Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unidade 4 tempo e clima

6,290 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unidade 4 tempo e clima

 1. 1. UNIDADE 4
 2. 2. 1. A ATMÓSFERA <ul><li>Atmósfera = capa de gases que rodea á Terra. </li></ul><ul><li>Composta fundamentalmente por nitróxeno e osíxeno. </li></ul><ul><li>Dividida en varias capas. As máis próximas á superficie son 2: troposfera e estratosfera </li></ul>
 3. 5. <ul><li>A atmosfera regula a temperatura terrestre de 2 formas: </li></ul><ul><li>a) Atrapando calor e impedindo que a Terra se arrefríe. </li></ul><ul><li>b) Permitindo a circulación de calor das zonas cálidas ás zonas frías a través das masas de aire. </li></ul>
 4. 6. 2. TEMPO E CLIMA <ul><li>Tempo e clima son termos diferentes:  </li></ul><ul><li>⌘ TEMPO: estado da atmósfera dun lugar e nun momento determinado (Ex: chove, fai sol, fai frío …). </li></ul><ul><li>⌘ CLIMA: estado carácterístico da atmosfera que se repite nun lugar. Para coñecer o clima dunha zona hai que analizar o tempo durante décadas (Ex: clima de Santiago = temperado e chuvioso) </li></ul><ul><li>Para coñecer tempo e clima recóllense datos de temperatura, precipitación, néboas…. nas estacións meteorolóxicas. Para predecir o tempo utilízanse imaxes tomadas por satélites meteorolóxicos </li></ul>
 5. 7. Estación meteorolóxica Satélite meteosat Imaxe tomada polo Meteosat
 6. 8. <ul><li>O tempo e clima están moi determinados pola inclinación (23º) e movementos da Terra: </li></ul><ul><li> Rotación : movemento da Terra xirando arredor do seu eixe. A Terra xira de oeste a este e tarda 24 horas en dar unha volta. Este xiro orixina a sucesión do día e a noite. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 7. 9. <ul><li>  Translación: </li></ul><ul><li>- movemento da Terra arredor do Sol. </li></ul><ul><li> - segue unha órbita elíptica . </li></ul><ul><li>- tarda 365 días e 6 horas. </li></ul><ul><li>Mentres a Terra xira arredor do Sol, está inclinada. Esto fai que os raios solares cheguen a cada hemisferio cun grado de inclinación diferente ao longo do ano. Así orixínanse as estacións: </li></ul><ul><li> verán: cando os raios solares chegan pouco inclinados e ,por tanto, quentan máis. </li></ul><ul><li> inverno: cando os raios solares chegan con moita inclinación e ,por tanto ,quentan menos. </li></ul>
 8. 11. O Sol e a Terra en xuño En xuño, os raios do Sol chegan moi verticais ao trópico de Cáncer. Por iso, aínda que a Terra está máis afastada do Sol, é verán no hemisferio Norte. Solsticio de verán: 20/21 de xuño
 9. 12. O Sol e a Terra en decembro. En decembro, os raios do Sol chegan moi verticais ao trópico de Capricornio. Por iso, é verán no hemisferio Sur. Solsticio de inverno: 21/22 de de decembro
 10. 13. 3. AS TEMPERATURAS <ul><li>Temperatura = cantidade de calor que ten o aire da atmosfera nun punto determinado. </li></ul><ul><li>Mídese co termómetro e exprésase en grados centígrados (º C). </li></ul><ul><li>Para estudar o clima dun lugar é preciso coñecer as temperaturas máximas, mínimas e medias (anuais, mensuais, diarias) ( ver definicións na páxina 42 ) </li></ul>
 11. 14. <ul><li>As temperaturas non son as mesmas en todos os lugares da Terra, senón que varían dunhas zonas a outras, por causas: </li></ul><ul><li>✪ As temperaturas cambian coa altitude: a maior altitude temperaturas máis baixas. A temperatura descende unha media de 0,6º C cada 100 metros de altitude. </li></ul><ul><li> ✪ As temperaturas cambian coa distancia ao mar: o mar suaviza as temperaturas. Así, as zonas interiores as temperaturas son máis extremas que nas zonas costeiras. </li></ul>
 12. 15. <ul><li>✪ As temperaturas cambian coa latitude: as temperaturas son máis elevadas cerca do Ecuador e máis baixas nos Polos, xa que entre os trópicos os raios solares chegan con menos inclinación á superficie que nos polos. </li></ul>
 13. 19. Se os raios solares inciden perpendicularmente sobre un lugar, concéntranse nunha zona menos extensa, polo que o Sol é máis intenso e quenta máis (zona cálida). Se os raios solares inciden inclinados, a enerxía solar repártese nun territorio máis extenso, polo que perden intensidade (zonas temperadas e frías).
