Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)

Curso de formación a nivel básico para alumnado de 1º e 2º de Grao das distintas titulacións da Universidade de Santiago de Compostela

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Curso de Competencias en Información na Contorna Dixital (BUSC)

 1. 1. CIcD
 2. 2. CIcD A orixe… o Espacio Europeo de Ensinanza Superior (EEES)
 3. 3. CIcD - docencia + aprendizaxe A orixe… o EEES => cambio de enfoque
 4. 4. CIcD Aprendizaxe ao longo da vida Autónoma Reflexiva Multidisciplinar Cooperativa Práctica Opina Resolve Consulta Pon en práctica críticos creativos independentes EEES
 5. 5. CIcD Fonte: Mirón Canelo, J.A., [et al.] (2013). Guía para la elaboración de trabajos científicos  Competencias informáticas  Idiomas  Competencias en información  etc. EEES: aprendizaxe por competencias coñecementos, habilidades, actitudes e responsabilidades propias de cada titulación
 6. 6. CIcD  Buscar, localizar e analizar información  Recoñecer os tipos de fontes de información  Crear novos coñecementos de forma autónoma e ética  Realizar traballos académicos con metodoloxía científica
 7. 7. CIcD A BUSC, a túa mellor aliada
 8. 8. CIcD  Está constituida por todos os fondos bibliográficos e documentais da USC.  A súa misión é:  facilitar o acceso e difusión dos recursos de información  colaborar na creación de coñecemento  É un servizo de apoio á aprendizaxe, á docencia e á investigación. A BUSC, a túa mellor aliada
 9. 9. CIcD BIBLIOTECA UNIVERSITARIA UNIVERSIDADE Sociedade do coñecemento A BUSC, a túa mellor aliada
 10. 10. CIcD A BUSC fórmate e informáte
 11. 11. CIcD Curso de Formación en CIcD Aula Cesga http://aula.cesga. es/ É virtual É interactivo Está titorizado Obtense diploma
 12. 12. CIcD Curso de Formación en CIcD. Metodoloxía  Calcúlase que se precisan non máis de 10 horas para facelo  Para obter o APTO/A hai que respostar aos tests de cada módulo e a un test final de avaliación (e obter unha cualificación superior ao 50%)  O curso complétase cunha enquisa de avalición inicial e unha enquisa de satisfacción final.  Obterás un Certificado de Aptitude expedido pola USC
 13. 13. CIcD Curso de Formación en CIcD. Contidos M.1: Antes de empezar. Que necesito saber? M.2: Coñece a Biblioteca Universitaria (BUSC). Recursos TIC da USC á túa medida M.3: Buscar e avaliar a información M.4: Como se fai un traballo académico M.5: Comunicar e difundir a información
 14. 14. CIcD Curso de Formación en CIcD. Contidos M.1: Antes de empezar. Que necesito saber? 1.1. Qué necesito aprender e para qué. As competencias en información 1.2. Antes de empezar: planifica e xestiona o teu tempo
 15. 15. CIcD Curso de Formación en CIcD. Contidos M.2: Coñece a Biblioteca Universitaria (BUSC). Recursos TIC á túa medida 2.1. Coñece a Biblioteca Universitaria - Que é? Para que serve? Que recursos me ofrece? - A web da BUSC 2.2. Recursos TIC á túa medida - A TUI - Identidade e correo web - Campus virtual - A rede WiFi - Campus na nube
 16. 16. CIcD Curso de Formación en CIcD. Contidos M.3: Buscar e avaliar a información 3.1. As fontes de información 3.2. O proceso de busca e avaliación 3.3. Buscar na BUSC: o catálogo, as bases de datos ... 3.4. Buscar na Internet
 17. 17. CIcD Curso de Formación en CIcD. Contidos M.4: Tratar a información. Cómo facer un traballo académico 4.1. Como facer un traballo académico 4.2. Uso ético e legal da información. O plaxio  Citas, referencias bibliográficas e bibliografía  Elaborar e ordenar as referencias bibliográficas segundo os principais estilos ( APA, MLA, ISO …)  Xestores bibliográficos. Inserir citas nun texto de Word.
 18. 18. CIcD Curso de Formación en CIcD. Contidos M.5: Comunicar e difundir a información 5.1. A presentación do traballo 5.2. Compartir a información. A web social  A web social: Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Blogs, RSS ...  Ferramentas e servizos da web social  Identidade dixital e seguridade na rede  O acceso aberto á información. O Acceso aberto na USC. Minerva
 19. 19. CIcD Esta é a páxina principal do Curso Hai dúas áreas de acceso ás seccións do curso: documentos, enlaces, enquisas, … cada sección está representada por unha icona difrente Podes contactar co teu titor/a premendo no seu correo-e
 20. 20. CIcD O módulos de contidos O noso consello é que leas a descrición do Curso e, logo, fagas os módulos por orde, intercalando os test, segundo a axenda que teña establecido o teu titor/a. Recibirás avisos sobre o teu seguimento do curso no correo electrónico que facilitaches ao rexistrarte na plataforma.
 21. 21. CIcD O formato normal para as explicacións teóricas é o texto en pdf, que podes descargar e gardar no teu pc. Tamén atoparás videos de apoio a esas explicacións teóricas (asegúrate de ter un programa adecuado para poder visualizalos, como o VCL ou o Windows Media Player) O módulos de contidos
 22. 22. CIcD En resumo, ao remate do curso serás capaz de…  Xestionar a información para o estudo e a realización de traballos académicos con metodoloxía científica.  Buscar, localizar, seleccionar, analizar información e construír novos coñecementos de forma autónoma, construtiva e ética de acordo cos teus propósitos na Universidade.  Comunicar, difundir e compartir reflexivamente e con responsabilidade a información a través das redes sociais. Lembra que a Biblioteca é a túa aliada!!
 23. 23. CIcD Grazas pola túa atención! Estamos en: http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/ E nas redes sociais: https://twitter.com/BUSCUSC https://www.facebook.com/biblioteca.universitaria.santiago.compostela https://plus.google.com/+BibliotecaUniversitariadeSantiagodeCompostelau/videos https://www.flickr.com/photos/buscusc/ https://www.youtube.com/user/uscbusc http://issuu.com/busc

×