Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yöneti̇mde kaos

873 views

Published on

yönetimde kaos

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yöneti̇mde kaos

 1. 1. YÖNETİMDE KAOS ISL 102 DERSİ SUNUM HAZIRLAYANLAR: Doğan Can TUNCER Hilmi ÇANKIRLI
 2. 2. Öncelikle kaos sözcüğünün anlamını belirtmemiz gerekir. Kaos,sözcüğü yunancadan(Khaos) dan gelmektedir. Yarık,boşluk,sınırsızlık,ıssızlık,girdap manalarına gelmektedir. Buna bakarak her çalışma alanının kendine ait bir kaos tanımı ortaya çıkmaktadır.  Buna göre ‘’Aşırı derece karışıklık ve düzensizlik durumu’’  ‘’Statik (durgun) ve periyodik (dönemsel) olmayan sistem’’  ‘’Kozmoz oluşmada önce maddenin şekilsiz ve düzensiz olduğu hal’’ gibi tanımlar olabilir.
 3. 3. Kaos biliminin ezberinin bozulduğu nokta olarak algılanabilir. Doğadaki olayların neden sonuç ilişkisi içerisinde meydana geldiği belirtilmektedir.Ancak yeryüzündeki birçok olay bu kadar kesin neden sonuç ilişkisiyle ve doğrusal modellerle açıklanmamaktadır. Bunlara dayanarak kaos yönetimini doğrusal ve istikrarsız durumlara,istikrar kazandırmak olarak tanımlayabiliriz.
 4. 4. İşletmelerde kaos yönetimi kaosun doğasını anlamaya çalışmak,önlemler almak,rasyonel çözümler aramak,gerekli mücadele çalışmalarını doğru zamanda kullanmak olarak belirtilebilir.
 5. 5. Kaosu örgüt için her zaman kötü ve olumsuz bir durum içermemektedir.Kaosu bir dönüm noktası olarak düşünebiliriz. Kaosun etkisiyle işletmlerde aşağıdaki durumlar ortaya çıkar.  Öz Savunma  Gerilim  Güvensizlik  Korku  Endişe  Yalnızlık  Aşırı Tepki
 6. 6. KAOSA YOL AÇAN FAKTÖRLER Dış Çevre Faktörleri  Sosyo-Kültürel Çevre Değişiklikleri  Politik ve Hukuki Çevre Değişiklikleri  Teknolojik Çevre Değişikleri  Rekabat Koşullarındaki Değişikler
 7. 7. İç Çevre Faktörleri  İşletmenin büyüklüğü  İşletmenin içinde bulunduğu safha  İşin özellikleri  Yetersiz iletişim  Katı örgüt yapısı  Yönetimin yetersizliği
 8. 8. KAOS YÖNETIMI SÜRECİ  Kaos Sinyalinin Alınması  Kaosa Hazırlık ve Koruma  Kaosun Denetim Altına Alınması  Normal Duruma Geçiş  Öğrenme Ve Degerlendirme
 9. 9. KAOS YÖNETIMINDE UYGULANAN TEKNIKLER  Stratejik Tahmin  Olasılık Planlaması  Sorun Analizi  Kriz Yönetimi Takımı Oluşturmak
 10. 10. Olası 3 kriz stratejisi  Sorunu Kabul Etmek  Konuyu Saptırmak  Olayı Reddetmek
 11. 11. KAYNAKÇA  http://acikerisim.iku.edu.tr

×