chia phần trắng trong hình vuông D thành 7 phần bằng nhau. Nếu bạn không giải đáp được, đó là vì đầu óc bạn đã tìm kiếm 1 lời giải phức tạp! Câu hỏi 4
 16. 16. 4 câu hỏi hình vuông <ul><li>Bài học: </li></ul><ul><li>Hầu hết các lần, tâm trí của chúng ta bị ám ảnh quá nhiều bởi những trường hợp tưởng là phức tạp mà thật ra rất đơn giản . </li></ul><ul><li>Khi chúng ta đến một bác sĩ chuyên khoa với bệnh nhúc đầu, thì sự chẩn đoán sẽ là bệnh đau nửa đầu (migraine) trầm trọng , trở lên! </li></ul><ul><li>Chúng ta nghĩ rằng vấn đề này phức tạp,và chúng ta bị mắc vào ám ảnh đó , trong khi có thể giải quyết dễ dàng, đơn giản. </li></ul>
 17. 17. Hãy đơn giản trong đời sống! Thành đạt lớn nhất của con người là sự đơn giản!
 18. 18. CHÚC BẠN 1 NGÀY VUI VẺ! H ế t

×