Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uppskattande förhållningssätt

413 views

Published on

Uppskattande förhållningssätt - en definition.
Vad menar jag med uppskattande förhållningssätt och hur märks det i vardagen? Vilka teoretiska källor finns?

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uppskattande förhållningssätt

  1. 1. Uppska&ande förhållningssä& – defini6on á la Camilla E2 uppska2ande förhållningssä2 betyder a2 du tänker och agerar u?från a2 människor är kapabla och besi2er resurser. Du antar a2 människor kan och vill ta ansvar för sina egna behov, tolkningar och handlingar. Du vet a2 alla har sina skäl a2 agera som de gör. I din handling syns di2 uppska2ande förhållningssä2 genom a2 du involverar människor i möten och beslut. Du erbjuder alla möjlighet a2 komma ?ll tals. Du frågar och söker systema?skt eEer det som fungerar både hos dig själv och andra. Du uppmärksammar det som du uppska2ar genom olika u2alanden och handlingar. I utvecklingsarbete syns det genom a2 du fokuserar på vad ni önskar drömmer om och vill ha, snarare än skriver listor på vad som är problem. När saker går fel eller när det blir konflikter är du nyfiket uIorskande och söker eEer lärande snarare än eEer syndabockar. Några av mina inspiratörer; David Cooperrider, Apprecia?ve Inquiry, Gervase R Bushe, Klart Ledarskap, Peter Senge, 5:e Disciplinen, William Isaacs, Dialogen, Aaron Antonovsky, Kasam www.expandio.se camilla@expandio.se

×