Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gruppe 4: Deloppgave 4

993 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gruppe 4: Deloppgave 4

 1. 1. Informasjonskompetanse & Sokrates Gruppe 4 Truls, Mourad og Veronica
 2. 2. Hva er informasjonskompetanse? <ul><li>Om informasjonskompetanse: </li></ul><ul><ul><li>Lære å formulere og presisere sitt informasjonsbehov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Forstå nytten av relevant og fullstendig informasjon. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifisere passende hjelpemidler for informasjonssøking. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikle effektive søkestrategier. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruke forskjellige informasjonsressurser, tradisjonelle og elektroniske. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vurdere informasjonen kritisk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilegne seg informasjon og tilrettelegge den for egne behov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruke informasjon på en etisk forsvarlig måte. </li></ul></ul><ul><li>(Wikipedia) </li></ul>
 3. 3. Hvordan søke etter informasjon? <ul><li>Søk på internett </li></ul><ul><ul><li>Søkemotorer </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppslagsverk </li></ul></ul><ul><li>Bibliotek </li></ul><ul><ul><li>Bibsys </li></ul></ul><ul><ul><li>Dewey </li></ul></ul><ul><li>Betalingstjenester: </li></ul><ul><ul><li>Atekst, </li></ul></ul><ul><ul><li>Norart, </li></ul></ul><ul><ul><li>Idunn </li></ul></ul><ul><li>Google Scholar </li></ul>
 4. 4. Kildekritikk! <ul><li>Om kildekritikk: </li></ul><ul><ul><li>Troverdighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Objektivitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Nøyaktighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Egnethet </li></ul></ul>
 5. 5. Opphavsrett <ul><li>”… er den retten skaperen av et litterært , vitenskapelig eller kunstnerisk åndsverk har til verket. Opphavsretten oppstår automatisk når det skapte verket oppnår verkshøyde, og behøver ikke hevdes gjennom registrering eller lignende. Det er heller ikke noe vilkår for å hevde opphavsrett at man merker utgivelser av verket med copyright-symbolet (©)…” </li></ul><ul><li>(Wikipedia) </li></ul>
 6. 6. Sokrates <ul><li>Sokrates (469 -399 f.Kr ) </li></ul><ul><li>En av grunnleggerne av humanistisk filosofi </li></ul><ul><li>Sokrates var en spørrende filosof. </li></ul><ul><li>Han mente; ” Rett innsikt gir rett handling, og rett handling gjør i sin tur mennesket lykkelig ”. </li></ul><ul><li>Orakelet i Delfi utropte Sokrates til grekernes viseste mann. </li></ul><ul><li>Våren 399 f.Kr. satt Sokrates på tiltalebenken i Athen, anklaget for gudløshet ( asékeia ) og for å ha fordervet ungdommen. </li></ul><ul><li>Han ble 70 år gammel og døde som den første intellektuelle martyr. </li></ul>
 7. 7. Problemstilling <ul><li>Hvordan har det seg at Sokrates og de andre store filosofenes lære blir husket, og fremdeles setter sine spor i hverdagen, flere hundre år etter det ble skrevet? Var de gamle greske filosofene forut for sin tid, eller er det vi som henger oss opp i fortiden? </li></ul>
 8. 8. Svar: <ul><li>Formålet med Ex.Phil er “å gi et overblikk over de mest grunnleggende forutsetninger for debatter omkring kultur, samfunn, vitenskap og teknologi” (NTNU). </li></ul><ul><li>Filosofi er ikke en relgions lære, selv om den på mange måter tar for seg personers oppfattning av gud, og er en del av KRL undervisningen i den videregående skolen. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>I filosofi vektlegges: ”problemstillinger og metodisk tilnærming” </li></ul><ul><li>Jeg har kommet frem til at hensikten med filosofi i skolen ikke er selve ”læren”, men det å lære å tenke selv. </li></ul>
 10. 10. Filmklipp <ul><li>Monty Python : International philosophy </li></ul><ul><li>Humoristisk fremstilling av filosofiens store navn. </li></ul>
 11. 11. Sokrates <ul><li>Hentet fra: </li></ul><ul><li>Hafner, G.: Bildlexikon antiker Personen, S. 253f </li></ul>

×