 14. 20. 4. PRECIPITACIÓNS <ul><li>Humidade = cantidade de vapor de auga que hai no aire. </li></ul><ul><li>Orixe na evaporación de auga de océnos, ríos, lagos,… A evaporación é maior canto maior é a temperatura. </li></ul><ul><li>Cando o vapor de auga da atmósfera arrefría condénsase (pasa a estado líquido) en millóns de gotas, formando as nubes. </li></ul>
 15. 21. <ul><li>Mentres as gotas son pequenas continúan suspendidas na atmósfera, pero se seguen arrefriando poden acadar peso suficiente para caer a superficie en forma de chuvia. Por iso chamámoslles precipitacións. </li></ul><ul><li>As precipitacións poden ser en tres formas: </li></ul><ul><li> Chuvia (estado líquido). </li></ul><ul><li> Sarabia e neve (estado sólido ) </li></ul>
 16. 22. <ul><li>3 Tipos de precipitacións, por distintas causas: </li></ul><ul><li>a) Evaporación do solo (precipitación tipo tormentosa). </li></ul>
 17. 23. <ul><li>b) Polo relevo (precipitacións de barlovento). </li></ul>
 18. 24. <ul><li>c) Por contacto de masas de aire a distintas temperaturas (precipitación tipo fronte) </li></ul>
 19. 25. <ul><li>As precipitacións mídense cun pluviometro, e mídense en milímetros (mm) ou litros por m </li></ul><ul><li>Factores das precipitacións: </li></ul><ul><li> Latitude: as precipitacións varían coa latitude. O Ecuador e as zonas temperadas reciben máis chuvias que os trópicos e as zonas frías. </li></ul><ul><li> Altitude: as precipitacións aumentan coa altitude. Nas zonas elevadas chove máis que nas baixas. </li></ul><ul><li> Proximidade ao mar: nas costas soe chover máis que no interior, xa que as masas de auga chegan cargadas de humidade do mar. </li></ul>
 20. 27. 5. PRESIÓN ATMOSFÉRICA <ul><li>Presión atmosférica = peso que exerce o aire sobre un punto determinado da superficie terretre. </li></ul><ul><li>A maior peso maior presión. A menor peso menor presión </li></ul><ul><li>A presión mídese co barómetroe exprésase en milibares (mb) ou hectopascales (hPa). </li></ul>
 21. 28. <ul><li>- A presión do aire varía por 2 causas: </li></ul><ul><li> A presión decrece co altitude. Canto maior altura menor presión. </li></ul><ul><li> A presión varía coa temperatura do aire. O aire cálido pesa menos que o frío. </li></ul><ul><li>A presión normal é de 1015 hPa. </li></ul><ul><li>As zonas cunha presión superior son os anticiclóns (A). Neles o aire descende das capas altas da atmósfera, por iso o peso do aire é maior. Nos anticiclóns hai tempo estable. </li></ul><ul><li>As zonas cunha presión inferior son as borrascas (B). Nelas o aire ascende a capas altas da atmosfera, por iso o peso do aire é menor. Nas borrascas o tempo é inestable. </li></ul>
 22. 30. <ul><li>Nas zonas de contacto entre A e B fórmanse frontes, que traen consigo precipitacións. </li></ul>
 23. 31. 6. O VENTO. <ul><li>O vento = movemento de aire orixinado por contrastes de presión. O vento viaxa das A ás B. </li></ul><ul><li>Arredor dos Anticiclóns o vento segue a dirección das agullas do reloxo. </li></ul><ul><li>Arredor das Borrascas o vento segue a dirección contrarias das agullas do reloxo. </li></ul><ul><li>Para coñecer a dirección do vento úsase o cataventos. Apa coñecer a súa velocidade úsase o anemómetro. </li></ul>
 24. 33. Mapa de superficie Foto do satélite Meteosat
 25. 34. <ul><li>Tipos de vento: </li></ul><ul><li> Ventos constantes: sempre sopran na mesma dirección. Exemplos: alisios (= ventos do leste, desde os trópicos ao Ecuador) ou westerlies (ventos do oeste, desde os trópicos a latitudes altas). </li></ul><ul><li> Ventos estacionais: cambian de dirección segundo a estación. Ex: monzóns (Asia do S e SE). </li></ul><ul><li> Ventos diarios: cambian de dirección ao longo do día. Ex: brisa mariña (sopla do mar hacia a costa polo día e ao revés pola noite) </li></ul><ul><li> Ventos locais: sopran de vez en cando en algunhas rexións. Ex: cierzo (val do Ebro), tramuntana (illas Baleares)… </li></ul>
 26. 35. Distribución mundial da presión e ventos
 27. 36. O funcionamento dos monzóns Funcionamento das brisas mariñas

×