Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Racons

323 views

Published on

Treball per racons dels alumnes d'Ed. Infantil 3 anys del CEIP Can Cantó d'Eivissa.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els Racons

  1. 1. ELS RACONS : Són uns espais delimitats de la classe, on els nins, individualment o en petits grups, realitzen simultàniament diferents activitats d’aprenentatge. ELS RACONS TRIAM JUGAM REPRESENTAM EL DESENVOLUPAMENT D’AQUEST MOMENT ES REALITZARÀ DE FORMA ORAL FINS AFIANÇAR EL NOSTRES CONEIXEMENTS DE LECTO-ESCRIPTURA I LÒGICAMATEMÀTICA.
  2. 2. LA TRIA El número de nins/es que jugaran serà de quatre. D’aquesta manera tan visual, els nins/es enregistren els racons que han de visitat. • • El plantejament del treball per racons respon a la necessitat d’establir estratègies organitzatives per tal de donar resposta a les diferències, interessos i ritmes d’aprenentatges de cada nen i nena. Mitjançant la tria, els infants aprenen a organitzar-se, a saber on volen anar a jugar i els mitjans per aconseguirho.
  3. 3. JUGAM, COMPARTIM, APRENEM CADA VEGADA ES MOSTRAN MÉS AUTÒNOMS A L’HORA DE JUGAR , COMPARTIR I RECOLLIR. RACÓ DE LÒGICA MATEMÀTICA RACÓ DE PLÀSTICA RACÓ DE LES CONSTUCCIONS RACÓ DE LA CASETA RACÓ DE LA LECTOESCRIPTURA
  4. 4. JUGAM • • A cada racó els nins/es troben diferents tipus de materials que possibiliten diferents tipus de jocs i activitats. Els infants trien el racó que volen visitar de manera lliure, sempre tenint en compte aquells que ja han visitat per tal de no triar sempre el mateix espai de joc. El JOC ES COMPARTEIX AMB UN GRUP PETIT DE COMPANYS, UN MÀXIM DE QUATRE, DEPENENT DEL RACÓ. AIXÒ FACILITA MILLOR RELACCIÓ I INTERACCIÓ ENTRE ELS I EN EL JOC.
  5. 5. ELS RACONS ES REALITZARAN EN DIFERENTS DIES AL LLARG DE LA SETMANA. • • Per poder jugar a racons ens fan falta unes normes que regulen el seu bon ús i millor funcionament. A l’assamblea, parlam i les posam entre tots. La importància de consensuar les normes i els límits ajuda als infants a ser conscients de què han de fer i com. A LA CLASSE DELS PLÀTANS TREBALLAM PER RACONS ELS DILLUNS I EL DIVENDRES. LES NORMES: – Jugar sense apretar, sense pigar, sense pigar empentes… – Jugar sense rompre les joguines. – Hem de jugar sense cridar. – No es tiren les joguines per l’aire. – Respectam les produccions dels companmys. – No podem cambiar-nos del racò que triam. – El joc s’ha acabat al introduir la senyal i es comença a recogir.
  6. 6. LA TRIA A PART DE ESCOGIR EL RACÒ INDIVIDUALMENT ENS POSSAM UNA MEDALLA QUE IDENTIFICA CADASCÚ DELS RACONS QUE HI HA DINS L’AULA. LES MEDALLES REPRESENTEN EN DIBUIXOS ELS DIFERENTS RACONS
  7. 7. REPRESENTAM UNA VEGADA ACABAT EL TEMPS DE JOC, ELS NINS/ES RECULLEN EL MATERIAL I ENS TROBAM A L’ESTORA. ÉS L’HORA DE COMPARTIR EL QUE HEM FET A CADA RACÓ I PARLAR DE LES DIFERENTS SITUACIONS O POSSIBLES CONFLICTES. LA MESTRA ACTUARÀ COM A OBSERVADORA I DONARÀ SEGURITAT I CONFIANÇA A MÉS DE DONAR AJUDA QUANT HO NECESSITIN EN EL DESENVOLUPAMENT DEL JOC.

×