Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi sociala media

1,162 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strategi sociala media

  1. 1. Stockholms Hamnars strategi för sociala medier<br />Sociala medier<br />Bakgrund<br />Under hösten 2009 hade vi på kommunikationsenheten ett behov av att undersöka om, och på vilket sätt Stockholms Hamnar skulle kunna ha nytta av sociala medier och i så fall på vilket sätt vi skulle kunna arbeta med detta. Behovet av inventeringen uppstod delvis på grund av en ökad debatt i media om betydelsen av social media men också på grund av att vi kände att några olika aktiviteter skulle kunna vara speciellt lämpliga för Stockholms Hamnars verksamhet. <br /> IF REF ConDepartment = " " " " " , " IF REF ConPorts = " " " " " , " <br />Metod och uppstart av strategiarbetet<br />Som start i arbetet med att undersöka behovet av att aktivera Stockholms Hamnar i social media gjorde kommunikationsenheten och vår omvärldsbevakare, en gemensam informationsinsamling under september och oktober. Vi deltog i seminarier och föreläsningar, surfade på webbplatser om sociala medier och vi samlade bra och dåliga idéer och erfarenheter från olika håll. <br />Vi granskade vidare Stockholms Hamnars affärsplan för 2010 där vi sökte efter mål och strategier som skulle kunna stödja insatser inom social media. Det visade sig att affärsplanen inehåller flera mål, strategier och målgruppsinriktningar som motiverar till detta. Dessa delar av affärsplanen är markerade. (Bilaga 1) <br />Sedan satte vi oss ner för att brainstorma utifrån vår kommunikationsstrategi och affärsplan. Resultatet som visas i en icke prioriterad bruttolista. (Bilaga 2) <br />Utifrån denna bruttolista fortsatte vi sedan att diskutera vilka insatser som var viktigast, om de verkligen var kopplade till affärsplanen och i så fall på vilket sätt, samt vilken målgrupp de tilltalade. Vi granskade alltså vår bruttolista och gjorde sedan en röstningsomgång av aktiviteterna. Men vi var väldigt eniga eniga om vilka insatser som var viktigast så det var enkelt att prioritera våra förslag till aktiviteter. (Bilaga 3)<br />Utgångspunkter<br />Följande direktiv i affärsplanen påverkar vårat val av social media-aktivitet:<br />Stockholms stads vision<br />Stockholms Hamnars mission och vision<br />Stockholms Hamnars affärsplan<br />Kommunikationsstrategin<br />Projektdirektiv<br />Målgrupper<br />Målgrupper<br />Övergripande målgrupper ur affärsidén: <br />Rederier<br />Hyresgäster<br />Stockholmare<br />Turister<br />Ur kommunikationsstrategin:<br />Politiker <br />Myndigheter <br />Allmänhet, Stockholmare<br />Kunder<br />Medarbetare<br />Närboende<br />Media<br />Strategier för social media<br />Med hjälp av sociala medier ska Stockholm hamnar:<br />Synliggöra och öka kännedomen om verksamheten. <br />Sprida och stärka Stockholms Hamnars värdegrund och budskap.<br /> <br />Skapa en öppen, närvarande och personlig kommunikation med sina målgrupper. <br />Skapa nätverkande kommunikation med intressegrupper, politiker och tjänstemän. <br />Uppmärksama sjötrafikens betydelse i innerstaden, och bjuda in Stockholmare till kommunikativ interaktivitet. <br />Aktiviteter 2010<br />Stockholms hamnars omvärldsbevakare förvaltar en egen blogg. <br />Målgrupp: den politiska världen. Näringsliv, ägare, kunder, media, och medarbetare.<br />Blogg tid: 2 tim/vecka<br />Bevaka media, följa och kommentera. <br />Tid: 30 min/dag<br />Facebook-grupp/forum för sjöfartstrafik i Stockholm stad. Mötesplats byggd på interaktivitet. Hur ska man hantera denna omfattande uppgift? <br />Namnförslag: Hamnen/Hamnen Stockholm<br />Målgrupp: stockholmare med intresse av sjöfart i innerstaden och medarbetare vid Stockholms Hamnar.<br />Tid: huvudadministratör 1 tim/dag, deltagande medarbetare vid Stockholms Hamnar, 10 min/dag.<br />Aktiviteter inom de stora projekten Värtahamnen och Norvidudden 2010<br />Forum för dialog med närboende för projekten. Till exempel en Facebookgrupp för Nynäshamns närboende. <br />Tid: 1 tim/dag<br />Bevaka media och kommentera. <br />Övriga aktiviteter<br />Kriskommunikation genom social media. Kort kris=Twitter, lång kris=blogg. <br />Kommentarsfunktion på webben. ”Stöd för interaktivitet”, tex tycka till, betygsätta, skicka vidare, tipsa. <br />Fråga om någon vill blogga. Vem/vilka? Hamnen eller personen/personerna? Allmän bloggyta för flera bloggare, hur många? ”Hamnen”, uppdelad i underbloggar; Nynäshamn, Kapellskär, Värtan…<br />Sprida hamnens historia genom social media. Hur hanterar vi all feedback som vi får? En interaktiv yta på webbens historiesidor. <br />Förutsättningar för väl fungerande sociala media-aktiviteter<br />Insatserna ska ingå kommunikationsenhetens verksahetsplanen. <br />Vi behöver en policy att hålla oss till som beskriver vilket förhållningssätt vi bör ha i de olika medierna. <br />Stockholms Hamnar kommer under våren 2010 att få ett nytt publiceringsverketyg för webbplatsen. Det nya publiceringsverktyget kommer att vara ett stöd för digital interaktivitet. Besökare på webbplatsen kommer att kunna kommentera, tycka till, betygsätta, skicka vidare, tipsa osv. Webbplatsen blir därmed navet i den sociala mediekommunikationen. <br />Tid: huvudredaktörer?<br />Mediabevakningen bör omfatta även social media. <br />Tid: 15 min/dag <br />Intern förankring genom föreläsningar och utbildning om sociala medier är viktigt inför uppstart. <br />Tid: totalt 5 tim + omkostnader för externa föreläsare<br />Modern teknik så som moderna mobiltelefoner. <br />Avsatt tid för att förvalta dessa nya kanaler. <br />Frågeställningar och resurstillgångar<br />Om man minskar traditionell marknadsföring så som anonseringskostnader bör resurser istället ges till social media. Men är kostnaden för social media endast tid, inte pengar kan det ändå bli svårt. <br />Har vi personal för att förvalta detta? <br />Hur tolkar vi öppenhet? <br />Uppföljning av aktiviteter<br />Under 2010 kommer vi att upphanda en ny leverantör av digital omvärldsbevakning och just nu undersöker vi marknaden genom att bjuda in aktörer på marknaden. De flesta erbjuder redan verktyg som bevakar även social media. Frågan är när vi bör aktivera en sådan tjänst. <br />

×