Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El pinzell màgic

Versió realitzada pels alumnes de 1rB del CEIP CAN CANTÓ d'Eivissa amb motiu de les Jornades Culturals Sant Jordi.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

El pinzell màgic

  1. 1. El pinzell màgic és un conte tradicional xinès que ens va contar en motiu de les jornadesde Sant Jordi de 2012 Yin Ye, mare del nostre company Xiu Lin Fu.Els infants de Primer B de Can Cantó han treballat de manera conjunta per tal d’il·lustrari contar aquest conte.Dibuix portada: Lorena Higueras Prats. 1r BAgraïm especialment a tots els pares i mares la seva col·laboració al llarg d’aquestcurs.CEIP Can CantóJornades de Sant Jordi 2012Contes d’arreu del Món.Primer B

×